Treće vanredno zasedanje , 20.07.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/139-17

2. dan rada

20.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:05 do 15:15

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne bih o ovoj papazjaniji, ali moram da kažem da ćete vi danas glasati za kandidata za Zaštitnika građana, a da niko nije video dokaz da je on diplomirani pravnik, da ima 10 godina iskustva i da je državljanin Srbije. Od četiri kandidata tri nisu imali te dokaze na Odboru. Sad ja pitam - da li može neko da zamisli da se može zaposliti u neki državni organ, a da ne dostavi bar dokaz da je državljanin Srbije?

Rečeno je na Odboru – to se podrazumeva. Mi ne volimo da podrazumevamo. Kandidat poslaničke grupe SRS Ekaterina Marinković je imala kompletnu dokumentaciju i mi smo predlagali da se ostale kandidature odbace kao neuredne i da ona bude jedini kandidat, a ispunjava sve uslove, a u svom obraćanju Odboru pokazala je da je zaista neko ko je mogao i ko bi mogao obavljati tu funkciju, a koliko važnu ili ne važnu zavisi od odnosa vlasti prema toj funkciji. Mi mislimo ako već postoji da treba da je obavlja neko ozbiljan i odgovoran i upravo takav kandidat je kandidat SRS Ekaterina Marinković za koju, za njeno izlaganje i njen odnos prema toj funkciji, niko na Odboru nije imao primedbu, osim ovog koji je rekao da su njen jedini problem godine.

Žena koja ima 38 godina, koja ima više od 10 godina iskustva, 10 je potrebno, koja je završila Pravni fakultet sa solidnim prosekom, imala je problem, eto, godine. Šta znači taj problem? Da li je to mnogo ili malo? Nismo baš razumeli, ali, dakle, javnost treba da zna da smo imali najboljeg kandidata, a to je Ekaterina Marinković i biće jednog dana Zaštitnik građana. Hvala na pitanju.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala na diskusiji.
Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Povređen je član 107. - govornik je na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Smatram da ste povredili ovaj član iz tog razloga što ja nisam ni pomenuo uvaženu koleginicu. Dali ste joj pravo na repliku, a ona je izrekla neke stvari koje su vezane za Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo o kome smo tamo diskutovali, pa je tamo trebalo da se replicira na tu temu, a ne ovde. Verovatno je zakasnila ta replika sa Odbora, ali da odgovorim samo u dve rečenice.

Nisu problem nečije godine ili samo godine. Zaštitnik građana mora da bude i sa određenim životnim iskustvom da bi mogao da sagleda…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, replicirate.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
…činjenice i stvari malo šire, pa iz tih razloga…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ukazali ste na povredu. Ulazite u repliku. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Samo da završim, ako može?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ako replicirate, ne možete da završite.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Nisam to rekao, što je koleginica rekla.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Javite se na repliku.