Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.

Dušan Vujović

… Samo zbog toga idemo na konzervativnu procenu, a ...
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem ministre, vreme.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.

Reč ima narodni poslanik Goran Bogdanović.
...
Socijaldemokratska stranka

Goran Bogdanović

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovani narodni poslanici, poštovani ministri, ja se nadam da ovaj moj amandman neće izazvati replike, salvu replika kao što je izazvao gospodina Đurišića, jer prosto ne znam kakva je bila reakcija vladajuće većine ako bih, ne daj Bože, predložili, ne punjenje budžeta, nego na koji način bi se taj budžet trošio i bili veći rashodi.

Znači, pre svega cilj podnošenja ovog mog amandmana je predlog za što boljom naplatom akciza na duvanske prerađevine i bolju naplatu kod ostalih akciza.

Kada sam predlagao ovaj amandman, kada sam pisao, upoređivao sam budžet iz 2014. godine i ovaj budžet. Do duše taj budžet je pisao prethodni ministar finansija i video sam da je tada bio predlog mnogo veći za punjenje budžeta i naplate akciza. Tako da, bukvalno sam istovetne brojeve stavio iz tog budžeta i došli smo do stava da 21,3 milijarde dinara bi imali veće prihode na osnovu punjenja, tj. naplate tih akciza.

Naravno motiv za ovakav amandman bio je isto i priče i izjave i premijera i vas gospodine ministre unazad nekoliko nedelja, pa ako hoćete i meseci, da je poreska uprava poboljšala naplatu akciza, da je uložila značajne napore na presecanju šverca duvanom. Međutim, kada sada pogledamo razlog zbog čega nije prihvaćen ovaj amandman, moram da budem iskren da pomalo i sumnjam u sve te izjave, jer ako je sve to tako, a kažem vam, ja sam poverovao u to, ne vidim razlog zbog čega je odbijen ovaj amandman.

Takođe, svi smo mi svedoci da puno akcizne robe danas imate, nažalost prodaje se, ne samo na ulici, nego i u maloprodajnim objektima. Pogledajte samo koliko je šverca cigaretama, koliko se švercuje sa alkoholnim pićima i drugom akciznom robom. Mislim da Ministarstvo finansija i sve inspekcijske službe treba da daju još više, maksimalni napor da spreče ovakav vid šverca i da na ovaj način što više doprinesu punjenju budžeta.

Znači, pre svega, ponavljam, namera moja i mojih kolega koji će posle mene govoriti je na koji način da povećamo prihod u budžetu i kako da smanjimo budžetski deficit, a samim tim i fiskalni deficit. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Vladimir Đukanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Ja hoću da verujem, a i verujem da je uvažen podnosilac amandmana ovo stvarno u dobroj nameri podneo i vidi se da čak i korektno razmišlja.

S tim što, ipak moram da se složim sa obrazloženjem Vlade i hvala vam što ste nam pružili priliku da, eto, možemo i da se pohvalimo nekim rezultatima. To je ono što inače u medijima ne možemo da vidimo iz ne znam kog razloga. Očigledno ovde kada se vrše izuzetno dobre aktivnosti poreske uprave posebno oko zaplene rezanog duvana, odnosno kada se sprečava šverc duvana to izgleda nije tema. Tema je da se priča o nekim zaista morbidnim stvarima, a evo danas je recimo bila jedna zaplena, imali smo prilike da to čujemo, od 500 tona u Ljuboviji vezano za duvan.

Takođe, nedavno je u Kovinu četiri i po tone zaplenjeno. Tako da se zaista radi izvanredno i samim tim naravno da su prihodi mnogo veći, a verujem da sa ovakvom projekcijom koje je ministarstvo dalo, odnosno sama Vlada da će se tu zaista ići mnogo bolje. Ali molim zaista, medije apelujem to su neke lepe vesti za ovu državu da konačno počinjemo da uspostavljamo neki sistem da nekada nešto pozitivno i o tome napišu, da ne moraju samo da pišu o tome da je Skupština stočna pijaca, kao što smo danas imali u jednim dnevnim novinama, nego prosto možemo da nekada napišemo i nešto lepo da država radi. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Biljana Hasanović Korać.

Reč ima narodna poslanica Biljana Hasanović Korać.
...
Srpska napredna stranka

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospođo predsednice, uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, kolege iz moje poslaničke grupe i ja, ocenjujući da je ponuđeni predlog budžeta nezadovoljavajući, dali smo nekoliko varijanti kako da se izmeni član 1. koji reguliše od čega se budžet sastoji.

U svom amandmanu ja sam predložila da se izvrši povećanje ukupnih prihoda budžeta kroz povećanje naplate poreza od najvećih poreskih dužnika, aktivnih privrednih subjekata pri čemu je uračunata naplata od svega 50% ukupnih njihovih dugovanja i to za prvih 93 poreskih dužnika od ukupno 435 koliko ih je na tom spisku, što iznosi 45 milijardi dinara prema podacima poreske uprave, a spisak je sačinjen 30. septembra 2014. godine, ove godine.

Koliko imam saznanja, skoro polovina ovih poreskih dužnika od prvih 93 su sada u postupku restrukturiranja ali zato ima još 300 i nešto njih koji su na tom spisku i koji duguju.

Pored toga, predlaže se i povećanje naplate poreza na dohodak građana i poreza na dodatu vrednost u iznosu od 64,7 milijardi dinara uz istovremeno smanjenje prihoda po osnovu smanjenja zarada u javnom sektoru na iznos od 12 milijardi dinara, što je na nivou efekta ušteda od solidarnog poreza.

Ujedno se predlaže i povećanje iznosa zarada i doprinosa na nivo pre smanjenja kao i povećanje transfera sredstava zaposlenima u APV pri čemu se na ovaj način umanjuje budžetski deficit. Znači, predloženo je nekoliko mera. Povećanje naplate poreza na dohodak građana i PDV i povećanje zarada na nivo sa solidarnim porezom koji je bio pre ovog zadnjeg smanjenja.

Osnov za to je da se izvrši naplata od poreskih dužnika koji su najveći dužnici i zbog kojih je i veliki deficit. Međutim, očigledno da je naveći problem da se ovo realizuje neefikasna poreska uprava. Ova vladajuća koalicija upravlja Srbijom već dve i po godine u ovoj ili onoj kombinaciji ali za sve te dve i po godine slušamo samo konstatacije kako su zatekli poresku upravu u katastrofalnom stanju, a ništa nisu preduzeli od toga da se izvrši reforma poreske uprave i da se naplate porezi i pogotovo dužnika koji najviše duguju. Jedino što je donet Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji opet ne može da se primeni do kraja jer nisu stvoreni uslovi.

Da li ne postoji politička volja ili hrabrost da se izvrši naplata poreza koja bi u velikoj meri doprinela punjenju budžeta? Ja to ne mogu da procenim ali neka o tome razmisle oni koji treba da brinu o tome. Zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Goran Mladenović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Mladenović

Srpska napredna stranka
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice, uvaženi ministri Vlade Republike Srbije, Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, kojim utvrđujemo prihode i primanja izdatke i rashode u budžetu za narednu godinu, predstavlja hrabru i odvažnu koncepciju budžeta za sledeću godinu i potrebno je ovaj predlog budžeta podržati u celini bez potrebe za usvajanjem bilo kakvih amandmana, bilo na strani prihoda bilo na strani rashoda ove budžetske projekcije za 2015. godinu.

Kada to kažem onda se ova moja primedba odnosi, između ostalog, i na amandman koji je predložen od strane gospođe Biljane Hasanović Korać, kojim se predlaže povećanje ukupnih prihoda budžeta od najvećih poreskih dužnika u iznosu od 45 milijardi dinara, kao i povećanje poreza na dohodak građana i poreza na dodatu vrednost u zemlji za iznos od 44,7 milijardi dinara, uz istovremeno smanjenje prihoda po osnovu smanjenja zarada u javnom sektoru na iznos od 12 milijardi dinara, čime se dalje predlaže vraćanje iznosa zarada i doprinosa na nivo pre smanjenja, kao i povećanja transfera sredstava zaposlenim u AP Vojvodine.

Ovaj amandman ne treba prihvatiti iz više razloga. Kao prvo, na poslednjoj sednici Narodne skupštine dobili smo obećanje od ministra privrede, gospodina Vujovića, da će u toku 2015. godine biti predložen zakon o finansiranju AP Vojvodine, a mi narodni poslanici obavezujemo se da taj zakon usvojimo u kome će biti rešena sva sporna pitanja koja se tiču transfera novčanih sredstava AP Vojvodine. Tako da amandman koji se odnosi u delu transfera sredstava zaposlenim u AP Vojvodina je nepotreban i suvišan.

Kao drugo, vraćanjem zarada na nivo pre smanjenja otvara pitanje povećanja budžetskog deficita, što je u suprotnosti sa politikom Vlade, što bi dovelo u pitanje reforme i što dovodi u pitanje svakako stabilizaciju javnih finansija koje se predlažu ovim konceptom budžeta. Ovo iz prostog razloga što povećanje prihoda na način na koji predlažete je verovatnoća realizacije nesigurna i neizvesna, a sa druge strane vraćanje zarada na prethodni nivo na rashodnoj strani bilansirano na strani prihoda je sigurna i izvesna.

Ovaj amandman je opasan i otvara pitanje rasta budžetskog deficita i na taj način otvara pitanje teških mera koje smo do sada preuzeli, njihove efikasnosti, efektivnosti, kao i mera koje moraju biti preduzete u periodu koji je pred nama.

Kao treće ne vidim ni jedan razlog, a da bi bilo koji stanovnik bilo koje teritorije bio izuzet od smanjenja zarada i doprinosa, bez obzira da li živi u Vojvodini, Šumadiji, istočnoj Srbiji. Ako su mere Vlade Republike Srbije prihvaćene na jugu Srbije, gde je najniži životni standard, ako se sa merama Vlade Republike Srbije i sniženjem zarada i doprinosa slažu stanovnici opština Trgovišta, Lebana, Bojnika, Bosilegrada, Surdulice, Vladičinog Hana, ako se slažu četrdesetak opština koje spadaju u red najnerazvijenih, zašto se sa ovim merama ne bi složili i stanovnici, žitelji AP Vojvodine?

Iskoristio bih ovu priliku svakako, s obzirom da razgovaramo o amandmanu koji se odnosi na prihode i rashode i koji utiče svakako na budžetski deficit da lično predložim Ministarstvu privrede i ministru privrede jednu meru koja bi bila od opšteg zadovoljstva za sve u državi Srbiji.

Naime, radi se o Zakonu o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga, koji je donet kao „leks specijalis“ 2012. godine, za pravna i fizička lica kojima je predviđeno da pravna lica plaćaju svoje tekuće obaveze u periodu od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2013. godine, a fizička lica plaćaju svoje tekuće obaveze u periodu od 1. novembra 2012. godine do 31. decembra 2014. godine. Da nakon isteka tog perioda se pristupi otplati glavnice i to od 2013. za pravna lica, odnosno od 2014. godine istekom za fizička lica na 24. jednakih rata, nakon čega bi kamata bila otpisana za njihova dugovanja. Za ovu meru prijavilo se 2012. godine mnogo pravnih i fizičkih lica, i činilo se da će biti naplaćen veliki deo potraživanja koja su u tom momentu izgledala nenaplativim.

Međutim, zbog dužine vremenskog perioda na koji se ta mera odnosila. Gotovo 90% fizičkih i pravnih lica je ispalo iz sistema. Dešavalo se da u toku jednog meseca ne plate jednu ratu po osnovu tekućih obaveza ili ne plati jednu ratu po osnovu glavnice i automatski ispada iz stanja mirovanja. Na ovaj način propuštena je prilika da se naplate nenaplativa potraživanja. Svoja potraživanja ti poreski obveznici više i ne plaćaju. Jednostavno, nisu u mogućnosti zato što kamata prevazilazi iznos glavnice, a u nekim slučajevima i glavnice i kamate u celini. Država je uskraćena za prihod, a ovo se odnosi na poreska davanja na lokalu, tako da i lokalne samouprave na ovaj način su dosta izgubile, a poreski obveznici su ostali opterećeni poreskim dugom i poreskim obavezama.

Ako imamo u vidu tezu da je dobar porez samo naplativ porez, predložio bih donošenje novog zakona o ustavnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga, s tim što bi se on odnosio na kraći vremenski period. Šest meseci do godinu dana da se izmire tekuće obaveze i glavnica, a nakon toga da se jednokratno izvrši otpisivanje pripadajuće kamate.

Ovo povećava prihode u budžetu lokalnih samouprava, prihode u budžetu RS, a na ovaj način relaksiramo naša fizička i pravna lica i kažem da je ovo jedna od mera koja bi išla na opšte zadovoljstvo svih u državi, države Srbije, lokalnih samouprava, fizičkih, pravnih lica, našeg stanovništva i naše privrede.

Smatram da je ovo jedan od načina da povećamo realno prihode našeg budžeta, da smanjimo budžetski deficit, a nikako usvajanjem predloženog amandmana uz dužno poštovanje gospođe Biljane Hasanović Korać. Hvala vam.