27. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

07.12.2021.

Na sednici, koja je održana 7. decembra 2021. godine, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrili su predloge zakona koji se tiču plata zaposlenih u javnom sektoru, a koje je Odboru obrazložila Marija Puzić, državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Predstavnik predlagača Marija Puzić obrazložila je, u načelu, Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Ona je istakla da je reforma sistema plata počela 2015. godine, kao sastavni i ključni deo mera fiskalne konsolidacije koje su bile usmerene na kontrolu troškova zaposlenih u javnoj upravi i dostizanje fiskalne stabilnosti. Novi sistem plata je zasnovana na ideji da plata za isti posao i uporedivi posao treba da bude jednaka u svim delovima javne uprave.

Nakon obrazloženja i rasprave, Odbor je glasao da predloži Narodnoj skupštini da prihvati navedene predloge zakona.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Daniel Đivanović, Dejan Kesar, Biljana Pantić Pilja, Dubravka Kralj, Toma Fila, Velibor Milojičić, Đorđe Komlenski, Nenad Baroš, Đorđe Dabić, Nebojša Pavlović, doc. dr Mihailo Jokić, Jelena Žarić Kovačević i Dragan M. Marković.

Prisutni članovi

...

Daniel Đivanović

Savez vojvođanskih Mađara
...

Dejan Kesar

Srpska napredna stranka
...

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Toma Fila

Socijalistička partija Srbije
...

Velibor Milojičić

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Nenad Baroš

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Dabić

Srpska napredna stranka
...

Nebojša Pavlović

Srpska napredna stranka
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Dragan M. Marković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 07.12.2021, 14:40