Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

7. dan rada

22.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Mere Vlade za otklanjanje brojnih nedostataka u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, slobode medija i rokovi za izvršenje mera, da li Vlada namerava da omogući olakšice za sektor edukacije, proizvodenje i razvoja hardvera i sektor elektronske
 • Prelet bespilotnih letelica preko teritorije Srbije i reakcija nadležnog ministarstva, pitanje priznanja nezavisnosti Kosova,
 • Nezidavanje bezbednsnog sertifikata Povereniku, privremeno smanjene penzije
 • Komunalni problemi u Batajnici, slučaj gubitna specijalizacije Danijele Simić u Domu zdravlja u Despotovcu
 • Slučaj novosadske televizije K9, reklamiranje javnih preuzeća, državnih agencija i ministarstava u medijaima, broj osoba obučenih u redakciji "24 sata"
 • Legalizacija gej brakova u Srbiji, Zakon o nestalim bebama, Zakon o obaveznoj vakcinaciji,
 • Kontrola nad radom banaka, sudski izvršitelji
 • Prekidanje pregovora sa EU, diplomatski status za rusko-srpski humanitarni centar u Nišu
 • Banjski turizam i razvoj banja,
 • Kupovina zemljišta Miroslava Aleksića, radno mesto supruge Miroslava Aleksića, DS i saradnja sa NATO paktom, površine na kojima je upotrebljeno mineralno đubrivo sa većom dozom radioaktivnosti,aktivnost Ministarstva državen uprave protiv 'epidemije' pokre
 • Broj oficira koji je napustio vojsku za vreme načelnika Generalštaba Zdravka Ponoša, broj pretopljenog i prodatog oružja
 • Aktivnosti Ane Brnabić o planu rada i aktivnostima Vlade od 1. juna do 31. decembra 2018. u vezi sa EU integracijama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska radikalna stranka

  Ružica Nikolić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, na član 3. Predloga zakona podneli smo amandman da se u 1. stavu tačka 9. briše. Ovaj član obuhvata definisanje pojmova koji su upotrebljeni u zakonu i mi poslanici iz SRS smatramo da je potpuno bespotrebno i suvišno definisanje pojmova, odnosno da samo definisanje opterećuje zakonski tekst.

  Ono što bih istakla, a što smo u prethodnim diskusijama započeli, jesu kriterijumi koji se boduju i na osnovu kojih se formira rang lista stambenih interesenata kada je u pitanju zakup, s tim da se stan može otkupiti ili u celosti ili na 40 godina. Neki od tih kriterijuma su značaj radnog mesta, sa tim i dužina radnog staža, vreme čekanja na rešavanje stambenog pitanja, broj članova domaćinstva, zdravstveno stanje i vršenje službe u otežanim uslovima, za lica kojima je priznat staž u dvostrukom trajanju.

  Pitam vas – šta se dešava sa stambenom jedinicom koja je kupljena pod ovim uslovima, u slučaju da se pripadniku snaga bezbednosti omogući kupovina jeftinog stana? Da li stan koji je prethodno otkupio vraća ili ostaje u njegovoj svojini? Ako vraća, kom ministarstvu se vraća i šta se dalje dešava sa tom stambenom jedinicom?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima ministar gospodin Vulin. Izvolite.
  ...
  Pokret socijalista

  Aleksandar Vulin

  | Ministar unutrašnjih poslova
  Ne možete da kupite jedan od ovih stanova ukoliko već imate jedan od stanova. Znači, ukoliko već imate rešeno stambeno pitanje ne možete da konkurišete za ove stanove, nećete ih dobiti. E sad, postoji jedina mogućnost ukoliko imate neadekvatno rešeno stambeno pitanje, znači, morate da vratite taj stan Ministarstvu, pa onda za razliku možete da učestvujete u tome.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Da li neko želi reč?
  Kolega Despotoviću, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Despotović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Zahvaljujem.

  Gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, dosta toga smo rekli i čuli u dosadašnjoj načelnoj raspravi, a i kroz podnošenje amandmana o ovom predlogu zakona za izgradnju stanova pripadnicima bezbednosnih službi. U ovom slučaju će biti zadovoljen i određen krug ljudi sa uslovima do 500 evra. Na ovakav način činimo diskriminaciju određenog broja ljudi, recimo, to je školstvo, zdravstvo i ostale institucije u sistemu Republike Srbije.

  Ovakvim predlogom, a sutra usvojenim zakonom, da li ćemo postići efekat. Sa ovim, kao što smo u više navrata rekli, dobro je zamišljen projekat. Ali, gospodo, ne smemo da zapostavimo one ljude koji su učesnici poslednjih ratova u bivšoj Jugoslaviji, da i oni budu obuhvaćeni i čak da budu prioritet kupovine ovih subvencionisanih stanova.

  Što se tiče nas iz SRS, mi mislimo da država za ove kategorije treba da obezbedi besplatne stanove, oni su to i zaslužili. Ali, vidimo da nije tako, iz izlaganja pojedinih ministara, da pravo i preče kupovine imaju oni koji prvi podnesu prijavu ili popune upitnik. Ostali kriterijumi su zanemareni ili uopšte ne postoje, što izaziva sumnju u nameštanje takvih povoljnih stanova. Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Da li neko želi reč?
  Koleginice Mihajlović, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Ljiljana Mihajlović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, primeri iz prakse nas opominju da budemo oprezni, pa možda čak i skeptični kada je u pitanju izglasavanje ovog zakona.

  Naime, još 2016. godine objavljen je konkurs za prodaju 122 socijalno neprofitna stana, i to u naselju Kamendin na obodu Zemun polja. Cena sa PDV-om iznosila je oko 700 evra po kvadratnom metru, ali te stanove niko ne kupuje, pošto se nalaze na vrlo udaljenoj lokaciji i oni danas propadaju, a jedan broj stanova je devastiran. Dakle, svedoci smo sličnog projekta iste vlasti, na samo nešto nižem nivou.

  Sa druge strane, na teritoriji opštine Zemun, na zemljištu nekadašnje kasarne u Novogradskoj ulici, na daleko boljoj lokaciji, ustupljeni su placevi privatnim firmama koje su tu izgradile luksuzne stanove čija je cena astronomska. Današnji ministar Stefanović, svojevremeno u jednom TV duelu, optužio je tadašnjeg gradonačelnika Bogdanovića upravo za tu manipulaciju da zemljište kasarne namerava da ustupi privatnicima, a to se i dogodilo, ali kada se promenila vlast. Isto tako, ministarka Mihajlović tvrdi da njeno ministarstvo gradi jeftine stanove na zemljištu još jedne bivše kasarne u Zemunu u Ulici cara Dušana, gde cena kvadrata iznosi 1.600 evra, sa uračunatim PDV-om, a to je iznad svake tržišne cene stambenog kvadrata u Zemunu, naročito na toj lokaciji.

  Što se tiče stanova o kojima govori ovaj zakon, ministarka građevine tvrdi da će maksimalna cena po kvadratu biti 500 evra u Beogradu i 450 evra u Vranju, Nišu, Kraljevu, Kragujevcu i Novom Sadu, bez PDV-a. Sve i da ostane ova cena i ne dođe do povećanja u toku gradnje, to i nije neka velika usluga građanima. Ako se uzmu u obzir lokacije na kojima je predviđeno da se gradi, cena ovih stanova nije nešto naročito niža ili je čak ista kao i cene već postojećih stanova u tim mestima. Dakle, ni po ceni ni po načinu plaćanja, a naročito kvalitetu stanova ovde nema nikakve usluge stambeno nezbrinutim porodicama pripadnika snaga bezbednosti. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Da li neko želi reč?
  Koleginice Nikolić Vukajlović, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vesna Nikolić-Vukajlović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala.

  Jedno pitanje bih prvo uputila ministru, a to je – kako se država obavezala da se i posle 2020. godine ide sa izgradnjom ovakvih stanova, i da li ćemo biti sigurni da će ovaj projekat trajati do zadovoljenja potreba vih ljudi koji imaju potrebu za ovakvom vrstom kupovine stana, to je jedno pitanje.

  Drugo pitanje, u stvari nije pitanje, već možda jedna sugestija, da li vam se čini da je realna cena, da je ta cena od 500 evra plus PDV stvarno povlašćena cena kada je Kraljevo u pitanju, ili kada su u pitanju ovi drugi gradovi u unutrašnjosti osim Beograda.

  Vi ste bili ministar za socijalna pitanja i dobro znate kako Kraljevo živi, kako Kraljevčani žive, da je tamo prosek plate negde oko 30 hiljada, i da ukupno pet, šest hiljada ljudi imamo više zaposlenih od onih koji su nezaposleni, a sve to vuče, naravno sve je to jedan privredni lanac, koji kompletno vuče celu ekonomiju jednog grada.

  Drugo, što se tiče lokacije „Voćareve livade“, „Ribnica“ itd. u pravu je koleginica Mihajlović koja je govorila pre mene, vezano za ove cene, u Kraljevu ta cena na toj lokaciji, verujte mi da je više nego ogromna, jer danas u Kraljevu, ne samo u Kraljevu, nego u svim gradovima u unutrašnjosti vi ćete naći stanove od 400, 500, 600 i 700 evra. Znači, ovo nije nikako povlašćena cena.

  Još jedno pitanje, kako ste obavezali banke i da li ste razgovarali sa bankama i sa kojim bankama ste razgovarali, s obzirom da mi nemamo naše banke, osim možda, znamo koje su naše banke, sve strane banke, vi znate da ovde isključivo rade za veliki profit i da smo vrlo oštećeni kada je u pitanju bankarski sistem. Zašto puštate jedno tako ranjivu populaciju da se sama sa nekim bankama sutra rve, u javnosti ili u realnom životu, kako će da dođu do određenog kredita, i da li će biti sposobni i spremni da ga otplate do kraja?

  Još nešto da vas pitam – zašto nisu 100% domaći materijali, nego najmanje 80% domaćih, zar mi nemamo sve? Još nešto da vam kažem, svako ko je bilo šta u životu gradio zna da je cena od 300 evra, ako želimo povlašćenu cenu, ne sme da pređe visinu od 300 evra. Toliko, hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima ministar, gospodin Vulin. Izvolite.