Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik dr Dragana Barišić.
Reč ima narodni poslanik Dragana Barišić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

I ja bih dodala par reči. Zaista je za svaku osudu ovako nešto, pogotovo to da se preti i članovima porodice. Smatram da će Vlada Republike Srbije i nadležna ministarstva učiniti korake da zaštite kolegu Vladu Babića i njegovu porodicu.

Kada govorimo o predloženim zakonima, mislim da je zaista pokazano u prethodnom periodu, u prethodnih nekoliko godina da dobro radimo. Upravo sve to smeta onima koji su uništili ovu zemlju, koji su do 2012. godine devastirali Srbiju. Oni samo lažima pokušavaju da obmane građane Srbije i da ih dovedu u zabludu, ne bi li im na nekim narednim izborima dali glas.

Tako još jedan primer koji lažima pokušava da dovede sve nas ovde u zabludu, ali i građane Srbije, jeste kolega koji je jutros govorio o poplavama, o poljoprivredi, a to je kolega Miroslav Aleksić, bivši predsednik opštine Trstenik, čovek koji je blatio i svakodnevno blati državu Srbiju, sva ministarstva, a od države je uzeo traktor iz subvencija od 893.000 dinara. Nije sporno što je dobio traktor, nije sporno što prima platu kao narodni poslanik, ali sporno je to što na svaki način pokušava da predstavi javnosti, da predstavi građanima sve ono što se dobro radi u Srbiji da nije dobro. Isti taj čovek je primao najveću platu u Srbiji do pre dve godine.

Trstenik, koji je maltene bio grad na rubu propasti, on je doveo na još niže grane i građani Trstenika su mu jasno rekli da ga ne žele.

Taj čovek je sa tastom opljačkao državu. O tome smo mnogo puta u ovoj Skupštini govorili, ali i dalje se ne stidi da ovde govori loše o državi, o Vladi Republike Srbije, o gospodinu Aleksandru Vučiću, koji pokušava da vrati Srbiju na stabilne noge. Ali, jedno je bitno, da građani Srbije prepoznaju ko od nas govori istine, a ko laži, ko pokušava da vrati Srbiju na one grane na kojima je bila 2012. godine. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, sada u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, određujem pauzu u trajanju od jednog časa.
Sa radom nastavljamo u 15.05 časova. Zahvaljujem.
(Posle pauze.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik dr Svetlana Nikolić Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na člana 3. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Slaviša Bulatović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Slaviša Bulatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovane kolege, na član 3. Predloga zakona podnosim amandman u smislu da se doda novi stav 3. koji glasi – proaktivnošću jedinice lokalne samouprave obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na vladavinu prava.

Proces reforme sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji učinio je lokalnu samoupravu efikasnijom i funkcionalnijom, a promene na lokalnom nivou vlasti omogućile su efikasnije upravljanje lokalnom samoupravom, a posebno brži i stabilniji ekonomski razvoj, uspešno rešavanje problema građana, razvoj međusobne saradnje između lokalnih zajednica. Efikasnost rada gradske uprave direktno je srazmerna stepenu primene međunarodnog standarda u oblasti lokalne samouprave.

Reforma lokalne samouprave u Republici Srbiji utiče na veću efikasnost lokalne administracije, podsticanje ekonomskog razvoja i usvajanje projekata razvoja u različitim sferama društvenog života, što doprinosi stabilnijem funkcionisanju svih nivoa vlasti i boljem pružanju javnih usluga građanima.

Danas u svetu postoji odlična saradnja između opština, okruga i regiona unutar jedne države. Međutim, današnje mišljenje koje je sve rasprostranjenije jeste da za zadovoljenje osnovnih potreba stanovništva državne granice postaju pretesne, tako su u raznim oblicima saradnje između prekograničnih opština, posebno zainteresovani država, uključene i mnoge međunarodne organizacije, kao i međunarodna zajednica. Zato se i govori da je jedna zajednica onoliko jaka koliko su njene veze sa svetom razvijene.

Sve napred navedeno govori o tome da se opisanom proaktivnošću jedinica lokalne samouprave doprinosi sveukupnom razvoju Republike Srbije, te iz tog razloga predlažem da usvojimo amandman.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Ivana Stojiljković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Zahvaljujem, predsedavajući.

Pre svega želim da dam podršku kolegi Babiću zbog onog strahovitog pisma koje je primio, jer želim da svi zajedno najoštrije osudimo takve pretnje i način komunikacije u Republici Srbiji. Srbija je suverena, stabilna, sigurna zemlja, i to više ne sme da se ponovi i zato još jednom apelujemo na kompletnu Vladu, pre svega MUP, da se što pre pronađu anonimni počinioci takvog jednog nedela.

Dakle, predložila sam amandman i predlažem dodavanje stava 3. u članu 3. kojim se ističe da se proaktivnošću jedinica lokalne samouprave postiže smanjenje siromaštva u Republici Srbiji. Dakle, ovim članom bi trebalo precizno i nedvosmisleno da se utvrde prava i dužnosti lokalnih samouprava, a pre svega da se utvrde planovi daljeg razvoja sa ciljem jačanja životnog standarda svake lokalne samouprave i svake opštine.

Međutim, posebno želim da skrenem pažnju na nekorektno pozivanje nekolicine opozicionih poslanika na nevreme koje je zadesilo pojedine opštine i gradove nedavno, a sve u cilju njihovog prikupljanja jeftinih dnevno-političkih poena. Dok su oni ovde insistirali da se isključivo usmenim putem pominju te opštine, naravno, najviši državni funkcioneri i članovi SNS, ali i naši koalicioni partneri već su se našli na terenu i pomagali su građanima.

Još jednu stvar bih spomenula, kako danas pominju kako protivgradni sistem treba osavremeniti, pa osećam potrebu da podsetim naše sugrađane kako su oni to činili i kako planiraju to da čine. Od 2007. do 2013. godine, poljoprivrednici znaju da je taj period upisan crnim slovima upravo zbog načina na koji su pokušavali da osavremene taj sistem, pa su onda četiri miliona evra ulagali u koje kakva istraživanja i pokušaje da nađu alternativu, ne kupujući protivgradne rakete…
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Olivera Ognjanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Amandman koji predlažem pokazuje doprinos proaktivnosti lokalne samouprave u sveukupnom razvoju Republike i postizanju finansijske stabilnosti. Proaktivna saradnja lokalne samouprave sa državnom upravom doprinosi povećanju planiranja unutar jedinice lokalne samouprave, a u cilju postizanja privrednog rasta i razvoja, ali i podsticanju konkurentnosti sa drugim jedinicama lokalne samouprave.

Danas imamo čitav niz sporazuma o finansiranju različitih projekata, gde su potpisnice upravo jedinice lokalne samouprave, čime se unapređuje kvalitet života građana, ali i povećava konkurentnost među opštinama.

Ovakva politika je doprinela povećanju saradnje i udruživanju opština. Kao primer ću navesti i potpisivanje Protokola o saradnji gradova i opština duž sliva Velike Morave i sliva gornjeg Dunava, što će doprineti organizovanom povezivanju lokalnih samouprava u cilju smanjivanja rizika od elementarnih nepogoda.

Svi se sećamo velikih poplava koje su 2014. godine zahvatile našu zemlju, a posebno neke beogradske opštine poput Obrenovca. Ovakav protokol podrazumeva saradnju i udruživanje gradova i opština i postiže se ne samo prevencija u cilju smanjenja rizika od nepogoda, već i sigurnost očuvanja dostignutog stepena razvijenosti, što doprinosi i napretku i finansijskoj stabilnosti, a to je put kojim se kreće SNS. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Ognjanović.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Sonja Vlahović. Izvolite.