Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.05.2018.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj?
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, gospodo oficiri, SRS se potpuno integrisala sa institucijom vojske i zaista ćete i primetiti kroz amandmane koje smo podneli na ovaj zakon da smo želeli da se maksimalno da se uključimo i da damo pun doprinos kako bi ova institucija, ne samo u SRS, nego kod većine građana Srbije imala još bolje utemeljenje. Zato smo mi već na samom nazivu zakona pokušali da damo određene intervencije kako bi vi to prihvatili i imali jedan bolji i kvalitetniji zakon.

Vaš predlog glasi da se ovaj zakon zove zakon o vojnom obrazovanju, a mi smo predložili zakon o obrazovanju Vojske Republike Srbije.

Mi imamo i jednu ustavnu potrebu da na način na koji su određene stvari predviđene Ustavom, tako se izjašnjavamo da budemo precizni, i naš Ustav kaže – Vojska Republike Srbije.

Ministar je rekao, obrazlažući ovaj Predlog zakona da mi sada ovu problematiku smo regulisali, odnosno primenjivali zakon iz 1994. godine, to je bio Zakon o vojnim školama, vojnim naučno istraživačkim ustanovama, znači iz davne 1994. godine. Čak ima i deo vaše odgovornosti gospodine ministre, naravno nije sva odgovornost na vama, a po opštem Predlogu zakona o sprovođenju Ustava Republike Srbije iz 2006. godine, opšti rok za usklađivanje sa Ustavom je bio 31. decembar 2008. godine. Od 2012. godine pa na ovamo, kad kažem nisam personalno mislimo na vas, mislio sam na režim Aleksandra Vučića koji je od 2012. godine, pa do danas na vlasti ovu problematiku, odnosno obrazovanje u Vojsci Republike Srbije trebalo rešavati ranije.

Mi ćemo kroz naredne amandmane o tome govoriti više, ja se nadam da ćete vi imati razumevanja za ono što smo mi uradili, a to je vaša volja. Mi smo hteli da budemo, da nam savest bude potpuno čista, ali dobra namera da pomognemo da se ono što reguliše aktivnost vojske i obrazovanja bude na najbolji mogući način uređeno. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona, amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Ružica Nikolić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Na Predlog zakona o vojnom obrazovanju, mi poslanici SRS podneli smo veći broj amandman uključujući i amandmane na sam naziv Predloga zakona, odnosno izmene naslova Predloga zakona. Ponudili smo rešenja koje bolje i preciznije uređuju zakonski tekst i potpuno je svejedno koje ćete rešenje prihvatiti, jer je svako od ponuđenih bolje i celovitije.

Na naslov Predloga zakona podnela sam amandman kojim se naslov Predloga zakona menja i glasi – Predloga zakona u vojnom obrazovanju i vaspitanju.

Vojno obrazovanje i vaspitanje ne treba razdvajati, odnosno ono i ne može da se razdvoji, jer se oba procesa međusobno prožimaju. Vaspitanje je proces usavršavanja senzornih, intelektualnih, emocionalnih i moralnih sposobnosti i od velikog je značaja jer od njega zavisi kakav će nam biti oficirski i podoficirski kadar, odnosno kakva će nam vojska biti.

U vreme dosmanlija ukinuto je moralno vaspitanje u Vojsci Srbije koji je od ključnog značaja za vojsku i razvoj patriotskih osećanja kod pripadnika vojske i naroda u celini.

Vojsku Srbije dosmanlijski režim je namerno, smišljeno i sistematski uništavao i doveo u katastrofalnu situaciju. Ispunjavajući naloge zapada uništavao je kako vojnu tehniku, tako i pod razno raznim izgovorima udaljavao je sposobne i dragocene oficire iz naše vojske. Sposobni sprski oficiri namernu su kočeni u napredovanju, sputavani su i gurani na periferne dužnosti, dok su na ključna mesta postavljeni manje sposobni oficiri i vrlo skloni poltronstvu.

Srpska radikalna stranka se zalaže za uspostavljanje vojske kao strogo profesionalne službe i kroz vojno obrazovanje i vaspitanje u ličnost srpskog oficira mora da se objedini odgovornost, znanje i vojnička čast koja se temelji na bogatoj srpskoj istoriji i slavnoj vojničkoj tradiciji.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici Vojske Srbije, Poslanička grupa SRS podnela je veliki broj amandmana i na ovaj zakon i na ostale zakone koji se tiču Vojske Republike Srbije. To je najbolji dokaz da mi na jedan ozbiljan način shvatamo i tretiramo ovu temu.

Međutim, šta god da smo čuli ovih dana od predsednika Vlade, od ministra vojnog, naša Vojska nažalost je daleko od onoga stanja u kojem bi trebalo da bude, možda je stanje nešto bolje nego što je bilo ranije, ta činjenica stoji, ali svakako da je daleko od onoga što bi trebalo da bude, pogotovo u ovom teškom i turbulentnom vremenu.

Srbi su narod koji se uvek ponosio svojom vojskom. Dugo vremena, pa čak i sada, vojni poziv je bio jedan od najprestižnijih poziva u srpskom narodu. Naša država, uostalom i opstaje i opstala je zahvaljujući svojoj vojsci i svojoj armiji.

Mi nismo narod kojima su drugi donosili slobodu, nego ta naša sloboda koju imamo i država koju imamo, uvek možemo zahvaliti našoj Vojsci i našoj armiji. Međutim, Vojska mora zauzimati onaj položaj koji joj i pripada. Danas to nažalost nije slučaj, jer znamo za onu čuvenu izreku, ko nema svoju vojsku, imaće tuđu. Bez obzira šta ko mislio o Vojsci, ako se samo vratimo i podsetimo onog vremena bombardovanja videli smo da je naša armija zaista učinila u tom trenutku nemoguće, u tim uslovima se suprotstavila najjačoj vojnoj sili tog vremena i pokazala da kada se brani iskreno narod i ova otadžbina da može da se učini mnogo više nego što to može učiniti protivnik, odnosno neprijatelj. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona, amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona, amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Tomislav LJubenović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani oficiri Vojske Srbije, ovim amandmanom koji je podnela poslanička grupa SRS na Predlog zakona o vojnom obrazovanju, predložili smo da se promeni naslov tako da glasi – Predlog zakona obrazovanju i vaspitanju u Vojsci Republike Srbije.

Dva su osnova za podnošenje ovakvog amandmana. Prvi osnov sadržan je u samom tekstu Predloga zakona, konkretno u članu 2. stav 3. koji kaže – školovanje u smislu ovog zakona podrazumeva srednje obrazovanje i vaspitanje, visoko obrazovanje koje realizuju vojno-školske ustanove.

Polazeći od same definicije koju je sam predlagač zakona napisao u zakonu, jasno je trebalo prihvatiti ovaj amandman, jer se Predlog zakona ne odnosi samo na visoko obrazovanje već i na srednje obrazovanje i vaspitanje u vojno-školskim ustanovama i ne postoji razlog da se to ne unese u naslov zakona.

Drugi osnov, nalazi se u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojim se uređuju osnovi sistema predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Smatramo da je potrebno da se na isti način definiše i naziv zakona o kome danas govorimo, da to ne bude stvar koja se podrazumeva već da bude jasno i precizno definisano i da srednje obrazovanje i vaspitanje u vojno-školskim ustanovama ne treba stavljati u drugačiji položaj od obrazovanja i vaspitanja u osnovnim i srednjim školama. Naročito ne kada je reč o nazivu zakona kojim se uređuje ova oblast. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Stojmiroviću, vi ste se javili za reč? Po amandmanu?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovane kolege, nekoliko prethodnih govornika je predlagalo izmenu naziva ovog zakona. Smatram da je prikladnije da ostane naziv onakav kakav jeste – Zakon o vojnom obrazovanju. Ja ću reći jedan konkretan primer.

U vreme dok sam ja bio na školovanju u Moravičko-tehničkom školskom centru u Puli, imali smo nekoliko generacija studenata iz Sudana, Libije i drugih zemalja. Zašto skratiti kroz naziv zakona, da Vojska školuje i sada pripadnike drugih oružanih snaga, tako da mislim da izmena naziva zakona ne bi doprinela ništa poboljšanju ovog zakona, jer sadašnji naziv daje veću širinu. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.