56. sednica Odbora za evropske integracije

26.03.2019.

Sednica broj: 56

Predsedavajuci: Nenad Čanak

Odbor: Odbor za evropske integracije

Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 26. marta 2019. godine, razmotrio u načelu Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Predloge zakona obrazložio je dr Nebojša Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja, koji je naveo da Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti nije bilo potrebno usklađivati sa evropskim zakonodavstvom, ali radi usklađivanja nomenklature radnih mesta, u izradi Predloga zakona, poštovane su direktive EU i terminiloški se izvršilo usklađivanje, tako da se stomatolozi sada nazivaju doktorima dentalne medicine. Odbor je većinom glasova prihvatio Predlog zakona u načelu.

Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe kompletno je usklađen sa 18 direktiva EU, a Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci je usklađivan sa poslednjih pet direktiva EU, tako da je sada ovaj predlog zakona kompletno usklađen sa evropskim zakonodavstvom, istakao je Vekić. Odbor je i ova dva predloga zakona prihvatio većinom glasova u načelu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Nenad Čanak, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Elvira Kovač, Vera Jovanović, Dušica Stojković, mr Dejan Radenković, Dubravka Filipovski, Bojan Torbica, Vesna Marković, Gordana Čomić i Aleksandar Šešelj.

Prisutni članovi

...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Vera Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Dušica Stojković

Srpska napredna stranka
...

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije
...

Dubravka Filipovski

Srpska napredna stranka
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Aleksandar Šešelj

Srpska radikalna stranka
Poslednji put ažurirano: 26.03.2019, 09:19

Whoops, looks like something went wrong.