AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do[pdf] 
Datum predloga: 07.11.2019.
Predlagač: Zaštitnik građana


[pdf] 
Datum predloga: 04.11.2019.
Predlagač: Grupa od 2 poslanika

[pdf] 
Datum predloga: 30.10.2019.
Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

[pdf] 
Datum predloga: 28.10.2019.
Predlagač: Visoki savet sudstva

Nijedan akt nije pronađen.