27. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.03.2021.

Na sednici, održane 29. marta, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, koji je podnela Vlada, u načelu.

Članovi Odbora ocenili su da je pomenuti Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U nastavku sednice Odbor je ocenio da su Predlog zakona o muzejskoj delatnosti, koji je podnela Vlada, u načelu i Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, koji su podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica, u načelu, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je razmotrio i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, koji je podnela Vlada, u načelu, kao i Predlog odluke o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja, koji je podnela Vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Takođe, Odbor je odgovorio Ustavnom sudu povodom podnete inicijative, za ocenu ustavnosti odredaba člana 5. tačka 5 i člana 7. 141. i 150. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su i sledeći članovi i zemanici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, Uglješa Mrdić, Đuro Perić, Dubravka Kralj, Arpad Fremond, Dijana Radović, Milenko Jovanov i Violeta Ocokoljić.

Prisutni članovi

...

Željko Tomić

Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Đuro Perić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Milenko Jovanov

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Violeta Ocokoljić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 29.03.2021, 12:18