13. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.12.2020.

Na sednici, održanoj 22. decembra 2020. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su, u načelu, devet tačaka koje se nalaze na dnevnom redu Osme sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.

Prvih pet tačaka dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima, Predlogu zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlogu zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlogu zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Predlogu zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koje je podnela Vlada, obrazložila je Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, u načelu. Ministarka je izjavila da se predloženim izmenama utvrđuje novi rok za početak primene sistemskog, a samim tim i posebnih zakona kojima se uređuju plate, naknade plata i druga primanja u svim delovima javnog sektora. Navedena potreba je uzrokovana složenom epidemiološkom situacijom, a koja je dovela do dodatnog opterećenja i ograničenih kapaciteta u radu javnog sektora. Puna implementacija propisa o platama zaposlenih u javnom sektoru podrazumeva intenzivnu saradnju svih učesnika u reformi sistema plata radi postizanja što većeg konsenzusa u njenom sprovođenju.

Članovi Odbora su nakon obrazloženja ocenili da su Predlog zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u načelu, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U nastavku sednice, članovi Odbora su, u načelu, razmotrili i Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava i ocenili da su predlozi zakona u skladu sa Ustavom i javnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Borisav Kovačević, Toma Fila, Jovan Palalić, Ilija Miletić, Arpad Fremond i Violeta Ocokoljić. Sednici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Vera Vukićević i Vladimir Cvetković.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Željko Tomić

Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Violeta Ocokoljić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 22.12.2020, 11:25