Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 17.12.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/198-20

3. dan rada

17.12.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 17:30

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala
 • Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta "Beograd na vodi"
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o fiskalizaciji
 • Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS CoV-2
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Odluka o izboru člana Saveta za Regulatorno telo za elektronske medije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana
 • Zakon o digitalnoj imovini
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Odluka o izboru člana Fiskalnog saveta
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Zahvaljujem, gospodine Markoviću.
  Pošto se više niko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa, ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
  Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Dragan M. Marković i Vesna Ivković.
  Nastavljamo sa radom i prelazimo na pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju predstavnici Vlade.
  Pozdravljam ministra finansija, Sinišu Malog, sa saradnicima.
  Saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
  Prelazimo na pretres u pojedinostima.
  Primili ste amandman koji je na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma podnela narodni poslanik dr Aleksandra Tomić, kao i Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i mišljenje Vlade o podnetom amandmanu.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, započinjemo pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 20. amandman narodnog poslanika dr Aleksandre Tomić, Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Reč ima predlagač, dr Aleksandra Tomić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandra Tomić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, prvo da se zahvalim na prihvaćenom amandmanu.

  Amandman se odnosi na produženje roka kada je u pitanju primena zakona o digitalnoj imovini, a u vezi sa izmenama i dopunama Zakona koji govore o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

  Odlaganje tog roka od šest meseci u stvari daje šansu da puna primena zakona o digitalnoj imovini započne za godinu dana i da mi kao društvo treba da se pripremimo na tako nešto. Ali, evo, danas, rekla sam mojim kolegama, Gardijan je objavio da na današnji dan bitkoin kao kriptovaluta ima istorijski najveću vrednost – 21.380 evra, što je za gotovo 30 puta više nego što je imala u martu mesecu, kad je iznosila oko tri i po hiljade evra.

  Znači, država je kod nas prepoznala rastuće privredne aktivnosti koje se odnose uopšte na digitalnu imovinu i na sve transakcije koje se obavljaju kada je u pitanju kriptovaluta. Nije samo bitkoin, ona zauzima 66% od ostalih, a ima preko 2.000 valuta. To vam je kao neka trgovina hartijama od vrednosti, samo što ovde imamo virtuelne valute, s tim što ona do sada nije imala posrednika i nije imala ime i prezime.

  Mi smo ovim zakonom ukinuli anonimnost, uveli učesnike na tom tržištu i jednostavno država se pozabavila time da nađe način koji najviše odgovara i onima koji trguju da jednostavno investiraju kroz određenu trgovinu kriptovalutama, da se prijave na portal države, da jednostavno prijave svoje aktivnosti i samim tim ulaze u legalne tokove investiranja u malu privredu.

  Još nešto ću da kažem, što se tiče uopšte ovog zakona, ako mi dozvolite, predsedavajući, možda koji minut produžim.

  Kada pričamo uopšte o IT sektoru, imamo danas 116 hiljada malih i srednjih preduzeća, ukupno kad govorimo o paušalcima. Vi ste kao ministar predložili, a prošle godine smo usvojili, podršku IT kompanijama koje otvaraju upravo po sistemu paušalnih poreskih obveznika i vi ste tada dali predlog koji smo mi ovde prihvatili, a to je da subvencionišete plaćanje poreza i doprinosa u 2020. godini 70% za novozaposlene, u sledećoj godini 65% i 2022. godine 60%.

  Zašto ovo govorim? Zato što je ovo brzo rastuća industrija i zato što kad pogledate te blokčejn tehnologije koje u stvari predstavljaju jednu veliku skalameriju, koju radi relativno mali broj ljudi, u stvari predstavljaju jednu industriju, kao jedne proizvodne aktivnosti koje se dešavaju sa određenim mašinama. Taj mali broj ljudi upravo plaća poreze i doprinose. Mi time u stvari otvaramo mogućnost mladim ljudima da rade i da otvaraju ovde kompanije, da ne moraju to da rade u inostranstvu, niti da rade na potpuno nekontrolisan način, već, jednostavno, ovde na poznatom tržištu i da plaćaju te poreze.

  S druge strane, mi smo ušli sada u jedan period pandemije korona, koji zaista pogađa malu privredu. Kada govorimo o maloj privredi, govorimo upravo o paušalcima, o poreskim obveznicima, kojima ste na predlog ovde omogućili da porez u 2020. godini plaćaju u sledećoj godini na 24 rate.

  Ono što je dobro, to je da će taj porez biti odložen na više rata. Ali, ono gde se oni osećaju, mislim u odnosu na ovaj IT sektor, koji neće imati problema da plaća poreze i doprinose, je negde da je njima onemogućeno pravo na rad, s obzirom da imamo zatvaranje u pet časova popodne i nemaju prava da rade ni za vikend.

  Sad treba naći načina, ne samo vi kao Ministarstvo finansija, nego i Ministarstvo privrede i, naravno, sa Kriznim štabom, da se omogući tim ljudima da zaista mogu da zarade onoliko koliko su u mogućnosti da plate paušalni porez od sledeće godine. I to je negde vapaj svih tih malih i kozmetičara i frizera i prevoznika i krojača i obućara. Kada upoređujete njihovu malu privredu usluga i odnos IT sektora, koji mi privlačimo ovim dobrim merama, onda negde imamo jednu neravnotežu i s jedne strane, ljude koji se zaista razvijaju u tom delu i mi kao država se radujemo zbog toga, kada je u pitanju digitalna imovina, a s druge strane, imamo stvarno veliku muku malih privrednika, paušalaca, kojima treba da izađemo u susret.

  Tako da, u sledećoj godini, ja se nadam, da ćemo mi naći rešenje da podržimo i ovaj deo privrede. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima narodni poslanik Nebojša Bakarec, po amandmanu.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Nebojša Bakarec

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Poštovani kolege poslanici, poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, dakle, ja ću ukazati na izuzetnu važnost, naravno, i ovog zakona na koji je podnet ovaj amandman, ali ću ukazati na izuzetnu važnost ovog amandmana upravo zbog toga što je jako važno da ovaj zakon ili delovi ovog zakona što pre počinju da se primenjuju zbog sprečavanja zloupotreba, svih onih zloupotreba koje sprovodi poreska, digitalna ili ofšor mafija, jer i ofšor mafija posluje u ovoj digitalnoj oblasti.

  Znači, ja ću navesti tri primera zloupotreba u digitalnoj oblasti kroz jednu bajku ili basnu o tri praseta koja nisu ništa gradila, nisu gradila nikakve kuće, nego tri praseta koja su pljačkala.

  Prvi primer digitalne zloupotrebe vam je pljačka od 70 miliona dolara koja se vršila devet godina u Nišu. Vršilo je 11 lica, ali oni nisu opljačkali Srbiju. Pljačka je vršena u inostranstvu, opljačkani su, mislim, američki investitori putem lažnih platformi i ipak je pozitivno u svemu tome što ta lica nisu pljačkala Srbiju. To je jedan primer. Naravoučenije je da se zločin u ovom slučaju ne isplati, jer su svi uhapšeni, ali verovatno nije uhapšen nalogodavac.

  Preći ću na treće prase. To je najpoznatiji primer svetske zloupotrebe u digitalnoj oblasti. Autor te pljačke je čuvena oksfordska doktorka, bugarska biznismenka Ruža Ignjatova, dakle, zaista doktor prava sa oksfordskom diplomom koja je sprovela prodaju lažne valute koju je ona nazvala onecoin. Prodavala ju je tokom četiri godine. Opljačkano je širom sveta i što je dobro nije opljačkana Srbija, ali je opljačkano širom sveta između četiri do 15 milijardi evra. Tako da vidite kako su opasne zloupotrebe u ovoj oblasti i ovde je značajno opet… Naravoučenije je to da je Ruža Ignjatova 2017. godine nestala. Sumnja se da je promenila identitet. Međutim, zato što je opljačkala ovoliku količinu novca koja još nije ni utvrđena, da li je četiri do 15 milijardi evra, ja mogu osnovno da pretpostavim da je ona likvidirana zato što je opljačkala neke mnogo opasne i nezgodne igrače u tom periodu. Vratiću se na to i, dakle, strašna je zloupotreba, prodavala je lažnu kripto valutu.

  Sad dolazimo do drugog praseta. Drugo prase je svima nama jako poznato, žuto je i opljačkalo je 619 miliona evra, ali nije pljačkalo u svetu, nego ovo drugo prase je pljačkalo isključivo u Srbiji. Pljačkalo je isključivo grad Beograd i pljačkalo je isključivo našu zemlju Srbiju.

  To prase je, da kažemo, poslovalo u virtuelnoj oblasti. To prase izmislilo je jednu kripto valutu pre nego što su uopšte izmišljene ostale kripto valute. To je šitkoin kripto valuta, izmislio ga je, naravno, Dragan Đilas i njegov rođeni brat. Šitkoin označava vrednost sekundi reklamnog vremena izražen u evrima i ta valuta je bila beskorisna i medijima koji su prodavali sekunde i ogromnim svetskim kućama koje su kupovale sekunde. Bila je vredna jedino Draganu Đilasu koji je od te kripto valute zaradio 619 miliona evra.

  Kada govorimo o tih 619 miliona evra, svima nama je to potpuno apstraktno pitanje. To su mnogi govorili, ali da bi razumeli, evo da razložimo to, da građanin razume šta je to 619 miliona evra. Đilas je taj novac stekao, pod znacima navoda, tokom 10 godina. Deset godina vam je 3.650 dana. Znači, svakoga dana od 3.650 dana Dragan Đilas je sticao 167.000 evra dnevno, puta 3.650 dana, znači pet miliona i nešto evra mesečno, preko 61 milion evra godišnje i tako 10 godina, a bio je direktor Narodne kancelarije predsednika Republike, ministar i gradonačelnik. Tada je stekao 619 miliona evra. Pazite, samo ovih 167 hiljada evra jednog dana je više nego što svi mi zaradimo poštenim radom za ceo svoj život, a poruka Dragana Đilasa je ono što pokušavam, ti nećeš za ceo svoj život. To su rekli Partibrejkersi.

  Dakle, to su te apstrakcije, ali sada razumemo šta znači svaki dan i tako je on jednog dana, kada je trpao Rome u kontejnere, krajnje nehumano, a o čemu postoji izveštaj organizacije Amnesty International koji će ostati za vjek i vjekov, ali tog dana kada je Đilas, kao neki u Nemačkoj u neko mračno doba, on je trpao Rome u kontejnere i smeštao ih tamo u neku mračnu šumu na obodu Beograda, i tog dana je Dragan Đilas zaradio 167 hiljada evra. Zaradio je 167 hiljada evra i onog dana kada je otišao kod bivše supruge i bivšeg tasta, napao ih, naneo bivšem tastu od 70 godina telesne povrede, i tog dana je Dragan Đilas zaradio 167 hiljada evra i tako 10 godina, 3.650 dana i sada razumete kolike su to cifre.

  Da ne govorimo posebno da li je Dragan Đilas, kada govorimo o sprečavanju pranja novca, a ovde su bili zakoni koji se tiču i naplate poreza iz ove oblasti, digitalne, koja se uvodi u red, da li je on platio porez na dobit, na svih tih 619 miliona evra? Ja tvrdim da nije zato što Dragan Đilas i dan danas posluje u ofšor oblasti. Njegov brat posluje u ofšor oblasti. Digitalno posluju u ofšor oblastima i njih dvojica su izmislili jednu novu igru, znate, to su veliki inovatori. U Vojvodini imate onu igru koja se zove šore, a ovde su braća Đilas i gospodin Šolak izmislili novu igru koja se zove ofšore i ona se igra u ofšor oblastima. Dakle, veliki inovatori.

  Kada govorim o ovih 619 miliona evra, daću vam jednu ekskluzivnu i fantastičnu informaciju, dobro je što mi imamo prenos RTS-a. Znači, čvorište RTS-a se nalazi iza ovih vrata, a ja ću posle govora dati predstavnicima RTS, i to je značajna informacija, odgovor koji sam dobio od Tužilaštva za organizovani kriminal na poslaničko pitanje koje sam postavio, a tiče se i ove digitalne oblasti, tiče se i RTS-a. Pitanje se tiče pljačke RTS-a, a koja je teška 688 miliona evra i Tužilaštvo za organizovani kriminal kaže da se vode tri postupka, dva protiv pravnih lica, protiv četiri fizička lica i jedan postupak protiv pravnog lica zbog sumnje da su izvršili krivična dela. Osumnjičeno je četvoro fizičkih lica, jedno pravno lice, dok je, to je jako interesantno i o tome ću nešto reći, jedno osumnjičeno lice nedostupno.

  Naravno, Tužilaštvo ne kaže imena, jer je to korektno, ali je ova informacija fantastična i moram da pohvalim kako rade institucije, kako radi Skupština. Dostavi Tužilaštvu moje pitanje, Tužilaštvo uredno odgovori. Za pet godina, kao gradski odbornik sam postavljao na svakoj sednici jedno pitanje Draganu Đilasu i još druga pitanja koja su se ticala mosta, svega i nikad za pet godina nisam dobio odgovor ni na jedno pitanje. Vidite ovde, za dve nedelje sam dobio odgovor na poslaničko pitanje.

  Dakle, ja ću sad izraziti zabrinutost. Jedna od optuženih, mogućih, osumnjičenih je to lice koje je nedostupno, a ja ću reći ko je to, to je Jadranka Drinić, Đilasova direktorka, suvlasnica sa njim je bila u „Dajrekt mediji“. Od avgusta 2019. godine nije dostupna našim organima. Znači, to je 16 meseci, nije bila korona. Naši organi su preduzeli postupke pred nadležnim organima Italije, ali još uvek nisu u stanju da je pronađu.

  Sada da se vratimo na Ružu Ignjatovu zato što sam zabrinut za bezbednost ove Đilasove direktorke, Jadranke Drinić, pitanje je da li je ona nevina, ako je nevina i živa, što se ne javi nadležnim organima? Međutim, kao što je nestala Ruža Ignjatova, pitanje je šta je sa Jadrankom Drinić i ko ima najveću korist da Jadranka Drinić nestane? Da stavim tačku – nestane. Mislim da je jasan odgovor ko ima najveću korist da Jadranka Drinić nestane, a lice koje ima najveću korist da ona nestane ima dug istorijat nasilja, bilo verbalnog, bilo porodičnog, te sam ja ozbiljno zabrinut za sudbinu Jadranke Drinić.

  Takođe, što se tiče gospodina Šolaka i gospodina, znači, prvo, Dragan Đilas, rekli smo ima niz firmi ne utvrđen broj, ogroman broj firmi u zemljama šest zemalja okruženja. Ima niz ofšor firmi. A da je tačno ovo što govorim, govorim vam samo jedan primer gde je uhvaćen njegov brat da je bio direktor jedne ofšor firme, odnosno predsedništva kada su prodavali jednu vilu vrednu milion i njegov brat Gojko Đilas je bio direktor predstavništva.

  A zašto je bilo potrebno otvarati predstavništvo jedne ofšor firme čiji je vlasnik očigledno bio Dragan Đilas? Zato što su opran novac hteli nekako da unesu u Srbiju da kupe tu vilu, pa su to i uradili. Time su naravno otkrili da ofšor firma postoji, ali kao što postoji ta, postoje i mnoge druge. I brat Dragana Đilasa, takođe ima dve, najmanje, firme sada čiji je vlasnik, koje se bave digitalnim poslovanjem, "digital veil", "web fest" i "Martech industry" u Crnoj Gori.

  Šolak, takođe koji je vlasnik sada "Dajrekt medije" od 2018, kada mu je Đilas to prodao nizom mahinacija koje je teško bilo ustanoviti čak i njima prijateljskom kriku. Ima takođe niz ofšor kompanija, njegove kompanije posluju ovde i on šta je prodavao, nije prodavao N1, "Junajted grupa", "Junajted medija". Pazite, to su vam kao one "ruške", "matruške" ili "babuške", jedna u drugoj, pa ko pohvata, ima ih 100 "matruški" jedna u drugoj.

  I završiću sa ovim, sa jednom kratkom porukom Draganu Đilasu i opet ću citirati, pošto ovde ne smemo da citiramo divne pesnike, evo citiraću grupu "Psihomodopop", iz njihove pesme, koja je inače omiljena pesma Dragana Đilasa, zove se "Ja volim samo sebe", pa kaže: "Tamne mrlje prošlosti na Đilasovoj beloj košulji, veš mašina budućnosti nikad neće oprati".

  Živela Srbija.

  E, sada idemo da predamo RTS-u, kopiju odgovora.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Po amandmanu, narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marko Atlagić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, doktore Orliću, dobro je što je Vlada Republike Srbije prihvatila ovaj amandman iz razloga što se odredbe članova 6, 7. i 8. Zakona primenjuju sa danom stupanja na snagu ovog Zakona, a ne po isteku šest meseci od dana njegovog donošenja i to ide u prilog trenutnoj epidemiološkoj situaciji izazvanom korona virusom, kako je to i uvažena narodna poslanica, dr Aleksandra Tomić i naglasila, a i Vlada Republike Srbije u svom obrazloženju.

  Kada smo kod Kovida – 19, moram napomenuti, gospodine potpredsedniče, da su se za vreme ove pandemije javile iz dela opozicionih stranaka određeni korona lešinari u vidu prof. dr Mile Alečković, dr Nade Kostić, dr Jovane Stojković i Srđana Noga, bivšeg narodnog poslanika u ovom visokom domu. I ne samo oni, pored ostalih, ova četvorka svakodnevno šire lažne vesti o vakcinama, o maskama, o distanci, o korona virusu, o PCR testu, o Kriznom štabu, o Vladi Republike Srbije i o predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, kao i uvaženim narodnim poslanicima.

  Naši heroji, lekari, medicinske sestre im poručuju, citiram: "Urazumite se. Dođite da vidite kako se ljudi guše, ne lupetajte", završen citat.

  Dakle, Srđan Nogo, bivši narodni poslanik u ovom visokom domu, prof. dr Mila Alečković, dr Jovana Stojković, dr Nada Kostić svakodnevno nagovaraju građane Republike Srbije putem raznih portala da ne nose maske, da ne prave distancu, da se ne vakcinišu i da ne postoji korona virus.

  Oni bezočno vređaju Krizni štab, posebno dr Kona, Vladu Republike Srbije, a posebno predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića.

  Kada smo kod širenja lažnih vesti, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, dr Orliću, napominjem da drugi deo opozicije u liku Đilasovog Balše Božovića, nekih nevladinih organizacija u liku Milana Antonijevića i Sonje Biserko, šire neistine o aktuelnoj vlasti, a posebno o predsedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću.

  Tako je Đilasov i Jeremićev Balša Božović lažno optužio aktuelnu vlast u Srbiji, a posebno predsednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića da stvara srpski nekakav svet na relaciji Beograd-Podgorica-Banjaluka, optužuje aktuelnu vlast da vodi velikosrpsku politiku, žestoko je napao SPC, čak i mrtvog patrijarha Irineja.

  Đilasov Balša Božović je formirao, kako ste informisani, Akademiju za demokratiju na zapadnom Balkanu, a sedište joj je u Novom Sadu. Prvi predavač na toj akademiji biće Bogić Bogićević, razbijač bivše zajedničke nam države.

  Poštovani građani Republike Srbije, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, ovih dana evropska je zajednica objavila studiju koja se zove "Mapiranje lažnih vesti na zapadnom Balkanu", koja je napravljena za Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta. Gle čuda, studija Evropskog parlamenta je utvrdila da je najveći distributer lažnih vesti ne mediji u Srbiji, nego upravo Đilasov Balša Božović, opozicionar.

  Pošto je studija Evropskog parlamenta utvrdila da je Đilasov Balša Božović, najveći lažov u Srbiji, pozivam ga, javno, da ako ima bar minimum civilizacijske ili ti demokratske kulture da se javno izvini za sve laži i bljuvotine koje je izgovorio zadnjih pet godina u ovom visokom domu, i ne samo ovde, nego i u sredstvima javnog informisanja o predsedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, o predsednikovom bratu, o predsednikovoj porodici, o ministrima Veliboru Lončaru, dr Nebojši Stefanoviću i Aleksandru Vulinu, narodnim poslanicima dr Aleksandru Martinoviću i dr Vladi, čestitom, Orliću. Naravno, i građanima Republike Srbije.

  Poštovani građani Republike Srbije, Đilasov Balša Božović je ovih dana, kako sam rekao, formirao Akademiju za demokratiju na zapadnom Balkanu, sa centrom u Novom Sadu. Nije bez razloga baš u Novom Sadu, zapamtite dobro šta kažem. Prvi predavač, kako sam i rekao, biće Bogić Bogićević. To će biti akademija, poštovani narodni poslanici, za širenje lažnih vesti na zapadnom Balkanu, pošto je Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta utvrdio da je Đilasov Balša Božović najveći lažov u Srbiji.

  U tekstu punom laži i neosnovanih optužbi na račun Srbije, a posebno na račun predsednika Vučića, Sonja Biserko sugeriše da međunarodna zajednica mora da ukloni maligni uticaj srpskih pretenzija u Bosni i Hercegovini, napominjući da politika Srbije deluje kao destabilizirajući faktor.

  Navodi da je Republika Srpska ratni plen i da Srbija neće od nje odustati.

  Gospođo Biserko, naravno da neće i da će štititi priznavajući BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

  U antisrpsku kampanju uključio se i propali predsednički kandidat, gle čuda, verovatno će biti i na ovim sledećim izborima, Saša Janković poznat pod nazivom Sale prangija, inače stari poslovni partner Dragana Đilasa, akter u aferi „Pištolj“ u kojoj je Predrag Gojković navodno izvršio samoubistvo u njegovom stanu, o čemu sam ja više puta govorio u prošlom mandatu u ovom visokom domu, a moram da napomenem da sam dobio odgovor na postavljeno poslaničko pitanje da je sva dokumentacija u Arhivu grada Beograda uništena, a direktorka arhiva je bila, gle čuda, Branka Prpa. Inače, Janković je imao pištolj bez dozvole sa kojim ne navodno počinjeno samoubistvo.

  Tu je iz njega i gospodin Milan Antonijević, direktor Fonda za otvoreno društvo Antonijević kaže, citiram – Srbija treba da prestane da se meša na destruktivan način u zbivanja u BiH, završen citat. Poštovani građani Republike Srbije, čista izmišljotina.

  Uvaženi narodni poslanici, da li je iko u ovom visokom domu od narodnih poslanika i jednu ružnu reč izgovorio za parlament ili za BiH ili bilo koju susednu državu? Da li je to iko od ministara u Vladi Republike Srbije učinio ili eventualno predsednik Republike? Dabome da nije. Evo, poštovani građani, vidite kako se on uključio u direktnu hajku na Aleksandra Vučića započetu tekstom Sonje Biserko objavljene na portalu Dojče Vele.

  U satanizaciju Srba uključio se i jedan Hrvat, Dežulović, navodno pisac, koji je rekao citiram – da Beograd više nije grad, tek malo veća kasaba, blatnjava, tužna selendra, završen citat.

  Poštovani građani, naravno i Slobodan Georgijev se uključio, podržao ga dodajući, citiram – još gore od toga. To je taj Slobodan Georgijev koji stalno napada Aleksandra Vučića i državu Srbiju bez argumenata, ali bogami i bez stida.

  Poštovani građani Republike Srbije, poštovane dame i gospodo, Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem će i dalje kao i do sada voditi miroljubivu politiku sa našim susedima i širom sveta bez obzira na laži koje se svakodnevno šire okrenuta ka ekonomskom napretku kako bi bila još ekonomski jača i bolja, svesna da će to smetati mnogim faktorima kako unutra, tako i spolja.

  Razobličićemo satanizaciju naše zemlje, građana Republike Srbije, naše Vlade i našeg predsednika ma od koga to dolazilo. To je naša, dame i gospodo uvaženi narodni poslanici, obaveza koju smo građanima Republike Srbije dali u ovom visokom domu polagajući zakletvu da ćemo služiti istini slobodi i narodu. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Zahvaljujem gospodine Atlagiću.
  Po amandmanu narodni poslanik Vladimir Đukanović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Đukanović

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Zahvaljujem se.

  Ne brinite gospodine Atlagiću, mada meni samo nije jasno zašto smo mi kao narod doživeli da moramo da se stalno branimo i da budemo u nekoj defanzivi.

  Znate kako, moj otac i sva familija po ocu je iz Republike Srpske i vrlo sam ponosan zbog toga, i ono što mogu da kažem koliko god da se tamo neko upinje, a opet ću ponoviti, nama u Srbiji pričaju kako je mnogo dobro da se izdelimo na više delova, kako je decentralizacija, a kada je u pitanju BiH gde ima tri konstitutivna naroda tamo kažu da je najbolje da imamo centralističku vlast i da Republika Srpska ukine ko entitet. Naravno da je to nešto što je nedopušteno. Ja sam vrlo ponosan što mi je sva očeva familija iz Republike Srpske i za njih će uvek biti Beograd glavni grad, a ne

  Sarajevo, a Sarajevo će poštovati u onom smislu što je to bio drugi srpski grad po broju

  stanovnika u bivšoj Jugoslaviji u kome danas nažalost nema Srba.

  Toliko o multietničkoj Bosni i o tim njihovim tricama i kučinama i o tom besmislu tih ljudi iz te nekakve ili kako se zove to Igmanska inicijativa. Strašno je što takvih u Srbiji ima puno i nikada ni jednu jedinu reč nisu rekli zato što je kompletno gotovo srpsko stanovništvo iz Sarajeva otišlo.

  Nikada nijednu jedinu reč nisu prozborili o zastrašujućem zločinu prema srpskom narodu koji je u Sarajevu živeo, ali su znali uvek da pričaju kako je Sarajevo bilo okruženo, kako su ga šumski ljudi bombardovali i tom slično, iako svi dobro znaju, ko god je poznavao konfiguraciju terena tokom rata u BiH da su baš srpski položaji bili okruženi oko Sarajeva, imali su samo jedan izlaz preko Trebevića i to je notorna laž koja se stalno ovde forsira. Srpskog naroda, još jednom ću ponoviti, u Sarajevu ima samo u tragovima, ali zato razno raznih iz Kuvajta, iz Emirata, odakle već sve ne, koji grade rizortove po nekadašnjim srpskim naseljima ima koliko hoćete.

  Ne bih dalje o tome, ali eto gospodine Atlagiću, u svakom slučaju tu možemo da se složimo, Srbija nikada neće napustiti svoj narod zapadno od Drine. Srbi zapadno od Drine uvek će pre shvatati Srbiju kao svoju zemlju, što je potpuno prirodno, kao svoju maticu, poštovaće administrativno što moraju da poštuju, BiH, jer ona postoji kao država u nekim granicama i mi to poštujemo.

  Svakako ne mogu da lažem ni sebe, niti bilo šta. Ako svaki Hrvat u BiH može da glasa na hrvatskim izborima i sanja jednog dana da se ujedini sa Hrvatskom, a što bi to Srbinu iz Republike Srpske bilo zabranjeno, makar da ima san pa da jednog dana živi ujedinjen sa Srbijom, a ako Bog da nada se da ćemo im ikada omogućiti da mogu da glasaju na našim izborima zato što je to nešto što je potpuno prirodno i normalno. No, ne bih dalje da ulazim u to.

  Vezano za sam amandman što se tiče kriptovaluta, to je, gospodine Mali, jedna veoma veoma ozbiljna oblast. Plašim se da ne shvatamo to dovoljno ozbiljno. Mi smo se ovde orijentisali na bitkoin. Međutim, što se tiče bitkoina to je samo jedna od kriptovaluta. Imate ih sada sve više i više u svetu.

  Recimo, imao sam prilike da upoznam jednu austrijsku kompaniju, njihove predstavnike. Oni prave specijalnu kriptovalutu isključivo za fudbal i mnogi svetski fudbaleri promovišu tzv. sokerkoin, nije ni važno. Imaju u planu u budućnosti da gotovo svi iz fudbalskog sveta koriste tu valutu.

  Ubuduće će se sva trgovina i uopšte plaćanje seli na internet i ja se plašim da mi tu nemamo dovoljno obučen kadar koji može da tu prepozna razne malverzacije. Drugo, možete da vidite danas da ogroman broj, da kažemo kolokvijalno, klinaca trguje tim kriptovalutama. Imao sam čak jednom priliku da upoznam momka, studenta. Od čega živiš, kaže – trgujem kriptovalutama. Pravo da vam kažem tek sam tada upoznao šta bi to značilo. Kaže – imam mesečni džeparac oko 750, 800 evra. Pazite, on je neko ko trguje na nekom malom nivou, a možete da zamislite ovi što imaju ogromne firme koliki novac može da se zaradi preko kriptovaluta, a da se sakrije porez, da se ne plati ništa.

  To je ozbiljan problem gde se plašim da mi nemamo dovoljno adekvatno obučen kadar koji će to da prati. Moram da izrazim i sumnju što se tiče same te internet trgovine, ne mislim samo kriptovalute, nego generalno nemamo tu adekvatnu zaštitu. Prilično smo tu nezaštićeni. Mi ne štitimo naše interaktivno nebo, iako je to budućnost što se tiče ekonomije i morali bi tu više da poradimo. Da ne govorimo o pravosudnim organima gde zaista smatram da nemamo ni dovoljno ljudi, niti dovoljno obučenog kadra koji može da uvidi kakva se krivična dela izvršavaju preko interneta u smislu te internet trgovine.

  Kada smo već kod pravosuđa ja mogu da vidim da mi za neka druga razna krivična dela ovde očigledno ili nemamo tužioce koji žele da rade ili imamo gledanje, odnosno žmurenje na oba oka, a da ne govorimo o zastrašujućim pritiscima na pravosuđe. Evo, moram da priznam, jutros sam video jednu zastrašujuću laž koja je izašla, a to je da navodno na jučerašnjoj sednici VSS, namerno su pustili određeni mediji tu informaciju, da su navodno dvoje sudija napustili tu sednicu VSS, što je notorna laž, niko nije napustio sednicu. Ali, zašto su izmislili tu laž? Pa, zato što je neko zahtevao da jedan predsednik suda, odnosno, zapravo da VSS na neki način svojim saopštenjem se ogradi od datog intervjua koji je taj predsednik suda davao za jedan portal, opskurni portal, ali očigledno ciljano datog za njih, kako bi ga svi posle citirali. Sada taj intervju koji je on dao je više politički.

  Nemam ništa protiv, svako ko želi da se bavi politikom, neka fino onda izađe na izbore i kandiduje se, pa koliko glasova dobiješ. To je poruka i ovom Majiću i ovim ostalima, ljudi izađite na izbore, pa koliko dobijete glasova, uđite u Skupštinu ili se kandidujte za predsednika. Ne možete da koristite i da zloupotrebljavate vašu funkciju sudije ili predsednika suda, a da dajete političke izjave, a onda dobijate podršku određenih medija i ako neko vrši pritisak na pravosuđe, pa baš vrše ti mediji, N1, Nova S, KRIK, Direktno rs, itd.

  Znači, najveći pritisak na pravosuđe dolazi od strane tih medija, oni kreiraju afere, oni unapred osuđuju nekoga, oni izmišljaju afere i preko tog izmišljanja vrše pritisak i na tužilaštvo i na sudije kako moraju da presude i to konstantno rade, a žale se kako postoji nekakav drugačiji pritisak na pravosuđe. Ne, oni su jedini ti koji vrše pritisak na pravosuđe. I tu moramo da se usaglasimo, najveći pritisak na pravosuđe uopšte ne dolazi iz političkih krugova, nego dolazi iz privrednih krugova.

  Oni koji imaju najveći interes da se presudi u njihovu korist itd, razni ti tajkuni, itd, oni vrše najveći pritisak na pravosuđe. To je 95% pritisaka isključivo iz privrednih krugova, političkih pritisaka to može da se dogodi eventualno ako neki predsednik negde ili neki u lokalnoj samoupravi to radi, ali suštinski nemate nikakav pritisak od strane izvršne vlasti, a postoji ovaj medijski, koji je zastrašujući, gde mi imamo konstantno insistiranje na određenim aferama gde se izmišljaju događaji, kako bi tužilac ili sudija morao da postupi, jer u slučaju da ne postupi kako taj mediji zahteva doživeće u tom mediju medijski linč.

  E, tako se to, nažalost, danas radi u praksi. Ja sam prosto morao ovde da reagujem zato što moramo javnosti da naglasimo da nikakvog napuštanja sednice VSS nije bilo od strane sudija, ali, kažem, ciljano je puštena takva informacija, ciljano je smišljena takva laž kako bi se kontinuirano vršio pritisak na naše pravosuđe. Hvala.