Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 15.12.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/198-20

1. dan rada

15.12.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Dragan M. Marković i Đuro Perić.
U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave.
Narodni poslanici Đorđe Komlenski, Ana Karadžić i Bojan Torbica, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica, 16. novembra 2020. godine.
Narodni poslanik Đorđe Komlenski želi reč. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedavajući.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, o ovoj želji za korekcijom zakona mi smo govorili još i kada su 2019. godine bile vršene izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Međutim, amandmane koje smo tada podneli Skupština nije prihvatila, iako mislim da je argumentacija bila više nego osnovana i važna.

Ovih godinu dana je pokazalo da smo apsolutno u pravu. Na osnovu onih informacija koje sam ja dobio od javnih izvršitelja i sudova i svojih kolega advokata, ukazuju na činjenicu da smo zaista donoseći izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kada smo limitirali mogućnost da se izdržavanje naplati iz najviše polovine primanja obveznika davanja izdržavanja, doveli u vrlo nepovoljnu situaciju pre svega maloletnu decu, koja iz tog razloga već danas imaju problem da realizuju potraživanja koja imaju na osnovu sudskih presuda i odluka.

Zašto se ovo dešava? To smo i tada govorili, a to je da sudovi mogu na ime izdržavanja dosuditi do polovine zarade od obveznika izdržavanja, na ime izdržavanja deci iz prethodnog braka ili nekim drugim licima prema kojima postoji obaveza izdržavanja, ali da ćemo doći u situaciju da zbog trajanja sudskih postupaka, praktično stvaranja jednog zaostatka u naplati tog potraživanja, objektivnih troškova koje imaju maloletna lica, odnosno njihovi zastupnici, jer se to stvori tokom postupka, neće moći da izvrše naplatu. Znači, u situacijama kada obveznik bude obavezan da plati 50% od svojih naknada na ime doprinosa za izdržavanje, praktično maloletna lica, deca, najranjivija kategorija dolazi u situaciju da svoje potraživanje ne može da naplati.

Mislim da smo na ovaj način doveli u pitanje prava najranjivijih kategorija i iz tog razloga, prvenstveno vezano za ovaj član 2, mi i dalje istrajavamo na predlogu da se zakon u tom smislu koriguje, izmeni, jer jednostavno komentari koji su bili i argumenti u to vreme davani da i ta lica koja daju izdržavanje ne mogu da to izdrže nisu na mestu, jer deca ne samo što su uskraćena za roditeljsku ljubav, na ovaj način mi želimo da ispravimo tu nepravdu da ne budu uskraćeni bar i za onaj materijalni deo koji im sudovi dosude. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Taman sam hteo da vam skrenem pažnju, nisam to rekao na početku, da je predviđeno tri minuta.
Pošto o ovom predlogu nema rasprave, samo bih hteo da kažem da je nekoliko narodnih poslanika, koje sam malopre pročitao, predložilo nekoliko predloga zakona i odluka. Imajući u vidu i ne sporeći uopšte pitanje i temu važnosti svega toga, ja sam se jutros i raspitivao oko svega toga, nemamo nikakav stav Vlade niti bilo čega i nismo planirali da to ide na ovu sednicu Narodne skupštine, ali svaki narodni poslanik i svaka grupa ima pravo da predloži dopunu dnevnog reda. Tako da, ne želim da uopšte bilo kome sugerišem, ali čisto da imate to u vidu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaustavljam glasanje.
Od ukupno 179, za je glasalo osam, nije glasao 171 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Bojan Torbica, Ana Karadžić i Đorđe Komlenski, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica 16. novembra 2020. godine.
Reč ima Bojan Torbica. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Bojan Torbica

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedavajući.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, kolege narodni poslanici, 1. januara 2010. godine u zakonodavni sistem Republike Srbije su uvedeni prekršajni sudovi. Sudije prekršajnih sudova sude predmete iz oblasti borbe protiv korupcije, carine, budžetskog sistema, deviznog poslovanja, bezbednosti saobraćaja, javnog reda i mira i još mnogo drugih oblasti. Raznovrsnost predmeta i broj propisa ne može se porediti ni sa jednom drugom materijom u drugim sudovima, pošto sudije u prekršajnim sudovima koriste približno 270 zakona i oko 800 podzakonskih propisa u svom radu.

Činjenica stoji da stručnost i osposobljenost za obavljanje sudijske funkcije koje pri izboru na sudijsku funkciju moraju da ispune identični su sa uslovima koje moraju da ispune i sudije u drugim sudovima, a merila i postupak za vrednovanje rada sudija i predsednika prekršajnih sudova identični su sa vrednovanjem rada drugih sudija. Ali, ono što moramo da primetimo jeste da, iako je status prekršajnih sudija sa svim obavezama jednak statusu ostalim sudijama, nisu ista i prava, što nam govori samo da sudije prekršajnih sudova nemaju identične zarade kao što imaju zarade sudije u drugim sudovima, iako postoji činjenica da sve ostale kategorije u sudovima za prekršaje imaju isti način obrade zarada sa kolegama u drugim sudovima.

Ono što želim da napomenem jeste da npr. samo Prekršajni sud u Beogradu je 2018. godine, naplatom novčanih kazni, u budžetu Republike Srbije uneo milijardu i 220 miliona dinara, a u istom periodu za zarade sudija i sudijskog osoblja sa doprinosima isplaćeno je oko 465 miliona, što znači da je od njihovog rada u budžetu Republike Srbije ostalo oko 800 miliona dinara, a smatramo da ove izmene zakona treba da se donesu pošto smatramo takođe da sudije za prekršaje nisu teret ovog budžeta i da oni svoje plate trostruko zarađuju i opravdavaju radeći svoj posao ažurno, savesno i čestito.

Ako u budžetu Srbije možemo da iznađemo mesta za kojekakve nevladine organizacije koje, kao što znamo, rade protiv interesa Republike Srbije, onda mora da bude mesta i za sudije koje rade u sudovima za prekršaje. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

I ovde nema rasprave.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaustavljam glasanje: ukupno 178, za – četiri, nisu glasala – 174.

Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije prihvatila ovaj predlog.

Narodni poslanici Ana Karadžić, Bojan Torbica i Đorđe Komlenski, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju komisije za istragu i utvrđenje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić i Bojan Torbica 16. novembra 2020. godine.

Narodna poslanica Ana Karadžić ima reč. Izvolite.

...
Pokret socijalista

Ana Karadžić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, prošla je 21 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, 21 godina od kada smo bombardovani bez saglasnosti Saveta bezbednosti, protivno međunarodnom pravu.

Te 1999. godine preko 2.500 civila je ubijeno, preko 6.000 ranjeno, a od toga 2.700 dece. Mi danas nemamo konačan broj ni imenom ni prezimenom žrtava NATO agresije. Mi nemamo privedene pravdi, već imamo samo one koji se ne kažu i koji danas kao Madlen Olbrajt kažu i sramotno izjavljuju - danas bih imala još čvršći stav nego što sam ima tada. Šta to znači? Da li to znači da su te 1999. godine trebali da ubiju još više ljudi? Da li znači da je malo 79 dece koje je ubijeno?

Drage kolege narodni poslanici, nas mladih danas u Skupštini ima više nego ranije. Mi te 1999. godine nismo shvatali šta se dešava, ali danas vrlo dobro razumemo i dužni smo da imenom i prezimenom izbrojimo svakog čoveka koji je stradao u NATO agresiji. Pod bombama je ugašen život jedanaestomesečne Bojane Tošović, ona bi danas imala 22 godine, Marka Simića koji je ubijen u naručju svog oca, danas bi imao 23 godine, Milice Rakić ubijene u svom kupatilu na svojoj noši, danas bi imala 24 godine, Branimira Stojkovića, koji bi danas imao 27 godina. Cele porodice su ubijene.

Ovim putem bih zamolila sve narodne poslanike da podrže predlog da se oformi komisija koja bi utvrdila imenom i prezimenom tačan broj onih koji su ubijeni tokom NATO agresije.

Godine 2000, kada su došli na vlast neki novi koji su pričali o budućnosti, njih je zanimalo nešto drugo, njih nije zanimao ovaj podatak. Zato su nazivali NATO agresiju humanitarnom akcijom i humanitarnom intervencijom, ali to nije ni intervencija ni akcija, već isključivo agresija kojom je platio srpski narod.

Nama nije dovoljno da naši prijatelji iz Evrope polažu vence, niti mi želimo da pričaju da je to neka greška i tragedija. Mi samo želimo da se privedu pravdi oni koji su ubili naše civile, mi želimo da se imenom i prezimenom kaže ko su ti pripadnici MUP-a, pripadnici Vojske Srbije, ko su ti civili koji su nedužno stradali.

Molim narodne poslanike da shvate važnost ovoga, da shvate da ako mi ne rešimo, ostavljamo teret našoj deci.

Molim sve narodne poslanike da podrže ovaj predlog. Hvala
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Samo želim još jednom da ponovim, da ne bi bilo nejasnoća, mi se ovde ne izjašnjavamo o suštini teme o kojoj se govori, niti o NATO agresiji, niti o potrebi da se razgovara o posledicama i o žrtvama. Ovde se izjašnjavamo samo o proceduri i o načinu na koji ćemo pristupiti toj temi.
Shodno tome, zato je i ova tema kao dopuna. Ona je predložena od strane nekoliko narodnih poslanika, na šta oni imaju pravo, ali u ovom trenutku niko od nadležnih organa koji bi trebalo vezano i za druge zakone da daju odgovore na tu temu se nije izjasnio. Zato i nisu bili u predlogu dnevnog reda za današnju sednicu.
Molim vas da se izjasnite.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 180, za – 12, nije glasalo – 168.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2. i članova 170. i 192. Poslovnika, predložio je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o digitalnoj imovini, Predlogu zakona o fiskalizaciji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala, Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini, Predlogu zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava i Predlogu zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“; zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana, Predlogu zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i Predlogu zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke i zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu kandidata za člana Fiskalnog saveta, Listi kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i Predlogu odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.
Da li narodni poslanik Martinović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaustavljam glasanje: ukupno 178, za – 166, nije glasalo -12.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje: ukupno - 179, za – 169, nije glasalo 10 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, u celini.
D n e v n i r e d:
1. Predlog zakona o digitalnoj imovini,
2. Predlog zakona o fiskalizaciji,
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju,
4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma,
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama,
6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,
9. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
10. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala,
11. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini,
12. Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis,
13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava,
14. Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“,
15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana,
16. Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2,
17. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke,
18. Predlog kandidata za člana Fiskalnog saveta,
19. Lista kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije,
20. Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike, Siniša Mali, ministar finansija, Slavica Savičić, Saša Stevanović, Danijela Vazura i Gojko Stanivuković, državni sekretari u Ministarstvu finansija, Zoran Lakićević, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, Filip Šanović, pomoćnik ministra finansija, dr Dragan Demirović, Vojislav Lazarević i Verica Ignjatović, vršioci dužnosti pomoćnika ministra finansija, Željko Radovanović, vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija, Biljana Todorović, Svetlana Kuzmanović Živanović i Tatjana Međedović, šefovi odseka u Ministarstvu finansija, Sonja Nikolić, šef Odseka za akcize u Ministarstvu finansija, i Biljana Mirić Bogdanović i Biljana Baucal Rajić, samostalni savetnici u Ministarstvu finansija.
Samo bih da vam skrenem pažnju da će, shodno ovom predlogu koji smo prihvatili o spajanju određenih tačka, imajući u vidu da ima nekoliko amandmana na predloge zakona, naša agenda za ova tri dana biti da u toku današnjeg dana završimo raspravu po prvom predlogu za spajanje tačaka dnevnog reda, sutradan ćemo imati raspravu po drugom i trećem predlogu za spajanje tačaka dnevnog reda, a u četvrtak ćemo imati raspravu o prvom delu spajanja rasprave u pojedinostima i biće dan za glasanje. Tako da računate da ćemo raditi tri dana.
Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 14, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, a neke i jesu, da podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 157. stav 2. i članu 170. stav 1. Poslovnika, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o digitalnoj imovini, Predlogu zakona o fiskalizaciji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akzicama, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala, Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini, Predlogu zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse ja javni medijski servis, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava i Predlogu zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“.
Takođe bih želeo da javno pohvalim ovde i Ministarstvo finansija, odnosno ministra Sinišu Malog, i naš Odbor za finansije i predsednicu Aleksandru Tomić, jer su organizovali Javno slušanje za ova prva dva zakona koji su na dnevnom redu - Zakon o digitalnoj imovini i Zakon o fiskalizaciji, što je prvo javno slušanje organizovano u novom mandatu naše Narodne skupštine, što će svakako doprineti efikasnijem radu parlamenta.
Da li predstavnici predlagača žele reč?
Izvolite, ministre.