Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

5. dan rada

23.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • mere ministarstva prosvete prema dekanki Filološkog fakulteta zbog izjave Stotenberga, da li Srbija treba da postane član NATO pakta da bi ušla u EU
 • Problem vikendica na Savskom nasipu, problemi oko izgradnje malih hidroelektrana
 • Politika Aleksandra Vučića u vezi sa KiM, bezbednost u Beogradu i u Srbiji, zašto sredstva za podsticaj tekstilne industrije dobijaju strani investitori a ne domaći preduzetnici
 • Hoće li strane kompanije hteti da snimaju filmove u zemlji gde su filmovi zabranjivani, jesu li cenzori uzeli u obzir okolnosti pre nego što su zabranili film "Mezimica"
 • Akcize na naftene derivate, medijana mesečne zarade u Srbiji po mesecima u 2018. godini
 • Datum kad će biti raspisani izbori u opštini Lučani, da li će SNS veštački izazvati izbore i u opštinama Kula, Kladovo i Doljevac, šta je sa prošlim predizbornim obećanjima koja nisu ispunjena
 • Zašto Bošnjaci ubijeni 1992. nisu dobili status civilnih žrtava rata
 • Informer i objavljivanje osetljivih informacija o Violeti Cvetković, izjava predsednika Aleksandra Vučića o ženama prilikom otvaranja fabrike tekstila kod Kraljeva
 • Obezbeđivanje bolje i veće efikasnosti u sprovođenju zakona, može li se sledećim nacrtom budžeta predvideti povećanje broja inspektora u naročito osetljivim oblastima
 • Procesuiranje počinilaca teških zločina u Sjeverinu i Štrpcu, da li je tačno da za zločine nad srpskim vojnicima u povlačenju niko nije odgovarao, da li je tačno da je "Lutrija Srbije" za vreme vladavine stranke bivšeg režima bila u minusu
 • Pretnje upućene predsedniku i premijerki da će visiti na Terazijama, Željko Veselinović i pretnje silovanjem premijerke, kome je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović podelio 72 stana, kada će biti procesuiran Nebojša Zelenović zbog kupovine glasova na lo
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala, koleginice Pavlović.
  Obrazložiću vam, naravno.
  Prvo, mi smo ovde političari. Svako ovde ima pravo da govori i da ima pristup temi o kojoj raspravljamo na način na koji to želi.
  Koleginica Stojković ima taj jedan politički širi pristup i ja ne vidim razlog, znači, sednica je sasvim u redu, da ona ne iskaže i svoje mišljenje i argumentaciju kada su u pitanju predlozi ovih zakona koje imamo na dnevnom redu.
  Ne vidim zašto bi sprečavao jednu dobru, kvalitetnu političku raspravu i debatu?
  Mi ovde nismo eksperti, mi smo prioritetno političari, uz to da poštujem da ima i eksperata i ljudi koji hoće da se striktno drže teme, ali mi smo parlament i treba dati mogućnost narodnim poslanicima da govore, da se obraćaju svojim biračima, naravno, i svim građanima u skladu sa njihovom intencijom i onome šta misle da treba da kažu u prilog i u interesu tih građana koje predstavljaju.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?
  (Sonja Pavlović: Da, i želim sada reč po amandmanu.)
  Hvala.
  Izvolite, po amandmanu.

  Sonja Pavlović

  Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
  Evo, pošto ste dali tu slobodu da možemo šire da pričamo o ovoj temi kao političari, a ne tehnokratski kao inženjeri, onda ću i ja da dam viđenje o ovim zakonima.

  Znači, ono što je najviše problematično kod Zakona o planiranja i izgradnji, to je što se zemljište koje je za javnu upotrebu krčmi. Znači, to sam već rekla u raspravi u načelu i to je urađeno kroz niz članova u ovom zakonu.

  Znači, dozvoljava se i određenim grupacijama da izvrše prenamenu zemljišta koje im je dodeljeno za upotrebu, što do sada nikad nije bio slučaj ni u jednom zakonu i nije slučaj ni u jednom zakonu u Evropi, prema kojoj mi smatramo da stremimo sa ovim izmenama u zakonodavstvu.

  Sledeće, Zakon o ozakonjenju objekata nikada neće rešiti problematiku ovako kako je složen i on će u beskraj odlagati rešenje ozakonjenja objekata.

  U trenutku kada je donet bilo je 2,5 miliona nelegalnih objekata. Posle njegovog donošenja još je izgrađeno negde oko milion objekata i on nije postigao svoj pravi efekat i mi sada dolazimo do njegove izmene, a da nismo analizirali efekte prethodnih zakona.

  Evo, recimo ja sam danas postavi to poslaničko pitanje, gde u Sekretarijatu za legalizaciju, sekretar tog Sekretarijata nije zaustavio od 2015. godine, gospodin se zove Nemanja Stajić, postavljen na to mesto od vladajuće partije, nije odbio ni jednu legalizaciju objekata nezakonito izgrađenih vikendica u koritu reke Save uzvodno od savskih blokova. Znači, to je jedno osetljivo mesto, em se radi o zaštitnom pojasu reke, znači u vodnom zemljištu, em je nelegalno izgrađeni objekat, em je pored nasipa koji spašava od poplava veliki deo Novog Beograda, negde oko 100.000 ljudi i izvorište od koga se Beograđani snabdevaju vodom.

  Znači, to je ono što od 2015. godine do sada je moglo da se reši. Ja se iskreno nadam da će ovaj zakon, što sumnjam, znači rešiti tu problematiku i da će ministarstva koja su nadležna, a to nije samo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nego i Ministarstvo poljoprivrede, Sektor za vod, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Javno preduzeće „Srbijavode“, rešiti taj problem i ukloniti nezakonito izgrađene vikendice u minor koritu reke Save. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala koleginice Pavlović.
  Reč ima doktor Mihailo Jokić, po ovom amandmanu, Dušice Stojković.
  (Mihailo Jokić: Teška povreda Poslovnika.)
  Povreda Poslovnika. Izvolite. Samo molim vas idući put podignite Poslovnik da znam po kom osnovu. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Mihailo Jokić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Nisam ga doneo zbog toga ne mogu, ali znam član koji je.

  Pazite, gospođa je pričala o tome kako ne treba raditi. Vi ste je onda edukovali i objasnili joj neke stvari, pa ste joj onda dozvolili da radi ono što je ona kritikovala. Ovo je cirkus. Ovo je gospodo cirkus. Mi smo juče dva i po sata Balšu, kako se preziva ovaj čovek koji sedi u prvoj klupi. On je nama oduzeo dva i po sata. Ja ne znam da li je on terao šegu sa nama ili bio pijan? Mi smo dva i po sata izgubili ovde. Molim vas da vi koji predsedavate vodite računa, mi danas govorimo o članu 1. amandmani o članu 1. Ako ste nešto kritikovali pre dva minuta, onda nemojte to činiti posle tri minuta. Budite principijelni itd. Trebali ste da budete ovde sve vreme pa da vidite kako se ponašaju vaše kolege iz opozicije. Šta nam je taj Balša radio juče dva i po sata. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala doktore Jokiću. Smatram da nisam povredu Poslovnik i trudim se da obezbedim, dok predsedavam, svakom narodnom poslaniku priliku da kaže ono što želi, pa i da se izađe iz teme nije neki problem, kao što sam malopre reka, mi smo ovde političari i možemo da imamo taj širi pristup našim diskusijama i temama.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?
  (Mihailo Jokić: Ne.)
  Ne želite. Hvala.
  Jeste li se vi javili koleginice Pavlovići? U redu je, hvala vam.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik dr Darko Laketić.
  Izvolite doktore Laketiću.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Darko Laketić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem.

  Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, dakle danas govorimo o Predlogu zakona o građevinskim proizvodima i lično smatram da je ovo jedan vrlo bitan zakon. Upravo zbog toga što na jedan adekvatan način će urediti ovu oblast i što je još bitnije konačno uvesti ključne parametre standardizacije u oblasti građevinskih materijala i građevinskih proizvoda. Zašto je ovo bitno?

  Pre svega, veoma je bitno zato što se u Srbiji nikada više nije gradilo, zato što u Srbiji nikada više nije bilo građevinskih kranova, građevinskih radnika zato što mi imamo fantastične podatke upravo u ovo oblasti, govorim o oblasti infrastrukture, oblasti izgradnje objekata i ja bih morao da apostrofiram nekoliko vrlo značajnih infrastrukturnih projekata na prostoru odakle ja dolazim, dakle to je prostor Topličkog okruga.

  Dakle, još jednom bih pružio podršku i ministarstvu vašem koje vodite gospođo Zorana Mihajlović, dakle i vama za projekat autoputa ka Merdaru odnosno Priština-Drač zato što je to jedan od projekata koji znače život za taj narod koji živi dole. To je nešto jednostavno nema alternativu, iz razloga što kompletna infrastruktura u stvari predstavlja samo preduslov za dolazak investitora, za jedan ravnomerni razvoj koji svi zajedno zagovaramo. Lično smatram da je to jedan od najvažnijih projekata u državi, ne samo za naš region.

  Osim toga, i na sednici Vlade koja je održana u Prokuplju vi ste razgovarali sa predsednikom opštine i na spisak prioriteta stavili dva vrlo bitna magistralna puta, put Prokuplje-Žitni Potok i put Prokuplje-Kruševac preko Ribarske banje, koji definitivno će značiti ovaj prvi za Žitni Potok, opstanak stanovništva u Žitnom Potoku i tom kraju, a ovaj drugi će značiti mnogo za turizam. To je nešto na čemu narod Toplice definitivno insistira.

  Osim ovih infrastrukturnih radova koji su veoma značajni za nas, pomenuću i taj čuveni spomen park koji je zaista jedan od najvelelepnijih u našoj zemlji, koji je posvećen čuvenom Gvozdenom puku. Pomenuću projekat velike zelene pijace koji je trenutno u fazi izgradnje i plan je da se ta nova pijaca otvori tokom iduće godine.

  Pomenuću i dva projekta koji znače zaista mnogo za taj kraj, a to je projekat industrijske zone i odluka na sednici Vlade je takođe donešena i taj projekat industrijske zone je buduća žila kucavica Topličkog regiona, projekat koji će praktično ugasiti nezaposlenost u našem regionu.

  Zato uz projekat bolnice koji je takođe dogovoren na sednici Vlade, mislim da sve ovo i u skladu sa ovim zakonom koji govori, na kraju krajeva, o standardizaciji svih građevinskih materijala na teritoriji Republike, lično smatram da će upravo ovakav način rada doneti dobrobit i našoj državi i našem narodu. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala dr Laketiću.
  Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Zorana Mihajlović

  | Ministarka rudarstva i energetike
  Hvala što ćete da podržite izmene i dopune zakona koje Vlada Republike Srbije pred vas ovih dana stavila da o njima raspravljamo. Mislim da je veoma važno pomenuti broj gradilišta. Ona predstavljaju pravu sliku danas Srbije koja je potpuno drugačija u odnosu na onu sliku pre pet-šest i više godina.
  Dakle, 33.249 gradilišta, zaključno sa 30. septembrom je na teritoriji Republike Srbije. Govorim o aktivnim gradilištima. Mi očekujemo da do kraja oktobra, da taj podatak bude negde na 45.000.
  Prema tome, to govori o privrednom ambijentu, o privrednom rastu, o svemu onome što se radi u samoj privredi, koja nam omogućava da uopšte možemo da imamo ovoliki broj i fizičkih, ali i pravnih lica, privrednih subjekata, koja imaju aktivna gradilišta.
  Pomenuli ste vrlo važan autoput, ali mislim da je generalno važno da se Srbija kao što sam prethodno rekla premreži putevima, ne samo autoputevima, nego da vodimo računa o magistralnim putevima. U vašem kraju, u Topličkom okrugu, u prethodne dve i po godine uloženo je samo u rekonstrukciju puteva 1,5 milijardi dinara. Plan je da u ovom okrugu, zato što možemo, zato što imamo budžet koji je stabilan, zato što imamo sada mogućnost da možemo da planiramo na više godina i da zaista rekonstrukcija rehabilitacije puteva u tom smislu i radimo.
  Dakle, plan je da u naredne dve godine u Topličkom okrugu se uloži u rekonstrukciju i rehabilitaciju puteva isto tako negde oko milijardu. Kada kažem negde oko, imamo podatak, milijardu i 100 miliona za rekonstrukciju i rehabilitaciju puteva.
  Za Niš-Merdare-Priština obezbeđena i sada, ali sledeće godine garancija u budžetu. Mi očekujemo druga polovina ili treći kvartal sledeće godine da možemo da počnemo radove. To znači projektno-tehnička dokumentacija se gotovo u potpunosti završava i verujem da ćemo uspeti zajedno sa Evropskom investicionom bankom i IBRD da počnemo izgradnju i ovog autoputa pored svih autoputeva koje završavamo i nekih novih koje ćemo početi. To je od ogromne važnosti za taj deo Srbije. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala potpredsednice Vlade.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
  Izvolite koleginice Turk.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milena Turk

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala, predsedavajući.

  Uvažena gospođo Mihajlović, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na prvi član Zakona o građevinskim proizvodima, kako bi se u prvi plan stavilo unapređenje poslovanja, naravno, u cilju daljeg razvoja Republike Srbije.

  Kako je predmet ovog zakona precizno definisanje uslova za uopšte stavljanje na tržište građevinskih proizvoda i donošenje standarda koji govore o kvalitetu materijala, odnosno građevinskih proizvoda, jasno je da su i predlozi koji su danas pred nama i predloženi u cilju uređenja ove oblasti i usvajanja najboljih praksi EU. To će značiti uređenije tržište građevinskih proizvoda, vezano za kvalitet materijala u izgradnji puteva, mostova, svega onoga na čemu se danas u Srbiji intenzivno radi, ali i bezbednijih i ekološki prihvatljivih objekata.

  Takođe, otvaraju se mogućnosti da se inovativni građevinski proizvodi uopšte stave na tržište i prevaziđu problemi koji se odnose na subjekte koji posluju i na domaćem i na inostranom tržištu, odnosili su se na dvostruke troškove koje su ovi subjekti imali pri dokazivanju uslova u kojima posluju.

  Kada je reč o ravnomernom razvoju Republike Srbije i generalno o unapređenju poslovanja, politika koju vode Aleksandar Vučić i SNS dovela je do toga da mi danas širom Srbije imamo gradilišta. Nema grada i opštine u kojima se ne radi na izgradnji nove infrastrukture, na obnavljanju postojeće infrastrukture i danas imamo situaciju da se ravnomerno ulaže u svaki grad, svaku opštinu, svaki okrug. Nema više povlašćenih, kao što smo zaista bili svedoci da je to bio slučaj u ranijim režimima.

  Nekada se ulagalo isključivo u podobne, politički podobne okruge, dok su ostali regioni ostajali zapostavljeni, zanemareni, u drugom planu, nerazvijeni ili čak devastirani.

  Preduslovi su ispunjeni zahvaljujući odgovornoj i posvećenoj politici Aleksandra Vučića i SNS i mi danas sa ponosom možemo reći da smo uredili i stabilizovali naše finansije.

  Takođe, politika mira i stabilnosti koju vodi Aleksandar Vučić, povezivanje u regionu, politika dobrosusedskih odnosa, dovela je do toga da je Srbija podigla svoj ugled u svetu i da smo poslali poruku da smo zaista jedno pogodno mesto za investicije i da smo spremni za oporavak privrede koja je godinama unazad urušavana.

  Posebno bih istakla, obzirom da dolazim iz opštine Trstenik, značaj najavljenog projekta izgradnje Moravskog koridora u dužini od 110 kilometara, koji će povezati Pojate i Preljinu, odnosno dva koridora, Koridora 10 i 11. Ne mogu dovoljno da naglasim važnost ovog auto-puta za sve stanovnike Ćićevca, Kruševca, Trstenika, Kraljeva i Čačka, jer na ovom potezu živi blizu 500.000 ljudi i posluje zaista veliki broj malih i srednjih preduzeća.

  Memorandum o razumevanju je potpisan na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije i mi već iduće godine očekujemo početak izgradnje ovog auto-puta u vrednosti od 800 miliona evra. Ovaj projekat je označen kao prioritet Vlade Republike Srbije, dakle, u cilju izgradnje nove i obnove postojeće infrastrukture, jer je to zaista preduslov i ono što investitori očekuju, kako bi se ostvarila i realizovala ulaganja u privredu, jer je privreda i pokretač i to je nešto što nam je sada najvažnije. Blizina auto-puta, opremanje industrijskih zona, to je nešto što moramo da ispunimo u svim krajevima Srbije, kako bismo oporavili srpsku privredu.

  Kritičari se veoma dobro razumeju i u kvalitet auto-puteva i u prioritete i u izgradnju i u sve to planiranje. Međutim, dok su bili na pozicijama da odlučuju, činjenica je da su se bavili samo ličnim interesima, činjenica je da su se bavili jedino planiranjem kroz čiji je voćnjak najisplativije da prođe neki auto-put i da zapravo nisu mnogo uradili na infrastrukturi, a budžetska sredstva su, svakako, nestala.

  U jednoj od emisija, Vuk Jeremić je, kao kandidat tada za predsednika Republike Srbije, izjavio kako taj važni Moravski koridor treba da poveže Kragujevac i Užice, dakle, jedno zaista frapantno neznanje i nepoznavanje sopstvene zemlje i geografije, ali tako to valjda biva kada i ne živiš u zemlji, a kandiduješ se da je vodiš.

  Srećom, ti ljudi danas više ne donose odluke i svakodnevno pokazuju da i nemaju nikakvu politiku ni program i da jedino što znaju kada nas udostoje da se uopšte pojave u Skupštini, da zapravo prezentuju i da zastupaju građane koji su za njih glasali, kada se udostoje da se ovde pojave, oni pozivaju jedino na linč neistomišljenika i na političke progone.

  Građani su nedvosmisleno pokazali da politika SNS nema alternativu i na svakim izborima zdušno podržali i Aleksandra Vučića i SNS. Hvala.