Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.04.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Branimir Rančić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre, poštovani gosti iz ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.

Članom 2, kao što znamo, definišu se osnovni pojmovi i njihovo značenje. U članu 2. Predloga zakona dodaje se tačka 15) koja glasi – afirmacija stečenih kvalifikacija, odnosno kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje zdravstvenih uslova.

Nacionalnim okvirom kvalifikacija Republike Srbije, kao što znate, uređuje se oblast kvalifikacija, odnosno formalno priznavanje stečenih znanja, tj. kompetencija. To je značajno za nastanak politike zapošljavanja mladih, a stručnih medicinskih radnika i odobravanja specijalizacija, posebno onih deficitarnih u Republici Srbiji, kao što su radiologija, patologija i anesteziologija.

To kažem jer su u rad puštena četiri linearna akceleratora za čiju je nabavku Vlada Republike Srbije prošle godine izdvojila 700 miliona dinara. Aparati su raspoređeni: Klinički centar Niš dva aparata, Klinički centar Kragujevac jedan aparat i Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu jedan aparat.

Uz nabavku još šest aparata iz kredita Svetske banke Srbija će najzad ispunjavati svetske kriterijume po broju aparata za zračnu terapiju po glavi stanovnika. Zato su nam potrebni kvalifikovani stručni lekari, pa je za dve godine zaposleno oko 4.000 medicinskih radnika, od čega više od 2.000 lekara i odobreno je oko 4.000 specijalizacija.

Takođe, počela je implementacija novog integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, kao savremen i moderan vid organizacije posla i komunikacije sa građanima. U sklopu tzv. „izi“ sistema radi se na uspostavljanju elektronskog recepta koji će doprineti mnogo manjim gužvama u domovima zdravlja, ali i olakšati hroničnim bolesnicima nabavku neophodnih lekova, a za to su potrebna nova znanja koja prate nove tehnologije.

Ovim amandmanom se dodatno definišu osnovni pojmovi i njihovo značenje i zato sam mišljenja da ga treba prihvatiti.

Na kraju, ako ćete mi dozvoliti jedan neobavezujući komentar, poštovani ministre, gostujući na N1 televiziji, pokazali ste autoritet ministra koji proističe iz vašeg znanja i poznavanja problematike u prosveti. Pokušaj provokativnih pitanja voditeljke N1 televizije ste parterizovali, a nju, školski rečeno, poslali u ćošak.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz.
Da li neko želi reč?
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić.
Da li neko želi reč?
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, nakon sticanja kvalifikacija, odnosno formalnog priznanja stečenih kompetencija najvažnija je kapitalizacija stečenih znanja. Često se ideja o kapitalizaciji znanja odlaže do samog završetka školovanja. Nekada se time bave samo roditelji ili porodica, dok sami učenici tome posvećuju manju pažnju.

Finansijsko opismenjavanje koje vodi ka tzv. unovčavanju diploma, kako mi u narodu kažemo, biće projekat koji će se sprovoditi u Srbiji, i to u predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Deca će od malih nogu učiti kako da štede i planiraju kućni budžet. Kroz radionice će razvijati projektni pristup učenju. Rešavanje probleme iz svakodnevnog života, a što je najvažnije učiće da razlikuju želje i potrebe u realnom životu. Naučiće i ko se kojim zanimanjem bavi u banci i kako da bezbedno kupuju preko interneta.

Podržavam ovaj projekat i pozdravljam pozitivan stav vaspitača i učitelja, kao i nastavnika koji su izneli po ovom pitanju. Obzirom da je ovo pilot projekat, iskreno se nadam da će se projekat proširiti i postati sastavni deo obrazovanja. Hvala lepo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.

Da li neko želi reč?

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Izvolite.

...
Srpska narodna partija

Snežana Petrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Uvaženi ministre, kolege i koleginice narodni poslanici, na član 2. Predloga zakona o NOKS podnela sam amandman kojim se dodaje tačka 15. i koji glasi – Afirmacija stečenih kvalifikacija – Kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveobuhvatnog razvoja Republike Srbije sa osvrtom na poresku odgovornost. Cilj amandmana je da se dodatno definišu osnovni pojmovi i njegovo značenje.

Predlogom zakona definišu se procedure i smernice za razvoj standarda kvalifikacija na svim nivoima, kao i obezbeđivanje uslova za blagovremeno dobijanje pouzdanih informacija o mogućnostima sticanja kvalifikacija. Ovo je važno zbog potrebe za kadrom i obrazovnim profilima u skladu sa visokotehnološkim potrebama i zahtevima savremene industrijske proizvodnje i savremenog tržišta rada. Da bi se adekvatno odgovorilo potrebama savremenog tehnološkog razvoja, neophodna su ulaganja u razvoj stručnog kadra koji bi svojim radom ostvarivao definisane ciljeve i postizao najbolje moguće rezultate u radu.

Ja bih ovo malo samo potkrepila jednim praktičnim primerom iz svog ličnog i profesionalnog dugogodišnjeg iskustva i rada u bankarskom sektoru i realnom sektoru privrede, jer inače dolazim iz kompanije NIS „Gasprom njeft“, jer sam imala često priliku da učestvujem u odabiru kadra pri zapošljavanju i znam koliko su važne i bitne lične kompetencije i stručnost kadrova prilikom odabira za određene poslove iz uskostručnih oblasti. Samim tim smatram da će upravo Predlog zakona o NOKS doprineti afirmaciji ovih ličnih kompetencija svakog od budućih kadrova i mladih ljudi koji se budu obrazovali.

Jedan od načina investiranja u razvoj kadrova je svakako i najava otvaranja inovacionih start ap centara, a što me posebno raduje je upravo i najava otvaranja jednog takvog centra u Užicu, gradu odakle ja dolazim i to je dobra vest za nas Užičane i za celu zapadnu Srbiju, što smatram i znam da ste i vi, gospodine ministre, podržali i nadam se da ćete podržati jer to je veoma važno. Na taj način će mladi i stručni ljudi, budući inovatori i naučnici, radeći u jednom savremeno opremljenom prostoru, koji će zajedno opremiti lokalna uprava sa Vladom Republike Srbije, imati mogućnosti da rade na svojim projektima, naučnoistraživačkim radovima i da ih primenjuju u praksi, na taj način pomažući i doprinoseći razvoju užičke privrede, privrede celog kraja Zlatiborskog okruga i velikih i uspešnih kompanija Impol Seval, Valjaonice bakra, namenske industrije i velikog broja malih i srednjih preduzeća koja uspešno posluju u našem kraju.

Ono što je važno istaći je da će se na taj način ostvariti mogućnost otvaranja novih radnih mesta i da će mladi ljudi na taj način ostajati da žive i rade u svojim krajevima i da na taj način doprinose razvoju sveukupnog društva i razvoju zemlje uopšte. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Petrović.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Izvolite, kolege Kostiću.
...
Srpska napredna stranka

Radmilo Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, obzirom da će se ovim zakonom urediti oblast koja povezuje obrazovanje, kvalifikacije i tržište rada, smatram da bi ovim amandmanom samo dodatno notirali značaj unapređenja poslovanja i sveukupnog ambijenta, privrednog ambijenta Republike Srbije. Nove tehnologije i tehnološke inovacije zahtevaju permanentno usavršavanje i edukacije kako zaposlenih, tako i nezaposlenih lica.

Kapitalizacija stečenih znanja značajna je za razvoj tržišta rada kako bi u budućnosti mnogo spremnije dočekali nove tehnologije i nove izazove koje donosi vreme pred nama. Ako što pre prihvatimo realnost da je stalno učenje i usavršavanje model za budućnost, veoma brzo ćemo smanjiti razliku i stići razvijene privrede zapadnih zemalja. Privredni rast, povećanje zarada i stalno poboljšanje privrednog ambijenta i uslova poslovanja su stalni zadatak ove Vlade, a verujem i svih budućih vlada. Zato su nam bitne strane investicije, naročito koje dolaze sa novim tehnologijama, koje nam olakšavaju pristup učenju kroz praksu. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Kostiću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
Izvolite, kolega Bojaniću.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

I ovaj amandman se odnosi na moje omiljene teme održivog razvoja i Agende 2030. To je opet moj pokušaj da osnažim kroz ovaj amandman i kroz ovaj zakon sve napore Vlade Republike Srbije u ekonomskom i održivom razvoju Republike.

Juče smo imali komentar na konstataciju da će sigurno Republika Srbija iskoreniti siromaštvo pre 2030. godine. Normalno, jer ovaj predsednik Republike, ova Vlada, ova skupštinska većina imaju i cilj i viziju i misiju i nama reper nisu neke egzotične zemlje, tamo negde daleko, no uređene privrede kao što su Španija, Italija i iz onog našeg bivšeg okruženja možda Češka i Mađarska.

Da ovaj zakon kreće se u tom pravcu upravo govori i par ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030 UN. Znači, smanjiti nejednakost unutar i između država do 2030. godine, osnažiti i promovisati socijalnu, ekonomsku i političku inkluziju svih, bez obzira na starost, pol, invaliditet, rasu, etničku pripadnost, poreklo, religiju i ekonomski i neki drugi status. Takođe, jedan od ciljeva je dostojanstven rad i ekonomski rast, postići punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve žene i muškarce, uključujući i mlade ljude i osobe sa invaliditetom, kao i jednaku platu za rad jednake vrste i vrednosti. Hvala vam.