Treće vanredno zasedanje, 19.07.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/139-17

19.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Obradoviću!
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Ove stvari je prećutao budući Zaštitnik građana Zoran Pašalić.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Obradoviću, vratiću vam vreme, ali vas molim, naravno da imate kritički osvrt, i to je vaše legitimno pravo, prema predlogu koji su uputile poslaničke grupe vladajuće koalicije, i to pravo niko ne želi da vam oduzme, ali vas molim da koristeći to pravo ne narušavate dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije, upravo rečnikom i vokabularom koji ste koristili.
Molim vas da nastavite sa diskusijom, ali primereno raspravi koju vodimo.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala, gospodine predsedavajući.
Lično smatram da je veliki problem za građane Srbije kada onaj ko je nadležan na višoj državnoj funkciji da reaguje na seksualno uznemiravanje od strane jednog sudije u jednom prekršajnom sudu – ne reaguje. To je problem i to urušava dostojanstvo ove države, a ne kada ja otkrijem javnosti da ćemo mi za budućeg Zaštitnika građana izabrati čoveka koji je sklonio u fioku svedočanstva 10 žena koje su na različiti način seksualno uznemiravane od jednog sudije.
Dakle, on je zaštitio svog kolegu sudiju, iz ne znam kojih razloga. Možda koruptivnih, možda prijateljskih, možda ovih ili onih i onda se kao opravdano postavlja pitanje da li će kao Zaštitnik građana isto tako gurati predmete u fioku koji su, recimo, po nekom osnovu, njemu zanimljivi ili gde on treba da zaštiti nekoga kome je rečeno.
Pazite, ovde je ključno pitanje sledeće. Ako njega postavlja Srpska napredna stranka, odnosno predlaže Srpska napredna stranka a postaviće ga vladajuća većina u ovoj Narodnoj skupštini, onda on ima određene obaveze prema Srpskoj
naprednoj stranci. Zar iko u Srbiji misli da njega Srpska napredna stranka postavlja na to mesto da on zaista bude pravi Zaštitnik građana? Nemojte molim vas, neće valjda niko da veruje u te bajke i te prazne priče. Naravno da ga Srpska napredna stranka postavlja na mesto Zaštitnika građana da ne bi radio svoj posao, da bi bio zaštitnik interesa Srpske napredne stranke, a ne građana Srbije.
Mislim da sam dovoljno rekao o tom kandidatu. Ono što sam siguran – on nije dobar kandidat za Zaštitnika građana, ali je dobar kandidat za kažnjavanje građana, jer je radio u prekršajnim sudovima i još bolji kandidat za zataškavanje afera vladajuće stranke.
Ono što je meni mnogo interesantnije i važnije za politiku Srpskog pokreta Dveri jeste rad Fiskalnog saveta. Čini mi se da je to nešto što je od interesa i građana Srbije. Dakle, da li će Fiskalni savet nastaviti da služi interesima vladajuće stranke ili će ikada uputiti neku kritiku ovoj katastrofalnoj ekonomskoj politici?
Na primer, našao sam, pošto detaljno čitam izveštaje o radu i ocene predloga budžeta od strane Fiskalnog saveta, jednu sjajnu stvar iz njihove ocene budžeta za 2016. godinu. Fiskalni savet, kaže ovako, ocenjuje da je budžet za 2016. godinu nedovoljno transparentan. Treba da obratite pažnju na ovo, dobro je što ste utišali. Znači, budžet za 2016. godinu je nedovoljno transparentan i u tom pogledu nije došlo do napretka u odnosu na prethodnu godinu, štaviše, u nekim svojim delovima budžet i prateća dokumenta zapravo su nazadovali u odnosu na informativnost koju su imali u prethodnoj godini.
Na primer, i onda ključna stvar, za razliku od prethodne godine, sada se više nigde ne vidi kolike su pojedinačno preuzete obaveze prema stranim investitorima. Dakle, Fiskalni savet, na čelu sa članovima koje iznova treba da izaberemo u taj Fiskalni savet, otkrio je u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu zatamnjeni deo – pare koje se izdvajaju od poreskih obveznika države Srbije i poklanjaju stranim investitorima umesto domaćoj privredi i poljoprivredi, a da se ne zna kome idu, ni ko o tome odlučuje i ko to deli naše pare stranim investitorima. Kao što ovih dana premijerka staje na stranu strane firme „Fijata“ protiv radnika u štrajku, koji rade u takvim uslovima u kakvima tamo rade. Dakle, neko koristi našu državu da pomaže stranim firmama, a trebalo bi naše pare da ulaže u domaću privredu i poljoprivredu.
Pazite, isti taj Fiskalni savet kaže to u svom izveštaju, odnosno oceni predloga budžeta – i ništa, nastavi da radi svoj posao u Fiskalnom savetu i ne oseća moralnu odgovornost da podnese ostavku jer savetuje Vladu, koja ga prvo ništa ne sluša, koja i dalje radi netransparentno, koja i dalje deli naše pare kako hoće strancima. Šta onda vi glumite u Fiskalnom savetu? Samo primate platu. Znači, ako vi zbog plate radite u Fiskalnom savetu, onda nam recite, nećemo da vas izaberemo nikada za članove Fiskalnog saveta. Ako vi imate neku ulogu korektivnog faktora, kao što ste, recimo, ovom rečenicom imali – odlično. Ali vi očito niste imali nikakvu ulogu, Vlada ništa nije poslušala, vi ste prećutali kako Vlada netransparentno radi i dalje nastavljate da sedite u tom Fiskalnom savetu i da primate pare iz budžeta.
Ovih dana sam i na medijima video gospodina Nikolu Altiparmakova koji je isto to utvrdio da je zaista krajnje vreme da se prekine sa tom pogubnom politikom stranih investicija koje nisu donele nikakav pomak. Kao što vidite, sada kada su u krizi, oni će se samo javiti da traže još iz budžeta, a zapravo ostaće uskraćeni naši poljoprivrednici, ostaće uskraćeno naše domaće preduzetništvo.
Isti je slučaj i sa gospodinom Vladimirom Vučkovićem, koji je u intervjuu u „Politici“ izjavio, i to je zanimljivo – šta je sa smanjenjem poreskih opterećenja za privredu? Evo, i mi to pitamo – šta je sa smanjenjem poreskih opterećenja za privredu? Kaže na drugom mestu – hajde da otvorimo i neke druge teme. Pa šta čekamo, gospodine Vučkoviću, gospodine Pavloviću, gospodine Altiparmakov, što ne otvorimo i neke druge teme? Hoćemo li i dalje da samo nastavljamo ono što je neoliberalna ekonomska politika, znači, štednja na teret naših građana, privatizacija i prodaja naših strateških prirodnih i privrednih bogatstava, uvoznički lobi koji uvozi sve ono što mi ovde možemo da proizvodimo i ubija konkurenciju domaće privrede, deljenje naših para iz budžeta stranim investitorima? Za to nam ne treba Fiskalni savet da nas išta savetuje, već imamo MMF.
To je zapravo to suštinsko pitanje koje ja ovde postavljam pred vas, poštovani građani Srbije, jer nisam siguran da ima smisla obraćati se vladajućoj većini. Oni će svi dići ruku na zvonce, kao što to uvek čine, jer očito ne razmišljaju svojom glavom. Da razmišljaju svojom glavom, ne bi prihvatili da za Zaštitnika građana imenuju osobu koja je studirala 13 godina, koja je magistrirala sa 60 godina, koja je, kao što sada vidimo, imala prosek ispod 7 i koja je bila u upravi Fudbalskog kluba Partizan i Fudbalskog kluba Crvena zvezda i koja je zaštitila sudiju koji je vršio seksualno uznemiravanje nad 10 svedoka koji su tome posvedočili. Dakle, sami biste povukli taj predlog i uzviknuli – Zoran Pašalić je nedostojan. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pravo na repliku ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Nisam ni očekivao da će moći da nauči gde se nalazi i šta je zapravo Narodna skupština, lice koje se opet onakvim rečima malopre obratilo i nama i javnosti koja ovo prati. Naravno, mislim na dežurnog lakeja, dosovskog režima koji jeste procedio pola rečenice nešto dosistički na samom početku, verovatno mu je teško da bilo šta pozitivno kaže ili zaključi na temu onog ugovora u Fijatu, koji je upravo jedan od divnih plodova tog dosovskog režima koji ga je uzgred bude i rečeno i politički stvorili i finansirali, i sa kojim se oni danas druži i politički sarađuje, da bilo šta kaže pozitivno o tome, a da posle prosipa buku i bes na račun ove Vlade, koja sa tim nikakve veze nema, nit luk jelo nit luk mirisala, i onih štrajkova koji su se dešavali.

I, strašno mi je žao, evo, srce mi se cepa što je taj dosovski lakej izgleda nezadovoljan činjenicom da je štrajk prekinut i da se dalje razgovara. Zajedno radnici i Vlada razgovaraju sa vlasnicima kompanije kako bi se našlo odgovarajuće rešenje. Da je time nezadovoljan to me ne čudi, ali me čudi, moram da vam priznam, da ovde sa mnogo kritike govori o prethodnom Zaštitniku građana, Saši Jankoviću, jel tako. Pa, kaže, nije zadovoljan njegovim stavom o Srebrenici, o Kosovu i Metohiji, može biti o Vojvodini. Postavlja se pitanje dame i gospodo, a zašto se onda sa tim čovekom grli i ljubi? Jel prigrlio i poljubio, i stavove Saše Jankovića o Srebrenici, i o genocidu tamo, jel prigrlio i poljubio u isto vreme, i stav Saše Jankovića, da je suverenost na Kosovu i Metohiji samo reč i ništa više, jel prigrlio i poljubio stavove separatista iz Vojvodine koji najgore govore i o Republici Srpskoj, a i o samoj Vojvodini, našoj autonomnoj pokrajini.

Ne očekujem da tu može da bude bilo kakve pameti, jer mi kada čujemo da se ovde postavlja pitanje agenata stranih interesa, a više je nego jasno da je reč o čoveku koji s jedne strane ne može da odluči da li služi interesima HOS-a koji dođu sa jedne strane ili interesima veliko-bugarskih nacionalista sa druge strane. Zašto očekivati bilo šta pametnije od toga na sumi, „nota bene“, dame i gospodo, mora da se odluči, i time završavam, gospodine predsedavajući, kada nam se obrati sledeći put, jel nastupa sa pozicije doskorašnjeg Pernara ili sa nove pozicije sadašnjeg Tute Bugarina. Hvala lepo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
(Boško Obradović: Replika.)
Samo trenutak moramo da ispoštujemo redosled, a najpre imamo ukazanu povredu poslovnika, narodni poslanik Milimir Vujadinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Skrenuću pažnju na povredu Poslovnika u članu 107, koji se tiče dostojanstva Narodne skupštine.

Mislim, da je više puta poslanik Obradović pokušao u zabludu da dovede i ovaj uvaženi Dom, ali i građane Republike Srbije iznoseći par pitanja za koja prosto nismo mogli da utvrditi na koga se odnose.

Naime, kritikujući rad dosadašnjeg Zaštitnika građana, valjda gospodina Jankovića, nabrojao je desetine stvari koje je trebao, a nije uradio. Postavlja se pitanje – zašto to, kakvo je to danas pitanje Narodne skupštine Republike Srbije? Kakvo je pitanje koje se upućuje građanima Republike Srbije sa ovoga mesta kada isti taj Zaštitnik građana je bio i njegovo prijatelj koji 31. maja ove godine, tako srdačno se grlio i ljubio sa njim na onom, takozvanom spontanom okupljanju, valjda ih je u tome spajala neka čudna ljubav, ali zajednička mržnja prema predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

Valjda je tada trebao da ga pita šta je to sve što nije uradio? Valjda je tada trebao da ga pita, za stavove u Srebrenici, za stavove o Republici Srpskoj, o svemu onome što je danas pokušao da postavi kao pitanje narodnim poslanicima u Skupštini Republike Srbije. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ukazali ste na povredu Poslovnika, ali nisam razumeo na koji član. Član 107? Pokušaću da obrazložim pitanja koja ste, shvatio sam meni uputili, a ne gospodinu Obradoviću.
Gospodin Obradović je, ja sam rekao na legitiman način koji mu pripada kao predstavniku opozicione poslaničke grupe, govorio o onome što jesu tačke današnjeg dnevnog reda. Nisam ga prekidao, moram vam priznati, jer u jednom delu o kojem je govorio se slažem, jer smatram da je govorio o nekadašnjem Zaštitniku građana i o onome što on nije radio, a to je Saša Janković. Ali, sam sve vreme očekivao da će nakon toga izneti i predlog svoje poslaničke grupe, što je opet njihovo legitimno pravo, pa da stavi do znanja kolegama narodnim poslanicima da postoji bolji predlog od onoga o kojem danas govorimo.
Onog trenutka kada sam smatrao da je koristio neprimeren rečnik i da je išao u pravcu urušavanja dostojanstva Narodne skupštine Republike Srbije, ja sam samo iskoristio priliku da mu na to ukažem. Zato ne mislim da sam povredio član 107. a vama postavljam pitanje da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ne.