Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2020.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-20

2. dan rada

26.10.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:25

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Đorđe Milićević se javio povodom, nisu replike i Poslovnik, nego povodom amandmana.
Sada ću da zamolim i to želim posebno da, izvini Đorđe samo da pre nego što, želim da kažem da smo mi danas zakazali, ja sam kao predsednik Skupštine zakazao sednice svih odbora. To znači da će danas biti konstituisani svi odbori, svi preostali odbori, znači, radna tela Narodne skupštine da ne bi to bilo u različitim danima, dogovorili smo se da to obavimo sve u jednom danu.
Takođe, želim da vam kažem da u skladu sa onim što sam i rekao u subotu od 14,00 do 15,00 sati je pauza i da najavim da ćemo raditi u slučaju potrebe i posle 18 sati danas. Nema potrebe da čekamo kasnije to vam odmah kažem danas da možete da planirate svoje aktivnosti.
Sada bih želeo da, kao što sam najavio da će svi potpredsednici učestvovati u radu, u predsedavanju. Želeo bih da zamolim da sada predsedava Elvira Kovač. Ne znam da li je to bilo do sada, možda je to i posle dužeg vremena i da li je ikada to bilo da je predstavnik nacionalne manjine, a to je upravo i odgovor na ono što je gospodin Imamović malopre govorio, će predsedavati radom Narodne skupštine. Bilo je i ranije potpredsednika i reda manjina, ali nisu predsedavali Skupštinom. To je najbolji pokazatelj koliko želimo da predstavimo Srbiju, kao zemlju svih građana bez obzira na nacionalnu pripadnost, a naravno radujem se da će to biti i gospodin Zukorlić.
Sada dajem reč gospodinu Đorđu Milićeviću.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, predsedniče.

Obzirom da govorimo o nacionalnim manjinama, evo, upravo slika koju vidimo za stolom predsedavajuća, odnosno predsedništva, vrlo jasno govori kakav Srbija odnos ima prema nacionalnim manjinama i kakav mi odnos ovde u parlamentu imamo prema predstavnicima nacionalnih manjina. Evo, upravo predsedava neko ko je predstavnik nacionalnih manjina, a u toku narednog dana ili u tok ovog dana predsedavaće pretpostavljam i gospodin Zukorlić koji je takođe predstavnik nacionalnih manjina.

Želim da kažem da je gospodin Rističević u potpunosti u pravu kada kaže da Srbija prednjači naspram svih ostalih država u poštovanju prava nacionalnih manjina i da je Srbija simbol novih vrednosti. Obzirom da smo tokom ove rasprave mogli čuti i neke druge konstatacije, dozvolite mi da u vremenu koje pripada poslaničkoj grupi dam i saopštim i stavove naše poslaničke grupe pogledom izrečenih konstatacija.

Gospodine Jovanov, nemojte da se naljutite ovo nije moja, odnosno ovo što ću sada reći, nije moje, već samo citiram ono što su mediji preneli. Kaže ovako – Srbija mađeha do 2000. godine, a postaje naša zemlja posle 2000. I to kaže neko ko je bio nosilac jedne izborne liste, pa je izabran za poslanika u Skupštini Srbije, pa 2008. godine formiranje Vlade Republike Srbije imenovan za ministra bez portfelja, a u njegovoj nadležnosti je bila i Kancelarija za održivi razvoj i nedovoljno razvijena područja. Pa, je ovu funkciju obavljao do 2014. godine i posle promene vlasti 2012. godine kratko vreme bio ministar bez portfelja. Pre četiri godine zalagao se za rehabilitaciju Aćifa-efendije ratnog predsednika Novog Pazar koji je streljan u januaru 1945. godine, a vrlo prepoznatljiv po dobrim odnosima sa ovim tzv. prištinskim političarima između ostalog sa Bedžitom Pacolijem.

Nemam ja ništa protiv, ali to govori o odnosu tamo nekoga, i ja mu ime više neću spominjati, tamo nekoga ko ima svoje predstavnike ovde u republičkom parlamentu i ko kaže da poštuje Srbiju kao svoju, kao našu državu.

Moje pitanje je, ja sve vreme citiram, ovo je izveštaj novinara, ja sve vreme citiram, a novinaru kažu – da se prilikom izbora za jednog od tih nacionalnih saveta mogli čuti uzvici, pa između ostalog i sandžačka republika i živela sandžačka zastava. Ja samo citiram.

Sa druge strane, vidim da ovde pokušava da se provuče jedna teza ko sme da priča i šta sme da priča. Sve teme, sve ono o čemu smo danas govorili i o čemu je gospodin Jovanov govorio i o čemu je gospodin Rističević govorio, Đukanović i koleginica koja je govorila o amandmanu. Ja sam dosta govorio i žao mi je što jedan od govornika nije, verovatno je zakasnio, imao je važnijih poslova pa nije čuo da sam citirao i zakone i govorio zašto smatram da je ne prihvatljivo da predlagač prihvati ovaj amandman. To je sve valjda poštovanje i to je sve valjda u duhu političke demokratije i političke tolerancije i političke kulture.

Gospodine Zukorliću, drago mi je da ste došli. Maločas sam se pitao gde se. Vrlo mi znači vaše prisustvo sada i voleo bih ako možete da dođete u poslaničke klupe, odnosno, ako smatrate da treba, a ja ću vam reći zašto.

Vrlo mi je interesantno da o izbornim uslovima govori neko ko je sve vreme učestvovao u međustranačkom dijalogu sa evropskim parlamentarcima i ko je vrlo jasno kroz taj dijalog mogao da čuje šta je stav evropskih parlamentaraca kada je završen taj prvi deo međustranačkog dijaloga, a to je da je na postignut jedan konstruktivan napredak i da idemo ka jednom demokratskom duhu i da je najveći deo onoga što je bila agenda koja je definisana tokom međustranačkog dijaloga realizovana. Ispravite me ako grešim, tu su učesnici međustranačkog dijaloga. Koleginice i vi ste jedan od učesnika.

Gospodine Zukorliću, meni je vrlo interesantno da, kako je ovde rečeno nekakvom, ne bih rekao teroru, nego nekakvom kontrolom režima kaže - sve je vršeno pod kontrolom režima, verovatno misleći na parlamentarne i lokalne izbore govori neko ko je pokušao mimo volje građana, nakon konstituisanja lokalne vlasti u Sjenici da preuzme vlast u Sjenici i to kroz klasičan vid političke trgovine. Vi mene ispravite ako ja grešim. Ja sam se tokom međustranačkog dijaloga vrlo jasno zalagao za jedno od ključnih pitanja, jer sam smatrao da je to važno.

Rekao sam predstavnicima evropskog parlamenta - mi smo vas poslušali, mandat pripada poslaniku. Sada tražimo od vas mišljenje da nam kažete, nećemo mi taj problem imati sada, ali razmišljam o perspektivi, razmišljam o budućnosti. Nemamo mi ništa protiv mandat pripada poslaniku, ali kako da sprečimo da taj mandat bude predmet političke trgovine u periodu koji je pred nas? Jer politička trgovina unosi političku nestabilnost, a politička stabilnost je od izuzetne važnosti i značaja za napredak Srbije.

Na to pitanje nisam dobio odgovor, a čini mi se da smo vrlo brzo odmah nakon ovih izbora, gospodine Zukorliću, imali prilike da konkretno na delu vidimo šta sam želeo da postignem kroz pitanje koje sam postavio i to baš ni manje ni više nego u Sjenici.

Zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem, uvaženi kolega Milićeviću.

Zahvaljujem na lepim rečima, a nisam htela da vas prekidam, ali bih zamolila sve narodne poslanike da bez obzira na to kolika može da bude širina tumačenja, da se vratimo na dnevni red i govorimo o dnevnom redu.

Kao predstavnica nacionalne manjine izuzetno me raduje da danas kada prilikom rasprave o ovim amandmanima se čulo dosta o političkoj zastupljenosti pripadnika stranaka nacionalnih manjina, zapravo imam tu čast da vodim ovu sednicu i trudiću se da to radim u skladu sa Poslovnikom.

Posle ove diskusije je nekoliko narodnih poslanika tražilo reč po Poslovniku i repliku koju im je omogućio.

(Đorđe Milićević: Ne može repliku, nisam nikoga spomenuo.)

Naravno, niste nikoga povredili, ali pošto ste se imenom i prezimenom direktno obraćali i spomenuli narodnog poslanik, potpredsednika Narodne skupštine, gospodina Zukorlića.

(Đorđe Milićević: Potpredsednika, da.)

Reč ima narodni poslanik Samir Tandir.

Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Samir Tandir

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, znaju građani Srbije i Sandžaka kako se pojedinci ponašaju kada su na vlasi, a kako se ponašaju kada su u opoziciji. Za to što građani u Tutinu nemaju vodovod najviše je odgovorna lokalna vlast koja se tamo ne menja već 20 godina.

Znači, kada govorimo o nivou odgovornosti treba da budemo realni i da pogledamo koliko sam ja i moja stranka bili u vlasti, šta smo to obavljali od funkcija, pa tek onda da savetujemo i da solimo pamet nekim drugima.

Tačno je, spominjala se danas ovde i koalicija u Sjenici, mi smo sa našim partnerima iz Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije napravili koalicionu vlast koju su pojedinci pokušali vanzakonskim sredstvima da sruše. Zatekli smo tamo jako tešku situaciju i mislim da ćemo uz podršku Vlade Republike Srbije i svih ministarstava rešavati nagomilane probleme.

Što se tiče Sandžaka, Sandžak nije samo Novi Pazar, to su i Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Tutin i Sjenica i sve građanke i građani koji žive u Sandžaku poprilično teško žive, i Bošnjaci i Srbi i Crnogorci i Romi. Svi mi zajedno moramo da radimo da i Srbija i Sandžak budu najbolje mesto za život, za sve građanke i građane koji ovde žive.

Zbog istine želim da spomenem da je Vlada u prethodnom mandatu počela da rešava brojne nepravde.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.

Isteklo vam je vreme predviđeno za repliku.

Reč ima narodni poslanik Enis Imamović, po Poslovniku.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Hvala, uvažena koleginice, u ovom slučaju predsedavajuća.

Zamolio bih vas da mi kažete o kojoj tački trenutno raspravljamo? Da li je na dnevnom redu amandman?
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Trenutno raspravljamo o amandmanu na član 2. sa ispravkom, kojeg su zajedno podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nađa Bećiri, Mirsad Hodžić i Ađan Bajrami.

Zamolila bih vas ako ste reklamirali povredu Poslovnika citirate tačan član Poslovnika i obrazložite.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Naravno. Prvo sam morao da čujem od vas da bi vam rekao da ste povredili član 106. po kome govornik može da govori samo o tački dnevnog reda. Dakle, mi smo u amandmanu koji ste upravo pročitali predložili da se ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu dodeli nadležnost i manjinske samouprave. Nisam primetio da su se prethodni govornici ijednom rečenicom dotakli amandmana koji smo predložili.
Da li me čujete, predsedavajuća?
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Čujem.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Mene ili zamenika?