Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.04.2018.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, predsedavajući, poštovani građani, postavljam pitanje premijerki, Ani Brnabić, postavljam pitanje svim institucijama ove zemlje, a postavljam pitanje i svima nama koji se bavimo javnim poslom.

Po podacima, nažalost, u 2018. godini 20 žena je izgubilo život u porodičnom nasilju, i to su strašne stvari, i samo za četiri meseca. U 2010. godini je taj broj iznosio, takođe, mnogo, mnogo, jedan jedini život ako se izgubi u porodičnom nasilju, ali 18 žena je izgubilo život za 12 meseci 2010. godini, ne vučem ovde naravno nikakvu političku paralelu, ovo nema veze sa politikom, ovo su izuzetno važne teme, životne teme, dok je u ovoj godini, u januaru, februaru, martu i aprilu 20 žena izgubilo život. Nadam se da nijedna osoba do kraja života neće izgubiti život, pogotovo u porodičnom nasilju.

Moramo da se zapitamo svi mi koji kreiramo javno mnenje i koji se bavimo javnim poslom, pogotovo tu mislim na medije koji onog koji je izvršio nasilje nad svojom suprugom u jutarnjim programima, u toku popodnevnih emisija puštaju da on to nasilje opravda. Nema opravdanja za nasilja bez obzira na razlog, bez obzira na nasilje, bez obzira ko ga je izvršio.

Mislim da mi kao društvo u celini moramo da odgovorimo na ova užasno važna pitanja, pogotovo Vlada i institucije koje se bave tim stvarima.

Drugo pitanje postavljam predsednici Skupštine Maji Gojković – na koji način će odgovoriti na nasilje koje se i malopre desilo, a vi ste se, gospodine Arsiću, pravili da ne čujete, i na govor mržnje koje su sramni radikali izgovorili prošavši pored kluba Demokratske stranke, poslaničkog..
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izričem vam opomenu, gospodine Radojičiću.
Nastavite dalje. Objasniću.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zbog čega opomenu?
Hvala.
Poštovani građani, da vidite, a čućete šta su gospoda iz SRS opet izgovorili našoj koleginici malopre, a imamo i dokaze.
Zahtevamo snimke sa kamera, evo u ovom trenutku ima desetak kamera ovde, kao i u svakom mogućem trenutku u sali, kada je našoj koleginici koja je ostala sam na trenutak, hrabro su joj prišli, opkolili je i napisali joj najpogrdnije psovke na njenom Poslovniku i njenim dokumentima. Zahtevamo snimke sa kamera da vidimo ko je to uradio i zahtevamo kaznu za počinioce.
Treće pitanje postavljam takođe premijerki i ministru lokalne samouprave – čujemo da SNS nagoveštava da će do kraja godine raskrstiti sa svim svojim kadrovima koji ne obavljaju svoj posao na savestan način ili su ogrezli u kriminalu, a hvala Bogu po njih, a nažalost po državu, tih ima dovoljno, šta će SNS i tužilaštvo uraditi sa Milanom Lukićem, šefom SNS u Paraćinu, odbornikom SNS u Paraćinu, koji je osuđen na kaznu zatvora od tri meseca, jedna godina uslovne, imam ovde i presudu, zbog davanja mita u iznosu od 1,6 miliona dinara? Da li će i taj kadar biti sklonjen sa obavljanja javnih funkcija?
Na kraju, postavljam pitanje Vladi Republike Srbije, ministru državne uprave, gospodinu Ružiću. Puna su vam usta depolitizacije kada odete na sastanke van Srbije, puta su vam usta depolitizacije,i ja vas molim da mi objasnite ovu naredbu zaposlenima u gradskoj upravi u Nišu koji sutra imaju obavezu da sačekaju predsednika Republike.
Mi iz Demokratske stranke nemamo ništa protiv ako oni uzmu godišnji odmor, slobodan dan i u slobodno vreme mogu da rade šta god žele, ali u radno vreme kada posao trpi, kada se unižavaju institucije svi zaposleni u gradskoj upravi, gradskim preduzećima u Nišu su dobili naredbu da sutra sačekaju predsednika Srbije. Mislim da je to ponižavajuće i za Republiku Srbiju, ponižavajuće i za te zaposlene. Mislim da se time ne postiže ništa dobro. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li još neko od ovlašćenih predstavnika, odnosno predsednika poslaničkih grupa želi reč?
(Radoslav Milojičić: Obrazloženje za opomenu.)
Obrazloženje za opomenu? Dobićete je. Odmah ću da vam kažem. Nazvali ste pripadnike jedne političke stranke – sramnim. Dovoljno.
(Radoslav Milojičić: Rekao sam – sramno. I vas treba da bude sramota što nećete da reagujete.)
Reč ima narodni poslanik Ivana Dinić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivana Dinić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, danas želim da zatražim obaveštenje od ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike.

U poslednjih godinu dana Vlada je preduzela brojne populacione mere, i posebno želim da pohvalim kabinet ministarke Slavice Đukić Dejanović u aktivnostima vezano za pojačanje mera populacione politike, odnosno finansijske podrške zapravo porodicama sa decom, što je jedna od najvažnijih aktivnosti.

Jedna od mera podrške svakako je takođe i dečiji dodatak. U vezi sa tim želela bih da postavim sledeće pitanje – poštujući pojačanu brigu države za porodicu, posebno imajući u vidu potrebu vođenja aktivne populacione politike, pažnju bih posvetila dečijem dodatku kao jednoj od podsticajnih mera.

Međutim, smatram ipak da dečiji dodatak ne treba da bude samo socijalna mera, već jedan podsticajna populaciona mera, kao što je to i roditeljski dodatak.

Ovoga puta bih se osvrnula na dečije dodatke koje primaju samohrani roditelji. Istina je da postoji neznatna razlika između dečijih dodataka koje primaju deca u porodici sa samohranim roditeljima i deca iz potpunih porodica, ali mi ipak smatramo da to nije dovoljno.

Naime, u pitanju su visina dečijeg dodatka za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje dece sa posebnim potrebama.

Prema poslednjem podatku cenzus za potpune porodice je 8.665 dinara, a za samohrane roditelje 10.398 dinara. Iznos redovnog dečijeg dodatka je 2.788 dinara, a uvećanog koji pripada samohranim roditeljima, starateljima i roditeljima dece sa posebnim potrebama, odnosno smetnjama u razvoju iznosi samo 3.625 dinara.

Smatramo da su cenzusi, posebno za samohrane roditelje veoma niski, jer znamo da jedan roditelj najčešće sam snosi sve troškove nege, vaspitanja, obrazovanja, uopšte razvoja svog deteta. Znamo da ukoliko dete ima drugog roditelja, on najčešće ne plaća alimentaciju, pri čemu mnogi prikrivaju svoje stvarno socijalno stanje.

Želim da ovom priliko, bez obzira što zahtevamo odgovor na pitanje i preduzimanje mera po pitanju ovih problema, da pohvalimo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike zbog zalaganja da se socijalna funkcija države ojača u segmentu koji se odnosi na socijalnu zaštitu socijalno ugroženih kategorija našeg stanovništva. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Goran Pekarski. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Pekarski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Hteo sam da postavim pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu pravde u vezi skandalozne odluke iz 2010. godine u vezi zakupa poslovnog prostora za potrebe predškolske ustanove „Milica“ u zemunskom naselju Altina.

Prošli put sam postavio pitanje – da li se ušlo u trag za 642 miliona 333 hiljade 856 dinara i 52 pare koje su nestale prilikom rekonstrukcije Bulevara Kralja Aleksandra 2010. godine i šta je bilo sa 65 pozicija za koje je ustanovljeno da nisu dobro odrađene, zbog kojih je Ivana Vuletić, direktor Gradske direkcije za puteve odbila da primi Bulevar Kralja Aleksandra u svoju nadležnost na održavanje?

Ovog puta postavljam pitanje – da li je taj spomenuti zakup iz 2010. godine postao predmet istrage i dokle se sa tom istragom stiglo? Oba ova posla desila su se u 2010. godini. Izgleda da je ta 2010. godina bila dosta inspirativna, jer samo za ta dva ugovora, za ta dva potpisa iz gradske kase nestalo je skoro milijardu dinara.

Ove čudne i mutne radnje desile su se za vreme beogradskog oligarha i vlasnika budžeta grada, a sadašnjeg samoproklamovanog korporativnog menadžera jednog dela neparlamentarne i poluparlamentarne političke organizacije. Mislim konkretno na Dragana Đilasa.

Da se vratimo na štetu koju je Dragan Đilas naneo potpisivanjem tog ugovora o zakupu poslovnog prostora. Godine 2008. zemunska opština u naselju Altina započela je izgradnju obdaništa površine 800 kvadratnih metara, kapaciteta 200 dece. Međutim, nedostajalo je para i objekat, iako je stavljen pod krov, nije mogao da se privede nameni. Potrebno je bilo negde oko 300.000 evra da bi se objekat završio i opština Zemun se obratila gradu Beogradu, kako bi grad Beograd dovršio tu investiciju, preuzeo objekat u svoju nadležnost i priveo ga nameni.

Međutim, Dragan Đilas, u tom trenutku u ulozi i u maniru kvazi menadžera i ekonomskog maga donosi odluku da ne da tih 300.000 evra, nego donosi odluku da zakupi poslovni prostor koji se nalazio samo 110 metara udaljen od opštinskog vrtića koji je započela opština Zemun da gradi. Cena zakupa, to je fantastična stvar koju treba građani Srbije da znaju, cena zakupa po članu 5. ugovora predviđena je da bude u prvoj godini 29.627 evra i 85 centi, a od druge do desete godine treba da bude ništa manje fantastičnih 23.710 evra. Znači, jedan prosečan radnik treba da radi oko pet do šest godina da bi samo zaradio jednu mesečnu kiriju za zakup tog objekta.

U prvih 12 meseci po 29.627 evra plus, i ovo je sada interesantno, sledećih 108 meseci sa po 23.710 evra, kada to pomnožimo i saberemo na kraju dobijamo fantastičnu cifru od 2.916.000 i 20 euro centi. Znači, negde oko 3.000.000 bez PDV, sa PDV to dođe preko tri i po miliona.

Posle isteka roka od 10 godina, na koliko je predviđeno da se ovaj objekat zakupi, objekat se vraća investitoru, odnosno vlasniku, Grad Beograd ostaje bez objekta, Altina će ostati bez obdaništa, a Grad Beograd, odnosno budžet Grada Beograd biće lakši za preko 300 i nešto miliona dinara, znači negde oko tri miliona evra.

Interesantno je da da smo uložili onih 300.000 evra da se završi taj objekat, Grad Beograd bi danas imao objekat u svom vlasništvu, Altina bi imala trajno rešeno pitanje bar za 200 mališana i samo od prve kirije uštedelo bi se 55.000 evra. Inače, cene završenih objekata na prigradskim naseljima, kao što je Altina, po kvadratnom metru ne mogu da prelaze 500 evra, neka bude 600 evra, da častimo Dragana Đilasa 100 evra, da mu malo olakšamo na dušu. Iz toga proizilazi da je Dragan Đilas od onih tri miliona evra, koliko je platio zakup ovog poslovnog prostora, mogao da napravi 5.000 kvadratnih metara, odnosno pet obdaništa po 1000 kvadratnih metara na pet lokacija u pet prigradskih opština.

Postoji još jedna nejasnoća, a to je, s obzirom da je opština Zemun dala dozvolu za gradnju obdaništa u naselju Altina, znači te namene, nikako drugi investitor nije mogao dobiti dozvolu za gradnju objekta sa istom tom namenom. Postavlja se pitanje – ko je platio prenamenu tog objekta i ko je snosio troškove adaptacije? Da li je iskorišćena klauzula iz člana 7. da adaptaciju može da izvrši zakupac uz dozvolu zakupodavca?

Sada se postavlja pitanje – da li je Dragan Đilas tu bio naivan? Ne, Dragan Đilas nije bio naivan. Da li je Dragan Đilas bio prevaren? Ne, Dragan Đilas nije bio prevaren, on je bio taj koji je uvek varao. Da li je Dragan Đilas bio glup i nije znao šta radi? Ne, on odlično zna šta radi i uvek je radio u svoju korist. Šta god da je radio ili da je bilo šta od ovoga što sam rekao tačno, ništa ga ne može osloboditi odgovornosti, jer on je kao gradonačelnik u tom trenutku bio krivično i materijalno odgovoran za izvršenje budžeta grada Beograd. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži reč? (Ne)
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici Marija Obradović, dr Aleksandra Tomić, Dubravka Filipovski, Elvira Kovač, prof. dr Žarko Obradović, Aleksandar Stevanović, Aleksandar Šešelj, mr Dejan Radenković, prof. dr Miladin Ševarlić i Dejan Šulkić.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda sednice.
U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, koji je podnela Narodnoj skupštini 18. aprila 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - 121 narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o vojnom obrazovanju, koji je podnela Narodnoj skupštini 18. aprila 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - 123, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju, koji je podnela Narodnoj skupštini 16. aprila 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - troje, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, koji je podnela Narodnoj skupštini 16. aprila 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o železnici, koji je podnela Narodnoj skupštini 16. aprila 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Narodnoj skupštini 13. aprila 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici dr Muamer Zukorlić i prof. dr Jahja Fehratović su predložili da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o zabrani igara na sreću, koji je podnela Narodnoj skupštini 10. aprila 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - troje, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dragoljub Mićunović je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o udžbenicima, koji je podnela Narodnoj skupštini 18. aprila 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - troje, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa SRS je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 18. aprila 2018. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za - 136, protiv – niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Nije tu.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Nije tu.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u Beogradskoj četvrti „Savamala“ i utvrđivanju činjenica i odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata, koju je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Nije tu.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne, nije tu.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Nije tu.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o radu, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Nije prisutan.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podneo Narodnoj skupštini 17. novembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Nije prisutan u sali.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole, radi realizacije projekta „Beograd na vodi“, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne, nije došao na sednicu.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. septembra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne, nije prisutan.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sumnjivih transakcija Srpske napredne stranke, kao i zbog sumnje na pranje novca tokom parlamentarnih izbora 2014. godine i predsedničkih izbora 2017. godine, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne, nije došao na sednicu i nije opravdao svoje odsustvo.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o kupovini više od 700 novih putničkih vozila marke „Škoda“ Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne, nije prisutan, a nije ni opravdao odsustvo sa ove sednice.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za –sedam, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi preskupe rekonstrukcije Trga Slavija i izgradnje muzičke fontane, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč? (Ne, nije prisutan i ja sam zabrinut da mu se nešto nije desilo.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Balša Božović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o načinu na koji je ministar odbrane u Vladi Srbije, gospodin Aleksandar Vulin, stekao stan u Beogradu od 107 metara kvadratnih u vrednosti od 244.620 evra, koji je podneo Narodnoj skupštini 31. oktobra 2017. godine.
Da li narodni poslanik Balša Božović želi reč?
Konačno je pristupio sednici. Kolega Balša Božović, izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodine Arsiću, uvaženi predsedavajući u ovoj Skupštini, želim pre svega da vas pozdravim i da vam kažem da sam dobro. Dobrog sam zdravlja i ne morate da se brinete za mene i moju bezbednost.

Ono što je slučaj sa predloženim anketnim odborom jeste da bi pokazali kako je vaš kolega, ministar vojni Aleksandar Vulin, za koga vi glasate u ovoj Skupštini, gospodine Arsiću, kako i na koji način stekao stan od nekoliko stotina hiljada evra, s obzirom da ga je očigledno platio u kešu, a taj keš nije mogao da opravda, već je rekao da mu je pozajmila ženina tetka iz Kanade.

Ono što je uvredljivo za sve građane Srbije jeste da na taj način vi pokušavate da građane Srbije omalovažite jer ne želite da se poštuju institucije, da se poštuju zakoni u ovoj zemlji. Svako od funkcionera koji je danas na vlasti ima po jedan ovakav slučaj, da li je u pitanju ista vrednost, da li je možda veća vrednost, da li je manja vrednost, ali mnogi funkcioneri SNS imaju problem da pokažu i dokažu poreklo svoje imovine. To je stečeno tako što je narod u Srbiji sve siromašniji, dok su funkcioneri i ministri SNS sve bogatiji. Ne mislim da je Aleksandar Vulin član nijedne druge partije osim SNS, direktno postavljen od strane Aleksandra Vučića, zloupotrebljavajući svoju poziciju, svoje funkcije, vlast koja treba da služi građanima, a ne funkcionerima da kupuju stanove od nekoliko stotina hiljada evra.

Iz tog razloga smatram da je preko potrebno da se anketni odbor sastavi, kako bi se pokazalo odakle novac funkcionerima SNS, Aleksandru Vulinu i ostalima koji na ovaj način zaobilaze zakon, imaju neki novac, a niko ne zna odakle im taj novac, ko im je taj novac dao, zašto im je taj novac dao, taj novac očigledno nije njihov, pa da vidimo kako i na koji način vi živite, gospodine Arsiću, a kako žive građani Srbije posle ovih fenomenalnih šest godina vaše vlasti u kojoj su građani sve siromašniji, dok ste vi sve bogatiji. Zahvaljujem.

Whoops, looks like something went wrong.