Treće vanredno zasedanje , 20.07.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/139-17

2. dan rada

20.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:05 do 15:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Zoran Radojčić, Srđan Nogo... Znači, lista je zaključena.
Potrošeno je i vreme svih poslaničkih grupa i lista je iscrpljena.
Pitam u skladu sa Poslovnikom da li neko želi da iskoristi pravo iz člana 96. Poslovnika.
Reč ima narodni poslanik Petar Petrović. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, dozvolite mi da u ime poslaničke grupe Jedinstvene Srbije kažem da ćemo mi podržati sve predloge koji su danas ovde pred nama za glasanje, a ja želim, posebno sa nekoliko rečenica da se osvrnem na kandidata za Zaštitnika građana ili Ombudsmana, gospodina Zorana Pašalića.

Ovde smo čuli mnogo kritika na njegovo ime, počev od toga koliko je studirao, kolika mu je prosečna, gde je bio, šta je radio itd, ali me posebno iznenađuje, da ne upotrebim neki teži izraz da su te kritike dolazile od onih koji su ga 2002. ili 2003. godine kada su bili na vlasti u gradu Beogradu postavili za starešinu sudije za prekršaj grada Beograda, tada je to bio upravni postupak u skupštinama, opštinama, odnosno gradu.

Onda 2010. godine prilikom, tzv. velike reforme sudstva u Srbiji, gospodin Pašalić je postavljen za predsednika Višeg prekršajnog suda, tada je to bio Viši prekršajni sud od strane istih onih koji danas kritikuju i koji kažu da je toliko godina studirao itd.

Sa druge strane, gospodin Pašalić je u svom dosadašnjem radu pokazao izuzetne rezultate u pogledu organizacije novih sudskih organizacija prekršajnih sudova i želim da vas podsetim, za one koji nisu znali da gospodin Pašalić kao sudija za prekršaj Grada Beograda, još 2003. godine dana presude, kojim je zaštitio migrante u Gradu Beogradu koji su tada bili napadnuti, šikanirani itd, od strane nekih koji su prekršili prava migranata u Gradu Beogradu. Toliko, da se zna da on nije znao da štiti neka prava građana drugih nacionalnosti i nacionalnih manjina itd.

Kada nekog kritikujemo koliko godina je studirao, treba da znamo razloge zašto je neko toliko studirao. Sa druge strane, da li je samo prosek ocena dovoljan da neko obavlja neku funkciju? Pa, jedino da biramo one koje imaju prosek devet, devet i po ili deset, a sve ostale neka pošaljemo na Zavod zapošljavanja, ne moraju da rade ništa drugo.

Želim da vam kažem da je u Jagodini bio izvrstan stručnjak koji je studirao 15 godina medicinu, ali je posle toga doktorirao i bio izuzetan stručnjak. NJemu je prosek šest i nešto na Medicinskom fakultetu. Hoću da kažem da sam prosek ocena na fakultetu ne mora da znači da će neko biti izuzetan stručnjak u svojoj oblasti.

Toliko o Pašaliću, toliko o Zaštitniku građana. Ja sam siguran da će gospodin Zoran Pašalić dobro obavljati posao, bolje će obavljati posao nego njegov prethodnik, a i siguran sam da neće koristiti funkciju u političke svrhe, da se sutradan kada mu ističe mandat kandiduje za neku funkciju u državi Srbiji.

Kada su u pitanju drugi kandidati, kao što su kandidati iza članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije, to su kandidati koji su predloženi od ovlašćenih predlagača i mi možemo ili da prihvatimo ili da ne prihvatimo te predloge.

U ime Jedinstvene Srbije kažem da ih treba prihvatiti i mi ćemo glasati za te kandidate.

Međutim, koliko su neki predlagači principijelni u svojim predlozima i koliko vode računa o tome da taj odbor dobro radi, taj predlog na svu sreću nije ovde danas pred nama. Stigao je bio jedan predlog koji je vraćen predlagačima da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije kandiduje ili predloži osoba koja je kažnjavana od tog Odbora Agencije za borbu protiv korupcije zato što nije poštovala Zakon o borbi protiv korupcije. Toliko o principijelnosti, toliko o doslednosti, toliko o pravičnosti.

Kada govorimo o trećem telu, o kome danas raspravljamo, takođe će Jedinstvena Srbija podržati taj predlog, jer je upravo on došao od predlagača ovlašćenog, odnosno ovlašćenih, da ih predlože, a upravo su ti koji se ponovo predlažu najviše kritikovali određene budžetske, finansijske i druge stvari koje su dolazile iz Vlade Republike Srbije.

Dakle, predlagači su rekli da je dobro nekad i kritikovati nešto, a ne samo hvaliti i zato ćemo podržati taj predlog.

Na kraju, pozivam sve poslanike, koleginice i kolege da podržimo predloge koji su danas pred nama i da idemo dalje. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima Saša Radulović. Izvolite.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Poštovani građani, dame i gospodo, raspravljali smo, evo, dva dana o predlozima za kandidate za Fiskalni savet, za Odbor Agencije za borbu protiv korupcije i za Zaštitnika građana i jako je bitno da ponovimo neke ključne stvari o kojima smo ovde danas i juče diskutovali, a to je da proces izbora ovih kandidata je potpuno neadekvatan.

Vladajuća većina je objašnjavala kako ih zakon ne obavezuje na transparentniju i bolju proceduru, proceduru u kojoj će narodni poslanici moći da postavljaju pitanja kandidatima, gde će se zaista raspravljati o njihovim planovima rada i činjenica jeste da u ovom loše napisanom Poslovniku nema ništa o tome, odnosno ne postoji obaveza, ali takođe ne postoji u ovom istom Poslovniku ni zabrana da se kandidati pojave na Odboru, da na odborima odgovaraju na pitanja poslanika, da prilože svoj program rada. Verovatno i svi znate da gde god se prijavite za neki posao da je taj intervju obaveza, izgleda svuda osim u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Tako da, kandidati se nisu ni pojavili na odborima, recimo, kandidati za Fiskalni savet nisu ni došli, kandidati za Odbor za Agenciju za borbu protiv korupcije se nisu ni pojavili. Pojavili su se kandidati za Zaštitnika građana, opet izbegavali pitanja. Predloženi kandidat nije odgovarao na njih i to instruisan od strane predsednika Odbora da to ne čini. Znači, praktično, ovo je jedna velika farsa. Poslanici nemaju mogućnost da vrše svoju ustavnu ulogu, da ispunjavaju zakonsku obavezu i da sa punom odgovornošću biraju kandidate, jer nisu mogli da im postavljaju pitanja. Mnoge stvari su ostale sporne. Na ovakav način stvari ne bi trebalo raditi.

Činjenica jeste, i ono na šta se vladajuća većina uglavnom izvlači, je - ovako je rađeno i ranije, pre 2012. godine. Mi kažemo – ovako je pogrešno. Ako vam Ministarstvo finansija da ovakav jedan predlog za člana Fiskalnog saveta, jedna rečenica, ovde između moja dva prsta se vidi ta jedna rečenica, u kojoj samo kažu ko je kandidat. Isto tako Narodna banka, jedan pasus. Ovim vidite da zaista ne postoji poštovanje ove institucije, da bi minimum minimuma trebao da bude da možemo otvoreno da razgovaramo sa kandidatima o njihovim planovima rada. Pošto ni jedan kandidat taj plan rada nije podneo, poslanici DJB neće glasati ni za jednog kandidata. Moguće je da među njima ima i dobrih kandidata, ali ako toliko ne poštujete Narodnu skupštinu i ne podnesete plan rada, glas sigurno nećete dobiti od DJB. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Maja Videnović.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Predsednik Srbije, SNS, ne podnose kontrolu, ne podnose novinare koji pitaju građane koji slobodno misle, institucije koje zvocaju, kako oni sami kažu.

Ovoj vlasti su potrebni bolji građani. I danas će izabrati zaštitnika vlasti uz najavu da će rasformirati instituciju koja se borila za ugrožena prava građana. Tim izborom, mi svi zajedno ulazimo u novi nivo terora SNS nad slobodama i nad institucijama i to su opasne stvari čije posledice tek očekuju građane i ovo društvo.

Znate, tamo gde svaku oblast društva zauzima i otima jedna stranka, tu nestaje država. Zbog toga će poslanici DS biti još glasniji i jači u odbrani demokratije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Srđan Nogo.
...
Dveri

Srđan Nogo

Poslanička grupa Dveri
Kao što smo napomenuli, pružićemo podršku samo Milošu Stankoviću. Nadamo se da će on opravdati naše poverenje i da će biti dostojan obavljanja te funkcije. Što se tiče ostalih predloženih, svakako možemo biti skeptični.

Osvrnuo bih se samo u ovo kratko vreme na Zaštitnika građana. Dveri smatraju da je ta ustanova suvišna u pravnom poretku Srbije i da pripada nekoj drugoj pravnoj kulturi i da nema puno značaja za građane. Međutim, vrlo je zanimljiva činjenica da to što je bio prethodni Zaštitnik građana loš, imamo biografiju ovog novog koji nam garantuje da će i ovaj biti loš. Meni nije jasno kako je Pašalić došao u vezu sa SNS, jer koliko je meni poznato, on je sa izvesnim Zoranom Đurićem, sudskim veštakom, približio se Snežani Malović i zahvaljujući Snežani Malović bio protežiran u Prekršajnom sudu. Nisam ispitivao odakle on u kombinaciji sa SNS, ali i to će se uskoro saznati.

Ono na šta bih morao da osvrnem jeste i konstatacija da neće biti puno posla za njega, jer nažalost, mislim da će biti izuzetno puno posla za Zaštitnika građana. Samo bih napomenuo jedan aktuelni slučaj nove stvari koja mora svakako biti predmet interesovanja i Zaštitnika građana.

Naime, ovde je tehnološko Uputstvo o prijemu i uručenju sudskih, pismena i pismena u upravnom postupku, upravo doneto na osnovu Statuta pošte, a na osnovu ugovora između Pošte i VSS i Državnog veća tužilaca i mišljenja Ministarstva za državnu upravu, koje je potpisala sadašnji premijer Ana Brnabić. Time se van zakona stavlja Zakonik o krivičnom postupku…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, vreme ste potrošili, 10 sekundi više.
Reč ima Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, prvo da ispravim prethodne kolege, samo igrač na sreću da izađe. Dakle, da ispravim prethodne kolege, uslov za postdiplomske studije nije da neko ima ocenu osam koma nešto. Postdiplomske studije mogu da se upišu i sa šest, šest koma nešto uz uslov da postoje dva naučna rada. Dakle, to pokazuje da zamerke određenih kolega ne stoje.

Na kraju svih ovih rasprava, treba čestitati onima koji budu izabrani, a ja mislim da po pitanju Zaštitnika građana, ma koga da smo izabrali, sem Saše Jankovića, da je to napredak, jer Saša Janković, kako smo u raspravi videli, nije nikoga štitio, štiti samog sebe. Nije ni pokušao da štiti pred upravnim organima otpuštene, slabo plaćene, oni koji su ostali bez posla, njih 350 hiljada za vreme vladavine bivšeg režima. On je vodio računa samo o sebi i bez obzira ko da je izabran na njegovo mesto, to bi bio apsolutni napredak, a ja verujem da će gospodin Pašalić više pažnje posvetiti ljudskim pravima, nego što je to uradio njegov prethodnik.

Što se tiče Agencije za borbu protiv korupcije, ja i dalje izražavam svoje nezadovoljstvo zato što ona nije služila svojoj svrsi i upravo predvodnik ove grupe „Nikad im dosta nije bilo“, koji je napustio sednicu, živi je dokaz za to, jer nikada nije sankcionisana njegova nepravilnost po pitanju prenosa ovlašćenja iz njegovih privatnih firmi na međusobno povezano lice.

Takođe, moram da izrazim nezadovoljstvo zato što je poslanik bivšeg režima, zbog mojih primedbi da je kupio stan u Beču i da je Agencija za borbu protiv korupcije to nije sankcionisala, prošlog dana, da je juče uputio ozbiljnu uvredu ovom parlamentu nazivajući nas zoološkim vrtom. Dakle, bez obzira na njegovu uvredu, kad nije nešto ubedljivo, onda od njih sledi nešto uvredljivo. Ja i dalje moram da izrazim nezadovoljstvo zato što mislim da Agencija za borbu protiv korupcije nije služila svojoj svrsi, nije sankcionisala sve pljačke koje su bile za vreme vladavine bivšeg režima u periodu koji je, nadam se, daleko iza nas.

Oni danas, kobajagi, staju u zaštitu onih slabo plaćenih, nazivajući Srbiju kako je nazivaju, a moram da ih podsetim da u njihovo vreme Srbija nije bila zemlja jeftine radne snage, već je bila zemlja besposlene radne snage, koja sada ostvaruje neki napredak zajedno sa nama i nalazi sebi posla. Tvrdim da radnička prava treba da budu veća, da ona moraju da se usklade sa profitom, a i svakako je napredak kad se popnete jedan ili dva stepenika, pet stepenika ne možete preskočiti odjednom.

Što se tiče Fiskalnog saveta, ja i dalje želim da im zahvalim i na pohvalama, i na pokudama, i na kritikama, jer je to veoma bitno s obzirom da mi očekujemo da, zahvaljujući tome što oni pažljivo prate šta mi radimo, da ova zemlja ekonomski napreduje i da ostvari ono što nije ostvarila od 2000. do 2012. godine.

Dakle, želim da čestitam svim kandidatima. Nezadovoljan sam još jednom činjenicom, što na današnjoj sednici nije bilo mesta za zamenika, odnosno da se zameni osoba koja sebe naziva Poverenikom. To je veoma važna institucija. Mislim da čovek koji pledira da bude političar ponovo, da se reaktivira, ne zaslužuje da bude na tom mestu, posebno kad se ima u vidu da su on i Zaštitnik građana uzeli 80.000 funti od britanske ambasade i da od tog trenutka nastaje nesporazum između njih koji su trebali da brane ljudska prava i funkcionera, odnosno predstavnika Vlade, predstavnika Skupštine itd.

Verujem da ćemo u budućem periodu naći…