Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 29.02.2020.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/59-20

6. dan rada

29.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 16:55

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crno
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih preds
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima
 • Zakon o dopuni Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijativ
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko - konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o igrama na sreću
 • Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)
 • Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Trudim se stvarno.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Na član 14. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
  Ministre Đorđeviću, izvolite.

  Zoran Đorđević

  Prihvatam ovaj amandman.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala gospodine ministre.
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Izvolite prof. Bojiću.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Dubravko Bojić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala gospodine predsedavajući.

  Dame i gospodo narodni poslanici, opet stara priča. Mi smo u načelu protiv ovog zakona pa prema tome tražim brisanje člana 15. zato što smatramo da ovaj predlog, odnosno kada se donese zakon neće rešiti nijedno od ovih pitanja koja su zacrtana zakonom. Srpska radikalna stranka smatra da nam presuda Međunarodnog suda za ljudska prava nije potrebna i da mi možemo da uredimo ovu oblast, ali ovom intervencijom Međunarodnog suda država je priznala svoju nemoć.

  Pre 15 godina u Narodnoj skupštini je osnovan anketni odbor koji je imao zadatak da prikupi sve okolnosti u vezi nestanka dece iz porodilišta i na tome se sve završilo. Mi ne znamo do kojih podataka je odbor došao i uopšte šta je sa tim podacima.

  Prema raspoloživim podacima broj roditelja koji su potraživali svoju decu i obraćali se državnim organima u vezi sa nestankom dece iz porodilišta u periodu od 1. januara 1970. godine do 9. septembra 2013. godine, kada je nastupila pravosnažnost presude Međunarodnog suda, je u rasponu od 350 do 650. I ovaj sam raspon od 350 do 650 govori o nepouzdanosti i neutemeljenosti ovih podataka.

  Prava pitanja su – koliko dece je umrlo ili nestalo po godinama, koliko dece je umrlo ili nestalo po gradovima, koliko dece je umrlo ili nestalo u porodilištima? Ova pitanja zahtevaju odgovor kako bi se jedna uvezala pouzdana i utemeljena priča. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala profesore Bojiću.

  Poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i član u 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.

  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, još je tu puno probleme ostalo u ovom zakonu, bez obzira na to što pokušavate da predstavite da je tom jučerašnjem sastanku, u stvari da je taj jučerašnji sastanak nešto rešio i da sada više nikakvih problema nema. Ostaje činjenica da ste vi nas i do juče ubeđivali da je ovaj zakon najbolje moguće rešenje iako su se tada bukvalno sva udruženja roditelja koja traže svoju decu protivila donošenju takvog zakona.

  Dosta toga ste promenili i danas nas opet ubeđujete da je ovo najbolje moguće rešenje. Jedini je zaključak taj da kakav god papir da pošalje Vlada Republike Srbije vi ćete kao papagaji ponavljati bolje od ovoga nema, ovo je najbolje moguće, dajte da donesemo bilo kakav zakon, uvek se može dalje popravljati i slično.

  Vi sada uvodite to neko telo koje ne znam da li ćete moći, odnosno komisiju koja ne znam da li ćete moći da podvedete pod nezavisno telo iz presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Ima od 15 članova šest koje imenuje Vlada, devet koji pripadaju udruženjima.

  Međutim, ono što mi je upalo u oči je jedna druga stvar. Vi ste zakonom propisali da svedoci o veštaci koji odbiju na sudu da svedoče, da će oni imati, odnosno da će sud moći da ih kazni veoma visokim kaznama koje idu čak za pravna lica i do tri miliona dinara, međutim kada je reč o radu komisije toga nema. Ne vidim razlog zašto nije predviđeno da i državni organ, institucija, ili pojedinac koji odbije da da podatke koje može tražiti ta komisija, da slične kazne postoje i na raspolaganju komisiji koja će se baviti utvrđivanjem istine. To je nešto što je potpuno logično.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  (Nemanja Šarović: Evo, hvala i vama da ne bih završio rečenicu, ako mislite da će to pomoći. Hvala.)
  Hvala vam, kolega Šaroviću.
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Ružica Nikolić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Zahvaljujem gospodine Marinkoviću.

  Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo i ovim amandmanom tražili brisanje člana, konkretno člana 16, kao što smo tražili i brisanje svih članova Predloga zakona, jer smatramo da se ovim predlogom, a kasnije i zakonom neće rešiti problem nestalih beba koji je prisutan već više decenija.

  Mi smatramo da je ovaj predlog zakona sraman, da je ponižavajući kako za svakog roditelja, tako i za svakog građanina Republike Srbije jer se na ovaj način legalizuje, odnosno ozakonjuje trgovina decom. Takođe je ponižavajuća i predložena zakonska odredba kojom se propisuje novčana naknada u iznosu do 10.000 evra, pa vas pitamo, da li mislite da će roditeljima taj novac pomoći da zaborave da im je neko ukrao dete? Naravno da neće niti će im tih 10.000 evra ublažiti bol, jer za svakog roditelja dete nema cenu.

  Ovo što radite je sramno i skandalozno i problem je što mislite da sve možete da rešite novcem. Ovo definitivno ne možete. Skandalozno je i način na koji ste formirali sinoć ovu komisiju. Mi smatramo da je ovaj zakon marketinški, da je u predizborne svrhe i da predstavlja bruku i sramotu i farsu kako bi pričali da ste na ovaj način, ovim predlogom počeli da rešavate problem. Zahvaljujem.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, koleginice Nikolić.
  Doktor Orlić se javio.
  Izvolite, po amandmanu.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Jedna važna napomena. Ako predstavnici udruženja roditelja smatraju da je dobro, sumnjam da neko sa suprotne strane sale zna od tih ljudi bolje kako oni treba da misle i da osećaja, a smatraju svakako da je dobro jer između ostalog komisija je bila predmet ovih dogovora i sada postaje sastavni deo zakona podrazumeva učešće od šest predstavnika Vlade s jedne strane, devet predstavnika upravo ovih udruženja roditelja, dakle značajan prostor upravo za te ljude da se bave pitanjima koji oni smatraju najvažnijim.

  Siguran sam da je to u interesu tih ljudi i zbog toga uopšte ne sumnjam da je opravdana njihova podrška ovom predlogu i ovim rešenjima. Još jednom, ako ti ljudi imaju podršku za ovu, mislim da mi ostali možemo da budemo samo zadovoljni što je tako.