Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 21.11.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/286-19

2. dan rada

21.11.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku ima narodni poslanik Vojislav Šešelj.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ministre, ako je Novi Sad sledeće godine prestonica kulture, zašto ste za Maticu srpsku izdvojili 51 milion, isto kao prošle godine? Valjda je Matica srpska centar srpske kulture u celini, a ne samo Novosadske? Kako to može biti prestonica kulture bez Matice srpske, bez njenih jubilarnih izdanja, izdanja monografija, sabranih dela velikih pisaca?

Znate šta? Ja sam privatno skupljao pare iz Haga da se objave sabrana dela Milice Stojadinović, srpkinje, Sime Milutinovića, Sarajlije, i čija još beše?

Bio sam inicijator i naredio radikalima koji su bili u vlasti da traže sponzore, i Jaše Tomića. Bio sam inicijator sa udaljenosti od 2.000 kilometara. Hajde da sad pametna vlast ili pametno ministarstvo te stvari i radi.

Drugo, evo, Petar Hanke, pisac koji je progonjen u svetskim razmerama, jer je bio dokazani srpski prijatelj, postao Nobelovac. Jel krenula inicijativa da mu se prirede sabrana dela za štampu? Ministre, hej.

Verice, pusti ministra da može da mi odgovori na pitanja. Nemoj ti da dodaješ. Ovo što ja govorim je kompletno i kompleksno.

Još nema inicijative da se objave sabrana dela Petra Hankea. Ko je pozvaniji osim njegove otadžbine da prvi objavi ta sabrana dela nakon što je dobio Nobelovu nagradu? Još nigde nije objavio sabrana dela?

Šta čekate? Nemate prevodilaca za nemački? Ima ih mnogo, ima kvalitetnih. Već su mnoga dela prevedena, treba ih srediti i štampati u kompletu.

Dakle, ima i te kako mnogo ideja, ali da ne zaboravimo, nije Egzit kultura. Svi ozbiljni filozofi u svetu, estetičari Egzit smatraju subkulturom ili podkulturom. Niko se neće kulturno opismeni odlazeći na Egzit, a može postati narkomana. To je bacanje para, po meni, ali dobro, nisam za zabranu. Nek se odražava, ali sa mnogo manje državnih dotacija. Ali, dajte da uložimo u trajnu vrednost, a ta trajna vrednost je, pre svega, knjiga.

Knjiga ostaje, a sve ostalo je prolazno. Ode predstava u vetar ako se ne snimi, ode opera u vetar, zaboravi se glas operskih pevača, a knjiga ostaje.

E, tu ste kao Ministarstvo zakazali, a i ministarstva kulture do sada nisu tome dužnu pažnju posvećivala. Da oslobodimo „Zavod za udžbenike“ da radi te stvari, da ima dodatne prihode i iz budžeta i od zarade za udžbenike i da nastavi da radi to „Službeni glasnik“.

„Srpska književna zadruga“, naglašavam, ona je opet sad ovakva institucija. Ako joj neko nešto udeli, udeli. Stalne prihode od države nema.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marija Obradović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marija Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre, drage kolege poslanici, odnosno poštovane kolege poslanici i poslanice, u ovom načelnom delu govoriću o novcu koji je u budžetu za 2020. godinu odvojen za sektor bezbednosti, odnosno javne bezbednosti i odbrane, ono što pokriva dva ministarstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i vojske Srbije i, naravno, BIA-e.

Pošto je ovo načelna rasprava, zaista ću govoriti u najširim okvirima, dakle, osnovne brojke ću izneti, a naravno da ćemo kasnije i u raspravi i u pojedinostima govoriti i detaljno, posebno što i jednom i u drugom ministarstvu u toku je realizacija zaista kapitalnih investicija i projekata koje su višegodišnje i koje su samo delom predstavljene u ovom budžetu, pa mogu da izazovu određene zabune kod ljudi, jer se prati, dakle, samo jedno godišnje ulaganje se vidi u ovom budžetu.

Naš je neki dogovor u okviru poslaničke grupe SNS da, zapravo, predsednici odbora govore o oblasti čiji su oni predsednici, pa tako ja kao višegodišnja predsednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove upravo govorim o ovom sektoru.

Ali, nemojte zameriti, u svom izlaganju, neće biti suviše dugo, želim da govorim o nekim planovima, o nacrtima planova za mlade u Srbiji, ne zato što se to mene lično samo dotiče, mislim da natalitet i briga o mladima, ono što je naš plan za budućnost, su podjednako važni. Za mene lično najvažniji u narednim godinama.

Ali, da se vratimo sada ponovo na budžet, na ove brojke. Kažu da je politika, zapravo, samo ono zašta konkretan novac izdvojite i šta finansirate. Mi političari, bez obzira kojoj stranci pripadamo, umemo jako lepo i prihvatljivo da govorimo, ali kada vi u budžetu odredite određenu količinu novca za određene programske aktivnosti, e, to je zapravo vaša politika.

Tako treba čitati sve naše budžete prethodnih nekoliko godina, jer smo tada pokazali da ono što svakodnevno govorimo ispred političke stranke kojoj pripadamo ispred Vlade i, naravno, kako je Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srbije, se apsolutno se podudara sa onim što je planirano u našim budžetima, a upravo i rebalansi, odnosno završni računi pokazuju da se svi naši planovi, nacrti ne razlikuju od realizacije kasnije.

To je ono što je najvažnije za ozbiljne države, za države koje žele da se kreću u ozbiljnim međunarodnim tokovima i da postanu neko ko je partner od poverenja, a ne neko ko se igra sa svojim finansijama. Dakle, sprovođenje ozbiljnih reformi u prethodnim godinama koje su nama politički mogle da nanesu veliku štetu, upravo su pokazale i da onaj rizik koji je Aleksandar Vučić poneo i mi kao politička stranka, naravno, sa koalicionim partnerima, taj rizik se isplatio i sada stižu plodovi naših planova i zamisli.

Dakle, u Sektoru za odbranu, moraću malo da se potpomognem papirima, 92,4 milijarde dinara, a konkretno, to je oko 10% manje nego što je bilo predviđeno prethodnim budžetom, ali polovina od te sume, 43,3 milijarde su rashodi za zaposlene. Ovog puta smo, zaista, to se vidi i u prethodnoj godini, videće se i u narednoj, razmišljali o standardu ljudi koji su u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, gotovo polovina tog iznosa odlazi upravo za rashode za zaposlene.

Kada je MUP u pitanju, 91,32 milijarde dinara, a to je neznatno oko 2,4% više nego što je bilo u prethodnom budžetu i tu je, takođe, plata, troškovi za zaposlene, nešto o čemu smo razmišljali i što smo značajno podigli u odnosu na prethodne godine.

Što se tiče odbrane, Predlogom budžeta opredeljeno je 92,4 milijarde dinara, a najveći deo iznosa su rashodi za zaposlene, kao što sam i rekla.

Kada bismo i to podelili na procente, onda biste videli da 46%, ja rekoh nešto oko polovine, ali 46% ukupnih sredstava odlazi na rashode za zaposlene i dotacije Fondu SOVO, zatim oko 40% ukupnih sredstava, a to je oko 37 milijardi dinara odlazi na funkcionisanje Ministarstva vojske i Vojske Srbije i to je ta programska aktivnost, odatle se i finansiraju aktivnosti, u vezi sa sprovođenjem dokumenata planiranja odbrane, to nas očekuje u narednoj godini, realizacija propisanih poslova i zadataka, radi stvaranja uslova za očuvanje i zaštitu odbrambenih interesa, realizacija planiranih aktivnosti međunarodne vojne saradnje i upravljanje materijalnim resursima i nešto manje od polovine ovih sredstava, od ovih 40% opredeljeno je za kapitalne izdatke, ali to je, pre svega, za mašine i opremu.

Dakle, 10% sredstava je planirano u okviru programske aktivnosti i modernizacije i remont sredstava, to je nešto malo manje od 10 milijardi dinara i odatle se finansira nabavka novih sredstava, modernizacije i remont postojećih sredstava, njihovo održavanje, ponovo u potpunosti namenjeno za mašine i za opremu.

To je, dakle, okvir u kojem se krećemo kada je Ministarstvo odbrane u pitanju. Tu bih još jednom ponovila, to je negde oko 10% manje nego što je to bilo prethodne godine, prethodnim budžetom predviđeno, i ne zaboravite da smo veliki pomak napravili u modernizaciji i opremi Vojske Srbije, Ministarstva odbrane u prethodnoj godini. Tako da, zapravo ova značajna sredstva ne znače da se mnogo manje ulaže.

Jednostavno, prethodnih godina imali smo velika ulaganja, mnogih stvari koje se tiču vazduhoplova, kada su vezani ni za MUP i Ministarstvo odbrane, već su delom i stigla i uručena korisnicima, jednom i drugom ministarstvu, a ostalo se nastavlja i kroz naredne projekte.

Evo, malo o Ministarstvo unutrašnjih poslova, 91,32 milijarde dinara, poslednjih godina MUP ima razvojni budžet, osim sredstava koja su neophodna za nesmetano funkcionisanje svih službi Ministarstva, to su plate, ostala lična primanja za zaposlene, neki redovni tekući troškovi, ulaže se mnogo u modernizaciju opreme i objekata. Poslednjih godina nabavljena je preko potrebna oprema, zaista, ne razgovaramo tu samo o odeći, obući, opremi za pripadnike MUP, nego i o osavremenjivanju informacionih sistema u MUP, o modernizaciji kompletnog voznog parka, o rekonstrukciji i adaptaciji objekata, predviđena je i neka izgradnja objekata u MUP. Nabavka vazduhoplova, helikoptera i vatrogasnih vozila.

Osim ulaganja, dakle, u ove kapitalne projekte, Ministarstvo ulaže u nabavku i obnavljanje uniforme, odnosno odeće i obuće za policijske službenike, stručno usavršavanje, osposobljavanje policijskih službenika, proširenje informacionih sistema. Zaključkom Vlade Republike Srbije planirana je nabavka helikoptera za MUP i za Ministarstvo odbrane, o tome sam već govorila i po ovom osnovu MUP-u su u 2019. godini, isporučena tri nova helikoptera, isporuka još jednog se očekuje u 2020. godini.

Želim samo da spomenem sedam novih kapitalnih projekata kada je MUP u pitanju, i tu ću završiti sa izlaganjima. Dakle, odobreno je sedam novih kapitalnih projekata u okviru ovog predviđenog budžeta, to je iznos negde oko jedne milijarde dinara u 2020. godini. To podrazumeva nabavku specijalnih sredstava, tehničke i zaštitne opreme za Direkciju policije, zatim, podizanje operativnih kapaciteta, posebnih i specijalnih jedinica MUP-a, izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata Direkcije policije, zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine od posledica vanrednih događaja, osavremenjivanje voznog parka Direkcije policije i izgradnja i adaptacija objekata Sektora za vanredne situacije u periodu od 2020. do 2022. godine. Izgradnja Centra za informacionu bezbednost, nešto što počinje, a čime ćemo se ozbiljno baviti u narednim godinama.

Kratko da napomenem, u ovoj 2020. godini, MUP realizovaće ukupno 26 kapitalnih projekata, 19 starih i sedam novih, i to značajno popravlja uslove i za rad i za modernizaciju i osavremenjivanje MUP.

Dakle, to je bila ukratko načelna priča o novcu koji je odvojen za sektor bezbednosti u Srbiji. Nešto što nije vezano konkretno za ovaj budžet, ali mislim da je vrlo važno da građani prateći kolege koje se ozbiljno bave analizom ovog budžeta shvate da ne samo nešto što piše konkretno u ovom budžetu, ovde se vide i koreni za naše buduće planove. Pričamo o mladima, o tome koliko su važni za Srbiju, koliko ovaj težak napor koji mi ulažemo u podizanje Srbije i dalji razvoj našeg društva u Srbiji, na prvom mestu kao građanskog društva, je važno samo zbog jedne stvari, zbog mladih generacija kojima sve ovo ostavljamo.

Pre nego što govorim o mladim generacijama neophodno je da pričamo o natalitetu. O tome se intenzivno govori poslednjih nekoliko godina, ali je potrebno još novca ulagati nego što je to bilo do sada. Kada govorimo o ulaganju u natalitet, osim jedne opšte atmosfere u društvu i mislim da je tu obaveza i nas političara da mnogo više govorimo o značaju nataliteta. Znam da žene u Srbiji rado i vole, deca su inače nešto što u Srbiji, u našem društvu ima posebnu poziciju, tako i treba da bude, i uvek smo spremni da se svega odreknemo, upravo zbog naše dece i potomaka. Zato ulaganje u natalitet mora da bude mnogo više ulaganja, i za podršku prvom detetu, jer se pokazalo da upravo odluka o rađanju prvog deteta je ona ključna i za nju treba najviše podrške, tu treba. Tako da, ona suma sadašnjih 100 hiljada dinara, mislim da apsolutno možemo da podignemo na više. O tome treba pričati, treba pritiskati, i mislim da upravo, ako naše muške kolege o tome mnogo ne razmišljaju, mi žene u politici moramo da budemo glasnije i da tražimo više novca za podršku i za rađanje. Nije samo suština finansirati prvo dete, drugo, ili treće u porodici, mnogo je servisa pratećih na kojima moramo da radimo. Tražimo da žene budu moderne, da se uključe u politiku, da budu obrazovane, da rade, da budu u svojoj karijeri, maksimalno posvećene, treba nam podrška, treba nam vrtić, treba nam škola, treba nam pomoć u kući ako želite da pokrijemo sve ono što se od nas traži da damo maksimum kao građanke ovog društva.

Druga priča o mladima, poseban program stipendiranja za mlade, pokazalo se da Fond za mlade talente nije ono što može da zadrži mlade u Srbiji i upravo zbog toga mi moramo da napravimo mnogo fleksibilniji program. Iznos od 250 do 500 miliona evra je neka suma o kojoj mi treba da razmišljamo kada pričamo o podršci mladima, u zavisnosti od reforme koju želimo i stepena reformi koji želimo da sprovedemo.

Stanovi za mlade bračne parove, to je nešto o čemu se rado govori. Kada je predsednik, Vučić, prvi put progovorio nedavno o tome koliko je to ozbiljna investicija izazvalo je veliku pažnju, veliku pažnju, pre svega, mladih ljudi. Mi razmišljamo u Nacrtu nekih naših planova da napravimo oko 30.000 stanova. Razmišljamo o tome da to budu stanovi prosečne veličine 60 kvadrata, gde bi investirali mladi bračni parovi oko 400 evra po kvadratu, ostatak bi dotirala država. Ali, ne zaboravite, kao što sam malo pre rekla, osim stanova za mlade bračne parove, osim podrške mladim talentima, potrebni su i prateći objekti, dakle vrtići, škole, domovi zdravlja i tu razmišljamo o nekoj sumi od 900 miliona evra.

Podsticaj preduzetništva za mlade, edukacija mladih za digitalne startap kompanije, to je nešto što, pretpostavljam, da najveći broj ljudi u Srbiji ne razume. Ja, sa svojih 45 godina i sa sinom koji je dvadesetak godina, svesna sam da već ne mogu da ga pratim u nekim tokovima kada on planira svoju budućnost.

Kada mladi, posebno oni rođeni od 2000. godine, razmišljaju o svojoj budućnosti, digitalne startap kompanije su za njih svakodnevica. Razvoj klastera iz svih oblasti preduzetništva za mlade do 40 godina i posebni programi kroz specijalizovanu instituciju, poput današnjeg Rasa ili Kancelarije za IT, dakle tu bi takođe morala da bude određena suma izdvojena kako bismo mladima pokazali da u Srbiji ne da ima mesta za njih, nego ozbiljno računamo na njih da bude neko ko vuče snažno Srbiju napred.

Mladi su neko sa kim je Srbija dužna da otvori dijalog, ali ozbiljan dijalog, a ne mi roditelji pitamo šta ima novo, letimičnom, a ne slušamo njihov odgovor šta zaista ima novo u njihovim životima i šta su njihovi planovi. Pri tom, dijalog sa mladima mora da pokrije zastupljenost svih delova naše zemlje. Iako stalno govorimo o decentralizaciji, mislim da mladi u zabačenim delovima Srbije, ako to nije Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, da slabo čujemo mlade i na tome ćemo mnogo raditi više u narednom periodu.

Ono što možemo mi kao ljudi iz SNS da uradimo i radimo svakodnevno na terenu, pre svega sa našim članstvom, sa mnogo mladih ljudi u SNS razgovaramo, tražimo njihove planove za budućnost, jer rekoh, ja od svojih 45, teško da mogu da razumem budućnost mladih i njihove planove ako sa njima ne razgovaram o tome. Decu treba pitati kakvi su im potrebni planovi, programi za osnivanje porodice, za ostanak u Srbiji, da i svoju decu uče da sutra ostanu u Srbiji, da vidimo šta je to što žele da bude njihov posao, šta im treba da pokrenu mali biznis. I ono što je vrlo važno za Srbiju, mi moramo da vratimo njihove vršnjake u Srbiju, moramo da ljude koji su otišli iz Srbije zamolimo da u kontaktu sa ljudima koji su još uvek u Srbiji, a razmišljaju da odu da ih zaustave, da im kažu da negde tamo nije sjajno, jesu plate bolje, ali nije život samo plata, život je država, prijatelji, porodica, tvoja ulica i dom. Srpska napredna stranka uradiće mnogo da zaista srpski san ne bude nešto što je Vučić izgovorio na jedanaestom rođendanu SNS, ovaj budžet je početak realizacije srpskog sna. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vesna Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vesna Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Najpre bih želela da skrenem pažnju na jedno od najznačajnijih izdvajanja u okviru budžeta za narednu 2020. godinu, a to je svakako izdvajanje za putnu infrastrukturu, jer da bismo mogli da nastavimo da se razvijamo, da sprovodimo sve reforme koje smo započeli, da se ekonomski osnažimo, da još više smanjimo nezaposlenost, a ona u ovom trenutku iznosi po prvi put manje od 10%, da povećamo plate i penzije, da unapredimo kvalitet života svih nas, moramo da razvijamo putnu infrastrukturu, jer je ova vrsta povezivanja ključna za privredni rast naše zemlje.

Do samo pre nekoliko godina u ovoj oblasti dosta smo zaostajali u odnosu na mnoge države u našem okruženju. Međutim, poslednjih nekoliko godina uspeli smo, tačnije od 2014. godine, da izgradimo 320 kilometara putne infrastrukture i time smo postali lider u regionu u ovoj oblasti.

U ovom budžetu pojedinačno najveći iznos je opredeljen za finansiranje mađarsko-srpske železnice, tj. pruge Beograd – Stara Pazova i Novi Sad – granica sa Mađarskom.

Takođe, planirana je izgradnja Moravskog koridora koji bi povezivao Pojate i Preljinu do 2022. godine i povezivao bi naravno Koridor 10 i 11. To su dobri primeri povezivanja zapadnog Balkana sa EU, ali i ljudi i usluga.

Međutim, takođe bih izdvojila i izdvajanja za saobraćajnice Ruma – Šabac – Loznica i za izgradnju deonice auto-puta Preljina – Požega, jer od 19. decembra ove godine moći ćemo da putujemo od Surčina do Čačka auto-putem. Završavanjem Koridora 11 ispuniće se višedecenijska očekivanja građana zapadne Srbije.

Pored projekata koje sam već pomenula, takođe će početi realizacija deonice auto-puta Novi Beograd – Surčin i to u okviru beogradske obilaznice, kao mosta preko Save kod Ostružnice.

Ne treba zanemariti ni izgradnju i obnovu puteva u malim nerazvijenim opštinama, seoskih puteva takođe, jer smatram da smo na ovom planu dosta uradili, ali da nam predstoji dosta posla i narednih godina, jer Srbija se razvija u pozitivnom pravcu i približava se razvijenim zapadnim zemljama i to je tip društva kojem želimo da pripadamo i kome treba da težimo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Sonja Vlahović. Izvolite, koleginice.

...
Srpska napredna stranka

Sonja Vlahović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, poštovani predsedavajući.

Ispred nas je Predlog budžeta za 2020. godinu. Osim što je razvojni, iskoristila bih priliku i tu slobodu da kažem da je istorijski budžet, kao predlog za 2020. godinu.

Kao član Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, dužna sam da ovaj istorijski budžet odbranim od nekih izrečenih neistina, jer jedino to treba trenutno, a narod će uskoro shvatiti kakav je Predlog budžeta za 2020. godinu.

Slušali smo kao članovi Odbora za finansije mišljenje Fiskalnog saveta. Krenuću od onih negativnih. Mišljenje Fiskalnog saveta je da je strateški nedostatak to što smo povećali plate i penzije, zato što će nam privrede rast padati, a nama bi trebao malo veći privredni rast u 2020. godini.

Drugo negativno mišljenje Fiskalnog saveta je ko će biti nadležan, u stvari pitanje ministru Siniši Malom jeste ko će biti nadležan za kapitalne investicije i otkud to u Predlogu budžeta za 2020. godinu rast troškova za kazne i penale?

Naravno da smo povećali plate i penzije zato što to radimo iz suficita i to već treću godinu za redom imamo suficit. Uradićemo povećanje plata i penzija zato što to možemo. Ne radimo to iz skupih kredita, već od novca koji realno imamo.

Ko će biti nadležan za investicije u komunalnoj infrastrukturi i uopšte u kapitalne investicije? Znamo već da je formirana Komisija pri Vladi, a predsednica će biti premijerka.

Šta će biti za kazne i penale? Kazne i penali, gospodo, kolege i koleginice, su nasleđeni sudski sporovi, u stvari stečeni već davne 2007. i 2008. godine. Znači, nasleđene troškove moramo kao društvo da vraćamo.

Kakve smo još ocene dobili od Fiskalnog saveta? Ja sam odgovorila na ove negativne, a sada krećem sa onim pozitivnim. Dobro je određen deficit – 0,3%. To je mišljenje Fiskalnog saveta. Ovo sve navodim mišljenje Fiskalnog saveta zato što smo u medijima najčešće mogli da čujemo negativne komentare od Fiskalnog saveta. Retko koji mediji su preneli pozitivno mišljenje Fiskalnog saveta. Znači, dobro je određen deficit od 0,3%. Vodiće pad javnog duga kako bi dostigao ispod 45%. Dobro je planiran budžet i stvoriće se suficit i 2020. godine, a mišljenje Fiskalnog saveta je da se višak iz budžeta… odnosno njihov savet je da se uloži u kanalizaciju, prečišćavanje otpadnih voda. Znači, u komunalnu infrastrukturu.

Kao što sam i na početku rekla, najvažniji zakon je pred nama. Ja sam iskoristila tu slobodu da ga nazovem istorijskim predlogom zakona zato što je sam ministar Siniša Mali rekao da je ovo veoma dobro planiran budžet, konzervativno planiran budžet, koji će ići u dva pravca. Moram ponovo da naglasim, iako su moje kolege o tome govorile, da je ovo prvenstveno budžet koji će povećati životni standard građana, kao što smo i naveli povećanjem plata, penzija procentualno već koji neće uticati, kao što su rekli da će povećanje plata i penzije uticati na BDP. Nije tačno, otprilike ćemo biti u zakonskom okviru EU 28 na 9,6%. Većinom u medijima tako se iznosi.

Znači, dali smo jednokratnu pomoć penzionerima, a šta ćemo ulagati… u stvari mislimo celo vreme, poštovani i uvaženi ministre, na građane. Ne samo što povećavamo njihov životni standard, mi ćemo ulaganjem kapitalnim, investicijama pomoći našim građanima. Samim tim što ćemo ulagati i dalje sve više, videli smo u Predlogu budžeta da ste izdvojili više novca za obrazovanje, za zdravstvo i samim tim ćemo imati ne samo kvalitetnije zdravstvo i obrazovanje, a to nam utiče i na privredni rast, nego ćemo imati i bolju zdravstvenu infrastrukturu, obrazovanje. Rekonstruisaćemo škole, graditi nove, tako da će ulaganje u kapitalne investicije samim tim poboljšati i standard naših građana, a ne samo povećanje plata i penzija.

Kao što su i moje kolege rekle, povećali smo i minimalnu cenu rada. Mišljenje negativno Fiskalnog saveta je zašto nismo smanjili sa 63% na 60% za poreze i plate u privatnom sektoru.

Mi smo smanjili na 61%, što se nadam da će 2020. godine biti na 60% s obzirom da dolazim iz privatnog sektora i uvek razmišljam kada bilo koji zakon dođe na dnevnom redu, pa i ovaj Predlog budžeta, šta je dobro za privatnike.

Tako da u 2020. godini očekujem malo još neki procenat niže, za poreze i plate, a na taj način ćemo pomoći, naravno, privatnom sektoru da se njihove plate izjednače sa javnim, ali prosek plata, kao što smo i naglasili, u decembru će biti u zemlji Srbiji, 500 evra, onoliko koliko ste i vi i Aleksandar Vučić najavili.

Znači, ubrzavaćemo kao što sam rekla privredni rast kroz javne investicije, smanjili smo nezaposlenost na 10,3% i treća već godina za redom kako imamo suficit u budžetu, javni dug je sada 51% BDP. Kao što sam i navela učešće plata u BDP-u je 9,5%.

Sve ovo što sam navela je, kao što sam i rekla i naglasiću, u korist naših građana, u korist da naša Srbija bude još uspešnija. Naravno da ću u danu za glasanje glasati za ovaj predlog zakona.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Vlahović.

Reč ima Tanja Tomašević Damnjanović.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, poštovani predsedavajući.

Poštovani gospodine ministre, kolege i koleginice narodni poslanici, budžetom za 2020. godinu označava se završetak procesa fiskalne konsolidacije i nastavak ubrzanog privrednog razvoja naše zemlje. Zahvaljujući teškim reformama, koje su započete 2014. godine, kada je predsednik Vlade bio Aleksandar Vučić, mi danas možemo da pričamo o ovakvom budžetu za 2020. godinu.

Ovaj budžet znači početak realizacije Nacionalnog investicionog plana. U budžetu je izdvojeno 260 milijardi dinara za kapitalne investicije, odnosno 4,5% BDP-a. Apsolutni prioritet jesu investicije za saobraćajnu i železničku infrastrukturu, što je upravo i deo nacionalnog investicionog plana. U poslednjih pet godina u Srbiji je izgrađeno 300 kilometara auto-puta, a samo u prošloj godini završeno je 103 kilometara.

Mnogo je urađeno, ali moramo još dosta toga da uradimo, jer se decenijama ništa nije gradilo. Izdvojen je novac za deonicu Pojate – Preljina, Moravski koridor, za izgradnju auto-puta Beograd – Sarajevo, saobraćajnicu Ruma – Šabac – Loznica, potom za deonice Obrenovac – Ljig, Surčin – Obrenovac, Novi Beograd – Surčin, za beogradsku obilaznicu, brzu saobraćajnicu Novi Sad – Ruma, za deonicu Preljina – Požega.

Kada je u pitanju obrazovanje, Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i Vlada Republike Srbije, nastavljaju da ulažu u obrazovanje i Srbija danas ima hrabrosti da postane pobednik u novom svetu u kome se znanje i ideje cene više nego ikada. Tako će do septembra naredne godine na brz internet biti povezano hiljadu škola i biće opremljeno 10 hiljada digitalnih učionica. Biće renovirano na desetine osnovnih i srednjih škola širom zemlje.

Povećana su sredstva Fondu za investicionu delatnost, a udvostručen je i novac za Fond za nauku. Ulaže se u obrazovanje kako bi Srbija u budućnosti imali obrazovanu i kvalifikovanu radnu snagu.

Za subvencionisanje investitora, izdvojeno je 9,3 milijarde dinara. Kada je reč o stranim investitorima, u prvih sedam meseci Srbija je privukla 2,3 milijardi evra stranih direktnih investicija, što je povećanje od 43% u odnosu na isti period prošle godine.

Ova politika dodele subvencije investitorima pokazala se kao dobra i ekonomski isplativa, jer se na taj način zapošljavaju ljudi, a novac se vraća u budžet kroz poreze i doprinose.

Na plate je izdvojeno 295,4 milijarde dinara, a one će u javnom sektoru rasti u rasponu od 8 do 15% i to počev od novembarske plate. Za penzije je predviđeno 581,2 milijarde dinara. Penzije će sledeće godine rasti za 5,4%, a dobro stanje u budžetu omogućilo je isplatu jednokratne pomoći od pet hiljada dinara svim penzionerima.

Svakako treba spomenuti da će minimalna cena rada od 1. januara biti povećana, iznosiće 30.022 dinara, što je najveće povećanje minimalne zarade ikada. Dobra potvrda dosadašnjih rezultata jeste napredak Srbije na "Duing biznis" listi Svetske banke za četiri mesta i sada zauzima 44. poziciju među 190 rangiranih zemalja. Sve ovo nam govori da je ovaj budžet razvojni i da je Srbija posvećena daljem sprovođenju ekonomskih reformi, povećanju stope rasta BDP i poboljšanju životnog standarda građana.

Stabilnost javnih finansija, privredni rast i razvoj ključni su za dalji ekonomski napredak. Vlada ovim budžetom pokazuje da se prilikom njegove izrade rukovodila interesima građana, jer su u SNS predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije građani uvek na prvom mestu i u fokusu svih aktivnosti koje se sprovode.

Zato će poslanička grupa SNS u danu za glasanje podržati Predlog budžeta za 2020. godinu. Hvala