Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2019.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/128-19

22.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Danas i u narednim danima raspravljamo i raspravljaćemo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu. Reč je o Predlogu zakona koji ima za cilj još intenzivniji razvoj prestonice Republike Srbije.

Novim zakonskim rešenjem usaglasićemo postojeći zakon iz 2007. godine, sa svim razvojnim zakonima koje je Narodna skupština usvajala u prethodnom periodu.

Zakon iz 2007. godine grad Beograd nije prepoznao kao posebnu jedinicu lokalne samouprave u pogledu nadležnosti, što je zaista neophodno, imajući u vidu da je grad Beograd glavni i kulturni i ekonomski i privredni centar Republike Srbije.

Nova zakonska rešenja otklanja sve manjkavosti zakona iz 2007. godine i predviđa unutrašnju decentralizaciju grada među 17 beogradskih opština, što za Beograđane znači još bolji i kvalitetniji život u godinama koje dolaze.

Srpska prestonica danas predstavlja ponos svih građana Republike Srbije. Dolaskom gospodina Siniše Malog, 17. novembra 2013. godine, i Srpske napredne stranke na mesto gradonačelnika Beograda, Beograd kreće putem ubrzanog razvoja, i to uprkos svim problemima koje je prethodnik Dragan Đilas ostavio za sobom, a to je dug grada od preko 1,3 milijarde evra, preko 20% budžetskog deficita, preko 108 hiljada nezaposlenih Beograđana, brojne afere koje su im očigledno bile jedini adut i jedini uspeh Dragana Đilasa.

Dragan Đilas je kroz afere, kao što je afera „tramvaj“, afera „podzemni kontejneri“, afera „Most na Adi“, afera „bus plus“ i mnoge druge, pokazao svo svoje menadžersko umeće, odnosno pokazao je kako ne treba da se vodi jedan grad, kakav je grad Beograd.

Što bi naš narod rekao – pomenulo se i nikad se ne ponovilo.

Aferom „tramvaj“, gde je nabavljeno 30 španskih tramvaja, od toga više od polovine su van funkcije, Beograđani i građani Srbije su oštećeni za oko 53 miliona evra. Čuvenom aferom „podzemni kontejneri“ građani su oštećeni za preko šest miliona evra, a prema nekim procenama istražnih organa, preko 63 miliona dinara je upravo završilo u džepovima članova i funkcionera Demokratske stranke, što je zaista sramno.

Zatim je tu čuvena afera „Most na Adi“, gde je za ubrzanje radova Dragan Đilas platio čak devet miliona evra i na taj način su građani Beograda finansirali predizbornu kampanju Demokratske stranke, što je zaista sramno.

Zbog svega što smo izneli, moje kolege i ja, građani Srbije su kaznili prethodni režim na izborima.

Za razliku od prethodnog režima, Srpska napredna stranka svoja obećanja ispunjava i sve započete poslove završava.

Danas je Beograd grad kranova i dizalica, kao i mnogi gradovi u Republici Srbiji. Beograd je postao najprivlačnija turistička destinacija u svetu, što potvrđuju podaci o broju stranih turista, a svake godine taj broj raste za čak oko 20%.

Beograd je dobio obnovljene trgove, to su Cvetni trg, Trg Slavija, koga krasi jedna od najlepših fontana u Evropi, a mogu slobodno reći, po mom mišljenju, mnogo je lepša od one fontane u Barseloni.

U toku su radovi na obnovi Trga republike, koji ovi iz Saveza za Srbiju, rušeći zaštitne ograde, žele da ometaju, umesto da su upravo oni, osim afera i dugova, ostavili nešto i gradu i Beograđanima.

Beograd je čak nakon 15 godina dobio obnovljenu zgradu Narodnog muzeja, zatim, tu je Muzej savremene umetnosti, Muzej iluzija, kojim sada, osim u Beču, može da se pohvali i naša zemlja. Takođe, projekat „Beograd na vodi“, koji niče pred nama, vrednost projekta je čak 3,5 milijardi evra. Znači, svakim danom se izgrađuje i završava se taj projekat. Tu su na stotine kilometara obnovljenih i asfaltiranih puteva, fasade, itd, itd.

Dakle, Zakon o glavnom gradu uticaće na unapređenje života svih građana i, naravno, Beograđana. Zakon je apsolutno u funkciji razvoja i, naravno, poslanička grupa Srpske napredne stranke podržaće i ovaj zakon i sve ostale zakone koji se tiču razvoja svih 174 lokalnih samouprava u Srbiji. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Čarapić.
Reč ima Vera Jovanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani gospodine Marinkoviću, ministre sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, predloženi Zakon o glavnom gradu neophodno je usaglasiti sa zakonima koji su u međuvremenu doneti, odnosno sa zakonima koji su pretrpeli izmene i dopune, a uređuju pojedina pitanja od značaja za rad i funkcionisanje lokalne samouprave, i to: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o javnoj svojini, Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Zakon o visokom obrazovanju.

Predlog zakona predviđa izuzetke u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave. Od 11 izuzetaka predviđenih ovim zakonom, ja ću govoriti o prvoj, a to je da komunalne mreže mogu biti samo u svojini vršioca komunalne delatnosti.

S obzirom da dolazim iz opštine Rakovica, ne mogu a da ne spomenem završenu prvu fazu kanalizacione mreže u Resniku, naselje u ulici Ljubiše Jelenkovića, a uporedo sa kanalizacijom u jednom delu je rekonstruisana i vodovodna mreža, dok će u narednih četiri godine biti završena kanalizaciona mreža u celom naselju.

Problem sa kojim se svakodnevno susreću građani na terenu su tzv. beli vodovi vodovodne mreže. To je mreža rađena na divlje, bez plana, realizovana uglavnom samodoprinosom građana. Taj problem nije na opštini Rakovica jedini, već i u drugim delovima grada, pa tako dolazi do pucanja cevi, pa se građani susreću sa svakodnevnim problemima nestanka vode. No, zahvaljujući odgovornosti u Beogradskom vodovodu i kanalizaciji i dobroj saradnji opštine Rakovica sa zaposlenima u ovoj komunalnoj organizaciji, ti problemi se svakodnevno rešavaju.

Ovi problemi su stari već dugi niz godina, a prethodna vlast je pred svake izbore obećavala građanima rešavanje ovih vitalnih problema, ali prednost su imali njihovi lični problemi.

Dolaskom odgovorne vlasti, koju je formirala SNS sa svojim koalicionim partnerima, sve se promenilo, pa i u Beogradu. Mi obećavamo, ali i uradimo.

Planom razvoja beogradskog sistema, a da bi se obezbedile dovoljne količine vode, u skladu sa novim povećanim urbanističkim zahtevima, potrebno je obezbediti sredstva i realizovati primarne objekte vodovodnog sistema, plan razvoja beogradskog kanalizacionog sistema i realizacija centralnog kanalizacionog podsistema, a to podrazumeva izgradnju prioritetnih objekata u sistemu za evakuaciju atmosferskih voda.

Da bi se realizovali svi planovi doneti na nivou ovog komunalnog preduzeća, tj. Beogradskog vodovoda i kanalizacije, mora da se stvori mogućnost da mreža bude u svojini vršioca, tj. BVK, kako bi to preduzeće iz svojih sredstava samostalno sprovodilo aktivnosti u cilju finansiranja i obavljanja te delatnosti. Davanjem mogućnosti da komunalne mreže budu u svojini vršioca komunalne delatnosti ostvaruje se efikasnost i poboljšava kvalitet u pružanju komunalne usluge.

U danu za glasanje pozivam svoje kolege da izglasamo ovaj predloženi zakon. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Duško Tarbuk.
...
Srpska napredna stranka

Duško Tarbuk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicama, uvaženi građani Srbije, usvajanjem izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu postići će se njihov cilj, a to je usklađivanje sa brojnim sektorskim zakonima, kao i preciznija ovlašćenja u pogledu određenja nadležnosti koji se odnose na pojedina pitanja od značaja za bolji život građana Beograda.

Deo preciznijih ovlašćenja odnose se na izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, upravljanje javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji grada Beograda. Pojedinim ovlašćenjima obezbediće se kvalitetnije pružanje usluga građanima Beograda, a sve u skladu sa kapacitetima grada Beograda.

Najvažnija izmena koja će se doneti ovim zakonom jeste decentralizacija grada Beograda. Grad Beograd će biti podeljen u dve zone, sedam prigradskih opština će biti u prvoj zoni, a u drugoj zoni 10 gradskih opština biće u gradskoj zoni. Tako će prigradske i gradske opštine imati mnogo veća ovlašćenja nego što sad imaju.

Nakon usvajanja ovog zakona, uslediće donošenje Statuta grada Beograda, koji će omogućiti niz promena. Jedna od najvažnijih promena jeste da će gradske opštine vršiti legalizaciju do 400 kvadrata, a izvoditi građevinske dozvole do 1500 kvadrata. I prigradske opštine će vršiti legalizaciju do 3000 kvadrata, a davati građevinske dozvole do 5000 kvadrata.

Tako će prigradske opštine moći da dobiju pravo da donose urbanističke planove, sve naravno u saglasnosti sa gradom Beogradom, što će omogućiti da se brže razvijaju i da na bolji način privlače domaće i strane investitore, što je naravno vrlo važno.

Jedna od dobrih stavki ovog zakona je što će omogućiti prigradskim opštinama da u dogovoru sa gradom Beogradom zasnivaju javna preduzeća, što je za mene odličan primer ovog zakona. Sve ovo do sada o čemu sam govorio je esencija ovog zakona, a ja se nadam da će što pre zaživeti i da će u punom kapacitetu u opštinama se snaći i znati da odgovore na ovaj zakon koji može doneti samo dobitak građanima, jer će mnoge stvari moći da reše na teritoriji svojih opštinskih organa.

Nadam se da ministarstvo ima mehanizme da ovaj zakon isprati i da pomogne da što pre zaživi. Moje poštovane i uvažene kolege u danu za glasanje molim da podrže ovaj zakon, jer je zaista efikasan. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Tarbuk.

Reč ima Milan Ljubić. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Milan Ljubić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, Zakonom o glavnom gradu uređuje se položaj, nadležnosti i organi grada Beograda kao glavnog grada Republike Srbije, dok se pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju kroz odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi.

Izmene i dopune zakona imaju za cilj regulisanje položaja grada Beograda kao posebne teritorijalne jedinice, celine koja je specifična zbog svoje veličine, broja stanovnika, ali i po tome što je privredni, finansijski, saobraćajni i kulturni centar Republike Srbije sa položajem glavnog grada Republike Srbije. Stvaranje mogućnosti da grad Beograd prenese na gradske opštine u svom sastavu veći broj poslova nego što to već postojeća regulativa omogućava.

Usled navedenih specifičnosti grada Beograda, neophodno je odgovarajućom regulativom stvoriti i mogućnosti za prenošenje većeg broja poslova grada na gradske opštine, koje u skladu sa zakonom grad Beograd obrazuje. Opštine će dobiti deo odgovornosti, tako da neće biti sva odgovornost na gradu. Cilj je neposredni kontakt sa građanima, postizanje decentralizacije, unapređenje kvaliteta i efikasnosti obavljanja poslova koji su u nadležnosti grada Beograda, što jeste cilj obrazovanja gradskih opština.

Gradske opštine dobijaju mogućnost osnivanja javnih preduzeća uz prethodnu saglasnost Skupštine grada Beograda. Predviđa se i mogućnost da gradske opštine mogu osnivati javna preduzeća uz saglasnost Skupštine grada Beograda. Zbog razuđenosti teritorije, kao i urbanih celina opština, predložena rešenja stvaraju uslove za efikasnije i kvalitetnije obavljanje delatnosti iz nadležnosti grada. Ovo se posebno odnosi na obavljanje komunalnih delatnosti.

Zakon predviđa da pojedine urbanističke planove donose gradske opštine za svoja područja, ako je to Statutom grada predviđeno. Gradske opštine su te koje imaju bolji uvid u urbane probleme i potrebe građana na terenu. Tako bi se stvorili uslovi za brže i sveobuhvatnije pokrivanje teritorije grada urbanističkim planovima.

Ovim zakonom grad Beograd će dobiti niz nadležnosti, poljoprivrednu inspekciju, ovlašćenje u obrazovanju, sportu, ovlašćenja kada su u pitanju splavovi, vode i marina.

Bivša vlast je nefunkcionalno vodila Beograd, obezvređujući i otežavajući normalno funkcionisanje i razvoj grada, ne dozvoljavajući bilo kakvu nadležnost opštinama. Bila je to politika obesmišljavanja. Cenu su plaćali građani koji su za svaki dokument morali često iz najudaljenijih naselja da idu preko 30 ili 40 kilometara da bi dobili obični papir. Sada je sve to drugačije. Imamo 10 gradskih i sedam prigradskih opština koje će imati mnogo veća ovlašćenja, što će građanima skratiti put i olakšati pribavljanje dokumenata i rešavanje problema.

Ovim predlozima bi se omogućilo da se prigradske opštine koje su nerazvijene bolje razvijaju, da se tu ulažu veća sredstva. Omogućilo bi se investitorima veća ulaganja u sedam prigradskih opština. Sve ovo bi bilo praćeno saobraćajnim povezivanjem, čime se stvara mogućnost za investicije i nova radna mesta. U sklopu ovoga predviđena je izgradnja unutrašnjeg magistralnog prstena, nastavak izgradnje obilaznice oko Beograda.

Beograd je danas veliko gradilište, magnet za investitore i velike infrastrukturne projekte. Vrednost tih ulaganja u narednih 10 godina iznosi oko 12 milijardi evra.

Očekuje se izgradnja novog savskog mosta, izgradnja novog tunela koji će povezivati savsku i dunavsku obalu, izgradnja prve stanice metroa u Makiškom polju, čija vrednost projekata prelazi četiri milijarde evra. Kao grad Beograd izdaje više građevinskih dozvola nego sve lokalne samouprave zajedno i zato je neuporediv.

U poslednje dve godine izdate su građevinske dozvole za više od dva miliona kvadrata. Ovim zakonom se predviđa da ubuduće gradske i prigradske opštine imaju tačno preciziranu mogućnost legalizacije izdavanja građevinskih dozvola, što će omogućiti da se brže razvijaju.

Primena ovog zakona je najznačajnija stvar koja se tiče daljeg razvoja grada. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Ljubiću.
Reč ima Milimir Vujadinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Poštovani članovi Vlade, poštovane kolege, poštovani građani Republike Srbije, nisam stanovnik glavnog grada, uostalom kao i mnogi u ovoj sali. Međutim, to svakako ne znači da mi je manje važan napredak našeg glavnog grada i naše prestonice u odnosu na one čiji je život i rad u potpunosti vezan za glavni grad.

Siguran sam, i to je danas opšte poznato, da je Beograd najvažnija tačka u Srbiji, jedno od najvažnijih mesta za svakog stanovnika Republike Srbije, ali siguran sam i da je svetionik i orijentir svakom našem državljaninu i svakom našem sunarodniku koji živi u okruženju i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, Makedoniji, a i šire, siguran sam. Sad i tu činjenicu ne treba nikada zaboraviti.

Napredak glavnog grada je svakako signal napretka i Republike Srbije, i našeg naroda, a i srpskog nacionalnog korpusa na Balkanu, u celini. Taj napredak je i evidentan i merljiv i vidljiv. Često je vidljiviji nama koji dolazimo iz nekih drugih lokalnih samouprava, nego samim ljudima koji žive i svakodnevno obavljaju svoje životne aktivnosti u Beogradu. Verujte mi da su razlike dosta evidentne. Razlike se odnose na broj kranova i broj gradilišta u Beogradu. Iz te razlike proizilaze sve druge razlike u odnosu na neki prethodni period, a koje nesumnjivo utiču na nivo kvaliteta života svakog čoveka u Beograda, pa na kraju krajeva i svakog čoveka, kao posledica života svakog čoveka u Republici Srbiji.

Taj nivo je teško bilo postići, naročito ako uzmete u obzir sve ono sa čim se susrela gradska vlast te 2014. godine kada je odgovornost za upravljanje Beogradom preuzela SNS u smislu nezaposlenosti, zaduženja grada, stanja javnih i javno-komunalnih preduzeća, stanja infrastrukture, započetih, nerealizovanih projekata itd. Svi ti projekti su, evo, vidimo, danas završeni, neki novi su započeti na radost svakog stanovnika Beograda i svakog stanovnika Republike Srbije.

Ono što je nama svima koji živimo van Beograda dosta važno u tome je da taj napredak Beograda i taj razvoj projekata u Beogradu nikako nije ostao, da kažem, bio senka svim ostalim projektima u Republici Srbiji. Istovremeno se ulagalo i razvijalo, ako ćete, i u Grdelici, i u Preljini, i u Ljigu, i u Subotici, i na Paliću. Na kraju krajeva, i tamo gde žive naši sunarodnici u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i ostalim zemljama u okruženju.

Šta je rezultat svega toga? Rezultat svega toga je svakako velika akcija koju podižu protivnici Srbije, jer sigurno da vam napredak Srbije i našeg korpusa u celini, na Balkanu nikada neće oprostiti. Rezultat su napadi na onoga ko je bio nosilac i inicijator tih i takvih projekata u Republici Srbiji, pre svega, predsednik države Aleksandar Vučić. Rezultat su napadi na njegovu porodicu, pri tome, ne birajući da li se radi o napadu na njegovu decu, majku, oca, brata, bilo koga. Rezultat su i bestijalni napadi na one male, da kažem, pod navodima, obične ljude. Nema običnih i neobičnih, ali da kažem ljude koji danas rade na gradilištima širom Beograda, a cilj je u suštini zaustaviti i predsednika države, zaustaviti i radove i projekte koji doprinose razvoju i Beograda i Republike Srbije.

Mi smo danas, mi poslanici SNS, toga duboko svesni, kao što su toga duboko svesni i svi građani u Republici Srbiji i budite sigurni poštovani ministre, i uvaženi članovi Vlade, da ćemo mi i dalje biti vaši saveznici na poslu unapređenja zakonske regulative u Republici Srbiji, pa i na poslu donošenja ovog zakona koji je danas pred nama, koji će nesumnjivo doprineti u budućnosti, kvalitetnijem i boljem životu Beograda i Beograđana. Ali, ne zaboravite kvalitetniom i boljem životu svakoga od nas, koji danas gledamo u Beograd, kao centar ove naše države Srbije i svih naših sunarodnika kojima je danas Beograd svetionik i orijentir, svih onih naših državljana i sunarodnika koji žive u okruženju.

S tim u vezi, eto, još jednom da vam kažem u danu za glasanje budite sigurni da ćemo mi podržati ovaj zakon i da ćemo imati sasvim dovoljnu većinu kako bi ovaj zakon bio prihvaćen u ovom uvaženom domu. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Vujadinoviću.
Reč ima Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.