Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 17.04.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Zoran Đorđević

Zahvaljujem.
Samo da preciziramo neke stvari. Vlada Republike Srbije je jedna, ako znate u ekspozeu naše predsednice Vlade, jedna od najvažnijih prioriteta jeste i digitalizacija. Mislimo da ćemo time doprineti tome da naši građani imaju efikasniju državnu upravu, ali i do svojih nekih problema i do stvari do kojih dolaze danas sa vrlo kompleksnim i komplikovanim administrativnim stvarima, to u buduće ne rade i da mogu na jednostavniji način da dođu do toga.
Proces nije ni malo jednostavan i zahteva dosta segmenata koji treba da se urade, a pri tome da se vodi računa da oni budu povezani i da na neki ne mogu da rade u suprotnosti, odnosno da mogu prirodno da budu naslonjeni jedni na druge i da ne iziskuju da kasnije neki od njih traže neku doradu ili eventualno ulaganje nekih dodatnih finansijskih sredstava kako bi se međusobno ukrstili.
Na kraju samo bih to povezao i sa Ministarstvom rada koje radi na projektu izrade socijalnih karata, koje treba da sublimira na kraju sve ono što postoji u državi Srbiji, kada su u pitanju baze podataka i da na neki način ukrštanjem podataka možemo da dođemo do toga da imamo i strukturu naših građana i da ih lišimo toga da čak u nekim slučajevima, gde će u međuvremenu da apliciraju da dobijaju to što im treba na jedan brži način, u perspektivi, u budućnosti rade to bez ikakvog apliciranja. Jeste ideja da država bude odgovorna prema svojim građanima, da ona prepozna onog kome je potrebna i da tu pomoć po automatizmu da dodeli, a onog trenutka kada ne bude bilo potrebe za tim, isto tako i da oduzme. Da lišimo mogućnost toga da neko zloupotrebljava to i da možemo da budemo sigurni da pomoć i sve ono što država daje ide u prave ruke, a da građani znaju da ono što država izdvaja u svom budžetu, radi na jedan transparentan način i da raspoređuje pravedno.
Mislim da je to ideja i našeg društva i da mi i kao društvo i kao celina i kao država, a ova Vlada je to sebi dala u amanet, idemo ka tome i verujem da ćemo 2020. godine postići i taj krovni sistem socijalnih karata po uzoru na neke zemlje koje su razvile na najbolji mogući način i da će Srbija biti rame uz rame sa njima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Sonja Pavlović.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem se ministru Đorđeviću na odgovoru. I ja se negde tu slažem sa tim i mislim da će to sve biti, nadam se jednog dana. Zbog toga sam vrlo ozbiljno pristupila pokušajima da nekim amandmanima ovaj zakon još poboljšam.

Moraću da se osvrnem i na ovo što je moj prethodni kolega, gospodin Orlić rekao. Prvo, pogrešno me je parafrazirao. Nisam rekla da se ovaj zakon donosi po hitnom postupku, nego sam važnost tog zakona istakla time što predlozi plana razvoja RSPrvo, pogrešno me je parafrazirao. Nisam rekla da se ovaj zakon donosi po hitnom postupku, nego sam važnost tog zakona istakla time što predlozi plana razvoja Republike Srbije i prostornog plana Republike Srbije, koji su zapravo sastavni deo ovog zakona o kome pričamo, ne mogu se donositi po hitnom postupku i donosi ih Skupština Republike Srbije.

Znači, to je bio razlog, što smatram zašto ovaj zakon ima veliki značaj. Osim toga, o ovom priznanju koje je došlo, on je dat kao doprinos razvoju. Dobili su ga stručnjaci, kancelarija koja je doprinela razvoju elektronske uprave. Vi ako imate želje i sluha i hoćete bilo kakvu polemiku, morate da pratite šta se dešava na terenu. Na terenu to zaista nije tako i ljudi se muče.

Ukoliko smatrate da je sve to što smo uradili ….

(Predsedavajući: Privodite kraju koleginice Pavlović.)

Molim?

(Predsedavajući: Vreme za vašu poslaničku grupu je isteklo.)

Za poslaničku grupu ili za ovlašćene?

(Predsedavajući: I za poslaničku grupu i za ovlašćenog predstavnika.)Dobro. Hvala.

Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Evo odličnog primera dame i gospodo kako stvari funkcionišu na terenu. Pogledao sam sada u ovoj servis e-parlamenta i upravo ste gospodine predsedavajući, nema više vremena za raspravu. Ja to između ostalog vidim koristeći ove savremene, moderne, digitalne servise o kojima pričam. Treba dame i gospodo da budemo korektni i fer maksimalno.

Ne može se kada vam nešto ne odgovara prebacivati teža priča, ma nema to veze ni sa kim politički, to je reč o nekim nezavisnim stručnjacima i nezavisnim ljudima. Svako od nas snovi i odgovornost što znači, sleduju mu i pohvale i pokude za ono što se u njegovo vreme događa i ne treba nikome da smeta što se dobre stvari i uspesi u Srbiji beleže danas, pa da ih zbog toga ignoriše i da zbog toga želi da ih minimizira, da zbog toga pripiše nekim imaginarnim licima i da se trudi da se za njih ne čuje i ne zna. To su dobre stvari njih treba pozdraviti. Igrom slučaja to će biti nešto što ćemo mi moći da beležimo kao rezultat i uspeh u periodu kada smo imali čast, dužnost da se o Srbiji staramo.

Pogrešno je, kao što je potpuno pogrešno kada vi danas čujete Borisa Tadića ili Vuka Jeremića, da za naše greške nismo krivi mi, nego su to radili neki stručnjaci koje smo mi angažovali, pa su oni sve uradili pogrešno. Tako je potpuno pogrešno za nešto dobro što se dogodi naprimer u Srbiji danas i zato je danas takođe danas kazano – dobri primeri se gledaju u istoriji. Ima ih i danas. Pogrešno je ignorisati u koje su vreme došli.

Srbija je zajednička kuća, i kao što treba da budemo složni nad zajedničkom brigom u nevoljama i nedaćama, tako treba da budemo složni u zajedničkom konstatovanju da se nešto dobro u Srbiji događa. To je valjda nešto što koristi svima. Sutra će bože zdravlja to biti dobar temelj da njemu zajednički gradimo dalje. Neko ko bude u prilici da snosi odgovornost u tom trenutku. Ukoliko su fer i ukoliko su korektni, ljudi s druge strane možda steknu priliku, i time završavam gospodine predsedavajući, da se u toj ulozi nađu oni. Ukoliko nastupaju isključivo negativno i kritikuju ono što je za građane i državu dobru, bojim se da sami sebi uskraćuju priliku da se ikada o bilo čemu staraju ponovo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Majkić.
Da li neko želi reč? (Da)
Koleginica Majkić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Majkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podnela sam amandman na član 2. stav 1. da se dodatno definiše još jedan osnovni pojam u Predlogu zakona o planskom sistemu Republike Srbije. S obzirom na to ovaj zakon reguliše i srednjoročno planiranje i upravljanje sistemom javnih politika nužno ga je doneti i usvoji u danu za glasanje, pre svega zbog toga što u prošlosti imamo dosta primera lošeg planiranja i posledice koje to loše planiranje proizvede.

Tako imamo reformu sudstva iz 2008. godine koja je kratkoročno, možda donela koristi DS, ali srednjeročno kao što planira ovaj zakon moglo je da dovde samo do toga da se naruši nezavisnost sudstva, takođe i donesu manje kvalitetne presude.

Takođe, imamo jedan od loših primera planiranja prošlosti, to je kada je donet 2011. godine Zakon o socijalnoj zaštiti, tim zakonom su prenete nadležnosti na lokalne samouprave, tj. date su im obaveze da finansiraju određene usluge socijalne zaštite, ali transfer sredstava nije prenet na lokalne samouprave, to je ispravljeno tek 2016. godine i već pet godina nakon donošenja zakona, kada su prvi transferi dati lokalnim samoupravama u Srbiji.

S druge strane, jedan od najboljih primera dobre javne politike i dobrog planiranja je stopa inflacije u Republici Srbiji, koja je u poslednjih pet godina stabilna, mala i dobro planiran.

Imamo primere dobrog planiranja u mnogim lokalnim samouprava u Srbiji danas koje su dobro isplaniranom i racionalnom potrošnjom i racionalizacijom javne uprave dovele do uštede u budžetu i koja su dovela do mogućnosti da se ulaže u infrastrukturu i industrijske zone tako i grad Kikinda iz kojeg ja dolazim, je upravo racionalizacijom u trošenju i racionalizacijom u javnom sektoru, došlo je do toga da je u 2015. godine otvorena prva industrijska zona u ovom gradu, a danas baš zbog otvaranja te industrijske zone u četiri strane firme radi preko 800 ljudi. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu narodni poslanik Nataša Jovanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Koleginice Majkić, vi ste započeli jednu temu, a ja ovde, malo će biti čudno, pošto ste vi iz vladajuće strukture da se u jednom delu složim sa vama.

Dakle, sve ono što se dešavalo u prošlosti, vi niste ispravili, ali ja ću da govorim konkretno o jednom delu vaše diskusije, a tiče se lopovluka DS, jer evo ovde sedi Aleksandra Jerkov, kao predstavnik tog režima koji je žario i palio, pljačkao po Srbiji, ostavljao ljude bez posla i to je u stvari najveći zločin. Progon ljudi sa radnih mesta, ostavite ih na ulici, nigde ništa nemaju, nemaju deca hleba da jedu, ništa. Evo, vidim ovde, njoj je sve lepo, kucka poruke, uživa, prima poslaničku platu. Pa, dobro kakve tezge da ogovara, gospođo Radeta, to ona najbolje zna.

Sa druge strane mi imamo situaciju da je ključni problem to što su ostale te žute sudije u najvećem delu u osnovnim sudovima. Ja sam govorila, gospodine ministre, vi to najbolje znate kada ste preuzeli resor, videli ste koliko je preduzeća koja su ovi iz žutog lopovskog preduzeća oterali u stečaj. Sto osamdeset osam je po popisu iz 2015. godine, a možda se to i povećalo kasnije, možda i vi predsedavajući to znate jer ste član Odbora za finansije, ali najveći je problem što ništa nije moglo da se uradi sa ljudima koje je vlast sistematski obmanjivala, pljačkala i to je zapravo počelo od 2001. godine i kada je došlo dotle, što bi narod rekao, da je već više blata i vode preko glave, ljudi su morali sami da se snalaze i da traže poslove.

Sada, koleginice Majkić, kada se obraćate na tu žutu lopovsku stranu, vi morate da imate u vidu to, pošto pretpostavljam da je isti problem i kod vas u Kikindi, kao i kod mnogih drugih kolega u gradovima Srbije, da to njih ništa ne dotiče. NJima je najvažnije kako da ruše ustavni, državni poredak, da slušaju naloge Skota i ostalih zlikovaca sa zapada, da što više rade protiv svoje zemlje i svog naroda, da što više izmišljaju, kleveću i lažu, da optužuju srpske junake poput našeg predsednika prof. dr Vojislava Šešelja za koga ste svedoci, kao i čitav srpski narod da se sam borio protiv zlikovaca iz Haga, da je ratni zločinac, to čusmo od ovog lopovskog preduzeća i lično iz usta Aleksandre Jerkov, jutros.

Znate, kada mi moramo u takvoj jednoj atmosferi da vodimo skupštinsku raspravu onda se postavlja pitanje, a šta vi radite i gde ste bili svih ovih godina da te lopove procesuirate, da ih označite da su izdajnici, da su radili zlo protiv svog naroda i protiv svoje države, a znate, a tako je kolega Markoviću, Orliću, da vas dalje ne prozivam iz klupa, da to kažete da to čine i dalje, da se sastaju na prijemima sa pojedinim ambasadorima zapadnih zemalja, da kleveću svoj narod, svoju državu, da sve rade zajedno. Pa, da, što kaže gospođa Radeta, neki idu i u neke, verovatno hotelske sobe i na prijeme i tako dalje.

Dakle, sve to gledate, nemo posmatrate i mi sada treba u jednoj ovako uglađenoj i finoj atmosferi da vodimo raspravu o zakonu koji u suštini nije toliko bitan za prosperitet države i naroda, ali znate morate jasno da žigošete sve one koji su zlo za srpski narod i srpsku zemlju.

Ja ću to, kao i kolege srpski radikali da činim svuda i na svakom mestu i kada se isključe kamere i kada nisam za skupštinskom govornicom, jer kako god da pogledate, a imate stenograme svih sednica koje smo imali do 2012. godine, dok su oni žarili i harali po Srbiji, videćete da je ostala samo pustoš i da takvim ljudima svakoga dana to treba ponavljati kako bi možda to doprlo do njihovih mozgova, ali ja ne verujem da to ikada može da se desi.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Goran Ćirić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Dakle, nijednom rečju niti pomišljam da bilo kakvu uvredu uputim niti vama lično niti bilo kom poslaniku ili poslanici koji sede u ovoj sali, ali ustajem ovde da podignem glas protiv ovakvog tona i rečnika i izraza koje smo zaboravili od 90-ih godina na ovamo.

Ja sam juče pozvao ministra i potpredsednika Vlade, ministra unutrašnjih poslova, da nam kaže, a izašao je u tom trenutku iz sale, na koji način će država reagovati na pretnje dvojici naših kolega poslanika, pretnje i ugrožavanjem njihovog života? Nažalost, niko od koleginica i kolega nije ustao i podigao glas protiv takve vrste pretnje.

Čujemo danas isto, ton kojim se na ovakav način napadaju poslanice i poslanici i naravno da se prisećamo devedesetih godina i posledica ovakvog verbalnog nasilja nad ljudima u ovoj Skupštini, ali i verbalnog nasilja nad svim političkim protivnicima. To ništa dobro nije donelo, dakle, ni pripadnicima drugih nacija, drugih vera, drugih političkih opcija.

To neće doneti dobro Srbiji i ja vas pozivam da podignete glas protiv ovakvog načina i odnosa i prema poslanicama i poslanicima, ali i prema svima onima koji različito misle u Srbiji.

Videli smo danas i u ovim pitanjima, imate jednog predsednika Opštine Paraćin, jednog jedinog iz Demokratske stranke, koji je meta i koji smeta upravo zbog toga da među 175 predsednika opština i gradova u Srbiji, jedini predsednik opštine iz DS je meta i on će smetati do trenutka dok je predsednik koji uspešno vodi ovu Skupštinu.To govori o toj nespremnosti i netrpeljivosti.

Danas govorimo…