Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 25.11.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić i Ivan Karić zajedno su podneli amandman kojim predlažu da se posle člana 33. doda nova Glava 8. i novi član.

Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovana predsednice, poštovana ministre, kolege poslanici, ovaj zakon ne sadrži nikakve kaznene odredbe. Znači, u četrdesetak članova nema kaznenih odredbi. Prethodni zakon koji smo raspravljali na nekoliko strana obrađuje kaznene odredbe i mi smo smatrali da je potrebno ovim zakonom regulisati određene kaznene odredbe i predvideli smo da se one kazne mogu propisati, odnosno da će se izreći kazne ako se ne izvrši upis podataka ili promene u registru ugovora, ili ako se dužniku bez odlaganja, to je ovaj rok od osam dana, ne da saglasnost za izmenu podataka u registru ugovora.

Vlada kaže – amandman se ne prihvata iz razloga zato što su upis podataka i upis izmene podataka iz registra ugovora u interesu ugovornih strana, pa nije potrebno potpisati kaznu za prekršaj u slučaju propuštanja takve radnje, s obzirom da svojim ne činjenjem sami sebi nanose štetu. Moram da priznam da mi je ovo vrlo neobično obrazloženje. Mnogi ugovori kada se potpišu, ugovorne strane to potpisuju u najboljoj volji i sa idejom da će i jedni i drugi imati od toga korist, ali nekad stvar i život krenu nekim drugim putem, pa je potrebno da država reaguje.

Takođe, u drugom delu obrazloženja za odbijanje kaže – davanje saglasnosti da dužnik upiše izmenu podataka u registru ugovora je volja i pravo poverioca, koji se mora rukovoditi načelom dobrih poslovnih običaja i ovim zakonom. Ako dužnik smatra da je oštećen ne dobijanjem saglasnosti, to svoje pravo može ostvariti u sudskom postupku. Dakle, ovde se dužnik koji u mnogim članovima ovog zakona se stavljao u podređeni položaj u odnosu na poverioca, i ovim obrazloženjem se vidi da se stavlja u podređeni položaj, jer se kaže – ako mu se nešto ne sviđa, u ovom konkretnom slučaju, ako ne dobije saglasnost za promenu upisa podataka u registar, može da ostvari svoje pravo u sudskom postupku.

Sada ako vidimo i ako znamo kako se vodi sudski postupak u Srbiji, ima 2,8 miliona sudskih postupaka koji se vode više od dve godine, to je stvar na koju nam je i Evropska komisija skrenula pažnju u svom izveštaju, i ako mislimo da će sada poljoprivrednici imati neku zaštitu tako što će se obraćati nekim redovnim postupkom u sudu i tu pokušavati da ostvare zaštitu, mi jednostavno smatramo da to nije realno stanje u Srbiji. Ovo je još jedan pokazatelj da je namera ovog zakona da stavi u podređeni položaj i da još više oteža poljoprivrednicima život u Srbiji. To je glavni razlog zbog koga nećemo podržati ceo Predlog ovog zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Ljubica Mrdaković Todorović.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Srpska napredna stranka
Htela bih samo da kažem da obaveze koje zakon propisuje su u interesu ugovornih strana i da ugovorne strane prema svom nahođenju treba da preduzmu sve aktivnosti kako bi zaštitile svoje interese iz tog ugovornog odnosa.

Ukoliko se jedna od ugovornih strana ponaša nedomaćinski suprotno odredbama, dobrim poslovnik običajima, nesavesna ili ne postupa sa pažnjom dobrog domaćina i time prouzrokuje štetu drugoj ugovornoj strani, ona ugovorna strana koja je pretrpela štetu ima pravo nadoknade te štete, potraživanjem u redovnom sudskom postupku, tako da predloženi amandman na član 33. treba odbiti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu su prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, predlog amandmana je bio u vezi registra ugovora, za koga je potrebno određeno vreme, za sprovođenje ugovora, zato sam predložio amandmanom da se sprovođenje ovog zakona po pitanju oblasti koje obuhvata odloži za šest meseci zbog uspostavljanja registra ugovora koji će se voditi u Agenciji za privredne registre.

Bez obzira što je ovaj zakon napisan još 2011. i 2012. godine, bez obzira što je prva javna rasprava bila 2012. godine i bez obzira na nedostatak iz člana 9, mislim da je Predlog zakona korak unapred u odnosu na ono zatečeno stanje gde su takozvanu prodaju na zeleno zemljoradnici uglavnom ostvarivali tako što su zalagali imovinu znatno veće vrednosti, odnosno davali hipoteku na nekretnine.

Ovaj zakon je korak napred zato što predlaže da se ugovornim odnosom založi letina, odnosno budući rod. Kad imamo i kompenzacioni fond, koji na bazi robnih zapisa može kod banaka da povuče kredite za finansiranje poljoprivredne proizvodnje, ovaj predlog zakona svojim rešenjima omogućava još jedan način da se isfinansira poljoprivredna proizvodnja, a posebno po pitanju malih poljoprivrednih gazdinstava koji su ostali bez zadruga, bez kooperacije, koji su sa zadrugama radili. Zato mislim, kada prođe ovih šest meseci i kada zakon počne da se sprovodi, da će to ipak biti bolje rešenje nego do sada, kada su za zajmove ove vrste morali da zalažu nekretnine znatno veće vrednosti i za te nekretnine, s obzirom na javnobeležničke nagrade, bi morala da budu znatna izdvajanja i znatni novci da se izdvoje za overu takve vrste zaloge. Ovim zakonom to nije predviđeno, overava se samo potpis koji nosi nekoliko bodova.

Zahvaljujem se Ministarstvu što je usvojilo ovaj amandman. Treba dobro da se razmotri ovaj ugovor i da se u APR u bazi uspostavi registar ugovora koji je neophodan za sprovođenje ovog zakona. Mislim da je on veoma bitan jer, dame i gospodo, poljoprivredna politika koju smo bili zatekli je ličila na ono – posadiš čvarak i čekaš da nikne prase. Mislim da se na neki način ipak izašlo u susret kreditiranju poljoprivredne proizvodnje. Stočni fond nam je toliko u opadanju, da se bojim da ako se ovako nastavi nećemo imati dovoljno krava ni da se slikamo u izbornim kampanjama. S tim u vezi, sem člana 9, za mene je ovaj zakon prihvatljiv i svakako ću glasati za njega. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, poštovana predsednice.

Poštovana ministarka, meni je prosto neobično da je ovo obrazloženje koje je dao gospodin Rističević, obrazloženje o važnosti ovog zakona i svemu dobrom što će ovaj zakon doneti i poboljšati stanje u poljoprivredi Srbije, dao na obrazloženje za amandman kojim produžava rok još za tri meseca za početak primene ovog zakona. Ako je sve tako loše i katastrofalno, zašto onda niste dali amandman da se krene odmah sa primenom ovog zakona?

Ministarstvo je došlo sa predlogom da ovaj zakon krene da se primenjuje za nešto više od četiri meseca, odnosno tri meseca u odnosu na današnji dan, a sada je usvojen amandman da tek za šest meseci kreće sa primenom. Ako je tako loše, katastrofalno, treba nešto da se uradi i ovo je taj spasonosni zakon, dajte onda odmah da krenemo da ga primenjujemo, a ne za tri, odnosno za šest meseci. Tako da, ne razumem zašto je Vlada prihvatila odlaganje početka primene ovog zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.

Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Uvaženi narodni poslanici, na kraju današnjeg zasedanja, kada se radi o zakonima koje je predložilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, želim da vam se zahvalim i na pažnji i na razumevanju. Podsetiću vas, naše Ministarstvo je predložilo četiri zakona i ja sam danas i pre pet, šest dana zajedno sa svojim saradnicima obrazlagala predložene zakone i odgovarala na vaša pitanja.

Svima se zahvaljujem, a zahvaljujem se posebno narodnim poslanicima koji su učestvovali u raspravi u načelu. Zahvaljujem se onima koji su podneli konstruktivne amandmane i čiji su amandmani prihvaćeni. Sasvim je sigurno da su dali doprinos poboljšanju teksta predloženih zakona. Zahvaljujem se i onima koji su predložili amandmane, a amandmane nažalost nismo prihvatili iz opravdanih razloga, ali svakako su nam njihovi amandmani dali mogućnost da svi zajedno još jednom predstavimo našoj širokoj javnosti predloge sa kojim smo izašli pred vas narodne poslanike.

Nadam se da će predloženi zakoni naći primenu u praksi i nadam se da će biti od koristi poljoprivrednim proizvođačima, da će pomoći u zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda. Nadam se da će Srbija u saradnji sa zemljama iz okruženja biti uspešnija u borbi protiv poplava koje su nas zadesile ove godine, a nažalost nikad se ne zna kada ponovo može doći do njih. Nadam se takođe da smo obezbedili sasvim dobre uslove za funkcionisanje Republičkog hidrometeorološkog zavoda i da i u buduće iz ovog zavoda, iz ove kuće možemo očekivati precizne prognoze.

Svima vama se zahvaljujem. Naše Ministarstvo je otvoreno za saradnju, za svake konstruktivne, dobre predloge i ideje. S druge strane, mi opet računamo i u buduće na vas i na vašu podršku. Svima još jednom najlepše hvala.