Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 15 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Srpska napredna stranka

...

Ljubiša Stojmirović

Srpska napredna stranka

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka

...

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
...

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
...

Nikola Savić

Srpska radikalna stranka
...

Sreto Perić

Srpska radikalna stranka
...

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Dubravko Bojić

Srpska radikalna stranka
...

Aleksandra Belačić

Srpska radikalna stranka
...

Nataša Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Miroslava Stanković-Đuričić

Srpska radikalna stranka
...

Filip Stojanović

Srpska radikalna stranka
...

Ružica Nikolić

Srpska radikalna stranka
...

Aleksandar Šešelj

Srpska radikalna stranka

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Gorica Gajić

Nova Demokratska stranka Srbije