Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 08.05.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

8. dan rada

08.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 13:00

OBRAĆANJA

...
Stranka moderne Srbije

Vladimir Đurić

Poslanički klub Slobodni poslanici
Hvala.

Evo, malo da učinimo da se i ovaj dan nešto raspravlja, malo i predsedavajući da odmori u ovom iščitavanju svih ovih amandmana.

Mi svi poslanici naravno da želimo da branimo svoje amandmane, ali je zbog Poslovnika i činjenice da je vladajuća većina na prva tri-četiri člana prvog zakona na dnevnom redu potrošila svoje amandmansko vreme, u suštini nama je to onemogućeno, pa ćemo eto iskoristiti preostalo vreme poslaničke grupe.

Znači, što se tiče amandmana koji smo predložili na zapravo član 62. Zakona o odbrani. Predlogom zakona predviđeno je da taj član bude dopunjen stavom koji predviđa obavezu, pa kaže ovako – za ostala privredna društva koja nisu od značaja za odbranu, za druga pravna lica i preduzetnike, da Ministarstvu odbrane na zahtev dostavljaju podatke od značaja za odbranu.

Nažalost, ni predlog zakona, a ni sam zakon u drugim odredbama ne definišu jasno koji se to podaci smatraju značajnim za odbranu. Te kao posledica toga, ova odredba može biti shvaćena preširoko i može Ministarstvu odbrane dati ovlaštenje da neograničeno i bez jasne potrebe prikuplja podatke koji možda predstavljaju i poslovne tajne ili podatke o ličnosti.

Zašto smo predložili brisanje? Zato što mislimo da je potrebno precizno definisati u zakonu koji su to podaci značajni za odbranu i pod kojim uslovima ih Ministarstvo odbrane može zahtevati od privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika, pogotovo onih koji nisu značajni za sistem odbrane, dakle od svih praktično.

Takođe, praktično je potrebno i taj predloženi stav 3. člana 62. dopuniti odredbom o zaštiti podataka dobijenih od tih trećih lica, dakle od privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika i odredbom kojom će se Ministarstvo sprečiti da neovlašteno pristupa ili odaje te podatke.

Pošto sve to nije u predlogu zakona regulisano, nego je samo navedeno da Ministarstvo, eto, može i od privrede i preduzetnika, koji nemaju veze sa sistemom odbrane, tražiti podatke koje smatra značajnim za dobranu, bez odredaba o tome kako će Ministarstvo tim podacima raspolagati, mi smo smatrali da bi ova odredba trebala biti vraćena predlagaču na doradu i zato smo predložili brisanje tog stava ne bi li dobili konkretniji predlog. Tako da, to je obrazloženje.

Nažalost, ministar odbrane danas nije došao. Zahvaljujem se ministru omladine i sporta koji jeste došao, tako da pretpostavljam da ćemo biti uskraćeni za raspravu po ovom zakonskom predlogu, koji mislimo da nije baš nebitan. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović, zajedno Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Đuriću, izvolite.
...
Stranka moderne Srbije

Vladimir Đurić

Poslanički klub Slobodni poslanici
Hvala.

Ovo je isto jedna od, po našem mišljenju, bitnih odredaba koje su pomalo sporne u predloženom tekstu Zakona o odbrani.

Predviđeno je, naime, pa sada citiram: „Udruženja koja svoje delovanje težišno zasniva u oblastima od značaja za odbranu može steći status udruženja od posebnog značaja za odbranu.“ U predlogu zakona nije jasno označeno šta znači termin težišno, a taj termin je presudan da bi neko udruženje dobilo status udruženja od posebnog značaja za odbranu, niti je jasno šta taj status posebnog značaja za odbranu znači kada se tiče sufinansiranje i kada se tiče učešća takvih udruženja u projektima koje finansira ili sufinansira Ministarstvo odbrane.

Dakle, ovakve zakonske formulacije kada kažete da neko težišno zasniva delovanje na nečemu, pa tim težišnim stiče status posebnog značaja. Šta taj status posebnog značaja znači kada je u pitanju raspodela budžetskom novca? I šta je težišno? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega.
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Ivković i Stefana Miladinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, Jovan Jovanović i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Đuriću, izvolite.
...
Stranka moderne Srbije

Vladimir Đurić

Poslanički klub Slobodni poslanici
Hvala.

I ovde smo podneli jedan amandman koji se tiče tajnosti podataka. Dakle, cela ta oblast u predloženim izmenama i dopunama zakona i ne samo kada je reč o Zakonu o odbrani, nego i kasnije Zakonu o BIA, dosta je nezgodno regulisana i preti da stvori neku vrstu konfuzije.

Dakle, izmenama Zakona praktično je predlagač znatno precizirao odredbe o tajnim podacima, koje se odnose na sistem odbrane. Amandmanom smatramo da treba taj predlog da se preformuliše, jer smatramo da je ta dodatna preciznost izlišna, budući da Zakon o tajnosti podataka već uređuje koji se podatak može odrediti kao tajan i određuje i postupak određivanja tajnosti tih podataka.

U tom smislu preciziranje člana 102. na ovaj način kako je Vlada predložila, može dovesti do toga da se u primeni zakona određene vrste podataka smatraju apriori tajnim, što smatramo neprihvatljivim, jer se postupak određivanja tajnosti odnosi na konkretne podatke čijim bi otkrivanjem neovlašćenom licu nastala šteta po interese Republike.

Rešenje u stavu 2. izmenjenog člana, po kome se tajni podaci koji se odnose na sistem odbrane štite u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnosti podataka, čak je napisano – ne mogu se učiniti dostupnim javnosti.

To se može protumačiti tako da se praktično oznaka tajnosti tih podataka, ni u kom slučaju ne može opozvati ili tajnost ne može nikako prestati, čak ni nakon isteka zakonskog roka.

Mislim da je to suprotno sa članom 16. Zakona o tajnosti podataka i amandmanom smo predložili da se zapravo ova oblast jednostavno uredi pozivanjem na Zakon o tajnosti podataka kako ne bi imali narušeno jedinstvo pravnog sistema kada je ova oblast u pitanju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 30. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 32. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici, kao i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove i primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj i Vjerica Radeta i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik mr Ivan Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik dr Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Amandman kojim se posle člana 1. predlaže dodavanje člana 1a zajedno su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Nemanja Šarović i Ružica Nikolić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik mr Ivan Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik dr Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite kolega Đuriću.
...
Stranka moderne Srbije

Vladimir Đurić

Poslanički klub Slobodni poslanici
U suštini smo samo tražili da, budući da pojedine naučnoistraživačke ustanove u sistemu odbrane deluju u sastavu Generalštaba, kao da je i Vojska Srbije krajnji korisnik istraživanja i razvoja, te ima interes da saopštava svoje potrebe Ministarstvu, tražili smo da se amandmanom propiše da i Generalštab učestvuje u izradi plana istraživanja i razvoja. Samo toliko. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Filip Stojanović i Milorad Mirčić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik mr Ivan Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik dr Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Nataša Jovanović i Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik mr Ivan Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik dr Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Miljan Damjanović i Tomislav LJubenović i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Sreto Perić i Aleksandra Belačić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Božidar Delić i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Marina Ristić i Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne)
(Radoslav Milojičić: Po Poslovniku)
Po povredi Poslovnika, reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Reklamiram član 108. gospodine Arsiću.

Videli smo da umete brzo da čitate i čestitke na tome, ali čak nismo uspeli ni da se javimo po amandmanu. Ja znam da želite da što pre završite ovu sednicu, ali vas molim da bar kada su u pitanju amandmani DS ostavite vremena da možemo da pritisnemo taster i da se javimo za reč. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Milojičiću, ja razumem to što je vaša poslanička grupa potrošila vreme, ima još minut i po, a za pomoć kako da intervenišete za pritiskanje tastera, obratite se kolegi Vladimiru Đuriću, pošto je on svaki put kada je zatražio reč, i dobio.
Da li želite da se Skupštinu u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? (Da)
Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Nikola Savić i Petar Jojić, zajedno Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 9. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Božidar Delić i LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Milojičiću, izvolite.