Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 25.04.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

2. dan rada

25.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Predsedavajući, povredili ste član 103.

Naime, kada ste dopunili povredu Poslovnika koju je izneo gospodin Milojičić vezano za taj kombinezon, zaboravili ste da kažete da je morao da bude angažovan i geometar, da bi izvadio meru za taj kombinezon, tako da je to bio ekstra trošak oko tog kombinezona. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Gospodine Komlenski, ne znam za geometra, ali znam da su piloti sakrili taj letački kombinezon svom ministru, Draganu Šutanovcu.
(Aleksandra Jerkov: Arsiću, javite se za reč.)
Odgovaram kolegi poslaniku na povredu Poslovnika.
Ne mora da se izjasni Narodna skupština.
Gospodine Aleksiću, po kom osnovu?
Ministru pravo na repliku. U redu.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Pošto je ministar maločas optužio mene da ja lažem i ne govorim istinu, dužan sam samo da ga pozovem da pročita naslovne strane ovih predloga zakona koji su ušli u Skupštinu. Ja ću pročitati prvu tačku dnevnog reda, gde se kaže – Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini, sa predlogom da se na osnovu člana 167. Poslovnika Narodne skupštine donese po hitnom postupku. I tako 2. tačka i tako 3. i tako devet tačaka, sve po hitnom postupku. Ovo je materijal koji je potpisala Ana Brnabić, predsednica Vlade, gospodine ministre. Toliko o tome ko govori ovde istinu, a ko ne govori.

Što se tiče toga da li sam ja uvredio vojnike na bilo koji način, mislim da nisam i vojnici nisu tema. Ovde ste tema vi, ovde je tema politika koju vi sprovodite u Ministarstvu prema profesionalnim pripadnicima Vojske Republike Srbije. Kada govorite ovde o „Petoletki“ iz Trstenika, ja ću vas podsetiti da je „Namenska“ samo jedan deo od 12 fabrika koje su u okviru tog holdinga poslovale, preživele su i ratove i sankcije i ekonomske krize od 1949. godine, ali nisu vlast Aleksandra Vučića i 2016. godine je najveći deo otišao u stečaj.

Juče sam podneo Predlog zakona za formiranje anketnog odbora da se utvrde činjenice ko je odgovoran, pa da vidimo zašto, na koji način i šta danas te fabrike u Trsteniku rade u sklopu privatne firme koju ste vi formirali i koja se lažno predstavlja kao nekadašnja „Prva petoletka“, nasledila je ugovore sa kupcima, koristi repromaterijale, poluproizvode i robu koja je ostala u magacinima u dogovoru sa stečajnim upravnicima i Agencijom za licenciranje stečajnih upravnika. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Milena Turk.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Reklamiram povredu Poslovnika, član 107, ponovo dostojanstvo Narodne skupštine, jer je moj prethodni govornik pokušao da obmane javnost iznošenjem delimičnih činjenica ili neistina.

Kada je reč o fabrici „Prva petoletka“, ja bih podsetila da je fabrika primila blizu 30 miliona sredstava Fonda za razvoj koji su bili namenjeni unapređenju proizvodnje, bez ikakvog plana o trošenju, bez nabavke bilo koje mašine. Najmlađa mašina je bila starija od mene, znači, 30 godina minimum. Za sve to vreme samo su otpušteni radnici, osim u kampanjama kada su na silu zapošljavani mahom režijski radnici. Dakle, fabrika je za sve to vreme, dok je u Nadzornom odboru sedeo i moj prethodni govornik i njegova uža rodbina i ostali članovi URS-a i sve to ćutke gledali i aminovali, napravila dugove od 120 miliona evra. Kada su istekli svi rokovi privatizacije, koju je inače Dinkić zadao, koju smo mi samo produžavali, ispostavilo se da su dugovi tri puta veći od vrednosti same fabrike. U zakonskim okvirima i onome što je moglo da se uradi, urađeno je jedino moguće to da su radnici preuzeli fabriku, da su se okupili i sada već dve godine posluju pozitivno, plaćaju i struju i vodu i poreze i doprinose, sve ono što fabrika nikada nije plaćala.

Ono što nas je najskuplje koštalo je kampanja tadašnjeg predsednika opštine, odnosno mog prethodnog govornika, koji je sve vreme govorio pogrdno i o Trsteniku i o fabrici, čak postoji i jedan članak u novinama „Kamen oko vrata državi“, koštao je 144 hiljade dinara novca građana Trstenika. Nisam sigurna da bi se oni složili da toliko košta članak „Kamen oko vrata državi“, a koliko je zapravo koštao i opštinu Trstenik i radnike „Petoletke“, tek će vreme da pokaže. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku ili replika? Dobro, po Poslovniku. Izvolite.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
To je bila reklamacija Poslovnika, gospođo predsedavajuća i dobro je da ste došli tu, inače reklamiram član 103. jer je vaš prethodnih sve vreme dozvoljavao kolegama poslanicima da kroz reklamaciju Poslovnika praktično meni repliciraju. Najgrublje su povredili Poslovnik o radu, odnosno predsedavajući govoreći raznorazne optužbe na moj račun, lične prirode kakve god hoćete, zaboravljajući samo i preskačući svesno sve one koje im ne odgovaraju kao što su recimo i sadašnji predsednik opštine iz SNS i njegova žena koji su bili u upravnim odborima „Prve petoletke“ i u ovom fondu o kome govori ovaj gospodin, pa zaboravi ženu aktuelnog predsednika opštine iz SNS i tako dalje.

Dakle, to je grubo kršenje Poslovnika i govorenje tendeciozno stvari koje nisu istinite sa idejom da se ono što sam ja ovde govorio obesmisli na jedan način kroz kršenje rada i dostojanstva ovog parlamenta. Ja vas molim da ubuduće vi kao predsedavajuća sedite tu ili upozorite vaše predsedavajuće, potpredsednike koji vode sednicu da se ponašaju u skladu sa Poslovnikom.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Želite da glasamo po ovoj povredi?
Hvala. Reč ima Aleksandar Vulin. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

Samo da pojasnimo neke stvari. Naravno, sve to što je ovde rečeno što je nabavljano od oružja ne može da se po vrednosti meri sa jednim migom, a ne sa nečim više. Uostalom svaki pripadnik Vojske zna da sada po prvi put ima dve uniforme, ima nove čizme, a da to nije mogao ni da mašta u vreme kada su terali naše borce i naše oficire iz vojske. Oni koji su se hvalili da im je najveći uspeh što su oterali tolike načelnike Generalštaba u Hag i otpustili toliki broj borbenih oficira, teško da mogu da razumeju ovo o čemu govorimo. Pa zato znate, kad kažu avioni Lasta, a avioni Lasta su sada uvedeni u naoružanje i to šest komada. Sada, zato što smo morali da prođu sve ono što je potrebno da bi jedan avion ušao u naše naoružanje, da se isprave sve greške, da se popravi, da se uradi, da sve bude kako treba. Sada su ušli, ne tad. Dakle, sada je ušlo tek šest aviona Lasta.
I, samo da vam kažem, oni su od silne hvale nabavili znate koliko raketa za migove? Osam. Znate koliko ćemo mi? Mnogo više. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Niko se više ne javlja od ovlašćenih ili se javlja? Moram da znam da planiram sednicu ili da pređem na listu.
Dobro, reč ima Radoslav Milojičić. Izvolite.