Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2020.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-20

2. dan rada

26.10.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:25

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nikola Radosavljević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani potpredsedniče, poštovani narodni poslanici, amandman 5. člana 20. koji je podnela poslanička grupa Ujedinjena dolina – SDA Sandžak upravo ukazuje na to da oni ne brinu o porodici, bar ne tako dovoljno i dobro koliko mi to želimo i nemaju tako dobru sliku kako treba brinuti o selu, ali zato za prethodne amandmane koje su podneli traže da se isključivo samo nacionalne manjine pominju svuda.

Danas kada sam čuo gospodina Šukala, složio bih se sa njim da, daj Bože, da nacionalne manjine koje žive u Hrvatskoj, koje žive u Federaciji imaju isti status kao nacionalne manjine u Srbiji. Zato ja ne želim da podržim ovakav amandman, a ujedno podržavam zakon o ministarstvima.

Zakon o ministarstvima ovakav kakav je predložen stvara osnovu za besprekorno funkcionisanje Vlade Republike Srbije. Veoma je važno da se ovakvim predlogom uvode tri nova ministarstva čiji će rad direktno uticati na boljitak i rešavanje problema građana Srbije - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, kao i Ministarstvo za brigu o selu koje će zaokružiti na najbolji način efikasno delovanje Vlade Republike Srbije.

Imajući u vidu to da ja dolazim iz centralne Srbije, iz centra Pomoravskog okruga gde se veliki broj stanovnika upravo bavi poljoprivredom, posebno bih istakao značaj Ministarstva za brigu o selu koje će se na najdirektniji način baviti selom i problemima naših seljaka, odnosno njihovim rešenjem.

Takođe, imajući u vidu i to da je Srbija izrazito ruralna zemlja i da gotovo polovina stanovništva živi na selu, osnivanje ovakvog ministarstva je pravi potez.

Inače, seljak je kroz istoriju, a i sve do danas dao ogroman doprinos Srbiji, i u vremenima kada je to bilo teško ekonomski, a i danas kada gradimo punim koracima napred.

Takođe, seljak je taj koji je izneo sve ono što je važno, sve ono što je bitno za poljoprivredu i zato danas imamo u ovoj godini izvoz od oko tri milijarde dolara.

Najveći problem jeste smanjenje broja stanovnika u Srbiji i ta migracija, i ne samo migracija u inostranstvo, nego migracija iz sela u grad. Naš predsednik Aleksandar Vučić je više puta govorio o tome i istakao – oživljavanjem sela popravićemo takvu sliku, demografsku sliku naše zemlje i smanjićemo tendenciju smanjenja broja stanovnika u ruralnim sredinama.

Vlada Republike Srbije je u proteklom periodu zaista učinila mnogo na zaustavljanju ovakvih migracija i ovakvog trenda. Oživljavanje zadrugarstva je odličan put i na tome su Vlada i nadležno ministarstvo uspešno radili od 2017. do 2020. godine i sa time treba nastaviti i u narednom periodu, jer zadrugarstvo je najfiniji i najbrži oblik upošljavanja ljudi sa sela i sa takvom praksom moramo nastaviti.

Tako je, na primer, i u opštinama iz Pomoravskog okruga, iz koga ja dolazim, Rekovac i Despotovac, učinjeno zaista puno. U Rekovcu, kao i Despotovcu asfaltirani su kilometri seoskih puteva i nasipani, takođe. Rekonstruisane su ambulante i zdravstveni objekti. Rekovac je primer gde se dobro radilo u seoskim sredinama i gde Ministarstvo za brigu o selu može da se uključi i još više da pomogne.

Da vas podsetim, u Rekovcu 80% stanovništva živi i radi upravo od poljoprivrede.

Slična situacija je i u Despotovcu, takođe i u Svilajncu, gde takođe vredi ulagati u poljoprivredu.

U Paraćinu imamo takođe novu vlast koja je izašla iz jednog mraka koji je godinama vladao tamo i sigurno je ambiciozna i da će po pitanja unapređenja poljoprivrede raditi maksimalno.

Jagodina ima 52 sela i gotovo polovina ukupnog broja stanovništva živi na selu, gde postoje dobri uslovi za život i za rad, ali uvek ima prostora da se sve to učini još boljim u saradnji naše lokalne samouprave i Vlade Republike Srbije.

Dobri putevi, infrastruktura, razvijeno zdravstvo, zemljoradničke zadruge zadržaće seljaka na zemlji, odnosno na selu.

Ništa manje bitno nije ni Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, jer je i sam predsednik Aleksandar Vučić više puta naglasio da se Srbija, kao i zemlje u okruženju upravo suočavaju sa smanjenjem broja stanovnika sa padom nataliteta i odlivom mladih. Zato je ovo ministarstvo veoma važno kako bi se realizovale mnoge aktivnosti države, kao što je i plan našeg predsednika Aleksandra Vučića Srbija 2025. godine. Isto tako je i važno Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Završio bih tako što bih rekao da u potpunosti podržavam ovaj zakon, da građani Pomoravskog okruga takođe, zato što Zakon o ministarstvima treba podržati, to je u najboljem mogućem interesu svakog građanina i stvara jednu pretpostavku za besprekorno funkcionisanje svih segmenata našeg društva, a naročito kada nas čekaju izazovi počev od pandemije virusa korona, do očuvanja ekonomske stabilnosti, borbe za očuvanje našeg Kosova i Metohije i naravno, borbe protiv kriminala. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem i čestitam na prvom izlaganju u Narodnoj skupštini.
Na član 23. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Reč ima narodni poslanik Zoran Tomić, a preostalo vreme za raspravu poslaničke grupe „Aleksandar Vučić - Za našu decu“, 11 minuta i 30 sekundi. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Tomić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, govoriću o amandmanu 6, ali ću se nadovezati i na prethodni amandman, gde su podnosioci kojih nema ovde u sali, a čisto sumnjam da će biti u terminu za glasanje, što govori dovoljno o njihovoj ozbiljnosti i želji da daju neki konstruktivni doprinos celoj ovoj raspravi, gde oni predlažu da se zapravo dva ministarstva spoje u jedno, uz standardnu argumentaciju da je to svrsishodnije i uz uštedu budžeta.

Želim da kažem da kad je u pitanju budžet, nema potrebe da se brinemo, jer reformama koje su sprovedene još od 2014. godine kada je premijer bio Aleksandar Vučić, koje nisu bile popularne, ali znamo da su bile neophodne, dale su rezultate da mi danas imamo stabilne finansije, da imamo nikada veći budžet i kada su u pitanju troškovi da su oni uvek racionalni, opravdani i da iza sebe imaju rezultate.

Takođe, kada govorimo i o određenim odlukama, nije dovoljno samo razmatrati rashodnu stranu, treba gledati i drugu stranu, a to su efekti koji se postižu, a svakako da efekti sa ova tri nova ministarstva koja su ovim zakonom podneti će biti mnogostruko veći, nego predlog koji su predlagači ovde dali, jer zapravo sa razlogom se i formiraju, a to su problemi koje je država koje je predsednik Aleksandar Vučić i SNS, primetili i na čemu se radilo još u prethodnom periodu, a sada će sa novim ministarstvima dobiti dodatni zamajac da mogu i dalje da se reše.

Jako je važno da se vodi briga o selu, jer selo ima veliki potencijal koji mi tek treba da iskoristimo, ne samo u smislu ulaganja kroz poljoprivredu, što je zaista odlično ostvareno kroz Ministarstvo poljoprivrede, već i u razvoj etno-turizma, obrazovnog turizma, ali takođe, podrške idejama mladih ljudi i načina da ti mladi ostanu na selu, da tu rade, a kroz podizanje nove infrastrukture bolje ćemo povezati sve krajeve Srbije, formiraće se nove industrijske zone i mogućnosti da ti mladi svoje delatnosti i ideje realizuju, ne samo u segmentu poljoprivrede, već i u segmentu digitalizacije, po čemu smo takođe jedni od lidera u regionu.

Kada govorimo o porodici 2018. godine predsednik Aleksandar Vučić je predložio mere koje su sprovedene i kao što smo čuli na prethodnom zasedanju, dale su rezultate, veći broj novorođene dece, i ono što je meni drago da imamo veći broj mladih ljudi koji se odlučuju da sklope brakove, da formiraju porodice, ljudi koji su dosta mlađi od mene, a i sam sebe smatram i dalje mladom osobom, iako imam 31 godinu.

Formiranjem ova dva ministarstva kao dva zasebna, stvoriće se uslovi da se još efektivnije, efikasnije krene u samu borbu, imaćemo dovoljno resursa i načina da kroz nove mere i instrumente koje će se primeniti ostvarimo rezultate, a koji će opet biti sastavni deo svih onih šest principa, odnosno ciljeva koje je predsednik Aleksandar Vučić izneo, a koje na kraju trebaju da daju efekat da Srbija bude mnogo bolje mesto za život, mesto gde će mladi ljudi ostajati i gde će formirati porodice, što zapravo već vidimo da imamo deo rezultata ostvaren.

Ono što na kraju želim da kažem da svakako neću podržati ove iznesene amandmane. Glasaću o predloženom Zakonu o ministarstvima koji je, kao što sam rekao, samo prvi korak u ostvarivanju svih ovih šest principa, a o ozbiljnosti dijaloga i predloga koje je ova grupacija od šest poslanika iznela govori zapravo o njihovom neprisustvu u sali, a i videćemo kroz samo glasanje.

Samo na kraju da kažem da, evo, ovo je mesto gde treba da se vodi dijalog, gde treba da se vode rasprave, razmena mišljenja kroz argumente. Mi smo odličan posao danas uradili, samo šteta što druga strana to ne shvata, što ona nije ovde, jer za dijalog su potrebne dve strane. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 24. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 25. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 26. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem ponedeljak, 26. oktobar 2020. godine sa početkom u 18,00 časova, kao Dan za glasanje o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Zahvaljujem svima na odličnoj raspravi. Nastavljamo sa radom u 18,00 časova.
(Posle pauze)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Primili ste ostavku narodnog poslanika Marka Đurića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.
Shodno članu 88. stav 1. tačka 2) i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran narodnom poslaniku Marku Đuriću, danom podnošenja ostavke.
Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 205 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o ministarstvima, u načelu.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – 204, jedan nije glasao.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 2. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – jedan, protiv – 42, nije glasalo 162 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – jedan, protiv – 20, nije glasalo 184 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – niko, protiv – 17, nije glasalo 188 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – nula, protiv – 11, nije glasalo 194 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za –nula, protiv – pet, nije glasalo 200 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za –nula, protiv – 14, nije glasalo 191 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za –nula, protiv – 13, nije glasalo 192 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – nula, protiv – 11, nije glasalo 194 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – nula, protiv – 14, nije glasao 191 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – 201, nije glasalo četiri poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o ministarstvima, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje.
Ukupno je glasalo 205 narodnih poslanika, za – 205 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o ministarstvima.
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.
Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
Narodni poslanik Enis Imamović, na sednici 26. oktobra 2020. godine, u 11 časova i 44 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje.
Ukupno je glasalo 203 narodnih poslanika, protiv – tri, nije glasalo – 200 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Vladan Glišić, na sednici 26. oktobra, u 13 časova i 37 minuta, ukazao je na povredu člana 106. stav 1. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje.
Ukupno je glasalo 202 narodna poslanika, protiv – tri, nije glasalo 199 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja u 2020. godini.
Želim sve da podsetim da mi očekujemo da u toku sutrašnjeg dana stigne predlog i zahtev za zakazivanje sednice Narodne skupštine posvećene raspravi o programu Vlade i izboru mandatara, odnosno predsednika Vlade i članova Vlade.
Sednica bi bila održana u sredu.
Takođe, želim da obavestim sve članove Kolegijuma da sam zakazao za sredu u devet sati ujutru sednicu Kolegijuma.
Zahvaljujem se.