Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 19 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica

Zajedno za Srbiju

...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka

Demokratska stranka

...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Dušan Obradović

Demokratska stranka
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka