Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 26 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Dijana Vukomanović

Narodna stranka
...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije
...

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije
...

Zoran Živković

Nova stranka

Poslanička grupa Demokratska stranka

...

Gordana Čomić

Demokratska stranka

Poslanička grupa Dosta je bilo

...

Aleksandar Stevanović

Stranka moderne Srbije
...

Ljupka Mihajlovska

Stranka moderne Srbije
...

Nenad Božić

Stranka moderne Srbije

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - Liga socijaldemokrata Vojvodine - SDA Sandžaka

...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije
...

Nataša Mićić

Liberalno demokratska partija
...

Nenad Milić

Liberalno demokratska partija

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka

...

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka
...

Zdravko Stanković

Socijaldemokratska stranka

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine