Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.05.2018.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: prof. dr Žarko Obradović, dr Danica Bukvić i Balša Božović.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o trećoj tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O VOJNOM OBRAZOVANJU.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su povodom pretresa u pojedinostima o trećoj tački dnevnog reda, Predlogu zakona o vojnom obrazovanju, pozvani da sednici prisustvuju: Aleksandar Vulin, ministar odbrane, Aleksandar Živković i mr Bojan Jocić, državni sekretari u Ministarstvu odbrane, dr Nenad Miloradović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane, Milan Mojsilović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane, Zoran Lazić, sekretar Ministarstva odbrane, general-major Mladen Vuruna, rektor Univerziteta odbrane, brigadni general Mile Jelić, načelnik Uprave za kadrove u Ministarstvu odbrane, pukovnik Luka Jovanović, načelnik Odeljenja u Upravi za kadrove u Ministarstvu odbrane, pukovnik Slobodan Kisić, generalni sekretar Univerziteta odbrane i LJiljana Mirić Stanković, načelnik Pravne uprave u Ministarstvu odbrane.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o vojnom obrazovanju podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv zakona amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dubravko Bojić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na naslov ovog Predloga zakona o vojnom obrazovanju, sa predlogom da se zakon zove – Predlog zakona o obrazovanju u Vojsci Republike Srbije.

Kao neko ko je više decenija u obrazovanju, tako smatram i vojno obrazovanje kao integralni deo opšteg obrazovanja, sa svim svojim specifičnostima.

Srpska radikalna stranka drži do obrazovanja, kao najvažnije društvene delatnosti, kako za razvoj zemlje, tako za njenu odbranu i bezbednost. Obrazovanje je proces sticanja znanja, a znanje je i sila i moć i oružje. Pokazalo se kao moćno oružje u zločinačkom NATO bombardovanju 1999. godine. Mi tada nismo imali vojnu tehniku i savremeno naoružanje da se suprotstavimo NATO zlikovcima, ali smo imali moral, obučenost naših oficira, kako generala Lazarevića, tako i ovde prisutnog našeg generala Božidara Delića.

Mislim da će se još dugo proučavati strategija i taktika, kako su uz male gubitke u ljudstvu i vojnoj opremi, uspeli da prežive bombardovanje, najveći zločin u poslednje vreme na ovim prostorima. Zato i smatramo da je obrazovanje, tj. vojno obrazovanje, veoma moćno oružje.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodi poslanik Aleksandra Belačić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandra Belačić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, u ime Srpske radikalne stranke, podnela sam amandman na naslov Predloga zakona o vojnom obrazovanju. Amandmanom sam predložila da se promeni naslov Predloga zakona, tako da glasi – Predlog zakona o obrazovanju u Vojsci Srbije.

Slučajno ili ne, u naslovu Predloga zakona nedostaje nacionalna odrednica, odnosno nedostaje informacija da je reč o srpskoj vojsci. Mi u Srpskoj radikalnoj stranci smatramo da je izuzetno važno da se ovo istakne u trenucima kada naša vojska sve više gubi nacionalni identitet učešćem u mirovnim misijama pod pokroviteljstvom EU i Ujedinjenih nacija.

To što se naziva u javnom govoru mirovnim misijama zapravo su pljačkaške misije u organizaciji SAD i drugih bivših kolonijalnih sila, a male države, poput Republike Srbije, služe samo da obezbede potrebno ljudstvo i da eventualno postanu meta više ukoliko dođe do odgovora onih država koje su pogođene navodno demokratskim i globalističkim, a zapravo kolonijalnim pretenzijama zapada.

Stav Srpske radikalne stranke je da naši vojnici ne bi trebalo da učestvuju u mirovnim misijama, jer su te mirovne misije u organizaciji EU i Ujedinjenih nacija zapravo paravan za NATO. Iz poštovanja prema našim sugrađanima koji su poginuli u zločinačkom NATO bombardovanju 1999. godine, Srbija bi trebalo što pre da povuče svoje vojnike iz svih mirovnih misija na Bliskom istoku, u Africi i na Kipru. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodi poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi smo podneli više amandmana na naslov zakona, zato što smo želeli da, počevši od naslova pa dalje, pomognemo i Vladi Republike Srbije i skupštinskoj većini da se donese jedan dobar zakon.

Mislimo da se, evo, posle dugo vremena u Narodnoj skupštini pojavio Predlog zakona koji zaista treba da se usvoji. Ne mislim autentično u tekstu koji je predložila Vlada, nego generalno takav zakon treba da postoji, jer imamo i ovde u obrazloženju Predloga zakona naglašavanje da mi zapravo uopšte nemamo zakon u ovoj oblasti kao država Srbija i dobro je da se o njemu raspravlja. Zato mislim da će i ministar i njegovi saradnici imati razumevanja i za amandmane koje smo mi podneli, jer je očigledno da su nam amandmani sa namerom da pomognemo da ovaj zakon bude što bolji.

Takođe smo prijatno iznenađeni da prvi put u ovom sazivu dobijamo Predlog zakona gde u obrazloženju ne piše da se zakon donosi, odnosno predlaže po nekoj direktivi EU. To je zaista za pohvalu. Još samo, ministre, da iz Ministarstva oterate onu Kancelariju NATO i da pokrenete inicijativu za priključivanje Srbije ODKB-u i eto nama sreće i u vojsci i u državi. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodi poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Gospodine ministre, poštovani saradnici, ovde smo intervenisali da u naslovu stoji – u srpskom vojnom obrazovanju. Zbog čega? Evo, složiće se gospodin Vulin, da privučem njegovu pažnju, a možda je čak i to trebalo da stoji u naslovu, da svakako treba u Srbiji, ako želite da se buduće generacije vaspitavaju u patriotskom duhu, naravno, mi ćemo sa naše strane činiti sve da govorimo o tome kakvo zlo dolazi sa zapada, da Srbija nikada ne treba da postane član NATO pakta i da ne treba da učestvuje u mirovnim misijama koje imaju tu neku EU konotaciju. Ali, složićete se, gospodine Vulin, sa nama da je srpska vojna misao nešto što treba da bude temelj vojske. Srpsku vojnu misao je ustanovio još vojvoda Radomir Putnik.

Da je to stajalo u ovom 1. članu ili negde u zakonu svakako da bi imalo mnogo značaja, jer ako želimo da od deteta u osnovnoj školi, preko srednje, bez obzira na to da li će neko vojno da se obrazuje i, naravno, tek u poslednje vreme je to zvanje dobilo i akademski status, tako nije bilo pod ovim „žutim preduzećem“ koje nas je upropastilo i koje je sve činilo da budemo pod šapom NATO pakta, kao što je to radio i ministar Šutanovac, morate da razmišljate o tome da nije dovoljna samo edukacija kadeta u Vojnoj akademiji, nego da se krene od osnovne škole i da u srpskom vojničkom duhu deca budu vaspitavana kroz tu vojnu misao koja je proslavila srpsku vojsku, koja nas je oslobodila i u balkanskim ratovima, a koja je učinila ono najbolje, da srpski vojnici daju u Prvom svetskom ratu i, na kraju krajeva, u današnje vreme svako treba da razmišlja da Srbija nikako ne treba da se u nekom komparativnom smislu upoređuje sa zemljama, kako vi kažete, u regionu ili sa nekim drugima na zapadu, taman posla, jer ono što je začela i što ima srpska vojska kroz vekove, ali ja sam govorila, eto, u istorijskom smislu o tom novijem dobu, od 18. i 19. veka, retko koja vojska u Evropi može time da se pohvali.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Zoran Despotović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre sa saradnicima, SRS je podnela više amandmana na Predlog zakona o vojnom obrazovanju.

Smatram da bi donošenje po hitnom postupku imalo svoju svrhu i namenu, kako u praksi, tako i u opštoj koristi celokupnog sistema odbrane. Naravno, ukoliko bi se izvršile temeljne promene na svim nivoima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, a to je prevashodno školstvo, preko sistema rukovođenja, komandovanja i oslobađanja Vojske raznih ingerencija, poput političkih, partijskih, tako i međunarodnih koje negativno utiču na sam razvoj sistema odbrane, vojsku vratiti na put kakva je bila kroz vekove, oličenje čojstva i junaštva, a ne vojska partijskih kadrova i poslušnika.

Ako želimo da imamo kvalitetan i stabilan sistem odbrane jedne države, mora se raditi na izmeni i unapređenju svega onoga što negativno utiče na kvalitetan rad i život svih pripadnika Vojske Srbije, a to su pre svega loš životni standard, opremljenost i snabdevanje, uništen sistem školstva, posebno podoficirskog kadra, nosećeg stuba svake vojske, sprečiti odliv stručnog oficirskog kadra, posebno inženjera, obezbediti stambenu sigurnost da nam vrhunske starešine poput nedavno poginulog pilota nemaju rešeno stambeno pitanje, a i oni koji su na zalasku karijere. Jer, kakvo je trenutno stanje, izgleda da nam Vojska služi samo za parade i počasti, a to su, nažalost, i česti padovi naših letelica i pogibije vrhunskih pilota, bez ičije odgovornosti, i to sve u cilju uvežbavanja. A šta bi bilo da smo neposredno napadnuti od agresora? Moramo maksimalno ulagati u našu vojsku i raditi na unapređenju naših oružanih snaga. Siguran sam, ukoliko se situacija ne promeni na bolje, da ćemo izgubiti i ovo što imamo. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.