Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

6. dan rada

04.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Majkić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Majkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, amandman sam podnela na član 1. Predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Ovaj član se odnosi na predmet ovog predloga zakona.

Predlog ovog zakona je za razliku od većine zakona koji su danas na dnevnom redu, potpuno nov zakon, ali reguliše ona pitanja koja su nas dugo mučila u prošlosti a koja se tiču elektronske uprave, odnosno elektronskog vođenja baza podataka.

Ovaj predlog zakona se odnosi na sve organizacije obaveznog socijalnog osiguranja kako za organizacije u vezi sa penzijskim i invalidskim sistemom organizacije koje se odnose na slučaj nezaposlenosti, ali takođe i za zdravstveno osiguranje, ali ono što je najznačajnije, po meni, u ovom zakonu je zbog toga što on uvodi jedan sveobuhvatan centralni registar, odnosno centralnu bazu podataka u kojoj će biti objedinjene različite baze podataka, a u vezi sa svim obveznicima socijalnog osiguranja.

Znači, da ovaj predlog zakona ne samo što obuhvata sve organizacije obavezanih socijalnih osiguranika nego obuhvata i sve poslodavce i sve osiguranike i jasno je kako će on na ovaj način uticati na povećanje efikasnosti lokalne samouprave, ali takođe na povećanje efikasnosti celokupne državne uprave. Ovaj zakon je u skladu sa jednim od bitnih prioriteta programa naše Vlade, a to je prioritet da naša uprava treba da bude dobra, da bude elektronska i u službi svih građana. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Majkić.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, Republika Srbija je primer uspešno sprovedenih ekonomskih reformi posle najteže situacije u srpskoj ekonomskoj istoriji u koju su nas odveli neodgovorni lideri bivšeg režima.

Reforme su za rezultat dale privredni rast i intenzivni ekonomski napredak a koje su, što je najvažnije, podigle životni standard naših građana.

Nakon sprovedenih mera fiskalne konsolidacije i uspostavljanja ekonomske stabilnosti postavljeni su zdravi temelji za dalje unapređenje svih oblasti našeg društva, povećanje investicionih ciklusa, ubrzani razvoj i dalje smanjenje nezaposlenosti.

Predlog budžeta Republike Srbije za 2019. godinu koji je apsolutno uravnotežen, kojeg istovremeno karakteriše socijalni i razvojni aspekt, svakako da će zajedno značajno unaprediti rad svih lokalnih samouprava koje smo u Vojvodini 2016. godine preuzeli potpuno devastirane sa praznim, prezaduženim i opljačkanim opštinskim kasama.

Gotovo da nije bilo lokalne samouprave, bez dugova većih od jednogodišnjeg budžeta opština, što je bio slučaj i opštine Novi Kneževac iz koje ja dolazim, ne uzimajući u obzir nepovoljna kreditna zaduženja koja sada mi potplaćujemo.

Ako se takvoj slici doda stopa nezaposlenosti u mnogim lokalnim samoupravama i većoj od 25,2% slobodno se može reći da je pored kriminalnog delovanja bivšeg režima vladalo opšte beznađe i haos.

Danas kada je stopa nezaposlenosti više nego prepolovljena i svedena na istorijski minimum u svetu brojnih reformskih zakona Vlada je prepoznala neophodnost donošenja i zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja u danu za glasanje bezrezervno treba podržati a posebno treba podržati zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, kao i set reformskih zakona koji su na dnevnom redu ove sednice. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Izvolite, kolega Kostiću.
...
Srpska napredna stranka

Radmilo Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministri, na osnovu člana 161. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine na Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji je podnela Vlada, podneo sam amandman koji glasi – u članu 1. Predloga zakona dodaje se stav 2. koji glasi – ovim zakonom podstiče sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje poslovanja.

Amandmanom se dodatno definiše predmet ovog zakona. Socijalno osiguranje kao oblik socijalne politike i socijalne zaštite kojim se zaposlenima i članovima njihovih porodica garantuje materijalno obezbeđenje i zdravstvena zaštita, u sebi sadrži zdravstveno osiguranje, penzijsko osiguranje, invalidsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Sistem socijalnog osiguranja u Pirotu zauzima značajno mesto u smislu obima i uređenja, poštujući ustavne odredbe u okviru ljudskih i manjinskih prava i sloboda, preko nacionalnih propisa kroz zakonsku i podzakonsku regulativu.

Naravno, Pirot kao deo pravnog sistema Republike Srbije u kojoj su opšte prihvaćeni principi i pravila međunarodnog prava i međunarodni ugovori zauzima svoje mesto. U Pirotu postoje filijale republičkog PIO i Zavoda za zdravstveno osiguranje koji rade maksimalno u korist u svih građana poštujući zakonske propise, što ujedno utiče i na unapređenja poslovanja svih privrednih subjekata u pirotskom okrugu. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Kostiću. Uvek dobro reprezentujete svoj region i grad.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik, primarijus dr Milovan Krivokapić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Cokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, govorim o zakonu koji reguliše centralni registar i obaveze socijalnog osiguranja. Na taj zakon ja sam podneo, na amandman 1. u članu 1. Predloga zakona dodaje se stav 2. koji glasi – Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na budžetsku stabilizaciju.

Imali smo dosta problema u ovoj oblasti i ovaj zakon reguliše sada probleme, pre svega oko plaćanja doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje. Znači, ono obezbeđuje efikasnu kontrolu naplate doprinosa obaveznog socijalnog osiguranja, smanjuje troškove administracije, efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja.

Mi u ovoj raspravi govorimo o više zakona, jedan dokument svakako je najvažniji, a to je dokument o budžetu o kome govorimo i mislim da je novi ministar finansija na najbolji način sa Vladom i ostalim ministrima ovde dostavio predlog budžeta pred nas, koji obezbeđuje potpuno funkcionisanje Republike Srbije, shodno prihodima koje imamo.

Imamo ovde konstataciju da dosta ljudi odlazi, da su male plate, iako imamo mnogo investicija koje su popravile budžet. Cilj je da imamo još više, da sve ljude uposlimo, da nezaposlenost bude nulta kako bi onda plate rasle.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Da li neko želi reč? (Da)
Vera Jovanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući Marinkoviću, ministre Mali sa saradnicima, kolege poslanici, prethodnih dana u objedinjenoj raspravi našao se i Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Ciljevi novog zakona o centralnom registru obaveznog osiguranja su obezbeđivanje efikasnije kontrole naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije, efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja.

Moj amandman na član 1. dodaje stav 2. i glasi da se ovim zakonom podstiče rast privrede, propisana oblast koja se uređuje ovim zakonom, objašnjeno je značenje pojedinačnih izraza, kao i načela kojima se centralni registar rukovodi u obavljanju poslova.

Centralni registar je elektronski servis koji je operativno pušten u rad 2013. godine. Portal centralnog registra namenjen je kako obveznicima podnošenjem prijave na obavezno socijalno osiguranje, tako i osiguranicima odnosno građanima.

Centralni registar preuzima vođenje registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta podataka, odnosno kontrole na istim.

Moram da naglasim da Centralni registar vodi jedinstvenu bazu podataka osiguranika, osiguranih lica i evidenciju obveznika doprinosa.

Ovaj zakon koji ćemo usvojiti ovih dana će neminovno uticati na rast privrede i u budućnosti će pružiti ogromnu pomoć i privrednim organizacijama i zaposlenima u njima.