111. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

14.06.2019.

Sednica broj: 111

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo su na sednici od 14. juna 2019. godine razmotrili Predlog za promenu Ustava Republike Srbije, koji je podnela Vlada.

Predlog je obrazložila predstavnica predlagača, ministarka pravde Nela Kuburović, navodeći da se odnosi na deo koji se tiče sudske grane vlasti i položaja javnog tužilaštva. Ministarka Kuburović je navela da se Srbija, još od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, obavezala da će raditi na jačanju institucija i vladavine prava, jačanju nezavisnosti sudstva i povećanju njegove efikasnosti.

Nakon rasprave, Odbor je utvrdio da je Predlog za promenu Ustava Republike Srbije podnet od strane Ustavom ovlašćenog predlagača i u propisanom roku.

Član 203. Ustava Republike Srbije, propisuje da, ako Narodna skupština usvoji predlog za promenu Ustava, koji se usvaja dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika, pristupa se izradi, odnosno razmatranju akta o promeni Ustava. Narodna skupština usvaja akt o promeni Ustava dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika i može odlučiti da ga građani potvrde na republičkom referendumu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Krsto Janjušević, Vjerica Radeta, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović, Aleksandra Majkić, Gordana Čomić, dr Dragana Barišić, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Bajro Gegić, dr Balint Pastor, Milena Ćorilić, kao i narodni poslanici Tatjana Macura, Nataša Vučković, Aleksandar Šešelj, dr Aleksandar Martinović i prof. dr Marko Atlagić.

Prisutni članovi

...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Dragana Barišić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Bajro Gegić

Stranka demokratske akcije
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Nataša Vučković

Demokratska stranka
Poslednji put ažurirano: 24.06.2019, 12:03