Dvadeset četvrta posebna sednica , 20.06.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Studenka Kovačević.
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, poštovani građani, ukratko ću sumirati ono što smo danas čuli o Komisiji za zaštitu konkurencije, o njenoj misiji, o njenim zadacima, kao i o doprinosu efikasnoj primeni politike i prava zaštite konkurencije u unapređenju ekonomskog rasta Republike Srbije.

Pre svega, sve što doprinosi unapređenju ekonomskog rasta ove zemlje doprinosi i dobrobiti njenih građana. Zato smatram da je postojanje ovakve Komisije u potpunosti opravdano u fazi u kojoj se Srbija sada nalazi, odnosno u fazi ubrzanog razvoja.

Tržište je nemilosrdno i često u toj trci za što većim brojem potrošača dolazi do stvaranja nelojalne konkurencije. Iz tih razloga, moraju postojati kriterijumi i pravila kojima se reguliše konkurencija na tržištu i, naravno, neko ko kontroliše da li se pravila poštuju i da li je došlo do povrede konkurencije. Iz Izveštaja Komisije se vidi da Komisija vrši nenajavljene kontrole, što je zaista za svaku pohvalu.

Ono što bih takođe pohvalila jeste posebna telefonska linija i elektronska pošta namenjene za prijavljivanje informacija i podataka o postojanju povrede konkurencije na nekom od tržišta u Republici Srbiji. Svi koji žele da podnesu inicijativu za ispitivanje povrede konkurencije mogu kontaktirati Komisiju, a Komisija na osnovu dobijenih podataka analizira i obrađuje zahtev, a nakon toga obaveštava podnosioca zahteva o ishodu. Pri tom, identitet podnosioca zahteva može biti zaštićen, što, naravno, podstiče ljude da slobodno prijavljuju.

Pomenula bih i Izveštaj Evropske komisije o Srbiji, u kome je konstatovan napredak Komisije za zaštitu konkurencije u svim segmentima. Navodi se da Komisija poseduje administrativne kapacitete, odnosno kvalitetne stručnjake koji vode postupke zbog sumnji na povrede konkurencije.

Komisija za zaštitu konkurencije ima i vrlo uspešnu saradnju sa svim relevantnim činiocima koji utiču na privredni razvoj Republike Srbije. Kada govorimo o domaćoj saradnji, tu je saradnja sa Narodnom bankom, ministarstvima, agencijama, Privrednom komorom Srbije, poreskom upravom itd, kao i sa poslovnom i stručnom javnošću.

Na zavidnom nivou je i međunarodna saradnja i kredibilitet koji Komisija uživa u odnosima sa međunarodnim organizacijama.

Iz svega što smo čuli danas jasno je da je Komisija za zaštitu konkurencije dala veliki doprinos kreiranju konkurentskog tržišta sa fer uslovima, što se direktno odražava na životni standard građana u smislu njegovog poboljšanja.

Takođe, podržavam vaš dalji rad i vaše aktivnosti, kao i vašu transparentnost u radu, koja je i dovela do poverenja koje ste stekli kako u domaćim, tako i u međunarodnim krugovima. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima koleginica Andrijana Avramov.
...
Srpska napredna stranka

Andrijana Avramov

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovani predsedavajući Narodne skupštine, poštovani članovi Komisije, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani, danas na dnevnom redu je Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu.

Pohvalila bih zaposlene u Komisiji koji su dodatno išli na obuke i radionice radi unapređenja i modernizacije poslovanja, a vezano za oblast adekvatne zaštite konkurencije.

Zašto je važna zaštita konkurencije? Postoji više razloga. Naime, obezbeđuje se unapređenje ekonomske efikasnosti tržišnih aktera i optimizacija resursa, čime se deluje blagotvorno na privredni rast i produktivnost učesnika na tržištu. Takmičenje ponuđača na tržištu generalno utiče na formiranje nižih cena, kvalitetnijih i raznovrsnijih dobara i usluga, pre svega za potrošače, kao i na povećanje proizvodnje, odnosno stvaranja održivih radnih mesta.

Funkcionalna konkurencija jeste garant uspešnih evropskih integracija i uspešnog delovanja Srbije kao buduće države članice EU. Stoga je potrebno uspešno institucionalno delovanje zaštite konkurencije kako bi se obezbedila jednaka pravila na tržištu.

Način na koji se politika kreira i sprovodi jeste ključan faktor za postojanje konkurencije kao pokretača privrednog razvoja, a sve u cilju ispunjenja standarda EU.

Evidentno je da navedeni izveštaj primenjuje najbolje mehanizme u dosadašnjem razvoju zaštite konkurencije. Zakonodavni okvir zaštite je jasno definisan i u visokom stepenu usklađen sa relevantnim pravom EU.

Važno je naglasiti da je poslovna zajednica upoznata u značajnoj meri sa propisima o zaštiti konkurencije i samim tim se stvara zdrava sredina i atmosfera za privlačenje novih investicija i unapređenje sadašnjih, a sve sa ciljem da investitori i potencijalni klijenti budu zadovoljni radi što uspešnijeg poslovanja, naravno.

U prilog tome jesu odnosi sa međunarodnim organizacijama, poput UN za trgovinu i razvoj, članstvo Komisije u Međunarodnoj mreži za konkurenciju, intenzivna saradnja sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj u Mađarskoj.

Komisija kontinuirano radi na unapređenju saradnje za zaštitu konkurencije i uspostavljanju bliskih odnosa, a vezana je za sledeće zemlje: Austrija, Bugarska, Japan, Rumunija, Ruska Federacija, BiH, Albanija, Nemačka, Slovenija, Turska i Hrvatska, koliko sam upoznata i Kina, naravno, sad je potpisan ugovor.

Između ostalog, o ovim temama, a i o planovima Komisije, koji za cilj imaju unapređenje i promociju politike zaštite konkurencije, tokom godine je više puta dolazilo i do susreta za šefom delegacije EU Semom Fabricijem.

Poštovani građani, želela bih ovim putem da istaknem značajnu podršku predsednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića, zahvaljujući kome danas na teritoriji Srbije imamo veliki broj investitora. Naša država je značajno napredovala na polju industrije i otvaranja novih radnih mesta, a sve u cilju bolje i uspešnije Srbije koja je posle 2012. godine, važno je to naglasiti, dolaska na vlast SNS, značajno krenula putem razvitka i napretka.

Ovo je dokaz da se gospodin Aleksandar Vučić, ali i svi mi borimo i radimo za dobrobit svih građana Republike Srbije. Teška su vremena pred nama, ali isključivo argumentovanom politikom, što je najvažnije, mi planiramo da se borimo, radimo i privređujemo. Laž ne podržavamo, važno je da radimo, da pokažemo narodu šta je do sada urađeno, a mnogi vide i znaju i svakako će glasati za nas i za ubuduće. Živela Srbija! Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Ljiljana Malušić. Izvolite, koleginice.

...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi članovi Komisije za zaštitu konkurencije, danas razmatramo Izveštaj o radu vaš za 2018. godinu, koji treba da doprinese, pre svega, razumevanju, zatim poštovanju i primeni pravila konkurencije i od strane sudova, regulatornih tela, učesnika na tržištu i njihovih udruženja. Ovo je posebno značajno u kontekstu podizanja kapaciteta srpske privrede, putem jačanja tržišne konkurencije, što predstavlja bitan faktor za pristupanje EU.

Komisija je kao ključne ciljeve u poslovima zastupanja postavila sledeće, pre svega, podizanje svesti o značaju zaštite konkurencije za funkcionisanje otvorene tržišne privrede i za korist potrošača, upoznavanje javnosti sa prednostima efikasne konkurencije, prepoznatljivost Komisije u javnosti, što podrazumeva informisanost o ovlašćenjima Komisije, upoznavanje učesnika na tržištu sa propisima o zaštiti konkurencije, kao prevencija nastanka povrede konkurencije i da ne nabrajam dalje. Ovo ste vi odlično odradili i u danu za glasanje ja ću podržati ovaj Izveštaj o radu za 2018. godinu.

Ja bih nešto drugačije. Moje kolege su već ispričale priču, a vi takođe. Dobro vi ovo radite. Ja bih o onome što je istražio Antidot tim. To je medijska mreža zapadnog Balkana i predstaviću vam ono što su oni rekli.

Oni su rekli – brutalna kampanja, koja je u leto i jesen 2018. godine vođena protiv rukovodećih ljudi srpskog Telekoma i predstavnika vlasti u Srbiji, predstavljala je vrhunac u višegodišnjem delovanju interesno povezane mreže medija i paramedijskih struktura pod direktnom kontrolom kompanije SBB, kao najvećeg kablovskog operatera u regionu i njegovog vlasnika Dragana Šolaka.

Zahvaljujući saradnji sa velikim investicionim fondovima kojima su upravljali američki milijarder Džordž Soroš i bivši direktor CIA Dejvid Petreus, za svega 15-ak godina od osnivanja poslovna imperija Dragana Šolaka je dostigla vrednost od neverovatnih 2,6 milijardi dolara.

Ogromna finansijska moć i snažne veze sa moćnim međunarodnim fondovima učinili su da od ovog regionalnog tajkuna i njegove poslovne imperije jednog od najmoćnijih, ne samo ekonomskih, već i političkih aktera na prostoru zapadnog Balkana. Kolika je realna moć pomenutog gospodina i moć pomenutog konglomerata postalo je jasno, ne samo iz toga što je Šolakova firma uspela da dominantno zagospodari regionalnim tržištem telekomunikacija, već i po tome što je u nekoliko navrata bila čak i u stanju da ucenjuje vlade država regiona kako bi ishodovala ustupke i realizaciju svojih interesa.

Strategija razvoja SBB bila je uništiti Telekom i preuzeti monopol na Balkanu. Kako je Telekom Srbija bio državna firma, najlakše je bilo iskoristiti je kao sredstvo sopstvenog razvoja. Činjenica je da Telekom na tržištu učestvuje sa svega 15-20%, naspram najvećeg konkurenta SBB koji u svojim rukama drži 55% tržišta, nije sprečila pravu lavinu napada zasnovanih na lažnim vestima i nelogičnim konstrukcijama u čemu je prednjačila televizija N1 koja se nalazi u vlasništvu Dragana Šolaka, osnivača i vlasnika kablovske mreže SBB, koji je svoje prve biznis korake napravio prodajući audio i video kasete 90-ih godina u Kragujevcu, a da bi, nakon niza partnerskih poduhvata sa poznatim investicionim fondovima o kojima sam malopre govorila, a kojima su upravljali američki milijarder i CIA, danas postao jedan od najimućnijih tajkuna u regionu.

Stekavši moćne pozicije i još moćnije saveznike, Šolak je u fokus daljeg razvoja svojih firmi stavio i širenje medijsko-političkog uticaja, a radi eliminacije preostale konkurencije na tržištu i uspostavljanja apsolutnog monopola u jednoj od najprofitabilnijih i najbrže rastućih privrednih grana. Iako je Šolakova finansijska, pa i svaka druga moć, potiče prevashodno iz prihoda kablovskog operatera SBB, njegova poslovna imperija sastoji se od preko 100 firmi koje obavljaju međusobni finansijski promet, zahvaljujući čemu Šolak vrši optimizaciju plaćanja poreza preko povezanih lica, delimično prikriva svoje vlasništvo u nekim firmama.

Kako bi plaćanje poreza na dobit sveo na minimum, suvlasnik kablovske kuće SBB Dragan Šolak kupio je pasoš te zemlje, misli se na Maltu, kroz individualni investicioni program za 650 hiljada evra. Prema informacijama koje je otkrio portal Malta tudej, Šolakovo ime se pojavljivalo i u dokumentima projekta „Malteški papiri“, gde je pomenut kao još jedan milioner koji izbegava plaćanje poreza. Projekat „Malteški papiri“ koje je vodio Evropski istraživački centar, a u kome je učestvovao i portal Malta tudej, otkrio je u kojoj meri su oni koristili malteški poreski sistem da prebace svoje profit u zemlju i plate manji porez nego što bi platili u Srbiji.

Sramota jedna. Ovo je loš primer prakse. Nadam se da ćemo ovo iskoreniti, takođe, uz vašu pomoć. Izveštaj ćemo usvojiti. Hvala vam na pažnji.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima koleginica Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, podnošenje Izveštaja Narodnoj skupštini jedan je od načina zadovoljenja principa transparentnosti koji je od velike važnosti u praćenju rada ove Komisije. Osim što će se narodni poslanici danas upoznati sa mišljenjima, sa saopštenjima, sa analizama koje možemo videti u izveštaju, sa druge strane, stvaraju se uslovi za eliminisanje svake pravne nedoumice kod preduzeća u Srbiji prilikom donošenja odluka. Zahvaljujući transparentnosti u radu ove Komisije, lakše se može uočiti kakvo ponašanje od strane preduzeća je zabranjeno, odnosno koje su aktivnosti koje ugrožavaju konkurenciju.

Ono što još želim da istaknem, uvek pozitivno ocenjujem kada neka institucija ili organ imaju dobar odnos sa građanima. Komisija za zaštitu konkurencije otvorila je tu telefonsku liniju, i-mejl koji je namenjen onima koji raspolažu informacijama o postojanju povrede konkurencije na tržištu. Ovakav način komunikacije sa građanima predstavlja i pomoć Komisiji, sa druge strane, koja na osnovu inicijativa i prikupljenih informacija može pokrenuti postupak ispitivanja povreda konkurencije i utvrđivati činjenice koje su relevantne u svakom konkretnom slučaju.

Da se osvrnemo malo i na pregovaračko Poglavlje 8, koje se odnosi na konkurenciju. Jedno je od najsloženijih u pregovaračkom procesu. Mnogo je uslova koji moraju biti ispunjeni da bi se za građane obezbedile niže cene, bolji kvalitet roba i usluga i šira mogućnost izbora.

Upravo tim uslovima bavi se Poglavlje 8, a onda dolazimo do naše obaveze da pravila usaglasimo sa pravnim tekovinama Evropske unije koja se odnose na konkurenciju i na taj način da regulišemo sporazume koji su suprotni pravilima konkurencije, da regulišemo zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu, ali i državnu pomoć. Upravo se u ovim pitanjima i može videti velika uloga Komisije za zaštitu konkurencije.

Ono što možemo iz izveštaja još da vidimo jeste da je naš zakonodavni okvir načelno u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije i da su podzakonski akti u velikoj meri usaglašeni sa propisima i sa smernicama Evropske komisije. Takođe vidimo da je sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju bio planiran za početak juna ove godine u Briselu na kome je Komisija trebalo da predstavi svoj rad i rezultate primene propisa o zaštiti konkurencije.

Pošto je ovaj izveštaj urađen i dostavljen nama ranije, odnosno pre tog sastanka bilo bi lepo da detaljnije čujemo neke zaključke sa tog sastanka, prosto da nam i prenesete svoje utiske.

U svakom slučaju, ja bih u ovom trenutku podsetila na izveštaj Evropske komisije iz 2017. godine o napretku Srbije u ovoj oblasti u kome je konstatovano da su povećane aktivnosti zastupanja politike konkurencije i da je povećana implementacija u primeni prava zaštite konkurencije.

U ovom zaista iscrpnom izveštaju ima dosta konkretnih primera na koji način je postupala i na koji način je reagovala Komisija za zaštitu konkurencije. Ja o tim primerima neću govoriti, jer bi mi trebalo mnogo vremena, ali ću ukazati zapravo samo na značaj našeg zajedničkog cilja, a to je zdravo konkurentno tržište na kome će odnosi između učesnika na kraju rezultirati boljim životnim standardom za naše građane. Tome svakako svi treba da težimo. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Izvolite.

Miloje Obradović

Samo ću kratko da ponovim još jednom. Da, ja sam bio 5. juna ove godine u Briselu. Nemamo nikakva merila, nemamo nikakve zaključke. Ministarstvo za evropske integracije dostavilo je Zapisnik sa sastanka iz Brisela. Što se tiče Komisije za zaštitu konkurencije samo su potvrdili na sastanku ono što sam ja izneo kao svoj izveštaj. Zahvaljujem. Toliko.