Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Na član 66. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Milan Petrić.
...
Srpska narodna partija

Milan Petrić

Samostalni poslanici
U članu 66. piše – zaposleni može da bude privremeno udaljen sa rada ako je protiv njega započeto krivično gonjenje u skladu sa zakonom zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom.

Mi smatramo, iako ima elemenata nakon krivične prijave da se nastavi sa krivičnim gonjenjem, da jednostavno to još uvek nije dokazano i da tu može da se uđe u jedan problem. Šta ako se ta osoba ne osudi? Znam da u jednom preduzeću postoji situacija u kojoj se sedam godina ljudi tuže i zamislite štetu za poslodavca nakon toga, ukoliko mora da ih vrati nazad na posao, a da se jednostavno desi da oni ne budu osuđeni. Zamislite tu situaciju, koliki je to finansijski problem za poslodavca. Hvala vam puno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 68. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 69. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević i Enis Imamović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima Sabina Dazdarević.
...
Stranka demokratske akcije

Sabina Dazdarević

SDA Sandžaka – PDD
Hvala, poštovana predsednice.

Predlažemo da se član 70. briše. Ovim amandmanom vrši se usklađivanje sa amandmanom koji smo podneli, a u vezi člana 47, jer se i ovim članom Predloga zakona stvara dodatni okvir da se i putem izmene ugovora o radu zaposlenima koji su radili kod više poslodavaca ne uračuna ukupan radni staž u minuli rad.

Dakle, ovim amandmanom se takođe otklanjaju posledice koje bi nastupile primenom ovog rešenja ponuđenog u Predlogu zakona, čime bi se napravio okvir za dodatno umanjivanje zarada zaposlenih lica. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 72. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Da.)

Izvolite, gospodine Živkoviću.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Članom 72. se predviđa član 172a, tražim da se to briše, koji glasi – ako je potrebno da se određeni posao izvrši bez odlaganja, zaposleni može biti privremeno premešten na druge odgovarajuće poslove na osnovu rešenja bez popune aneksa ugovora u smislu člana 172. ovog zakona, a najduže na 45 radnih dana u toku 12 meseci.

Vrlo sumnjiva forma. Šta je to određeni posao koji se vrši bez odlaganja? Koja je definicija toga? Svaki posao u ozbiljnoj firmi se mora izvršiti bez odlaganja. To je definicija jednog ozbiljnog poslovanja. Ne postoje poslovi koje možemo da odložimo. To ne postoji u bilo kojoj ozbiljnoj kompaniji, tako da je praktično nemoguće da dođe do situacije da poslodavca iznenadi neki posao koji je takav da mora nekog da premesti na drugo radno mesto na 45 radnih dana u toku jedne godine. To je mogućnost za razne manipulacije od strane poslodavca, pošto nije definisano tačno šta je hitan posao, da izmišlja poslove koji se moraju učiniti bez odlaganja i da na taj način natera nekog radnika da radi nešto za šta on nije školovan ili nema te sposobnosti, ili fizički ili psihički nije spreman da obavlja te poslove. Onda to može da dovede do raznih povreda ili radne discipline ili da natera tog zaposlenog da da otkaz zato što neće biti u mogućnosti da obavlja te poslove.

Mislim da je ovo rešenje koje ne daje nikakvu sigurnost radnicima, a mislim da ozbiljnim poslodavcima nije potreban ovakav način da se obračunavaju sa svojim radnicima.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine Živkoviću.

Za reč se javio šef poslaničke grupe SNS, gospodin Zoran Babić.

Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, samo bih zamolio da narodni poslanici ne čitaju jedan stav u članu koji ima pest stavova, pa da komentarišu na osnovu jednog stava.

Ako piše to što je predlagač ovog amandmana rekao – ako je potrebno da se određeni posao izvrši bez odlaganja, recimo, pri obnovi Obrenovca, pri obnovi firmi koje su pretrpele štetu, iz Beograda su, a imaju ispostavu u Obrenovcu, pa normalno je da će se taj posao raditi.

Međutim, treba pročitati i stav 2. i treba biti dovoljno pošten i odgovoran i reći, a u tom stavu 2. se kaže – u slučaju premeštaja iz stava 1. ovog člana zaposleni zadržava osnovnu zaradu utvrđenu za posao za koga se premešta, ako je to povoljnije za zaposlenog.

Šta će tu biti loši po zaposlenog? Ništa. Zadržava platu, pomoći će firmu u kojoj radi, ako je jedan deo te firme ugrožen ili ako je neophodno da 45 dana u godini dana provede negde drugde, van tog radnog mesta. U tome ne vidim ništa sporno, samo vas molim da u obrazloženju amandmana pročitate pažljivo stav po stav, član po član, šta predviđate za brisanje, jer ovako kako je predlagač predvideo zaposleni je i obezbeđen i materijalno i sa radnim odnosom.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Babiću.

Gospodine Živkoviću, nemate osnova za repliku.

Za reč se javio po amandmanu narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam da se ovaj amandman odbije, jer ne nudi rešenje koje bi bilo takvo da unapredi ovaj član, da oplemeni i član i zakon, već se nudi nešto što treba da radnicima veoma oteža položaj.

Ukoliko ste poslodavac ili ukoliko ste radnik, ukoliko se vaša firma bavi sa više poslova i ukoliko je to mali broj zaposlenih, uvek postoji nešto zbog čega neko može da bude premešten, da recimo uzore njivu. Dakle, može se desiti da postoji potreba da traktorista bude kombajner itd, s tim što je ovaj član još više oplemenjen time što on nudi da onaj koji je se na 45 dana premešta na neki drugi posao ne može biti na određen način ničim kažnjen, a ni manjom zaradom, sem ako ta zarada ponuđena nije povoljnija. Dakle, može biti samo bolje plaćen ukoliko se premešta da bi se neki posao odradio u roku od 45 dana.

U praksi to izgleda ovako. Svi znate kakvi su poslovi sezonskog tipa. Ukoliko radnik radi u nekom poljoprivrednom preduzeću i ukoliko, recimo, treba orezati vinograd, vi nekoga morate premestiti da bi on taj posao završio. Taj posao se završava u roku koji je kraći od 45 dana i takav zaposleni koji bude orezivao vinograd ne može da ima platu manju nego što je imao pre nego što je krenuo da taj dodatni posao obavi.

Takođe, posle toga on se vraća na svoje radno mesto i posle određenog perioda on vozi traktor. Međutim, postoji potreba da se vinograd oprska. Dakle, morate radnika da pošaljete sa prskalicom, jer postoji potreba. Da ga ne bi otpuštali, da ne bi zapošljavali nekog drugog, vi premestite radnika sa jedne pozicije i pošaljete ga da oprska taj vinograd. Znači, posle orezivanje dolazi to.

Sada dolazi najvažnija stvar. Dakle, radnik se vrati na svoje radno mesto i sada postoji potreba da se vinograd i obere. Ukoliko je vinogradar bio vredan, ukoliko su radnici bili vredni, ukoliko je postojao ovaj član zakona, ukoliko nije izbrisan amandman, ukoliko nije izbrisan i predlagač amandmana, postoji potreba da predlagač amandmana pošalje svog zaposlenog privremeno da obere vinograd na Fruškoj Gori i takav zaposleni ne može imati u berbi manji lični dohodak nego što ga je imao pre nego što je u tu berbu krenuo.

Dakle, može imati zahvaljujući tom što je rod bio dobar, što su subvencije i podsticaji bili dobri i za predlagača i za vlasnika. Pošto je rod, prinos bio dobar, pošto je gazda profitirao, tada zarada može biti samo veća i zato u ovom osnovnom članu zakona, bez amandmana, stoji da radnik ne može imati manju zaradu nego kad je vozio traktor, kada bude brao vinograd, mora da ima istu zaradu, a može da ima i veću.

Verujem da bi poslodavac, u ovom slučaju predlagač zakona, da bi tog radnika ukoliko bi berba bila dobro obavljena, bogata, ukoliko bi to obećavalo jedno dobro plemenito vino. Dakle, verujem da bi takav poslodavac nagradio i radnika, a bogami zakonodavce koji su ovaj član ostavili i nisu izglasali ovakav amandman. Hvala.