Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/215-17

24.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije Narodne skupštine o zaštiti Srba u rasejanju i regionu.
Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovani građani Srbije, meni je drago da ste se sada uverili kako je vladajuća većina odbila Predlog rezolucije o KiM, čime je zapravo ukinut dijalog… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim da predložite predlog zakona koji sam pročitala. Molim vas, budite ljubazni, nekog pravila se pridržavajte.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala predsedavajuća.

Nemam nikakvu sumnju da ćete me uvek prekinuti kada vam ne odgovara moj govor, to je prosto vaš zadatak i vaša obaveza. To razumem, a verujem da sve više razumeju i građani Srbije.

Dakle, ne samo da smo predložili rezoluciju o KiM, nego predlažemo i ovu skupštinsku deklaraciju o zaštiti Srba u regionu i rasejanju.

Poštovani građani Srbije, i to je bilo nešto što marketinški pominje Aleksandar Vučić i SNS, pa formira neke stručne komisije, pa će doneti jednog dana takvu jednu odluku, a evo odluke, evo spremne deklaracije. Evo spremnog predloga kako da zaštitimo Srbije u regionu i rasejanju. Šta se čeka gospodo naprednjaci i socijalisti? Zašto ne bi ovaj predlog mogao da dođe na dnevni red, zašto svi zajedno ne bismo usvojili jednu deklaraciju o zaštiti Srba u regionu i rasejanju, koji su ugroženi i kojima je ugrožena imovinska bezbednost i lična i kolektivna prava i građanska i verska prava i sve drugo u svim bivšim jugoslovenskim republikama, a posebno ogroman problem asimilacije, širom srpskog rasejanja.

Ne samo da ste ukinuli rad Skupštine Srba u regionu i rasejanju, već bi zaista bilo skandal da vi sada ne smete da na dnevni red Narodne skupštine Srbije stavite jedan običan predlog, jednu običnu deklaraciju o zaštiti Srba u regionu i rasejanju, a puna su vam usta lažne priče o zaštiti Srba u regionu i rasejanju, a na tome ne radite apsolutno ništa. Hoćete li konkretan dokaz? Evo, već nekoliko godina vi ne možete čoveka da izaberete ni direktora Uprave za dijasporu u Ministarstvu spoljnih poslova, gde ste u nekom podrumu stavili nekada lažno Ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu. To je vaš odnos, to je nažalost skandalozni odnos matice prema Srbima u regionu i dijaspori.

Zaista sam spreman da povučemo ovu deklaraciju, da je vi predložite, jer vidim da ne želite da podržite ništa što predlaže opozicija i što predlažu Dveri. Kakav je to onda dijalog? Kakva je to Narodna skupština? Kakva je to demokratska kultura sa vaše strane, kada za godinu dana niste podržali nijedan predlog dnevnog reda koji je predložila opozicija. To znači da ste vi obični glumci i foliranti i da niste spremni na ozbiljnu demokratsku kulturu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Goran Ješić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Da li želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Goran Ješić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodna poslanica Gordana Čomić, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba.
Da li želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodna poslanica Vesna Marjanović, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Dragoljub Mićunović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o udžbenicima.
Da li želite reč? (Da.)
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragoljub Mićunović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Naravno, uvek pozdravljam svaki napredan predlog i očekujem, da nešto što je bilo verovatno omaška, da je uvođenje besplatnih udžbenika bio jedan značajan korak čime se mi približavamo pravednome društvu i onome što je civilizacijska tekovina za mnoge. Pored toga, to se nalazi i u našem Ustavu, u članu 71, pa je onda u toliko bilo lakše da se to sprovede, pa su mnogi, da pomenemo ipak da je nešto i pozitivno urađeno u gradu, recimo u Beogradu za vreme gradonačelnika Đilasa bilo je besplatnih udžbenika čak i preko onoga što smo želeli da im postepeno svake godine napreduje po jedan razred, da se da za čitav razred.

Dogodilo se međutim nešto veoma zanimljivo. Jedna od prvih mera nove koalicije desničarske Vlade bio je da se ukinu upravo besplatni udžbenici. Kada je Margaret Tačer dolazila na vlast onda je ona prvu meru donela da se ukine besplatna šolja mleka za đake u pauzama. To je prva oznaka jedne neoliberalne politike koju su Margaret Tačer i naravno američki predsednik Regan, postavili kao temelj budućeg poretka.

Ono što mene danas čini malo optimističnim, da su za taj predlog, da uvedemo besplatne udžbenike, svojevremeno glasali mnogi sadašnji članovi Vlade i poslaničke većine. Tako da ja ne mogu da pretpostavim da oni sada neće glasati za ono što su glasali, propagirali tolike godine pre toga, da će dobrovoljno učiniti jedan korak nazad u odnosu na ono što su radili kada su vodili resor prosvete. Sećam se, sa najboljim uspomenama, kako sam sa funkcionerima SPS išao od Kraljeva na dalje, da propagiramo tezu o besplatnim udžbenicima.

Zbog toga očekujem da će svi poslanici socijaldemokratske orjentacije takođe glasati za jedan predlog da udžbenici postanu besplatni. Ali, mimo tog ideološkog problema, imamo jedan ustavni problem. U članu 171, stoji da je osnovno obrazovanje u Srbiji obavezno i besplatno. Molim da poštujemo Ustav i da ne rešavamo ovo pitanje preko Ustavnog suda i da izglasamo ovaj zakon.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, vreme vam je isteklo.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodna poslanica Nataša Vučković, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Nataša Vučković, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zdravko Stanković, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Da li želite reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zdravko Stanković, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o udžbenicima.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zdravko Stanković, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodna poslanica Sonja Pavlović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodna poslanica Sonja Pavlović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodna poslanica Sonja Pavlović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodna poslanica Sonja Pavlović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o proceniteljima nepokretnosti.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodna poslanica Maja Videnović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala, poštovana predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, kada govorimo o izmenama Zakona o budžetskom sistemu, zapravo govorimo o ukidanju i mom apelu da o tome diskutujemo, da stavite na dnevni red i da govorimo o tome da je ta pogubna, diskriminatorska i pogrešna mera tzv. privremene zabrane zapošljavanja, koja se iz godine u godinu produžava, kao i smanjenje privremeno penzija koje postaje stalna mera, i nadležni ministar i Vlada Srbije poručuje građanima, prevshodno mladim ljudima, da je ta fiskalna konsolidacija ideologija koja je važnija od života.

Ja koristim svaku priliku da vam svaki put govorim o po jednoj oblasti i građanima Srbije koji trpe zbog ovakve mere. Govorila sam o tome šta se dešava u pravosuđu, prevashodno u Tužilaštvu koje nema dovoljan broj daktilografa i pravda građana zbog toga trpi, zato što postupci traju duže. Govorila sam o Matematičkoj gimnazija, gde naše najbolje učenike, kojima se svi ponosimo, ne mogu da obrazuju i njima ne mogu da predaju najbolji i najkvalifikovaniji profesori, zato što su tehnološki viškovi iz drugih škola zbog zabrane zapošljavanja. Dakle, ona važi za sve, važi za mladu naučnicu, mladu umetnicu, mladu doktorku, mladu osobu koja se opredelila da studira i da ostane da radi u zemlji i da prirodno bude usmerena na nekakvo zanimanje koje je usmereno na državu, ali ne važi za stranačke aktiviste SNS u svim mogućim oblastima. Svakog dana su građani svedoci tako nečega i to je nešto što je nedopustivo. Reagovali su ljudi iz kulture, iz nauke, ne postoji oblast u društvu koja ne trpi zbog ovakve mere i neverovatna arogancija Vlade koja ovu meru iz godine u godinu produžava, pravdajući to fiskalnom konsolidacijom koja je postala najvažnija.

Dakle, ono što je ključno i što bih molila da razmislite, to je o našoj zajedničkoj odgovornosti i tome da bi o ovoj meri zapravo trebalo da govorimo i da je stavimo na dnevni red, pa da razgovaramo o tome. Građani Srbije svakog dana posledice ove mere trpe na najbrutalniji mogući način. Oni ne mogu da napreduju, ne mogu da ostvaruju svoja prava zbog toga što se iz dana u dan zapošljavaju samo isključivo aktivisti SNS. Mladi ljudi nam odlaze iz zemlje i to je ono što ignorišete i predloge mog kolege Balše Božovića, a to su predlozi kako da se mladi ljudi zaposle, kakve povlastice i kakva najbolja moguća rešenja da učinimo u korak tome. To su samo neke od stvari koje ova vlast ignoriše, ignorišući ne predloge DS na taj način, nego realnost. Zbog toga i ovog puta apelujem da ovo stavimo na dnevni red.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodna poslanica Maja Videnović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Uvažene koleginice i kolege, izmene Zakona o elektronskim medijima, zapravo govorimo o REM-u, o Regulatornom telu za elektronske medije koje je po zakonu samostalna nezavisna regulatorna organizacija koja vrši javna ovlašćenja. Nažalost, građani su svedoci činjenice da je REM danas u Srbiji 2017. godine sve, samo ne to, da je REM organizacija i institucija koja krši zakone i propise ove zemlje. Sa koleginicom Vesnom Marjanović sam predložila izmene zakona koji će učvrstiti zakonska ovlašćenja i zakonske obaveze Regulatornog tela za elektronske medije, koji će precizirati i koji ni na jedan mogući način neće ostaviti prostor za zloupotrebu i tumačenja i sve ono što pod političkim pritiscima danas REM radi.

Jedan od ciljeva REM-a je doprinos očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja, a REM danas radi sve, samo ne to. Znate, kada REM ne ispunjava svoje zakonske obaveze, da npr. vrši kontinuirani monitoring i građane Srbije, a ne političke stranke, informiše o tome da li su politički akteri, da li su parlamentarne stranke zastupljene u podjednakoj meri, posebno kada govorimo o izborima, ne ruga se REM kršeći zakon samo političkim strankama, nego svim građanima, zato što on time udara na temelj demokratije, na slobodu izražavanja. Ustavna je kategorija da građani imaju pravo da budu objektivno, blagovremeno i istinito informisani, a REM, koji bi trebalo da bude kontrolor slobode i tog prostora, radi sve, samo ne ono što je po zakonu dužan.

Kada REM ćuti, onda i Aleksandar Vučić, u ovom trenutku predsednik Republike Srbije, i SNS preuzimaju ulogu da oni budu merači sekundi i minuta koje u kojoj emisiji, u kom prilogu centralnog Dnevnika RTS-a je ko imao koliko. Dakle, REM ćuti i ne oseća nikakvu obavezu da kršeći zakon zapravo radi nešto mnogo gore. Znate, kada REM ćuti i kada ne reaguje na najogoljeniji govor mržnje, diskriminaciju, najbrutalnije stvari koje televizija sa nacionalnom frekvencijom, koje je, podsetiću sve vas zajedno, javno dobro, REM koji ne reaguje kada jednom izda nacionalnu frekvenciju, i to je ono što sam predložila zajedno sa koleginicom u izmenama ovog zakona, da se kontinuirano prati, da postoji jedan kontinuirani monitoring da li neko ko je dobio na upravljanje javno dobro da ispunjava zakon, da štiti javni interes, zapravo to čini, ili neke televizije sa nacionalnom frekvencijom postaju oruđe u rukama jednog čoveka, koji se obračunavaju sa svakim, ne samo političkim protivnicima, nego sa svakim u zemlji ko se usudi da govori bilo šta što zasmeta jednom čoveku.

Trebalo bi da je REM regulator, da je čuvar prava na slobodno mišljenje, a REM je danas oružje u rukama jednog čoveka i jedne stranke. Izmene ovog zakona govore upravo o tome.