32. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

19.04.2021.

Na sednici, održanoj 19. aprila, članovi Odbora razmotrili su amandmane Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku na set zakona o energetici, u pojedinostima, dnevnog reda Osme sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, koji je podnela Vlada, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku u skladu sa članom 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine, podneo je amandmane na čl. 62. Predloga zakona, a Odbor za ustavna pitanja u zakonodavstvo konstatovao je da je podneti amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o obnovljivim izvorima energije, koji je podnela Vlada, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku podneo je dva amandmana na član 2. i na član 108. Predloga zakona, a Odbor za ustavna pitanja ocenio je da su amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku podneo je pet amandmana, i to na članove 2, 6, 37, 62. i 63. Predloga zakona, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, koji je podnela Vlada, Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku podneo je šest amandmana, na član 3, amandman kojim se posle člana 57. dodaje naziv i član 57a, i amandmane na čl. 72, 124,139 i 153 Predloga zakona. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da su podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora za ustavna i pitanja i zakonodavstvo, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Luka Kebara, Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Toma Fila, Jovan Palalić, Arpad Fremond, Ilija Matejić, Milenko Jovanov i Violeta Ocokoljić.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Željko Tomić

Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka
...

Milenko Jovanov

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Violeta Ocokoljić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 19.04.2021, 14:35