51. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

12.07.2021.

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 12. jula, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koji su uvršteni na dnevni red Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Članova Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Mešovitog komiteta između država EFTA i Republike Srbije Broj 1 iz 2021. godine o izmeni i dopuni Protokola B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije u vezi sa definicijom pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje, Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Islanda, Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Sporazuma o poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije, Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprave za MDP (Karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975 i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Članovi Odbora su ocenili da su svi predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Vojislav Vujić, Dijana Radović, Olja Petrović, Vuk Mirčetić, Đorđe Todorović, Luka Kebara, Uglješa Mrdić, Miloš Terzić, Adam Šukalo, Violeta Ocokoljić i Dubravka Kralj.

Prisutni članovi

...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Todorović

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Miloš Terzić

Srpska napredna stranka
...

Adam Šukalo

Srpska napredna stranka
...

Violeta Ocokoljić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
Poslednji put ažurirano: 12.07.2021, 08:12