Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 25.04.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

2. dan rada

25.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Bečiću, da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne)
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić, povreda Poslovnika.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, vi očigledno da želite da vodite ovu Skupštinu tako što ćete selektivno da postupate…

(Aleksandar Marković: Koji član?)

Član SNS. To je član po kome se javljam. Koristim neku logiku stvari. Ako je prethodni mogao, što bih se ja razlikovao. Član SNS.

Ono što je veoma bitno, kada dajete reč po povredi Poslovnika, vi morate imati jednak aršin prema svima. Malopre ste pustili poslanika da govori bez toga da je naveo član. Na kraju se setio da je to 107, povreda dostojanstva, i to kaže vrhunskom pravniku Vjerici Radeti, ne zna ona to. Zamislite kako je to.

Još malo završavamo sa današnjim radom, koliko ja vidim, dajte malo skoncentrišite se. Nisam vas pitao da li vi vidite povredu Poslovnika člana 104, nego da razjasnite situaciju oko gospodina Gašića. To sam pitao, a vaš vid, to je možda predmet interesovanja nekih drugih struka ili nekih drugih lica.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Mirčiću, moram da vam odgovorim.

Pustio sam kolegu Bečića, kao i vas. Znači, vi ste se pozvali u prethodnom izlaganju na povredu Poslovnika, i to je bio član 104. u kome se kaže – ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku. To je pravo na repliku. Taj deo o kome ste vi govorili odnosi se na član 107, a niste ga ni jednom pomenuli, pa sam vas pustio.

Kolega Bečić je na kraju svog izlaganja rekao na koji član misli da se povreda Poslovnika odnosi. Očekivao sam do kraja vašeg izlaganja da ćete da pređete na član 104…

(Milorad Mirčić: Član SNS.)

Taj član ne postoji u Poslovniku.

(Milorad Mirčić: Kako ne postoji?)

Ima ih puno u Skupštini Srbije, ali u Poslovniku ne postoji.

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović, povreda Poslovnika.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine Arsiću.

Reklamiram čl. 27. i 32. Očekivala sam da ćete malopre da reagujete sa mesta predsedavajućeg zato što je na najgrublji način govornik Igor Bečić iz klupe, što je nedozvoljeno, dobacio koleginici Radeti, obrativši joj se rečima „taj član, gospođo“.

Prvo, ona nije za njega nikakva „gospođa“, već pravnik sa odličnim pravničkim iskustvom, potpredsednik Narodne skupštine, za razliku od njega koji je italijanskog predsednika nazivao Serđo „mortadela“, koji govori o tome da mi pričamo ovde o nekom zakonu, da se neko „bije“, jer govorimo o zakonu BIA, itd, vi ste slušali sve te nebuloze, da ne može čovek da pročita ono što je napisao, ujedno i da kažem da je zaista, osam godina sam bila tada kao jedini zastupnik manje zastupljenog pola u Odboru za odbranu i bezbednost i to kada su ovi žuti harali i radili šta su hteli. Svedok je i gospodin Panić, koji je jedini profesionalac, istrajni, već više decenija u agenciji ili Službi državne bezbednosti.

Tada nisam mogla da verujem da će, kada je bilo najgore moguće vreme, i pod tim Vukadinovićem i pod Tadićevim režimom i pre toga, mafijaškim režimom Đinđića, da će da dođe na mesto predsednika Odbora…

(Radoslav Milojičić: Na šta ovo liči?)

Hajde ti ućuti malo, nemoj da dobacuješ, ja govorim, javi se za reč. A vi uvedite red.

Dakle, da će da dođe na mesto predsednika Odbora za kontrolu službe bezbednosti neko ko prvo ne zna da čita a kamoli da govori…(Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Jovanović, nemojte tako. Ne mogu da vam dozvolim da reklamirate povredu Poslovnika, pošto ovo prelazi neke granice.
(Nataša Jovanović dobacuje s mesta.)
Da za kolegu kažete da je nepismen, nemojte tako, ne dolazi u obzir.
Gospodine Milojičiću, po kom osnovu ste tražili reč?
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Replika, gospodine Arsiću.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na osnovu čega?
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Znate na osnovu čega, na osnovu pominjanja Demokratske stranke.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ni u jednom delu vas kolega Bečić nije pomenuo u negativnom.
(Igor Bečić: Nisam te spomenuo.)
(Poslanici SNS dobacuju.)
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ima veze, mogli biste da naučite Poslovnik, pošto sam ovlašćen, na primer. Pomenuli ste.