Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 31.10.2017.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Kao prvo, ja bih ispred poslaničkog kluba PS-NSS-USS, osudio nasilno ponašanje poslanika Dveri i upad u kancelariju naše predsednice Skupštine, Maje Gojković, sa porukom – budimo domaćini, ne budimo nasilnici.

Postavio bih pitanje Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu bez portfelja, gospodina Krkobabića, a vezano je za zadrugarstvo. Pošto smo svedoci da se unazad godinu dana mnogo više širi ideja zadrugarstva, radi na zadrugarstvu i znamo, i ja znam, a znaju i građani, da je veći broj novoformiranih zadruga sada prisutan na sceni u Srbiji. Imamo 158 novih zadruga.

Postavio bih pitanje ministru Krkobabiću, da li su sredstva koja su sada opredeljenja, 50.000 evra, odnosno šest miliona za nove zadruge i 100 hiljada evra za stare zadruge, da li je to dovoljno i da li će imati mogućnost da se u novoj budžetskoj 2018. godini ta sredstva povećaju? Znamo da je putem udruživanja, putem zadrugarstva velika šansa i da na taj način imamo mogućnost da udružimo veći broj poljoprivrednih proizvođača, veći broj ljudi koji se bave poljoprivredom, da mogu svojoj sredini obezbediti bolji plasman, obezbediti bolje uslove za rad u poljoprivrednoj proizvodnji. Svedoci smo da putem udruživanja u zadrugarstvo na taj način se suzbija i siva ekonomija, ima mogućnost da se prati kuda sve ide novac i normalno, na taj način, ljudi će imati mnogo boljih uslova da mogu da privređuju, da mogu da rade i da opštine, kao što je moja opština, opština Svrljig, Gadžin Han, Bela Palanka, opštine istočne Srbije, putem udruživanja, putem zadrugarstva mogu obezbediti sebi uslove za bolji život u svojim selima, na svojim gazdinstvima, u svojim opštinama. Na taj način imamo šansu da ojačamo i našu poljoprivredu, da ojačamo i našu privredu, jer mislim da su ovih 100.000 evra za stare zadruge sredstva za početak dobra, ali u 2018. godini, kad krene novi budžet, ja bih voleo i pitam ministra Krkobabića i premijerku, a i našeg predsednika Srbije, da li ćemo imati mogućnost da se mnogo više uloži u zadrugarstvo i na taj način da pomognemo nerazvijenim područjima, kao što je jugoistok Srbije?

Još nešto što je vrlo bitno, a što se tiče zadrugarstva, nije to samo poljoprivreda, tu ima i ostalih sfera zadrugarstva, kao što je veterinarsko zadrugarstvo. Imaće sad veterinarske zadruge koje će na taj način moći da sebi obezbede bolji prilaz našim poljoprivrednim proizvođačima i na taj način veterinar mogu sebi da obezbede bolje prihode i mogu lakše da se organizuju. Imaju i socijalne zadruge, imaju i đačke zadruge, evo ovih dana radimo na zakonu o dualnom obrazovanju, o visokom obrazovanju, srednjem obrazovanju, ima tu mogućnost kroz đačko zadrugarstvo da se obezbede uslovi da se mladi učenici, mlada deca na neki način udružuju, mogu da rade i na taj način da sutra sebi obezbede bolje prihode za rad.

Pitanje isto Ministarstvu poljoprivrede i gospodinu Krkobabiću, ministru bez portfelje - da li lokalne samouprave imaju rešenja, da li lokalne samouprave pomažu program zadrugarstva u svojim lokalnim samoupravama? Znamo da bez podrške lokalne samouprave nema ni mogućnosti da neka zadruga konkuriše prema konkursu koje je raspisalo Ministarstvo bez portfelja gospodina Krkobabića.

Još nešto što je vrlo bitno za sve nas, a to mora da se čuje, to je naša dijaspora. Naša dijaspora dosta sredstava ulaže i daje svojima u Srbiji. Preko 3,6 milijardi dolara, po statistici i podacima Svetske banke, iz dijaspore se vrati kod nas u Srbiju. Da li se ljudi iz dijaspore mogu uključiti u zadruge i na taj način pomoći zadrugarstvo, da to bude jedan od načina da se pojača finansiranje zadrugarstva? Mislim da je put zadrugarstva za sve nas koji se bavimo poljoprivredom, koji živimo na selu, koji živimo od sela, za nas je ta priča veoma bitna i još jednom bih podržao inicijativu gospodina Krkobabića vezano za zadrugarstvo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Molim vas, ne zamerite mi, ja bih sada poželeo, pošto je danas slava Sveti Luka i mi pravoslavni vernici slavimo taj dan, da čestitam slavu svim stočarima, svim veterinarima, jer to je njihov dan i to je njihov zaštitnik. Sve najbolje, srećna slava!
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić.
...
Stranka moderne Srbije

Vladimir Đurić

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Danas jubilarni trideseti put postavljamo pitanja predsedniku Vučiću i 23. put predsednici Skupštine Maji Gojković, pa će neka pitanja biti ponovljena.

Za predsednicu Skupštine najpre pitanje - kada će, kako je obećala, staviti zahtev za njenu smenu na dnevni red, da u ovom Domu raspravljamo o načinu na koji ga ona vodi?

Predsedniku države pitanje - kada će podneti ostavku na mesto predsednika stranke? Da li koalicija „Srpske liste“ sa Ramušem Haradinajem predstavlja uvod u izbacivanje preambule iz Ustava?

Za predsednicu Vlade, takođe se pridružujem kolegi Ristiću i postavljam pitanje, odnosno tražimo da nam dostavi eksplicitno tekst zakletve koju su sudije u Prištini polagale, potpisano, da vidimo da postoji potpis nekog sudije na njoj, da uporedimo sa onim tekstom sa kojim raspolažu neke kolege poslanici, a koji su dobili od nekih od sudija.

Dalje, pitanje predsednici Vlade - da li će reagovati i šta će preduzeti povodom izjave Amfilohija Radovića da su Srpkinje koje su zakonito prekinule trudnoću u ovoj državi veće ubice od Hitlera i Musolinija? Kao pravoslavni vernik, sa velikim iščekivanjem, očekujem od premijerke da posavetuje žene koje se ovakvim izjavama osećaju ugroženim, gde i kako da dobiju zaštitu.

Predsednici Vlade bih postavio pitanje koje sam joj već postavio kada je u ovoj Skupštini iznosila svoj ekspoze u svojstvu mandatarke, ali se ona tada na ovo pitanje oglušila, pa ću ga sada ponoviti.

Naime, Organizacija „Transparentnost Srbije“ od februara ove godine pokušava da dođe do kopije koncesionih akta iz studije opravdanosti za koncesiju za Aerodrom „Nikola Tesla“, kako bi videli da li je odabrani model koncesije za Srbiju najpovoljniji ili postoje možda neke povoljnije solucije, kao što su investicije iz sopstvenih izvora ili iz eksternih bankarskih kredita. Ministarstvo saobraćaja je najpre odbilo da dostavi dokumenta, uz argument da bi njihovo obelodanjivanje bilo štetno, a kasnije je u pisanom odgovoru, na upit Poverenika za informacije od javnog značaja, odgovorilo da dokumenta ne poseduje. Zato pitamo - ko je izradio i ko poseduje dokumentaciju o davanju Aerodroma „Nikola Tesla“ u koncesiju, obzirom da smo sigurni da dokumentacija postoji, jer je Komisija za javno privatna partnerstva dala na ta akta pozitivno mišljenje, a to se na njenom sajtu vidi pod rednim brojem 44?

Sedmog septembra ove godina Upravni sud doneo je presudu kojom se nalaže Generalnom sekretarijatu Vlade da u roku od 15 dana, dakle u roku koji je prošao, „Transparentnosti Srbije“ dostavi tražene informacije i dokumenta, a u vezi sa koncesijom Aerodroma „Nikola Tesla“. Pitanje je - da li je Vlada Republike Srbije u roku propisanom presudom Upravnog suda „Transparentnosti Srbije“ dostavila traženu dokumentaciju?

Podsećamo da je ćutanje Uprave u ovom slučaju nedozvoljeno u ovakvim postupcima i podleže prekršajnoj odgovornosti, pa isto postavljamo pitanje – da li je zbog probijanja roka i ranijeg ćutanja protiv bilo koga iz Vlade pokrenut prekršajni postupak zbog sakrivanja informacija o planiranoj koncesiji za Aerodrom „Nikola Tesla“, naš najveći aerodrom?

Sledeće pitanje upućujemo ministarki pravde i pitamo – da li će Udruženju tužilaca i Društvu sudija i nevladinim organizacijama, koje su napustile javnu raspravu o ustavnim promenama, u kojoj su učestvovale na poziv Ministarstva, da li će ministarka pravde odgovoriti na njihovo pismo? Takođe, da li će postupiti onako kako joj je u tom pismu sugerisano, a to je da Ministarstvo pravde blagovremeno javnosti objavi Nacrt ustavnih promena u domenu pravosuđa, pre nego što iste dostavi Venecijanskoj komisiji, obzirom da su i Udruženje tužilaca i Društvo sudija i nevladine organizacije, CEPRIS, Jukom i ostali koji su učestvovali u tom procesu izrade predloga rešenja ustavnih promena, izrazili popriličnu zabrinutost da će takvim predlozima takvih rešenja biti ugrožena inače tanka, krhka i praktično nepostojanja nezavisnost pravosuđa u ovoj zemlji?

Sledeće pitanje ponovo upućujemo predsednici Skupštine i molimo je da dostavi informaciju dokle se stiglo sa implementacijom Portala za nadzor javnih finansija, čije je uvođenje poslanicima Skupštine najavljeno pre dve godine, tj. u decembru će biti dve godine. I tada je, kao i nedavno, rečeno da će najpre članovi Odbora za finansije dobiti uvid i pristup tom Portalu za praćenje javnih finansija, a tek nakon toga i ostali narodni poslanici. Međutim, od tog obećanja prošlo je skoro dve godine. Dakle, kao u „Maratoncima“, u januaru rekli pare u aprilu, a od tog obećanja prošlo godinu dana. Dakle, kada ćemo dobiti precizan uvid u javne finansije ove zemlje kroz pristup Portalu za nadzor javnih finansija, koji omogućava detaljan analitički uvid u trošenje budžetskih sredstava para poreskih obveznika ove države?

Sledeće pitanje upućujemo ministru finansija.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega.
...
Stranka moderne Srbije

Vladimir Đurić

Poslanička grupa Dosta je bilo
U redu, vreme. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Zoran Radojičić. Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Zoran Radojičić Dveri

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem.

Pitanje za ministarku Zoranu Mihajlović i direktora Koridora Srbije, Zorana Babića – po kom je kriterijumu automobil u vlasništvu Koridora Škoda Superb, BG 669-BB registarske tablice, dodeljen bivšem ministru Željku Sertiću na lično korišćenje, kao i koji je izvođač radova na Koridoru dao karticu pomenutom Sertiću, sa kojom besplatno sipa gorivo na pumpama „Gasproma“?

Pitanje za Aleksandra Vučića – da li ste kao predsednik Vlade naložili tadašnjem ministru Saši Raduloviću, što je inače Radulović kao poslanik potvrdio u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da iz Fonda za razvoj isplati milion i po evra firmi Čedomira Jovanovića, pod obrazloženjem da će nam Čeda trebati? Kada je Radulović to odbio, da li ste mu vi dali taj novac, koji je isplatio vaš kum Goran Veselinović, i da li vam je taj novac vraćen?

Pitanje za predsednicu parlamenta Maju Gojković – po kom kriterijumu vi izričite kazne iz Poslovnika o radu Narodne skupštine? Da li je narodni poslanik Srđan Nogo isključen da bi se u Narodnoj skupštini onemogućilo da se čuje o kriminalu i korupciji u vrhu države, ili je isključen zato što je pomenuo 750 sudija koji imaju članske karte SNS-a i kojima su odobreni najpovoljniji krediti u bankama? Da li je isključen zato što je rekao da Ana Brnabić nije prošla bezbednosnu proveru kao agent stranih obaveštajnih službi, ili je isključen zato što je prvi u Srbiji otkrio da Vučićev kum Nikola Petrović i njegov kum Nenad Kovač poseduju privatne prislušne centre u Beogradu? Ili što smo utvrdili da je SNS oprala dva miliona evra iz crnih fondova na predsedničkim izborima? Ili je isključen zato što smo u aferi „Dveriliks“ objavili tajne snimke koji pokazuju kako korumpirani političari i bankari peru prljave pare koje potiču od trgovine narkoticima? Zašto je isključeno pola poslaničke grupe Dveri? Na primer, zašto je isključena Marija Janjušević? Da li možda zbog toga što smo pitali ko je dao kredit Željku Mitroviću, vlasniku „Pinka“, u iznosu od 27 miliona evra i kome je zbog toga morao da uplatio pet miliona evra na račun? Na čiju tetku, kuma ili brata se vodi taj račun?

Predsednici Narodne skupštine još jedno pitanje – zašto je, suprotno Poslovniku, isključen predsednik naše poslaničke grupe Boško Obradović? Iako u stenogramu jasno stoji da ste ga isključili samo za tekuću sednicu, juče mu je onemogućen ulazak u salu i prisustvovanje radu Skupštine narednih 20 radnih dana. Da li je razlog tome promena Ustava i poslednji zadatak koji morate da ispunite oko predaje Kosova i Metohije? Da li zato moraju biti isključeni svi oni koji su spremni da se suprotstave izdaji Kosova? Da li je u ovoj Skupštini zabranjeno da se govori o Vučićevim prijateljima, Klintonu, Bleru, Šrederu, Sorošu, Tačiju, Haradinaju?

Pitanje za predsednika i Vladu Srbije – zašto ne objavite celokupnu sadržinu Briselskog sporazuma i ne skinete sa njega oznaku državne tajne?

Javnost posle četiri godine ne zna šta stoji u briselskim sporazumima i šta ste obećali svojim zapadnim mentorima kada su vas doveli na vlast 2012. godine.

Pitanje za Aleksandra Vučića, zašto već punih devet godina, od 2008. godine, početkom svakog meseca vaš poverljiv čovek isplaćuje 35.000 evra u gotovini Vilijamu Montgomeriju, bivšem američkom ambasadoru i zašto?

Pitanje za Aleksandra Vučića, kako je dogovoren projekat na vodi? Da li je to možda bilo još 2009. godine, kada ste se sastali, kao što pokazuje ova fotografija, sa Milom Đukanovićem i Muhamedom Dahlanom, koji je inače optužen za međunarodni terorizam? Čije pare se peru u „Beogradu na vodi“?

Pitanje za predsednicu parlamenta, šta je sporno na ovom plakatu? „Vučić, brat, kumovi, lopovi“ je samo igra asocijacija u kojoj ste se vi prepoznali, u kojoj ste prepoznali predsednika vaše stranke, njegovog brata i njegove kumove.