Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.11.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/168-20

3. dan rada

26.11.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • ŠTA SU POSLANICI PITALI?

 • Utvrđivanje odgovornosti za posledice pandemije Covid-19 po građane Novog Pazara, Tutina i Sjenice
 • Borba protiv organizovanog kriminala; Kontrola budžeta opštine Sjenica
 • Izmene zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina
 • Inicijativa za izmene zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina
 • Apel na izgradnju gasovoda kroz Tutin i Novi Pazar
 • Apel na izgradnju gasovoda kroz Tutin i Novi Pazar
 • Smanjenje pojavljivanja lekara u medijima; Pretnje predsedniku države Aleksandru Vučiću
 • Problem penzionog i invalidskog osiguranja za poljoprivredne proizvođače
 • Otpis kamata poljoprivrednim proizvođačima
 • Plan Ministarstva pravde i Vlade RS u vezi optužnice protiv bivših pripadnika OVK; Analiza usklađenosti redovnih školskih programa sa sadržajem onlajn sistema obrazovanja; Novi program podsticaja regionalnog razvoja i razvoja nedovoljno razvijenih opština
 • Interesi i ciljevi između Evropske unije i nove američke administracije po pitanju Kosova i Metohije
 • Značaj "Mini Šengena"
 • Istraživanje ofšor kompanija
 • Provera podataka u Centralnom registru stanovništva; Proglašenje počasnog građanina u opštini Bujanovac; Odziv u obuci za nove gradonačelnike Nacionalne akademije
 • Uklanjanje nesanitarne deponije Stanjevine u opštini Prijepolje
 • Problem vatrogasnih automobila u naselju Brodarevo; Da li je predviđeno da opšta bolnica Prijepolje bude subregionalni centar; Nove mere Kriznog štaba kada je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje
 • Apel na smanjenje informacija o korona virusu
 • ZAKONI

 • Odluka o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID - 19
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu ("Projekat hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19") između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti
 • Zakon o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW, Frankfurt na majni ("KFW") i Republike Srbije ("Zajmoprimac") koju predstavlja Ministar finansija za projekat "Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II"
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni (KfW) i Republike Srbije (Zajmoprimac) koju predstavlja ministar finansija za projekat "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V"
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o utvrđivanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • Odluka o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • OBRAĆANJA

  ...
  Partija za demokratsko delovanje

  Šaip Kamberi

  Poslanička grupa Ujedinjena dolina-SDA Sandžaka
  Što se tiče pomoći Koordinacionog tela mislim da to nije neki pokloni koji se daje već je to obaveza Republike Srbije na osnovu programa tadašnje savezne i republičke vlade iz 2001. godine koja traje i danas.
  Što se tiče činjenice da se danas deli u Bujanovcu 30 miliona za malu privredu. U redu je to, to pozdravljam. Ja sam kao član predsedništva Koordinacionog tela to podržavao i na moju inicijativu je taj deo u budžet ušao.
  Međutim, istovremeno imamo pre nekoliko dana, pre nedelju dana smo iz budžeta naših opština skinuli po 20 miliona, baš iz tog Koordinacionog tela, što za opštine kao što je Preševo, Bujanovac i Medveđa zaista znači mnogo. Ako je, kako vi kažete, kordinacija saveta nacionalnih manjina u jednom partnerstvu sa Vladom onda ne znam zašto je zadnji sastanak pre godinu dana održan. Takvo partnerstvo nije garancija nekom uspehu. Onda bi trebalo što češće da se sastanete sa predstavnicima saveta nacionalnih manjina kako biste saslušali njihove probleme i imali razumevanje.
  Ja ne znam gospodo predsednice ima li važnijeg pitanja za čoveka od svog identiteta. Možemo mi imati i pare, možemo imati i zaposlenje, ako nemamo identitet, a bez identiteta, rekao sam, uz jezik, nacionalni simbol predstavlja deo identiteta albanskog naroda.
  Da se razumemo, zastava koju Albanci koriste nije iz 2012. godine, to je zastava koju Albanci koriste od 1443. godine i ona je više narodna zastava, nego što je državna zastava. Zahvaljujem.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ja želim samo da zamolim gospodina Kamberija, kao što vidite želja nam je da svako ima pravo da kaže šta misli, čak i ako se većina naravno ne slaže sa onim što neki poslanik misli, isto tako da se diskusija i polemika obavlja slobodno, a samo bih zamolio da svi budete svesni, pa i gospodin Kamberi da ste vi narodni poslanik u Narodnoj skupštine Republike Srbije, da niste poslanik strane države i da u tom smislu morate da se ponašate u skladu sa Poslovnikom i ostalim aktima koje uređuju rad u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije.
  U tom smislu, ako postoje inicijative za određene promene zakona, dijalog sa Vladom, čuli ste i od premijerke, od ministarke, o tome može slobodno da se razgovara.
  Naravno da mi je drago što ste istakli zastavu Srbije, što ne radite tako često, a sa druge strane i pored svega što ste istakli zastavu Albanije, moram da kažem da mi je lakše, jer niste istakli zastavu Kosova, jer to ipak kazuje da ste i vi svesni da kada u Gračanici se vije srpska zastava, da to nije zastava strane države, nego ove države Srbije.
  Ovo sam rekao bez bilo kakve zluradosti i želje da zaista na najbolji mogući način vodimo dijalog i o najtežim i najsloženijim temama.
  Idemo dalje, dr Muamer Bačevac iz SDPS.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Muamer Bačevac

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Mi u SDPS Rasima Ljajića veliku pažnju pridajemo energetskoj efikasnosti i zdravom i čistom vazduhu.

  S druge strane, mi smo zemlja koja, nažalost, najveći deo svoje energije dobija sagorevanjem uglja i drugih fosilnih goriva.

  Vlada je u januaru usvojila Predlog pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene u kojoj je definisana promena kursa energetske politike sa oslanjanjem, pre svega, na obnovljive izvore energije.

  Naravno, ne možemo kao neke zapadne evropske zemlje, na primer kao Nemačka, da potpuno ukinemo ugalj kao osnovni resurs za dobijanje električne energije, ali svakako naš fokus mora da bude na odsumporavanju, odnosno na pročišćavanju dima iz naših termoelektrana i toplana.

  Moram da pohvalim to što je u martu ove godine u Ministarstvu energetike potpisan jedan ugovor o izgradnji nove toplane u Novom Pazaru na biomasu. To je ugovor vredan 5,8 miliona evra, čime će Novi Pazar dobiti jednu modernu toplanu.

  Podsećam da danas u Novom Pazaru toplana je u samom centru grada i da koristi mazut, koji zaista mnogo zagađuje vazduh građana Novog Pazara.

  Ova toplana će imati ekološku proizvodnju i cena grejanja će biti znatno niža, a obezbeđivaće duplo veću količinu energije.

  Ono što je jako bitno za građane mog kraja jeste da se trenutno razvija projekat razvodnog gasovoda od Aleksandrovca koji će povezivati Kopaonik, Novi Pazar i Tutin. Gasifikacijom se otvara mogućnost da se toplani doda još jedan toplotni kotao sa četiri megavata, što će Novom Pazaru omogućiti potpunu energetsku sigurnost.

  U Tutinu i Novom Pazaru je započeto sa procesom eksproprijacije zemljišta na trasi gasovoda koji prolazi kroz ove opštine. U Novom Pazaru je predviđeno da oko 810 parcela bude eksproprisano, odnosno neki njeni delovi. U gradskoj upravi su već za više od 300 uradili projektnu dokumentaciju.

  Obzirom da ovde nije ministarka rudarstva i energetike, želim da, pre svega, apelujem na predsednicu Vlade, koja je ipak glava ove kuće, da što pre započne sa izgradnjom ovog gasovoda. On je nužan i neophodan i omogućiće da se smanji zagađenje gradova, kao što je Novi Pazar.

  Vi znate da je Novi Pazar u jednoj kotlini, da je zagađenje izuzetno veliko obzirom da se apsolutno svi greju na fosilna goriva, na drvo, na ugalj, na mazut. Lokalna samouprava je učinila puno, čini i na tome da i toplana dobije novi izvor energije, ali…
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Bačevac, molim vas da završavate.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Muamer Bačevac

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Ali, naglašavam, izuzetno je bitno da se ovaj gasovod završi i za Kopaonik, koji je turistički centar, kome je to preko potrebno, a, Boga mi, i za Novi Pazar, koji je centar kompletnog regiona tog dela naše zemlje.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima predsednica Vlade.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ana Brnabić

  | Predsednica Vlade RS
  Hvala.
  Obećavam da ću da se postaram da idemo u ovaj projekat i da ga završim što pre, ali u stvari sam želela da vam kažem jednu izuzetno važnu stvar o kojoj sam pričala sa ministarkom za zaštitu životne sredine, a to je da smo konačno u budžetu za 2021. godinu budžetirali za kompletno rešavanje deponije u Prijepolju, odnosno deponije Stanjevine.
  Sećam se da ste mi u prethodnom mandatu nekoliko puta postavljali to pitanje, i meni i tadašnjem ministru Trivanu. Znamo koliki je to problem.
  Kada smo Irena i ja razgovarale, moram da vam kažem da sam bila zaista pozitivno iznenađena i radosna zato što je ministarka Vujović odmah to uzela kao jedan od prioriteta za rešavanje, tako da smo razvili plan, budžetirali. Zatvorićemo deponiju Stanjevine. Mi ćemo voziti đubre na sanitarnu deponiju, verovatno u Priboj, Irena će me ispraviti, ako se ne varam. Napravićemo jednu transfer stanicu u Novoj Varoši dok ne proširimo sanitarnu deponiju Užice.
  Budžetirali smo i za proširenje sanitarne deponije u Užicu, ali ovo je jedna stvar za koju smo se dogovorili. Ako postoji jedna stvar koju ćemo uraditi, onda ćemo uradi ovu.
  Znam koliki je problem. Hvala vama zato što ste nam kao narodni poslanik skrenuli pažnju na ovaj problem da smo ga zaista i zapamtili i rešili da se pozabavimo i da ovo rešimo i da to bude nekako simboličan početak rešavanja preko 3,5 hiljade ovakvih deponija širom Srbije. Tako da, završavamo ovo i biće mi drago da uskoro posetimo zajedno Prijepolje i da krenemo da radimo na ovom problemu.
  Za gasifikaciju, zapisala sam, to ću vam javiti dodatno. Hvala vam.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima narodni poslanik Muamer Bačevac.
  Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Muamer Bačevac

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Meni je jako drago što ona politika koju ja zastupam, a to je rešavanje osnovnih problema građana u ovoj državi, bez obzira koje su nacionalnosti, iako sam ja Bošnjak, daje rezultate i rešavamo svakodnevne probleme ljudima.

  Uopšte nije upitno da je identitet važan, ali gradimo ga sami. U crti mog identiteta možda je najvažnije što sam lekar, u crti nečijeg drugo identiteta je možda najvažnije to što je verski pripadnik određene organizacije ili određenog verovanja, ali politika koju SDP jeste najteži put, politički put, borba za građane, borba za gasifikaciju, borba za uklanjanje deponije. Hvala vam.

  Verujte mi da Novi Pazar i Valjevo i Bor biju istu bitku i da su jako zagađeni u određenim trenucima u zimskom periodu. Gasifikacija je jedino rešenje, apsolutno jedino rešenje. To pričam za Novi Pazar, ali se borim i za Kopaonik. Boriću se i za Goliju. To je sve ono na čemu insistira ova politika.

  Naravno da raduje zaista Stanjevine. Nekako sa imenovanjem nove ministarke došla je i nekakva nova energija, ali i sa imenovanjem novog rukovodstva u samoj opštini Prijepolje. To su časni ljudi, novi ljudi puni nove energije koju čine, slobodno ću reći, SDP i SNS, isto preslikana koalicija, kao i na državnom nivou, dala je jednu novu energiju sa novom ministarkom i, evo, ja sam zaista prezadovoljan što će se rešiti ovaj višedecenijski problem. Jedna ekološka bomba će biti praktično sanirana, a taj kraj će zasijati u svom punom kapacitetu i turistički i ekonomski i u proizvodnji zdrave hrane itd.

  Hvala još jednom.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.

  Reč ima narodni poslanik Dragan D. Marković.

  Izvolite.