77. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

06.12.2021.

Na sednici, koja je održana 6. decembra 2021. godine, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su predloge zakone koji su predložni za dnevni red Jedanaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, koji je podnela Vlada, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd i Raiffeisen banke a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada i ocenili da u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Željko Tomić, Olja Petrović, Luka Kebara, Marko Mladenović, dr Uglješa Mrdić, Dubravka Kralj, Borisav Kovačević, dr Balint Pastor, Toma Fila, Milenko Jovanov, Đorđe Todorović, Miloš Terzić i Vuk Mirčetić.

Prisutni članovi

...

Nevena Veinović

Srpska napredna stranka
...

Željko Tomić

Demokratska stranka Srbije Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Luka Kebara

Srpska napredna stranka
...

Marko Mladenović

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije
...

Milenko Jovanov

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Đorđe Todorović

Srpska napredna stranka
...

Miloš Terzić

Srpska napredna stranka
...

Vuk Mirčetić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 06.12.2021, 14:34