Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 17.12.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/198-20

3. dan rada

17.12.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 17:30

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala
 • Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta "Beograd na vodi"
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o fiskalizaciji
 • Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS CoV-2
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Odluka o izboru člana Saveta za Regulatorno telo za elektronske medije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana
 • Zakon o digitalnoj imovini
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Odluka o izboru člana Fiskalnog saveta
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
  Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno trenutno 170 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslove za odlučivanje.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na predloge zakona nisu podneti amandmani, odnosno da su podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će o ovim predlozima zakona odlučivati samo u celini.
  Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
  Tačka 1. – PREDLOG ZAKONA O DIGITALNOJ IMOVINI
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o digitalnoj imovini, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 179, nije glasalo – dvoje narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o digitalnoj imovini.
  Tačka 2. – PREDLOG ZAKONA O FISKALIZACIJI
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o fiskalizaciji, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 181, za – 181.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o fiskalizaciji.
  Tačka 3. – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAĆANjU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENjU
  Stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 184, za – 181, nisu glasala tri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.
  Četvrta tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 186, za – 182, nisu glasala četiri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
  Peta tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 187, za – 182, nije glasalo pet narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.
  Šesta tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 187, za – 182, nije glasalo pet narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
  Sedma tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 188, za – 183, nije glasalo pet narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.
  Osma tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 188, za – 182, nije glasalo šest narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.
  Deveta tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 188, za – 183, nije glasalo pet narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
  Deseta tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 188, za – 183, nije glasalo pet narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala.
  Jedanaesta tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 188, za – 183, nije glasalo pet narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini.
  12. tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u načelu.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 188, za – 177, protiv – pet, nije glasalo šest narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
  Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 188, za – 15, nisu glasala 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 188, za – pet, protiv – tri, nije glasalo 180 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje.
  Ukupno je glasalo 188, za – 177, protiv – pet, nije glasalo – šestoro narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.
  13. tačka dnevnog reda.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6) Ustava Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zahvaljujem.
  Ukupno je glasalo 188, za – 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
  14. tačka dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“, u načelu.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje.
  Ukupno je glasalo 188, za – 182, nije glasalo – šestoro narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Podsećam vas da je članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje.
  Ukupno je glasalo 188, za – 183, nije glasalo – pet narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje.
  Ukupno je glasalo 188, za – 183, nije glasalo – pet narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“.
  15. tačka dnevnog reda.
  Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tač. 4) i 6) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju javno zaduživanje i zaključivanje i potraživanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje.
  Ukupno je glasalo 188, za – 188 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana.
  16. tačka dnevnog reda.
  Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid - 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje.
  Ukupno je glasalo 187, za – 183, nije glasalo – četiri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid - 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
  17. tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Povezane škole u Srbiji“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaustavljam glasanje.
  Ukupno je glasalo 187, za – 182, nije glasalo pet narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Povezane škole u Srbiji“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke.
  Pošto je Narodna skupština obavila zajednički jedinstveni pretres, pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Srbije, Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.
  Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
  Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Fiskalnog saveta izabere dr Bojan Dimitrijević.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje.
  Ukupno je glasalo 187, za – 182, nije glasalo - pet narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, izabrala dr Bojana Dimitrijevića za člana Fiskalnog saveta.
  Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam dr Bojanu Dimitrijeviću na izboru za člana Fiskalnog saveta i da mu poželim puno uspeha u radu.
  Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda.
  Podsećam vas da je Zakonom o elektronskim medijima utvrđeno da svaki ovlašćeni predlagač kandidata za članove Saveta predlaže listu na kojoj se nalaze dva kandidata, a Narodna skupština bira jednog člana sa svake liste.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta REM, na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine.
  Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog nadležnog odbora narodne skupštine su Olivera Zekić i Miloš Gajović.
  Pošto se od dva predložena kandidata bira jedan, napominjem da svaki narodni poslanik može da glasa samo za jednog kandidata.
  Za člana Saveta izabran je kandidat koji dobije većinu glasova svih narodnih poslanika.
  Pod jedan, stavljam na glasanje Predlog da se za člana Saveta REM izabere Olivera Zekić.
  Zaustavljam glasanje.
  Ukupno je glasalo 187, za – 176, nije glasalo - 11 narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje da se za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabere Miloš Gajević.
  Molim narodne poslenike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno 187, za – troje, nije glasalo 184.
  Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine izabrala Oliveru Zekić.
  Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog crkava i verskih zajednica.
  Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog crkava i verskih zajednica su Aleksandra Janković i Snežana Miljković.
  Pošto se od dva predložena kandidata bira jedan, napominjem da svaki narodni poslanik može da glasa samo za jednog kandidata.
  Za člana Saveta izabran je kandidat koji dobije većinu glasova svih narodnih poslanika.
  Pod 1. – Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Aleksandra Janković.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno je glasalo 187, za – 179, nije glasalo – osam.
  Pod 2. – Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Snežana Miljković.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno je glasalo 187, za – jedan, nije glasalo – 186.
  Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog crkava i verskih zajednica izabrala Aleksandru Janković.
  Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam Oliveri Zekić i Aleksandri Janković na izboru za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i poželim im uspeha u radu.
  Dvadeseta tačka dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno je glasalo 187, za – 182, nije glasalo – petoro.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.
  Dozvolite mi da, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, čestitam dr Miladinu Kovačeviću na izboru za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije i da mu poželim puno uspeha u radu.
  Poštovani narodni poslanici, podsećam vas da članovi Fiskalnog saveta, saglasno članu 926. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu, polažu zakletvu pred Narodnom skupštinom, čime preuzimaju dužnost.
  Pozivam dr Bojana Dimitrijevića, izabranog člana Fiskalnog saveta, da pristupi radi polaganja zakletve.
  (Predsednik čita tekst zakletve, a član Fiskalnog saveta ponavlja.)
  „ZAKLINjEM SE NA ODANOST REPUBLICI SRBIJI. OBEĆAVAM DA ĆU POŠTOVATI USTAV I ZAKONE. ZAKLINjEM SE ČAŠĆU DA ĆU SVOJU DUŽNOST OBAVLjATI NEZAVISNO, POŠTENO I NA DOBROBIT SADAŠNjIH I BUDUĆIH GENERACIJA.“
  Molim izabranog člana Fiskalnog saveta da potpiše tekst zakletve.
  Dozvolite mi da Vam, u ime Narodne skupštine i u svoje ime, čestitam na izboru za člana Fiskalnog saveta i poželim Vam puno uspeha u radu.
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.