Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2020.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-20

2. dan rada

26.10.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:25

OBRAĆANJA

...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Molim vas, kolega, da se pridržavate Poslovnika i da ne zloupotrebljavate ni tolerantnost moje prethodne koleginice, a ni moju. Zahvaljujem.
Po amandmanu, Boban Birmančević.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, predlažem da se amandman odbije, a navešću i razloge za to.

Između ostalog, saglasan sam da niko u ovoj Skupštini, niti bilo gde u Srbiji, ima pravo da bilo koga osporava u tome da izrazi i iskaže svoje mišljenje i da to mišljenje obrazloži. Ali, ja zaista moram da postavim pitanje - ima li pravo i ova skupštinska većina na svoje mišljenje? Ima li pravo bilo ko u Srbiji, imaju li pravo građani da kažu svoje mišljenje? Upravo u ovoj Narodnoj skupštini i ove godine i u ovom trenutku i 2016. i 2014. i 2012. godine, pa i prethodnih godina, i 2008. godine, nalazili su se oni koji su dobili glasove građana Srbije i u skladu sa tim, mi govorimo u interesu građana, u interesu onih koji su glasali i u interesu onih koji su svojim glasom rekli da mi treba da budemo ovde i da treba da zastupamo njihove interese.

Zato molim za razumevanje i molim da neko u ovoj opoziciji konačno shvati da i skupštinska većina ima pravo na svoje mišljenje, da građani Srbije imaju pravo na svoje mišljenje. Upravo u skladu sa odlukama građana Srbije imamo i saziv ove Skupštine.

Srbija nije samo Beograd, nije samo Novi Sad, ni Niš, Kragujevac. Srbija se nalazi i u selima i u manjim gradovima i u manjim opštinama. Upravo zahvaljujući Aleksandru Vučiću, zahvaljujući njegovoj viziji i viziji koja je pretvorena u stvarnost, više u Srbiji ništa nije daleko. I na današnji dan, u ovom trenutku radi se auto-put Ruma-Šabac, radi se brza saobraćajnica od Šapca do Loznice, radi se novi most preko reke Savi, ali je u najavi i auto-put od Novog Sada do Rume. U najavi su i drugi auto-putevi i upravo putevi koji će povezati sve one krajeve koji nekada nisu bili ni u planu.

Ono što sada radi predsednik Srbije, to neke druge stranke nisu mogle da ubace ni u predizborna obećanja, a pravili su predizborna obećanja tako što su sedeli i smišljali kako ponovo i po ko zna koji put da obmanu svoje građane.

Upravo predlog zakona koji je definisao da imamo ministarstvo koje će voditi brigu o selu jasno pokazuje nameru i jasno pokazuje viziju i predsednika Srbije, ali i buduće Vlade i, naravno, nas ovde u Skupštini.

Briga o selu, ima li nešto jednostavnije od reči - stvorićemo, napravićemo, formiraćemo, izglasaćemo jedno ministarstvo koje će brinuti o selu? Pa, naravno, to je najjednostavnija stvar na svetu. Ali, sve ono što uradi Aleksandar Vučić zaista izgleda vrlo jednostavno. Pa, ima li šta jednostavnije nego uraditi ove auto-puteve? Ima li šta jednostavnije nego povezati upravo sva sela i sve opštine? Ima li šta jednostavnije od toga nego najaviti nove investicije vezane za vodovod i kanalizaciju i lokalne puteve u Srbiji? Sve to izgleda vrlo jednostavno kada to radi Aleksandar Vučić i kada to radi odgovorna Vlada i rade odgovorni ministri.

Insistiram na tome da ovaj amandman i svi amandmani koji su podneti, a koji su u stvari kopi-pejst i koji se podnose samo iz razloga da se negira nešto, bez obzira što to što je napisano nema utemeljenje ni u pravu, ni u pravdu, i između ostalog, nema podršku građana Srbije.

Pozivam još jednom kolege da ovaj amandman odbiju i da na glasanju, naravno, podrže ovu promenu i ove predloge za strukturu ministarstava, odnosno strukturu Vlade, jer ovaj predlog je najbolji i najviše daje prilike da sela, dijalog, pazite, u naslovu ministarstva je reč – dijalog, društveni dijalog, naravno, dijalog o svim temama i o svim problemima i pitanjima koji su u ovom trenutku aktuelni i koje je u ovom trenutku potrebno u Srbiji rešavati. Još jednom hvala i u danu za glasanje podržavamo ovaj predlog strukture ministarstava. Hvala.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević, po amandmanu.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.

Obećao sam da neću kršiti Poslovnik o radu Narodne skupštine i naravno da neću to činiti, ali prosto dobronamerno želim da vam sugerišem, maločas sam ukazao na povredu Poslovnika.

Onog trenutka kada se prijavim u elektronskom sistemu vi ne možete da znate da li sam ja ukazao na povredu Poslovnika ili ne, ali sam digao Poslovnik. Vi ste mi rekli da ćete mi dati reč kasnije. Ne možete mi dati reč kasnije, jer povredu možete dati onog trenutka kada je povreda učinjena.

Sada ću iskoristiti pravo poslaničke grupe, pa ću obrazložiti ono što sam želeo da kažem kroz povredu Poslovnika, jer imam legitimno pravo kao šef poslaničke grupe da koristim pravo i pravo koje pripada šefu poslaničke grupe, ali i pravo koje pripada poslaničkoj grupi.

Dakle, ono što smo maločas čuli ovde je najblaže rečeno narušavanje dostojanstva Narodne skupštine Republike Srbije, da ne kažem neku težu reč. Ne želim da je izgovorim.

Kada neko kaže da je sve izgubilo smisao i da ništa nema smisla, onda on ne potcenjuje nas. Ja nemam problem sa tim, kao što pretpostavljam da niko od narodnih poslanika i poslanica nema problem sa tim, ali je uvredio građane, jer mi smo ovde predstavnici, nas 250, mi smo predstavnici građana, i to ogromnog broja građana koji je izašao na parlamentarne izbore. To je potcenjivanje i degradiranje građana Srbije. Ja vas molim da to ubuduće ne dozvolite.

Dijalog, kolega Birmančević je rekao, pa mi smo uvek bili spremni za dijalog, pa i onda kada je ova kvazi politička elita tražila dijalog u izbornim uslovima. Mi smo rekli – da, spremni smo da o tome razgovaramo i na Fakultetu političkih nauka i u Skupštini, mada smatramo da je prirodno da prihvatite poziv predsednice Narodne skupštine i da o tim temama razgovaramo ovde u parlamentu, jer se one tiču zakona, a zakoni se usvajaju u parlamentu. Nemamo problem da vas saslušamo i da saslušamo vaše sugestije i predloge, pa da čak saslušamo i sugestije i predloge, naravno, i nevladinog sektora. Najveći deo tih sugestija i predloga smo prihvatili. Dakle, dijalog – da.

Ovde smo maločas čuli da mi želimo nekome da zabranimo da podnese amandman, a mi smo se uvek zalagali… Čekajte, gospodine Martinoviću, pa u prethodnom sazivu je opozicija zamerala SNS što je podnosila amandmane i što smo podnosili, kao vladajuća koalicija, amandmane. Mi smo sve vreme govorili – legitimno pravo svakog poslanika je da podnese amandman i to niko ne može da mu ospori.

Žao mi je što je kolega izašao, ali to je samo pokazatelj koliko je u pravu, i to je samo pokazatelj šta je želeo da postigne postizanjem ovakvih amandmana, medijski prostor i da pokuša nekako politički da profitira kao, nazovite, nekakva kvazi opozicija.

Dajte, molim vas, parlament je glas naroda i mi ovde razgovaramo o alternativama, kako da dođemo do što kvalitetnijih zakonskih predloga koji će biti u najboljem interesu građana. Shodno tome svako ima pravo da podnese amandman, ali, dozvolite, i mi koji nismo podneli amandman imamo pravo, legitimno pravo, da iznesemo svoj politički stav o tom amandmanu. Zahvaljujem, predsedavajuća.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Milićeviću.
Hvala vam na savetima sa početka vašeg izlaganja, jer vi kao bivši potpredsednik svakako imate više iskustava u vođenju sednice. Nadam se da ću ja u budućem radu praviti manje greške, ali ne smatram da je to bila greška, jer vi niste bili u sistemu kada ste… Ne, niste bili uopšte u sistemu, niti sam ja videla kada ste podigli Poslovnik, ja se izvinjavam.
Reč ima narodni poslanik Luka Kebara, po amandmanu.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Luka Kebara

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Uvažena predsedavajuća, poštovano rukovodstvo Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, drage građanke i građani Srbije, s obzirom da mi je ovo prvo obraćanje u ovom veličanstvenom Domu Narodne skupštine, želeo bih da se zahvalim, pre svega, predsedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću i SNS koji su mi omogućili da postanem deo ovog veličanstvenog Doma i da u ovom predivnom, istorijskom zdanju govorim ovde pred vama.

S obzirom da danas razmatramo amandmane na Predlog zakona o ministarstvima, konkretno član 2, hteo bih da iznesem par bitnih činjenica koje se tiču ovog amandmana i stanja demokratije u našem društvu.

Često se nama spočitava kako smo mi ti koji sputavamo demokratiju, da smo mi krivci za nekakvo nepostojanje parlamentarizma u Srbiji, takozvano. Dame i gospodo, upravo Aleksandar Vučić, upravo SNS insistiraju na tome da mi moramo da razgovaramo sa svima. Mi smo ti koji promovišemo dijalog, pa mi smo osvojili ogroman broj glasova na izborima, mi smo mogli sami da oformimo Vladu, ali mi smo ti koji želimo da čujemo i stavove onih drugih, stavove manjina i stavove opozicije.

Sećamo se kako smo u prošlom sazivu parlamenta imali mnogo problema sa opozicijom. Konkretno, neki predstavnici opozicije, neki njihovi poslanici su uništavali inventar u Narodnoj skupštini, oni su remetili rad čitavog ovog parlamenta i mi smo to dopustili samo zato da bi pokazali da smo mi ti koji insistiramo na demokratiji. Neki naši poslanici su bili fizički napadani i kako smo mi reagovali?

Dame i gospodo, želeo bih da naglasim jednu bitnu činjenicu. Mi smo doneli Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koji je predviđen po Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23, što je i te kako tekovina demokratije i deo evropskog prava, odnosno „aki komuniter“, takozvanog. Takođe, imali smo izbore za nacionalne saveta nacionalnih manjina, što je jako bitan pokazatelj, odnosno indikator demokratičnosti u našem društvu.

Posle 15 godina doneli smo Uredbu o postupku raspodele sredstava iz budžetskog Fonda za nacionalne manjine, gde su odobrena 72 projekta nacionalnih manjina koje služe da se nacionalne manjine afirmišu, da se radi na promociji kulture nacionalnih manjina, i to je jako bitno, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića i SNS.

Želeo bih da naglasim da mi je jako drago što imamo predstavnike nacionalnih manjina u vlasti. Konkretno, u našoj skupštinskoj vlasti imamo gospođu Elviru Kovač i gospodina Muamera Zukorlića koji su potpredsednici Narodne Skupštine.

Takođe, neki od kandidata za ministre su i pripadnici nekih drugih, je li, opozicionih partija ili su nestranačke ličnosti. To je pokazatelj da smo mi i te kako razvijeno demokratsko društvo koje poštuje sve evropske standarde po pitanju ljudskih prava. Zato je maliciozno govoriti da je SNS ta koja se protivi tome. Znači, podvukao bih da smo zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, njegovom zalaganju i politici SNS došli do tog nivoa da otvoreno razgovaramo sa svima, sa svim građanima Republike Srbije. Mi ne pravimo razliku. Hvala vam.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem kolega.
Od kolega sam dobila informaciju da vam je ovo prvo izlaganje. Čestitam.
Po amandmanu Đorđe Dabić.
...
Srpska napredna stranka

Đorđe Dabić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem predsedavajuća.

Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, mi ćemo svakako podržati one amandmane koji se trude da na pravi način poboljšaju tekst zakona. Svakako da su to amandmani koje ćemo kasnije usvojiti, koje je predložila koleginica Jelena Žarić Kovačević, kao i kolega Vladimir Đukanović ispred Odbora za pravosuđe, a oni amandmani koji su podneti čisto da bi se Srbija predstavila kao država koja ne poštuje nacionalne manjine svakako da neće biti podržani od strane naše poslaničke grupe.

Kao što vidite, danas u sali, sada u sali nisu oni koji su podneli te amandmane. Oni su rekli šta su imali, iskritikovali su Srbiju, rekli su ovde ne poštuju prava i slobode nacionalnih manjina. Preneo bih im samo, iako nisu u sali, daj Bože da se i Srbima u regionu krše prava kao što se krše njima ovde. Daj Bože da u regionu mi imamo takva prava kao što imaju nacionalne manjine danas u Srbiji. Podsetiću vas da ne prođe ni dan da na KiM nekom Srbinu ne razbiju glavu, ne prođe ni dan da ne pročitamo da je u Vukovaru razbijena tabla sa ćirilicom, ne prođe ni dan da se negde u regionu ne desi neki napad na imovinu kako srpskog naroda, tako SPC. Pa do pre mesec dana, smo vodili odsutnu borbu da sačuvamo manastire, da sačuvamo imovinu SPC u Crnoj Gori na koju je brutalno nasrnuo autokratski režim jedne susedne države želeći da tu imovinu prepiše na neku drugu versku organizaciju.

Dakle, pričajući da danas u Srbiji mi kršimo nacionalna prava i slobode, apsolutno se degradira svaka istina. Zato, naravno, da nećemo podržati ovaj predloženi amandman, a da ćemo svakako se truditi da svim onim amandmanima kojima se zaista trude da na pravi način isprave zakonski tekst predloženog zakona naravno da ćemo dati podršku. Hvala.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu Adam Šukalo.
...
Srpska napredna stranka

Adam Šukalo

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem predsedavajuća.

Govoriću i o tehničkim nedostacima ovih amandmana, koje je uložila poslanička grupa, kako se oni zovu, Ujedinjena dolina SDA, i ovaj dodatak protivustavnog naziva ove poslaničke grupe, Sandžak.

U samom startu da kažem dve stvari koje diskvalifikuju kolege da pričaju ovde da su se spremili prvo da govore o ovim amandmanima. Prvo, oni su napravili ovu konfuziju, jer sam tekst amandmana je predstavljen na pogrešan način. Kao što vidite u samom tekstu, mi imamo samo amandman jedan, iako nekoliko članova Zakona o ministarstvima treba da se promeni, pa bi tehnički trebalo izgledati po svakom članu da imamo amandman dva, amandman tri, amandman četiri itd, bez obzira koliko god kolege žele tih amandmana da predlože.

Gospodin Jovanov je govorio o onom što sam uočio na samom početku, a to je nespremnost ove poslaničke grupe u smislu pisanja i forme, ali i suštine. Prema tome, oni su u amandmanu dva, koji se sada ovde nadovezuje, a s obzirom da smo mi imali priliku ovde upravo da slušamo predstavu koja je pre ove sale iscenirana ili kao što vidite da će ova poslanička grupa, i Bogu hvala da je tako, imati puno publiciteta u ovom sazivu, a koristiće ga da dokaže da Srbija ne poštuje manjinska prava, iako ne postoji nijedan parametar za takvu diskvalifikaciju.

Njihovo odsustvo u ovom momentu pokazuje da oni ni na sledećim amandmanima koje su uložili neće ovde biti, već pretpostavljam da su završili sada na nekoj pres konferenciji gde će za dva Đilasova medija sada izjavljivati kako su oni tobože ugroženi. Vidite vi koliko mi pažnje njima posvećujemo, koliko smo se mi posvetili da pročitamo sve ono što su oni spremili na brzinu, da bi populističkim merama u svom biračkom telu i dalje nastavili da manipulišu.

Ko je SDA? Ko je Stranka demokratske akcije koja se spaja ovde sa Albancima u jednu dolinu, u jedan Sandžak koji je protivustavan? Kolega Imamović, koga nema nažalost ovde, želeo sam da ga pitam, pozivao se pre neki dan, dobro sam pazio i zapisivao šta je govorio iz prostog razloga zato što je meni lično kao nekom ko je odrastao sa Bošnjacima, koji ima mnogo prijatelja Bošnjaka, izuzetno važno da shvatim šta je u osnovi tog nerazumevanja, u osnovi uzroka da on kaže ili pripadnici bošnjačkog naroda koji oni zastupaju, nažalost oni su u manjini, na njihovu nesreću po broju glasova koji su dobili, čime su oni to ugroženi ili je ugrožena država Srbija kada ovde je prvo u Srbiji registrovana takva politička partija, pa se kaže SDA Sandžak, pa je onda ovde registrovana poslanička grupa takva.

Molim vas, kolega je govorio o članu 182. stav 3. o načinu kako se, o statusu autonomnih pokrajina, a sam Ustav govorio o načinu kako se menja Ustav i kako se dobija status autonomne pokrajine. Nemamo mi ovde autonomnu pokrajinu Sandžak da bi mi govorili o nekim ugroženim pravima.

Hvala mladom kolegi koji je sada govorio o komparaciji sa regionom. Daj Bože da Srbin u Federaciji BiH ima pravo kao što ima Bošnjak u Republici Srbiji. Daj Bože. Daću vam nekoliko parametara. Koliko je Srba danas u Sarajevu? Kažu čaršijski da ima više Kineza sa kineskim prodavnicama. Verujem da ima više Pazaraca sa dućanom na Baščaršiji nego što ima Srba danas u Sarajevu, to su prave slike, ili koliko je Srba institucionalno prisutno u gradu Mostaru, u Mostaru koji je takođe srpski grad?

Poređenja radi, Srbi su na prostoru čitave BiH konstitutivni narod. Kao konstitutivni narod u Federaciji BiH oni imaju daleko manja prava nego nacionalna manjina bila ona bošnjačka ili bilo koja druga koju mi izuzetno uvažavamo pokazujući upravo primerom da mi imamo Bošnjaka koji je danas potpredsednik Skupštine. To što se ne sviđa Stranci demokratske akcije, koju je ustanovio i pokrenuo pokojni Alija Izetbegović, koji je u osnovi svog političkog programa imao priču i zelene transvezale i svega onoga što se pokušava ovde kroz ove nazive da provuče.

Nije ovde suština, da budemo jasni u ministarstvima, nije ovde suština u Zakonu o ministarstvu. Ovde je suština da se napadne Republika Srbija, da se Republika Srbija prikaže na spoljnom planu preko kanala komunikacije koji se ovde ostvaruje, kanala koji su sebi izburgijali po Srbiji ovde ugrađujući optiku preko kriminalnih tajkunskih ugovora da bi danas plasirali te lažne vesti koje nisu protiv SNS, oni su osnovani protiv Republike Srbije i svaka diskusija ima tu boju.

Vrlo je zahvalno biti u ovoj poslaničkoj grupi iz prostog razloga što je manjinska i zato što je ovakav sastav Skupštine koji održava volju građana Republike Srbije. Iz tog razloga ja ću kao narodni poslanik izuzetno se zalagati za ono za šta se zalaže predsednik Republike Srbije, a to je novo srpsko-bošnjačko prijateljstvo. Nemate, dragi prijatelji Bošnjaci, nikoga bližeg od Srba, nikoga na prostoru Zapadnog Balkana, bivše Jugoslavije i loša politika, politika SDA, koja još nažalost većinski dominira u Federaciji BiH, je put bez kraja, put u kojem nemate gde da se povezujete. Mi treba zajedno jedni drugima da pružimo ruke i svaka poruka od kada je gospodin Aleksandar Vučić izabran i za predsednika Vlade i za predsednika Republike je bila poruka pomirenja, poruka pružene ruke, poruka pa slikovito, kako se to gospodin Vučić izražavao – ući ćemo mi Srbi u bošnjačke cipele, uđite i vi u naše da vidite da nije lako.

Suštinska je poruka poruka saradnje, institucionalno, politički, voljom, upravo prema narodu, prema nacionalnoj manjini, prema drugim nacionalnim manjinama. Srbija danas, a samim tim i Srpska napredna stranka, koja predstavlja većinsku volju Srba i građana Republike Srbije, pokazuje da u ovakvoj eri dominacije ona želi da ima dva potpredsednika Narodne Republike Skupštine.

Još jedan parametar ću ovde da navedem. Bošnjaci u Republici Srpskoj imaju četiri ministarstva, imaju potpredsednika Vlade, od 16 ministarstava oni imaju četiri predstavnika Bošnjaka koji su konstitutivni na prostoru Republike Srpske.

Ovde se u medijima pravi jedna pogrešna slika, slika u kojem gospodin Imamović, njegova stranka, poslanička grupa u kojoj on radi, je ovde ugrožena. Ne, mi želimo, ako diskutujemo normativno, ako diskutujemo o amandmanima kako se ulažu, onda moramo pomenuti da se nisu spremili. Ako pričamo o suštini, suština je ovo što sam rekao. Ako pričamo o nameri, onda je jasno da se ovde vidi namera koja institucionalno treba da potkopava osnovne ustavne temelje Republike Srbije, a jedan od osnovnih temelja je njena teritorijalna integracija i celovitost i u tom prostoru Sandžaka nema. Imamo Raški okrug. Sandžak nemamo.

Ideološki, priča Sandžaka je priča koja je vezana za Sarajevo. Ideološki ta priča možda mnogo bolje pripada danas u nekoj diskusiji, pošto je i tamo predizborna kampanja za lokalne izbore, u „Zetri“, koja je skraćeni naziv za „Zelenu transferzalu“, a ne za dom Narodne skupštine Republike Srbije. I to onaj koji dolazi ovde s poštovanjem treba prvenstveno da zna.

Te politike koje se danas pokušavaju ovde reciklirati su odavno poražene. Te politike nisu dobile utočište nigde u međunarodnoj zajednici, a politike koje predvodi SNS i Aleksandar Vučić su dobile na svim stranama sveta, u svim relevantnim međunarodnim institucijama podršku i kredibilitet. Mi ćemo nastaviti tim pravcem, ali nećemo dozvoliti da nas neko ponižava u tom smislu u Republici Srbiji, pa da kaže da ta jedna mala kancelarija, uprava, za Srbe u regionu i dijaspori, pa i to vam bode oči pa ne smemo ništa da nazovemo srpskim već sve mora da ima kvalifikaciju „državljanin Srbije“. Pa, valjda bar jedna uprava u sastavu institucija Republike Srbije zaslužuje taj naziv? Jel to previše? Ako je previše, otiđite u federalno Sarajevo, otiđite u Republiku Hrvatsku, pa ćete videti da nijedan naziv institucije nema naziv građana ili državljana Republike Hrvatske, već ima predznak – hrvatski. A ovde bode oči i to, pa hajde i to da sklonimo iz ovog predloga zakona.

To nije u redu. Međusobno uvažavanje i tolerancija je dvosmerna ulica. Ali, prvi preduslov za tu vrstu priče je poštovanje one države u kojoj živite i njenih institucija. Toliko i hvala.