Treća sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

26.01.2021.

Na sednici, održanoj 26. januara 2021. godine, članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrili su Izveštaj delegacije Republike Srbije o okončanim pregovorima za zaključivanje Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih američkih država o naučnoj i tehnološkoj saradnji, radi davanja saglasnosti za privremenu primenu Protokola do njegovog stupanja na snagu, koji je podnela Vlada.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić istakao je da je davanje saglasnosti Odbora neophodna, povodom produženja važenja potvrđenog međunarodnog ugovora, kao i izmene Ankesa A navedenog Sporazuma, iniciranog od američke strane. Osnova za pregovore bila je usmerena u postizanju dva cilja, da se izbegne prekid desetogodišnje saradnje protekom vremena odredbe člana 11. važećeg ratifikovanog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih američkih država o naučnoj i tehnološkoj saradnji, potpisanog aprila 2010. godine. Drugi cilj je bio usmeren da se u periodu produženja tih aktivnosti izvrše izmene Aneksa u odnosu na način uređenja intelektualne svojine koja može nastati u aktivnostima realizacije saradnje između institucija dveju strana, u narednih deset godina. Razlozi za privremenu primenu Protokola su sadržani u potrebi da se onemogući nepotrebni zastoj aktivnosti saradnje koja je u toku, a koja bi po automatizmu primene važećeg Sporazuma izgubila pravni osnov tekućeg meseca.

Nakon obrazloženja, Odbor je prihvatio Izveštaj i dao saglasnost za privremenu primenu Protokola do njegovog stupanja na snagu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Muamer Zukorlić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Slobodan Alavanja, Samira Ćosić, Nandor Kiš, Goran Spasojević, prof. dr Marko Atlagić, Milijana Sakić, Milan Radin, Marina Raguš, Milica Dačić, Miloš Banđur, Nataša Jovanović, Vladica Maričić, Bratislav Jugović i Nevena Đurić.

Prisutni članovi

...

Slobodan Alavanja

Srpska narodna partija
...

Samira Ćosović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
...

Milijana Sakić

Srpska napredna stranka
...

Milan Radin

Srpska napredna stranka
...

Milica Dačić

Srpska napredna stranka
...

Miloš Banđur

Srpska napredna stranka
...

Nataša Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Vladica Maričić

Srpska napredna stranka
...

Bratislav Jugović

Pokret socijalista Srpska napredna stranka
...

Nevena Đurić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 26.01.2021, 14:49