Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.05.2018.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovo bi mogla biti replika, ali pretpostavljam da nećete dozvoliti. Kolega koji je govorio pre mene, apsolutno nije u pravu ili nije pročitao amandmane koje smo mi podneli. Recimo, amandman koji sam ja podnela glasi i predlaže da se umesto – Zakona o vojnom obrazovanju, da se zakon naslovi sa predlogom Zakona o obrazovanju u vojsci.

Ovo je šire, ovo je sveobuhvatnije. Nemamo civilno nigde etiketirano obrazovanje da bismo ovde imali vojno i nema nikakve veze sa onim što je kolega govorio koji ne znam iz kog razloga, valjda je želeo samo da se javi i da nešto kaže o ovim amandmanima. Nije dobro i isto je kada su u pitanju odgovori Vlade zbog čega se ne prihvataju amandmani, prosto se pokazuje da niko ove amandmane ni okom video nije, nego ste dali tamo službama i onda oni tako pišu napamet, nešto, nekakva obrazloženja amandmana da se odbijaju, što nema veze sa onim što se amandmanom predložilo i zapravo sve govori o odnosu Vlade Republike Srbije prema Narodnoj skupštini i skupštinske većine, gde se svi zajedno ponašaju po sistemu – može nam se, a verujte mi da to nije dobro.

Ovo je važan zakon i važno je uvažiti činjenice, stavove svih narodnih poslanika koji dobronamerno žele da doprinesu da ovaj tekst kada ga već donosimo, konačno bude dobar i da ne budemo u prilici da opet svi vi tu i svi mi ovde sedimo nekoliko dana u narednih pet, šest, sedam meseci, da radimo izmene i dopune Zakona. Ako ga danas i ovih dana uradimo onako kako je u interesu i Vojske i obrazovanja u našoj Vojsci i interesu države Srbije, onda ćete i vi i mi moći da se bavimo nekim drugim predlozima zakona, a ovaj ćemo imati bar da traje duže nego što će trajati ova Vlada.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ne po amandmanu, koristiću vreme ovlašćenog, gospodine Arsiću, ako nije problem, sasvim je svejedno.

Pre svega, obrazovanje u Vojsci i vojno obrazovanje nije isto, pa bih molio oko toga da se usaglasimo i vratio bih se na moj govor u načelnoj raspravi.

Demokratska stranka je podnela 106 amandmana na ove zakone i naravno da nećemo stići da govorimo ni o jednom jedinom amandmanu zato što je vladajuća većina predložila stotine i stotine amandmana o kojima će raspravljati i vidite čuda, poslanici vladajuće većine će glasati protiv svojih amandmana, tako da to govori o još jednom vidu demokratije koji ne postoji u Narodnoj skupštini, ali ovde postoje, kao što sam rekao, zakoni, koji su izuzetno važni, pre svega zakoni o multinacionalnim operacijama o kojima smo mi i glasali i postoje zakoni protiv kojih je Demokratska stranka bila i predložili smo njihovo povlačenje.

Ti zakoni su naravno stavljeni na dnu dnevnog reda kako ne bismo mogli o njima da raspravljamo, kako amandmani koje smo podneli, pre svega, na Zakon o BIA, ne bi mogli ovde da diskutujemo, tako da je besmisleno da postavljam pitanje SNS zašto to radi, verovatno da se ne bi čulo mišljenje opozicije i verovatno da o izmenama i dopunama lošeg zakona o BIA, ne bi mogli da raspravljamo, kao što nećemo moći da raspravljamo ni o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, niti o Zakonu o Vojsci.

To je, naravno, smišljeno urađeno, ovo je već iks ipsilon put da SNS to radi, stavi prvi zakon koji nije sporan, nije diskutabilan, a onda na taj zakon poslanici vladajuće većine predlože 500, 600, 700 amandmana kako ne bi opozicija stigla da raspravlja o amandmanima o kojima želi i koji su loši.

Naravno da smo mi i u danu za raspravu rekli da se slažemo sa učešćem naše Vojske u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama, a vidimo da su ovde neki poslanici protiv toga, a mi moramo da se ogradimo i da kažemo naš politički stav, da se upravo odredbom člana 5. tačka 4) Zakona o odbrani i ostvaruje odbrana zemlje, učešćem u multinacionalnim operacijama.

Naravno da bih voleo ovde da raspravljamo i o zakonu o BIA koji je izuzetno loš, pre svega je loš kompletno zakon, a sa druge strane je loše to ko će sprovoditi taj zakon, a to je direktor BIA, da ne ulazimo u personalna rešenja, imena i prezimena bilo kog direktora BIA, loše je da toliko ovlašćenja bez ikakve kontrole dobije bilo koji čovek.

Imam još 10 minuta kao ovlašćeni, pa ću govoriti danas do kraja dana i sutra o svim zakonima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Izvinite kolega Đukanoviću. Vidite kako vi gospodine Milojičiću tumačite svoje diskusije, rekli ste ovako – SNS je podnela besmislene amandmane. E, dobro.
Izvolite sada kolega Đukanoviću.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala uvaženi predsedavajući. Ja bih iskreno voleo da sam čuo od svog kolege prethodnika makar jednu jedinu reč o samom zakonu. Ovo je bila jedna politikantska priča gde zamislite, nama se spočitava što podnosimo amandmane, pa zamislite, to nam dozvoljava Poslovnik koji su oni usvojili, a vi ne glasate, između ostalog, za svoje sopstvene amandmane, a mi makar ostanemo ovde pa ili povučemo ili čak i glasamo protiv svojih amandmana, ali mi negde nešto radimo. Što to radimo?

Eto hoćemo da dođemo do izražaja da više pričamo i tako nam omogućava Poslovnik koji ste nam vi doneli. Neverovatno je da vi tvrdite da su nečiji amandmani besmisleni, a vaši svi amandmani su ili – briše se ili menja se - zarez i tačka. O kom besmislu vi pričate? Mi makar podnosimo amandman da ima neki sadržaj, da vidimo da li može nešto da se popravi ukoliko ne valja.

Koliko vidim, bar po ovom zakonu to je više nego jasno, mi popravljamo ono što ste vi upropastili. To je suština ovih zakona i zato je dobro da glasamo za njih i zaista nije potrebno podnositi gomile besmislenih amandmana gde imamo nešto gde se briše ili se menja zarez. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku Radoslav Milojičić.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici Ministarstva odbrane, drago mi je takođe zbog građana da mogu još jednom da kažem da kolege sa suprotne strane nisu u pravu kao i svaki put kada nešto kažu. Nijedan amandman od 106 amandmana koje je predložila Demokratska stranka nije – briše se i nijedan amandman nije da se briše zarez ili tačka, tako da ste izgovorili neistinu.

Ja odgovaram za sebe i svaki put sam tu na glasanju, što može da se vidi i to nije problem. Problem je što ste vi sada priznali da podnosite gomilu amandmana i glasate protiv svojih amandmana. Mi za naše amandmane glasamo, jer želimo da doprinesemo izmeni i dopuni zakona i predlažemo kvalitetna rešenja, kao što predlažemo izmene i dopune zakona, 180 izmena i dopuna predlaže Demokratska stranka i niste našli za shodno da prihvatite nijednu izmenu zakona da se o njoj raspravlja, da čujete šta su predložene izmene i dopune zakona, da li će to poboljšati kvalitet života naših pripadnika.

Ja sam rekao da nije pitanje šta radi 300 pripadnika u multinacionalnim operacijama, iako je to izuzetno važno i mi smo za to, već je bolje pitanje kako živi 36.700 pripadnika Vojske Srbije koji ne mogu da sastave kraj sa krajem, koji ne mogu da plate struju, gde 82% njih ima zaradu nižu nego što je prosečna zarada u Republici Srbiji. Vi ćete meni da kažete da li je to dobro ili nije, da je 72% pripadnika Vojske Srbije koje je napustilo Vojsku Srbije to uradilo na lični zahtev. Ovde se radi o principu i o suštini, o tome kako žive pripadnici Ministarstva odbrane.

Kao što smo predložili Zakon o izmenama …
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Milojičiću, privodite kraju.
Repliku ste dobili.
(Radoslav Milojičić: Mislio sam da koristim vreme poslaničke grupe.)
Ne, dobili ste repliku.
Sada ima pravo na repliku kolega Đukanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Drago mi je da ste evoluirali, odnosno da vam više nisu amandmani „briše se“ ili da se menja zarez. To znači da ste počeli pomalo da čitate zakon, što je prosto neverovatno, ali, znate, za razliku od vas, mi glasamo za naše amandmane. Vi nikada niste tu kada glasate o vašim amandmanima. To je ključna razlika.

Sada, što se tiče toga zašto ih mi podnosimo, pa pazite, pravo opozicje je da vrši opstrukciju sa takvim sumanutim amandmanima „briše se“. To je vaše pravo, ali je isto pravo vlasti da vam doskoči tome da ne možete tako da opstruišete Skupštinu. Imamo pravo to da uradimo. To je Poslovnik koji ste vi doneli, a o životu pripadnika Ministarstva odbrane, pa evo, tu su ljudi, mogli bi lepo da vam kažu kakav je danas i kakav je bio u vaše vreme. Možemo i te kako o tome da razgovaramo. Znate, ne bih voleo da se vrati i da se ikada dogodi sudbina pojedinih ljudi u vaše vreme, koji su na žalost i tragično gubili živote, upravo zbog katastrofalno teškog života koji su imali baš pripadnici Ministarstva odbrane dok ste ga vi vodili. To je ono što smo mi promenili. Danas su ipak plate u tom Ministarstvu odbrane kud i kamo veće i nikada se više nije ulagalo u Vojsku kao danas.

Izvinite, u vaše vreme niste zanovili ništa u našoj Vojsci, samo ste istopili tenkove. Šta danas imamo? Danas, ako ništa, kupujemo novu avijaciju, kupujemo nove helikoptere, osavremenjujemo naš Vojno-tehnički institut, imamo nova borbena vozila. To u vaše vreme nije postojalo. O čemu vi pričate?

Zaista bih zamolio da se više ovako ne obmanjuje javnost. Hvala vam.

Whoops, looks like something went wrong.