Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Gospodine Vujoviću, ne morate čak ni sada dati odgovor, niti tražim od vas da prihvatite amandman. Vidim u kakvom ste položaju u Vladi.

Ovom amandmanu posvetili smo značajnu pažnju. Mi smo govorili o principu fiskalne odgovornosti Vlade. Razradili smo taj princip fiskalne odgovornosti u kome smo predložili da ministarstvo šestomesečno izveštava Vladu o fiskalnoj efikasnosti, procentu naplate fiskalnih obaveza, teritorijalnoj naplati fiskalnih obaveza, naplati po vrstama proizvoda i da o tome raspravlja Vlada, a da nakon toga taj izveštaj prihvaćen prosledi Odboru za finansije.

Voleo bih ako je gospodin Arsić tu da se izjasni po tom pitanju. Na ovaj način bi se posebna pažnja posvetila odgovornosti za ono o čemu mi danas pričamo, a to je da je nedovoljno sredstava ubrano i ušlo u budžet i da zbog toga nemamo sredstava za profesore, za lekare, za policajce, za vojnike itd. i niko nije odgovoran, nikome dlaka sa glave nije falila zato što neki ne plaćaju porez, a ne znamo ni kakva je struktura tog neplaćenog poreza, ni koje mere treba da učinimo da bi povećali tu efikasnost…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da, uzećemo od drugog amandmana.

Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 6. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Marija Obradović, Dubravka Filipovski i Aida Ćorović.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i prof. dr Janko Veselinović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Ovo je takođe jedan veoma bitan amandman.

Naime, od 1.1. sve zdravstvene ustanove gube sopstvene prihode. Dakle, zdravstvene ustanove kao što su recimo neke banje, neke druge ustanove kojima je sopstveni prihod i do 60%-70%, izgubiće sopstvene prihode i dovešće u pitanje svoju sopstvenu delatnost, zdravstvenu delatnost. Slično je sa nekim domovima zdravlja koji recimo od sopstvenih prihoda plaćaju neku primarnu zaštitu, zubare i neke druge specijaliste za koje ne dobijaju naknadu iz budžeta.

Gospodine Vujoviću, molim vas da mi date odgovor na ovo pitanje – da li je tačno da će zdravstvene ustanove od 1.1. izgubiti sopstvene prihode i na taj način ugroziti osnovnu delatnost? Država nije obezbedila alternativu za te prihode. Dakle, od 1.1. neće moći da isplate neke radnike i neće moći da finansiraju neke delatnosti. Neke će biti na ivici bankrota. Dakle, da li ste razgovarali sa zdravstvenim ustanovama, da li ste razgovarali sa ministrom zdravlja i da li je ovo trebalo da se desi?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima ministar Dušan Vujović. Izvolite.

Dušan Vujović

Ta tvrdnja je bila uslovna. Znači, 1. januara 2015. godine, ukoliko se stvore tehnički uslovi, i to je rešeno zakonima od pre više godina. Mi nismo to menjali, pošto smo proverili, ne postoje tehnički uslovi. Prema tome, to neće biti primenjeno u 2015. godine.

Razgovarali smo i sa ministrom i sa svima ostalima. Kada se stvore tehnički uslovi, onda ćemo se verovatno obratiti Skupštini, verovatno sledeće godine u Zakonu o budžetu za 2016. godinu i razgovarati o tome i pre toga sprovesti konsultacije. Hvala vam na upozorenju.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na tačku 5. dnevnog reda.

Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić, Biljana Hasanović Korać i Branka Karavidić, kao i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Primili ste izveštaje Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 3. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Predstavnik predlagača je na sednici Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 9. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić, Branka Karavidić i Biljana Hasanović Korać.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala.

Mi smo hteli, da kažem, pomognemo Vladi da prestane sa praksom da zakoni koji se usvajaju u Skupštini stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, pre svega motivisani odgovorom Vlade kada smo mi dali predlog da jedan drugi zakon umesto za šest meseci stupi na snagu tri meseca posle usvajanja, odnosno posle objavljivanja u „Službenom glasniku“. Tada je Vlada nama odgovorila – Vlada ne prihvata amandman zato što je potrebno da se obezbede pretpostavke za punu implementaciju zakona, kao i da se javnost obavesti o sadržini zakona i da se privredni subjekti, odnosno pravna lica i preduzetnici, odnosno dražavni organi pripreme na obaveze koje im zakon određuje.

Mi smatramo da je vrlo važno da se ovo ispuni i da svi imaju dovoljno vremena da se upoznaju sa zakonima, a ne da dođemo u situaciju da mi ovaj zakon usvojimo danas oko četiri, pet ujutru, da on izađe u toku dana u „Službenom glasniku“ i da počne da važi od sledećeg dana. Pogotovo, vezano za ovaj Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama koji govori o tome da će se sada po novim izmenama prijave podnositi zadnjeg dana meseca za period od 1. do 15. u mesecu za period od 16. do kraja.

Znači, prva prijava će biti podneta tek, čini mi se, 31. januara za period od 1. do 15. januara. Nema nikakvog razloga da ako zakon bude u „Službenom glasniku“ 25. i stupi na snagu 3. januara, da bilo ko bude oštećen, pa i budžet Republike Srbije. Dajte da poštujemo taj rok od osam dana. Ja sam dao obrazloženje koje ste vi kao ministar na Vladi usvojili kod jednog drugo zakona.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na tačku 6. dnevnog reda.

Primili ste amandman koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Biljana Hasanović Korać, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetom amandmanu.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Biljana Hasnaović Korać, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Moraću ponovo, jer ponovo kršite Ustav i donosite zakone koji stupaju na snagu u roku kraćem od osam dana, koliko je propisano Ustavom, osim u izuzetnim slučajevima. Ni ovaj zakon, bez obzira na to što nam se bliži 1. januar, nema razloga da stupi na snagu odmah. Ovaj zakon se odnosi na to da se PDV na peretpristupne fondove sa instrumentom pristupne pomoći i IPA fondove, da se neće plaćati PDV na sve nabavke, bez obzira koliki deo se finansira iz IPA fonda, a koliki deo sredstvima Republike Srbije, zato što je nemoguće razdvojiti ta sredstva, pošto smo se mi međunarodnim ugovorima obavezali da se na ta sredstva neće plaćati PDV, sada ukidamo plaćanje PDV na sve.

Nismo, nažalost, mogli o tome mnogo da govorimo da li će i koliko budžet Republike Srbije biti oštećen, što će se neka sredstva Republike Srbije trošiti a neće se na njih plaćati PDV.

Ono što je važno da ponovim, nema ni jednog razloga da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana po objavljivanju u „Službenom glasniku“. Mi nismo ovakav amandman podneli na budžet, zato što znamo da je to dokument koji mora da bude objavljen i da mora da stupi na snagu do 1. januara. Mi smo toga svesni. Ali, ne vidimo razlog koji važi za ovaj zakon, jer se sigurno PDV neće naplaćivati do 5. januara, pošto se do tada u Republici Srbiji neće raditi. Ne vidimo razloga da se ne ispoštuju Ustav i rok i da ovaj zakon stupi na snagu u roku od osam dana.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres o amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na tačku 7. dnevnog reda.

Primili ste amandman koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetom amandmanu.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.