Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2020.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-20

2. dan rada

26.10.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:25

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine Jovanov.

Ukoliko nema više prijavljenih, odnosno ima po amandmanu.

Predlagač Enis Imamović.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Drago mi je da ste, kolega, ušli u tumačenje suštine ovog amandmana. Tu ste mogli da vidite da nadležnost Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu jeste i organizovanje izbora, između ostalog i organizovanje izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, kao i vođenje biračkih spiskova među koji spada i svakako poseban birački spisak u okviru kog se pripadnici nacionalnih manjina izjašnjavaju prilikom izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina.

Dakle, u skladu sa tim nadležnost manjinske samouprave i te kako spada u okvir Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ja ne vidim gde smo mi u članu 2. preskočili naziv manjinske samouprave. Dakle, mi smo u stavci devet – ministarstvo državne uprave, lokalne i manjinske samouprave predložili jasan naziv. Dakle, ako govorimo o istom amandmanu, govorimo o amandmanu na član 2. koji smo mi podneli.

Ukoliko je bilo nekih tehničkih grešaka prilikom podnošenja amandmana, to svakako može i da se uzme u obzir činjenica da ste vi ovaj zakon, Zakon o Vladi, što sam i u načelnoj raspravi rekao, stavili po hitnom postupku, dakle po ubrzanoj proceduri, da ste u nekoliko navrata u javnosti davali jedne, druge, treće smernice, jedne, druge, treće datume za izbor Vlade i onda ste nakon četiri meseca po hitnom postupku stavili Zakon o izboru Vlade.

Dakle, mi smo jedna regionalna manjinska stranka. Mi imamo samo pet odbora i mi stižemo onoliko koliko su naši kapaciteti. Dakle, predlažemo u članu 2. da se Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu ostavi nadležnost rukovođenja registra, organizovanje izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, rukovođenja rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina zato što je to u nadležnosti i trenutnog, aktuelnog ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Dakle, uvođenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava ne stvaraju se nove okolnosti kada je u pitanju organizovanje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji su, kao što sam u nekoliko navrata rekao, organi manjinske samouprave za koje je logično da budu u Ministarstvu državne uprave, lokalne i manjinske samouprave. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.

(Milenko Jovanov: Replika.)

Gospodin Jovanov, replika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Hvala vam, gospođo Kovač.

Ja sam znao da je SNS kriva što amandmani ne valjaju i znao sam da je negde verovatno i Aleksandar Vučić lično kriv, ali nisam samo znao kako? Evo, sada smo i to razjasnili.

Dakle, mi smo tim izborima, terminima, najavama zbunili podnosioca amandmana i on nije podneo valjan amandman. Tako, zli mi, ja se izvinjavam evo u ime SNS što smo vas zbunili.

Nije sporno da vi kažete da postoji greška, da prihvatite grešku, mala stranka kako ste sami rekli, ja to sve razumem, sve je to u redu. Problem je u tome što vi pokušavate da objasnite ovo nečim što opravdanje nije. Znači ovo nije tehnička greška. Ne možete govoriti o tehničkoj grešci kada vi pravite, suština vašeg amandmana jeste, i drugog i onog kasnije jeste drugačije definisanje delokruga ministarstva.

Dakle, vi nazivate ministarstvo drugačije, a onda to više nigde ne spominjete. Nije to tehnička greška. Tehnička greška bi bila da ste vi napisali umesto „lokalne samouprave-lkalne samouprave“, to vam je tehnička greška, pa ubacite ovo pa ste ispravili. Vi ovde bukvalno zanemarujete ono što vam je srž naziva ministarstva. To je ono jedino što ste izmenili, to je manjinska samouprava i to više nigde ne spominjete. Spominjete kasnije u tekstu, a ministarstvo se više tako ne zove. Ono se samo u naslovu tako zove, u naslovu, dakle, iznad člana 11.

Isto vam važi i za član 13. Dakle, nalepili ste, copy-paste ste uzeli iz Ministarstva spoljnih poslova, prebacili u Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa ne znam kako ste onda ovo uspeli? Ako nije copy-paste, onda je još gore.

Ja vam dajem priliku da se lakše izvučete da kažete pogrešio neki službenik, međutim vi kažete da nije. Znači, ovo je apsolutno neznanje.

Dakle, Ministarstvu unutrašnjih poslova prebacujete kompletnu upravu iz spoljnih poslova, a nastavljate da je definišete da rade u spoljnim poslovima.

Najzad, ovo je amandman sa ispravkom. Šta ste ispravljali, zaboga? Podelili ste ono što ste napisali u jednom amandmanu na osam amandmana, a gomilu loših stvari ste ostavili.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem. Vreme predviđeno za repliku je isteklo.

Po amandmanu reč ima narodni poslanik Krsto Janjušević.

...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Hvala, predsedavajuća.

Uvažene kolege, vezano za amandman i primedbe da utiču na položaj nacionalnih manjina i vezano za deo oko izbora ima jedan zanimljiv, jako zanimljiv deo oko izbora. Tačnije, prethodnih predsedničkih izbora gde je lider, gospodin koji je podnosilac amandmana, pozvao građane, konkretno u Sjenici i Tutinu da glasaju za Sašu Jankovića za predsednika Srbije.

U Tutinu živi 1% Srba, u Sjenici nekih 17%. U Tutinu je Aleksandar Vučić osvojio 77,5%, a u Sjenici 79% glasova građana.

Dakle, da li je greška ovde ili onde u amandmanu, da li neko želi nešto loše tim građanima, pa ko će dati bolji odgovor da li je greška ili da li neko želi dobro ili loše od njih samih, a oni to kažu na izborima, uz ozbiljnu izlaznost.

Dakle, govoriti o tome, oseća se poprilična neuravnoteženost između vaših stavova ovde i onoga što se vidi na lokalu. Niko više ne sluša tu vrstu političke demagogije da je neko ugrožen.

Znate, tamo ljudi već razmišljaju o rekonstrukciji putnog pravca Novi Pazar-Ribariće, 24 kilometara, 540 miliona vrednost. Tamo ljudi već gledaju već završetak radova u delu Sjenica-Aljinović, 13,8 kilometara. Tamo ljudi već očekuju nastavak konstrukcije puta Novi Pazar-Sjenica, 43 kilometra Raška-Novi Pazar i očekuju auto-put preko Peštera koji će krajem iduće godine doći do Požege. Dakle, neće on doći do Požege da bude samo bolje građanima Požege, nego će prići bliže Pešteru da bude bolje svim građanima koji žive i u Novom Pazaru i u Sjenici i u Tutinu i celom tom delu Srbije.

To su ljudi koji su zagledani u ekonomski napredak Srbije, u predsednika koji ne pravi razliku u veri, naciji, koji se ponaša prema svima isto. Znate, kada bi se mi sad bavili time da neko u Užicu kaže - a što ide preko Peštera, a što jesmo li to mi, je li to nas neko zaobišao? A, zamislite kada bi ušli dublje da se bavimo time, pa onda neko kaže - a što su ovde Srbi diskriminisani? Ne, niko nije diskriminisan, zato što su to sve građani Srbije.

E, zavisno od toga da li je vaš lider u fotelji ili nije, mi se nećemo puno potresati, pa da vam poverujemo da su građani diskriminisani. Ovde je jedino izgleda diskriminisan vaš lider, kome mnogo nedostaje fotelja. Ako je to baš tako, dajte, kupićemo mu jednu fotelju, samo nemojte iznositi neistine. Kupićemo mu najbolju fotelju koju ima.

Dakle, Raška oblast je kolevka srpske državnosti i vi pojedinci koji bi od nje napravili grobnicu srpske državnosti ćete biti zajedno od Srba i Bošnjaka poslati u političku istoriju. Zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem, uvaženi kolega Janjuševiću.

Znam da ste vi iskusni narodni poslanik, zamolila bih sve vas da se podsetimo odredbe Poslovnika prema kojima se ne obraćamo direktno jedni drugima, već preko predsedavajućeg, jer upravo ste otvorili priliku da gospodin Enis Imamović, kome ću, naravno, dati pravo na repliku, vam replicira, da poštujemo Poslovnik.

Izvolite.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Hvala, uvažena predsedavajuća.

Dakle, ovde su izrečene, pored tih sitnih uvreda, koje slušamo čitav dan o nekakvim foteljama itd, itd, ovde su izrečene izuzetno teške reči, a to je da neko ovde na bilo koji način ugrožava i srpsku državnost i Srbe i u Sandžaku. Ja ne razumem odakle vama, kolega, toliko pogrešni stavovi na račun SDA Sandžaka.

Vidite, i ovde sam tok diskusije, samo ponašanje vladajuće većine i količina agresije na samu činjenicu da se jedna partija drznula da predloži amandman, pa kako to da neka partija, naročito manjinska, se usuđuje da kaže šta to treba da se uradi sa ovim zakonom? Možda je to dokaz da je bila sama naša greška zašto i mi nismo bojkotovali izbore. Šta ćemo mi ovde? Postavlja se pitanje šta će ovde bilo ko ko drugačije misli od vladajuće većine? Jel vidite vi kako prihvatate svaku kritiku? Jel vi vidite kako prihvatate svako različito mišljenje?

Vi sat vremena ovde iznosite razne frustracije o čoveku koji nije ni prisutan i tako nekoliko dana. Zašto? Zato što je jedino njegova stranka i parlamentarna grupa, kojoj mi pripadamo ovde, opoziciona. Pa, dajte ljudi, smislite način kako da istrpite šest manjinskih opozicionih poslanika u parlamentu u narednom sazivu.

Inače, mi ćemo sami sebi postaviti pitanje šta je razlog što mi ovde dolazimo?
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Izvinjavam se, isteklo je vreme.
...
Stranka demokratske akcije Sandžaka

Enis Imamović

Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
Pa, isteklo je vreme, naravno. Šta, istekao je smisao u ovoj Skupštini.