Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 17.12.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/198-20

3. dan rada

17.12.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 17:30

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala
 • Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta "Beograd na vodi"
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o fiskalizaciji
 • Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS CoV-2
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Odluka o izboru člana Saveta za Regulatorno telo za elektronske medije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana
 • Zakon o digitalnoj imovini
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Odluka o izboru člana Fiskalnog saveta
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Pošto smo završili pretres po amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.
  Prelazimo na – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
  Primili ste amandman koji je na Predlog zakona podnela Vlada.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava o podnetom amandmanu.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 5. amandman je podnela Vlada.
  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Reč ima narodni poslanik Adam Šukalo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Adam Šukalo

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Zahvaljujem, potpredsedniče.

  Pošto je moja intencija bila da govorim pre svega o prethodnom amandmanu, u svakom slučaju, na samom početku želim da pohvalim predstavnike Vlade, Ministarstva finansija koji su imali dovoljno sluha da sve ove diskusije koje smo imali protekla dva dana u smislu amandmana i svega onoga što se tiče tematike koju smo imali u prethodna dva dana uvrste i da idemo sa daljim unapređenjima.

  Na samom početku, jednu bih stvar tehničku želeo ovde da istaknem. Naime, i kad imamo ove rasprave o amandmanima, s obzirom da imamo ovakav kakav imamo informacioni sistem, mi kao narodni poslanici, a i javnost Republike Srbije ne može videti tok te rasprave, moram da primetim kao neko ko je dugogodišnji parlamentarac, mislim na Narodnu skupštinu Republike Srpske, da ovaj informacioni sistem ne samo da je zastareo, već pokazuje još jednu tezu, a to je da svega onog što su se dotakli ovi iz prethodne vlasti, žuti, da su upropastili. Pa i ovaj informacioni sistem ukazuje upravo na to.

  Ja vas molim kao predsedavajući i sve da u narednom vremenskom periodu unapred vidimo ovaj informacioni sistem, ne samo zbog poslanika, već i zbog javnosti da bismo mogli na jedan transparentniji način učestvovati u svemu onome što možemo raspravljati na ovakvim sednicama.

  Očigledno je da je ovo bila nečija dobra kombinacija i da ovaj informacioni sistem kada je ugrađivan ovde u rad Narodne skupštine Republike Srbije imao za cilj da rad Narodne skupštine bude što ne transparentniji.

  Sad, s obzirom da se mi nalazimo u procesu opšte digitalizacije, elektronske uprave i svega ostalog, da je sva zakonska regulativa koju danas usvajamo, ide u pravcu koju Srbiju etablira na širem planu kao zemlju digitalizacije. Srpski softver postaje brend na tržištu softvera širom sveta. Zaista je neupitno da je i ovaj proces, koji treba ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije da se završi, da treba biti unapređen. Iz tog razloga ja sam hoću da primetim da svega čega su se oni dotakli su bukvalno upropastili.

  Mi želimo da budemo transparentni, želimo da budemo efikasniji u ovoj vrsti priče i prema tome i sama Narodna skupština Republike Srbije treba da ide u tom pravcu. Nadam se da to nisu velika sredstva, i sam predsednik Narodne skupštine Republike Srbije je zamolio gospođu Brnabić prilikom iznošenja ekspozea, da se pronađu određena sredstva koja bi bila, ne u korist narodnih poslanika samo, već pre svega javnosti Republike Srbije u smislu praćenja svega onoga što mi imamo na dnevnom redu.

  Iz tog razloga ja bih se referisao malo i na prethodni amandman i rekao da sve ovo što se tiče sigurnosti u smislu, da kažem, borbe protiv ovih novih pošasti, novih kriminalnih dela, novih organizovanih kriminalnih grupa koje na različite i sofisticirane načine praktično traže načina kako da operu novac, kako da se bave određenim krivičnim delima, da je izuzetno važno da i samo Ministarstvo unutrašnjih poslova, o tome smo juče pričali, bude što bolje osposobljeno kako tehnički, tako i kadrovski.

  Vrlo je teško pratiti te trendove i načine kako se sve može oprati novac i kako određene kriminalne grupe preko izvršenja drugih krivičnih dela, gde stiču određena protivzakonita sredstva, ulažu preko ovog elektronskog novca, digitalnog novca i praktično uspevaju da zaobiđu određene zakonske procedure i mi moramo osposobljavati naše resurse, pre svega u MUP-u, ali i u tužilaštvima da bi se mogli boriti protiv ovakvih vidova kriminala.

  Iz tog razloga ja bih nekoliko stvari samo istakao koliko je važna digitalizacija u srpskom društvu i koliko su ti trendovi izuzeto važne za prihodovne stavke u budžetu. Samo ću izvući jedan podatak koji je i te kako važan, koliko naš srpski softver, naši ljudi koji se bave tim poslom, koliko su važni, koliko doprinose izvozu srpske privrede.

  Samo jedan podatak Narodne banke Srbije da je u periodu od 2012. do 2019. godine prosečni godišnji rast izvoza IT tehnologija bio 21%. Recimo, poređenja radi, 312 miliona izvoza smo imali u 2011. godini, a 1,42 milijarde evra u 2019. godini. Ako govorimo o 2020. godini i trendovima koje imamo u ovoj godini, koju je obeležila pandemija korona virusa, vidimo da u prvih šest meseci tu granu nije dotakla pandemija, jer je izuzetno važno istaknuti, evo i ovi ljudi koji su frilenseri, koji rade od kuće, kao i svi drugi koji rade u IT kompanijama širom Srbije, kojih ima bezbroj u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu. Ogroman broj mladih ljudi radi u tom sektoru, oni doprinose. Država Srbija ulažući praktično u digitalnu infrastrukturu, u elektronsku upravu, u sve ove modelitete koje imamo danas, omogućava da se taj proces sve više i više razvija.

  Kakve su perspektive po procenama stručnjaka? Kažu da bi Srbija mogla u idućih deset godina da porast, u smislu izvoza IT usluga na čak 20 milijardi evra godišnje. Perspektive su ogromne, zato svaki vid ulaganja, svaki vid odricanja u smislu i ove legislative koju usvajamo ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije ukazuje upravo na tu činjenicu da je sve ovo što radimo izuzetno dobro i ne samo da je dobro već daje efekat u ovim prihodovnim stavkama. Daje ono što je možda najvažnije, mogućnost, ako možemo da pričamo o tome ne samo danas već u idućim godinama gde će se taj izvoz povećavati, da ćemo mi ovde imati sve veću i veću potrošnju tih stavki jer zarada koja dolazi iz tog sektora, ljudi koji se bave tim poslom troše novac u Srbiji, povećavamo PDV, povećavamo prostor za druge investicije, povećamo prostor za zarade, za plate. Prema tome ovo je izuzetno plodotvorna grana privrede i u nju Srbija i u narednom vremenskom periodu treba sve više i više da ulaže.

  S obzirom da ja dolazim u Republike Srpske i da je ovde bilo dosta tema i BiH i Republika Srpska i o tome što smo mogli ovih dana da čujemo kako Republika Srbija ima određene pretenzije iz tih sarajevskih kvazi intelektualnih krugova koji u jednom zajedničkom tonalitetu sa zagrebačkim krugovima, sa krugovima ovde iz Beograda iz kruga dvojke, građanske kvazi elite, praktično da duvaju u istu trubu. Vi ako pročitate različite vesti različitih portala, da kažem iz regiona, praktično vidite da je kontekst potpuno isti. Kao da imaju jedno uredništvo.

  Evo, ja ću u kontekstu ove rasprave da pitam da li je pretenzija Republike Srbije prema Republici Srpskoj to što je Srbija najavila što će isporučiti 500 digitalnih učionica u obrazovnom sektoru Republike Srpske. Da li je to doprinos ne samo Republici Srpskoj, već i BiH? Jel to ta pretenzija u koje država Srbija ulaže u obdaništa, u škole, u mostove, u kojem se voze i Bošnjaci, Hrvati i Srbi i svi ostali koji žive u BiH, koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda? Jel to ta pretenzija u kojoj mi dajemo, a s druge strane iz Sarajeva dobijamo takvu poruku, dobijamo u političkom smislu, retoričkom smislu samo šamare i uvrede.

  Naša ruka, ruka iz Beograda, ruka iz Banja Luke i pružena prema Sarajevu u tom smislu priče saradnje. Ljudi koji su, evo i u ovom sektoru digitalne industrije i svega ostalog trebaju biti pokretači tih promena, priča ljudi koji dolaze iz privrede trebaju upravu biti oni ljudi koji će pokrenuti nove procese, a zastarele politike, retrogradne politike, politike stranke Demokratske akcije, sina od Alije Izetbegovića, Bakira Izetbegovića, i na ovim izborima u BiH poražena. Prema tome, budućnost jeste orjentisana na stvaranje nove vrednosti, budućnost jeste orjentisana u tom pravcu koja podrazumeva da stvaramo nove unije, carinske unije, unije u kojim će tržišta i kapitala i radne snage i tržište obrazovanja, priznavanja diploma i svega ostalog, radnog staža, na ovim prostorima, praktično dati mogućnost bez obzira ko gde živeo na prostorima zapadnog Balkana od Hrvatske pa skroz dole do Albanije, da će imati prostor da na jedinstvenom tržištu, praktično konkurentskom tržišnom utakmicom nametne sebe.

  Ovde nema pretenzija koje mogu jednu državu staviti u bolji položaj, ovde je jednostavno jedna utakmica u kojoj će tržište koje će na ovom prostoru biti značajno veće doprineti svakoj državi pojedinačno i nema pretenzija Srbije prema bilo kome. Iz tog razloga ja se još jednom Ministarstvu finansija zahvaljujem na svemu ovome što su ovih dana izneli. Smatram da smo stvorili ozbiljne preduslove da Srbija zaštiti svoje interese i da svi oni koji su u proteklom vremenskom periodu govorili da mi nemamo planove, da ih mi svaki dan demantujemo i da će Srbija u narednom vremenskom periodu biti sve snažnija i snažnija. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Zahvaljujem gospodine Šukalo.
  Uveren sam da su vaše reči transparentno prenete građanima Srbije u direktnom prenosu.
  Reč ima narodna poslanica gospođa Jelena Obradović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Jelena Obradović

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Uvaženi potpredsedniče Skupštine, gospodine Orliću, uvaženi ministre, gospodine Mali sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije.

  Danas je pred nama podnet amandman od strane Vlade Republike Srbije, a koji se odnosi na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana u kome se predlaže produžavanje mera koje su sprovedene u 2020. godini, a odnose se na poreske olakšice za novoosnovana preduzeća i privredna društva u Republici Srbiji i to poreske olakšice na osnovu zarade novozaposlenih radnika.

  Ovakve mere podsticaja su dale rezultate u prethodnoj godini i samim tim ovaj amandman Vlade u kome se ovakav vid podsticaja privredi kontinuirano nastavlja apsolutno podržavam.

  Novoosnovana preduzeća imaju mogućnost da poreske olakšice ostvare u periodu do 31. decembra 2020. godine, odnosno ako su osnovana u tom periodu i za period od 36 meseci, a svakako zarade zaposlenih se odnose na visinu plate do 150.000 dinara, a ukoliko su zarade veće od 150.000 dinara, onda se poreske olakšice odnose na maksimalan iznos zarade do 150.000 dinara.

  Obzirom da su ovakve pomenute mere u prethodnom periodu dale rezultate i u ovoj godini će se sprovoditi. Država Srbija ima jasan cilj da podstiče na ovakav način povećavanje zaposlenosti svojih građana, a sa druge strane i smanjivanje sive ekonomije, odnosno da svi građani Srbije koji se u ovom trenutku nalaze u tzv. sivoj zoni budu prevedeni u status formalno zaposlenih.

  Ovo je samo jedan seta mera koji je Vlada Republike Srbije sprovodila u prethodnom periodu, a za koji planira kontinuirano da sprovode i u 2021. godini. Uprkos svetskoj ekonomskoj krizi izazvanoj pandemijom korona virusa, ja drage kolege moram da vas podsetim da je Vlada Republike Srbije do sad izdvojila šest milijardi evra pomoći svojim građanima i privredi u Republici Srbiji.

  Obzirom da su u svakom javnom budžetu Republike Srbije osnovni i glavni prihodi porezi, vi kada danas imate poreska oslobađanja podsticaja ovakvih mera, možemo reći da samo zdrava, stabilna i jaka ekonomija to može da podnese. Takvu zdravu, stabilnu i jaku ekonomiju ima država Srbija, zahvaljujući politici SNS i predsedniku Aleksandru Vučiću koji je sproveo reformu i obezbedio ovakvu zdravu ekonomiju.

  Sve javne investicije koje se ulažu u Republiku Srbije, a moram istaći da je za javne investicije, odnosno kapitalne investicije u budžetu za 2021. godinu opredeljeno 330 milijardi dinara, sve te investicije u Republici Srbiji sa jedne strane podstiču kao što je i sam ministar Mali rekao, podstiču i privatni sektor da ulaže i da se razvija u našoj zemlji.

  Ako izgradimo i kao što gradimo nove autoputeve, nove škole, bolnice, železnicu, industrijske parkove, sa jedne strane podstičemo rast ekonomije, a samim tim zapošljavamo nove ljude, a sa druge strane podstičemo i privredu da značajno ulaže u Republiku Srbiju.

  Kao dokaz dosadašnjeg rada i rezultata Republike Srbije svakako možemo istaći i spoljno trgovinski rast čitavog regiona Šumadije, gde je za poslednjih 10 meseci ostvarena spoljno trgovinska razmena u iznosu od 1,6 milijardi dinara, što predstavlja najveći ostvareni regionalni suficit u Srbiji od 350 miliona evra u regionu Šumadije.

  To je samo još jedan dokaz da se odgovornom politikom SNS koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić svakako Srbija regionalno razvija. Ako dublje uđemo u region Šumadije, primera radi opština Knić, odakle dolazim, to je opština od 36 sela koja se nalazi u samom scru Šumadije, okružena je sa četiri grada Kragujevac, Kraljevo, Čačak i Milanovac, ova opština je za posledenje četiri godine, odgovornom politikom SNS i kontinuiranom podrškom Vlade Republike Srbije uspela da izgradi 93,3 kilometara asfaltnih puteva.

  Ova opština Knić je uspela da renovira gotovo sve bolnice i ambulante na svojoj teritoriji, da rekonstruiše gotovo sve škole, da proširi mrežu predškolske ustanove u još šest sela na svojoj teritoriji, da sprovede kompletnu reformu i strategiju obrazovanja u Republici Srbiji.

  Ako vam kažem da 2016. godine je opština Knić prvi put u 21. veku u 10 svojih škola uvela pijaću vodu, a da danas, nakon četiri godine, odgovornom politikom SNS i predsednika Aleksandra Vučića i ogromnom podrškom Vlade Republike Srbije, danas sve te škole imaju fonolaboratorije, imaju savremeno opremljene kuhinje sa nutricionistom, imaju programe koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kroz logopeda, sometopeda, engleski jezik od treće godine se u našim selima uči u našim vrtićima.

  Na ovakav način politika SNS pokazuje, ne samo da doprinosi regionalnom razvoju naše zemlje, već misli o svim svojim građanima i misli, pre svega, o našoj deci i o našoj budućnosti. Ovakva ulaganja u sela, naša sela, kao što je i poljoprivreda, gde je za poslednje četiri godine opština Knić obezbedila značajne subvencije za svoja poljoprivredna gazdinstva. Daću vam i podatak da u čitavom regionu Šumadije se nalazi oko 6.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, od toga je 4.000 u opštini Knić i da je opština Knić za sprovođenje mera populacione politike, kroz svoju poljoprivredu i značajnim subvencijama za mlade i ostanak mladih na selu, uspela da za 800 subvencija obezbedi sredstva za razvoj poljoprivrede svojim sugrađanima. Samim tim, kao i davanju prednosti ženama koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstava za 30% povećala broj žena nosilaca poljoprivrednih gazdinstava.

  Kao nagradu svojih rezultata, opština Knić je i pre nekoliko dana dobila, i ovim putem bih se zahvalila Vladi Republike Srbije, nagradu za najveći podsticaj u razvoju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u opštini Knić. Opština Knić je samo jedna od pet opština koja je dobila ovakvu nagradu, ali svakako da za jednu ruralnu sredinu, koja je u trećoj kategoriji razvijenosti, ovakvi iskoraci su značajni pomaci da Srbija ide napred.

  Ono što bih posebno istakla je da će buduće investicije koje će se desiti u našem regionu Šumadije značajno popraviti i poboljšati ovakvu sliku kao što imamo danas.

  Izgradnja autoputa koji se najvećim delom proteže kroz opštinu Kinić, a koji spaja Koridor 10 sa Moravskim koridorom, kao i blizina aerodroma Lađevci u kojem je planirano otvaranje kargo centra, svakako će pospešiti nove investicije u opštini Knić, a samim tim i položaj i razvoj naše opštine će se staviti na mapu budućih investitora.

  Ono što bih posebno istakla je da zahvaljujući ovakvoj politici Aleksandra Vučića i SNS, gde se Srbija regionalno razvija, gde Srbija misli o svojim selima, gde Srbija kontinuirano ulaže u obrazovanje, u svoje najmlađe, svakako je pravi put SNS i put kojim Srbija ide napred.

  Živeo Knić, živela Šumadija, živela Srbija!
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Zahvaljujem, gospođo Obradović, i čestitam na vašem prvom izlaganju u Narodnoj skupštini. Naravno, i sve čestitke opštini Knić na ostvarenim rezultatima i osvojenim nagradama.

  Reč ima narodni poslanik Uglješa Mrdić, po amandmanu.

  ...
  Srpska napredna stranka

  Uglješa Mrdić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Zahvaljujem, potpredsedniče.

  Uvaženi ministre sa saradnicom, uvaženi narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, jedan od najvećih oblika patriotizma je redovno plaćanje poreza.

  Imali smo prilike ovih dana da čujemo i sjajna izlaganja predstavnika Vlade Srbije, prvenstveno ministra finansija Siniše Malog i mojih kolega narodnih poslanika, koliko su bitni svi ovi zakoni, o kojima ćemo glasati u Danu za glasanje. Ali, s jedne strane, imamo situaciju gde se aktuelno držano rukovodstvo predvođeno Aleksandrom Vučićem i Vlada Republike Srbije zalaže za poštovanje zakona, za poštovanje poreza, za dobru poresku politiku, a s druge strane imali smo situaciju gde pojedinci, poput Dragana Đilasa i njegovi saradnici, nisu bili za poštovanje zakona.

  Tako sam dobio u oči ove sednice odgovor od Republičkog javnog tužilaštva povodom krivične prijave koju je gradska opština Vračar podnela pre četiri godine protiv čelnika gradske opštine Vračar i poslovnog prostora opštine Vračar do 2016. godine.

  Samo da vas podsetim, mi ovde govorimo o čuvanju imovine, plaćanju poreza, dobroj finansijskoj politici, a to bivše rukovodstvo opštine i poslovnog prostora je zaslužno što je nenaplaćeno pet i po miliona evra iz poslovnog prostora, što se ne zna trag preko 5000 kvadrata poslovnog prostora u centru Beograda na Vračaru i što imamo sporna i nestala 172 stana i još oko 100 stanova, što se i dan danas istražuje šta je sa njima.

  Prema tome, ovom prilikom želim da pohvalim odgovor Tužilaštva, koje je saopštilo da je Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo istragu protiv bivših čelnika poslovnog prostora opštine Vračar, Mihajla Samofalova, Aleksandra Đurašinovića, Vladimira Medakovića i Svetlane Trijudić, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja. Istraga je u toku.

  Takođe, kako je Tužilaštvo saopštilo, u odnosu na lica Branimira Kuzmanovića, Tijanu Blagojević, Aleksandra Ivanovića i Mirjanu Đorđević, u toku je predistražni postupak po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, po kome postupa Prvo odeljenje Uprave kriminalističke policije.

  Inače, pomenuti Kuzmanović, Tijana Blagojević, Ivanović i Đorđević su ljudi koji su, u vreme dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik Beograda i šef Gradskog odbora DS u Beogradu, bili na čelu opštine Vračar. Ne želim da vršim pritisak ni na sudstvo ni na Tužilaštvo, ali se iskreno nadam da neće samo ostati na ovome da je istraga u toku, da će doći do sudskog procesa, pa nek se na suđenju utvrdi ko je kriv, a ko nije.

  Isto tako, ovom prilikom zahtevam da Tužilaštvo, kao što je ovako odlično odreagovalo zajedno sa kriminalističkom policijom u slučaju ovih čelnika opštine Vračar i poslovnog prostora, koji se sumnjiče za ozbiljne malverzacije, dakle, ovde govorimo o desetinama miliona evra, isto tako se nadam da će isto to Tužilaštvo reagovati i u slučaju Dragana Đilasa, da će reagovati i u slučaju Mlađana Đorđevića, da će reagovati u slučaju Vuka Jeremića. Tužilaštvo treba da bude nezavisno, ali Tužilaštvo isto tako treba da čuva imovinu države Srbije. Džaba nama ovde da mi usvojimo ove zakone, ako se ti zakoni ne primenjuju i ako nisu jednaki za sve.

  Predsednik Aleksandar Vučić je u više navrata rekao da što se tiče plaćanja poreza nema zaštićenih. Moraju svi da plate porez. Isto tako, svi moraju da odgovaraju u skladu sa zakonom, i ovi bivši čelnici opštine Vračar i poslovnog prostora, ali isto tako i Dragan Đilas. Nadam se da ćemo jednog dana dobiti ovakav odgovor od Tužilaštva, da je u toku istraga i istražne radnje što se tiče poslovanja Dragana Đilasa, 619 miliona evra i mnogih drugih stvari koje je on radio zajedno sa svojim saradnicima. Evo, sad čujemo da je tu uključio i brata Gojka.

  Isto tako, očekujem da ćemo od Tužilaštva dobiti odgovor šta je Tužilaštvo uradilo po pitanju navoda koje je rekao Čaba Der, o čemu je Milenko Jovanov govorio u više navrata i kolega Aleksandar Martinović, koji je rekao istražnim organima da su mu dva kriminalna klana nudila novac da likvidira predsednika Aleksandra Vučića. I tu Tužilaštvo treba da reaguje, da sasluša i Čabu i da sasluša sve one koji javno priznaju da pripadaju kriminalnim klanovima i da su dobijali ogroman novac da likvidiraju prvog čoveka države.

  Na kraju, moram da se osvrnem na ovu temu vezanu za Republiku Srpsku. Kao neko ko je rođen u Republici Srpskoj, a kao dečak došao u Beograd, srpsku prestonicu, prestonicu Srbije, prestonicu svih Srba gde god živeli, moram da istaknem da javno osuđujem sve ove postupke koje rade i razne Igmanske inicijative, Mlađan Đorđević, Đilas i Balša Božović i mnogi drugi, kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini i u regionu, koji žele da sruše Republiku Srpsku, koji žele da Kosovo i Metohija ne bude u sastavu Srbije.

  Jaka je Republika Srpska samo ako je jaka Srbija, a jaka je Srbija samo ako se poštuju zakoni, i ako Srbiju vodi predsednik Aleksandar Vučić. Srbija sad dokazuje i dokazala je da u Srbiji svi fino žive, da u Srbiji složno žive i Srbi i Bošnjaci i Mađari i sve druge nacionalne manjine. Isto je tako i u Republici Srpskoj. Ne smemo da dozvolimo da bude uništena Republika Srpska, sada kada je 25 godina Dejtonskog sporazuma. Moramo da čuvamo mir u regionu.

  Zato je odličan ovaj sporazum između Vlade Srbije i Saveta ministara Albanije o Mini Šengenu, slobodnom putovanju državljana. Dakle, Vlada Republike Srbije i predsednik Vučić poslednjim postupcima još jednom su dokazali da su za mir u regionu. Ali, nemojte da dođemo u situaciju da smo mi jedini mir u regionu, a nama žele da ukinu Republiku Srpsku, oduzmu Kosmet i uruše Srbiju.

  Mi smo za mir u regionu, ali mi smo i za opstanak Republike Srpske i za jačanje veze Srbije i Republike Srpske, i za jačanje interesa srpske države i na KiM i pomoć Srbima gde god živeli.

  Da bi Srbija mogla da pomogne i Republiku Srpsku, i južnu srpsku pokrajinu KiM, i srpski narod gde god živeo, moramo da imamo budžet za to, a da bi imali budžet moramo da plaćamo porez. To je patriotizam. Hvala. Živela Srbija.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Zahvaljujem, gospodine Mrdiću.
  Hvala što ste sa nama podelili važne informacije. Uvek je dobro znati kada na pitanje koje postavljaju narodni poslanici i čine to na formalan način, onako kako je to propisano, dobijamo odgovarajuće reakcije ili odgovore od institucija.
  Vezano za ta pitanja o kojima ste govorili danas vi, i odgovorima koje ste dobili i vi i gospodin Bakarec, za ovo poslednje, juče je gospodin Mirković, govorio o odgovoru koje je dobio na svoje poslaničko pitanje, a tiče se neposrednog iskaza Čabe Dera, u kome saopštava da je od strane dva kriminalna klana dobio, praktično, porudžbine da izvrši fizičku likvidaciju Aleksandra Vučića. Upravo o tome je govorio poslanik Mirković, juče u kasnim popodnevnim časovima, to se doduše dogodilo kada mi nismo bili u direktnom prenosu, zato jeste pitanje koliko je javnost upoznata sa tim odgovorom. Hvala što ponovo podvlačite važnost tih pitanja.
  Gospodine Mirkoviću vidim da ste vi u sistemu prijavljenih za reč, dobićete reč, samo pre toga reč ima narodni poslanik Samir Tandir.
  Izvolite.
  ...
  Stranka pravde i pomirenja

  Samir Tandir

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre, javljam se po amandmanu. Plaćanje poreza jeste zakonska obaveza, temelj ekonomske stabilnosti, i svake druge stabilnosti bilo kog društva i države.

  Ono što želim da istaknem da, nažalost, još uvek imamo sivu ekonomiju i gde imamo ljude koji su radili u kompanijama po nekoliko godina i nemaju uplaćen radni staž, imaju problem da ostvare svoje zakonsko pravo na penziju. Znači, tu očekujemo od države jednu još restriktivniju politiku, jer je o pravima radnika vrlo često govorio lider naše stranke, akademik Muamer Zukorlić.

  Takođe, želim da istaknem, pošto sam se sada javio i da uputim ministru pitanje zašto paket ekonomske pomoći nije obuhvatio verske zajednice, jer verske zajednice osim eksplicitno, verskih službenika imaju i druge sisteme u svom portfoliju, kao što su i obrazovni sistem, medijski sistem i bave se nekim drugim delatnostima. Tu veliki broj ljudi radi i ostvaruje lične dohotke. Mislim da bi ovaj paket pomoći trebao da obuhvati i njih. To je važan segment našeg društva i mislim da treba na taj način da pošaljemo jednu pozitivnu poruku prema njima.

  Želim da se osvrnem na javni servis i da iskoristim ovo javljanje. Ono što moram da istaknem jeste da mi kao najjača bošnjačka stranka, kao parlamentarna stranka, kao druga manjinska stranka po snazi, vrlo retko gostujemo u njihovim emisijama, iskoristio bih ovu priliku da im postavim pitanje na koji način oni vrše odabir gostiju, znači, po kojoj to snazi mi kao parlamentarna stranka koja ima potpredsednika parlamenta u zadnjih par godina, možda smo gostovali dva, tri puta?

  Takođe, ono što hoću da istaknem, jeste da je neprihvatljivo da nemamo redakciju na bosanskom jeziku i obrazloženje koje su oni dali, dovodeći u pitanje naš identitet, a između ostalog, deo našeg identiteta jeste i naš bosanski jezik, kroz odgovor programskog saveta je apsolutno neprihvatljivo. Sada vi tražite od 150.000 ljudi koji su se na popisu izjasnili da govore i bosanskim jezikom da vam plaćaju pretplatu, a vi im ne dozvoljavate ono što im Ustav i Zakon Republike Srbije garantuje.

  Znači, apsolutno nam je neophodan javni servis, apsolutno je neophodno da taj javni servis se prvenstveno iznutra reformiše. Kako? Tako što će svoju programsku šemu prilagoditi svim građankama i građanima koji u Republici Srbiji žive, a podsećam da jednu trećinu građanki i građana koji u Republici žive su manjinske zajednice, manjinski narod i da treba kroz program, kroz tu programsku šemu to prilagoditi kulturi, običajima, tradiciji, verskom identitetu. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima narodni poslanik Aleksandar Mirković.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Mirković

  Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
  Zahvaljujem.

  Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici.

  Pre nego što počnem sa svojim izlaganjem, gospodine Orliću, želim da vam se zahvalim što ste imali uvid za ozbiljnost situacije i odgovora koji smo dobili od Tužilaštva i što ste napomenuli da stvar o kojoj sam ja juče pričao i govorio, nažalost, nije išla uživo u prenos RTS.

  Smatram da tako ozbiljne stvari moraju da se čuju, ne samo u ovoj sali, već moraju da čuju i svi građani i da taj trag ostane, jer neke stvari koje se dešavaju u poslednjih nekoliko meseci, a posebno izraženo poslednjih dva meseca ili tri, moraju da dođu do svakog građana Srbije, jer to predstavlja situaciju koju su iskreirali ljudi koji danas po svaku cenu, pa po cenu i ljudskih života žele da se vrate na vlast.

  Atmosferu u kojoj se danas nalazimo, gde se gotovo smatra normalnim da na svakodnevnom nivou se preti Aleksandru Vučiću, iskreirali su i Dragan Đilas, i Vuk Jeremić, i Boško Obradović i cela ta klika koja je do juče bila u nekakvom Savezu za Srbiju. Posle toga su se pretvorili, čini mi se, u ujedinjenu opoziciju Srbije, a kako ne mogu da se dogovore oko već imaginarnih fotelja koje dele između sebe, vidim da su se i danas ponovo posvađali, pa tako Vuk Jeremić naslućuje kraj stranke Slobode i pravde Dragana i Đilasa, sad zahteva nekakvo izvinjenje, a čini mi se da je, Demokratsku stranku njegovu, do skoro stranku nazvao i političkim lešom, mislim da je takav termin upotrebljen.

  To oslikava, dragi građani, koliko je bolesna njihova želja da se dočepaju vlasti, ali atmosfera koju su iskreirali gde se preti i sinu Aleksandra Vučića, pokazuje samo kolika je bolesna mržnja prema svim ljudima koji ne misle kao oni i koji su uspeli da Srbiju izvuku iz najmračnije ekonomske krize koja nas je zahvatila u periodu dok su oni bili na vlasti.

  Što se tiče svih amandmana, i onoga o čemu smo juče diskutovali, finansije su nešto što je najosnovnije, ali finansije jasno pokazuju da nije bilo odgovorne politike Srpske napredne stranke i da nije bilo bolnih reformi koje smo preuzeli pre sedam godina, pitanje je danas kako bi dočekali ovu korona krizu, ali pitanje je i da li bi imali odakle da isplatimo plate i penzije.

  Za to su, direktno, odgovorni ljudi koje sam malo pre pomenuo, za to je direktno odgovoran Dragan Đilas, koji je to vreme iskoristio da sebi i svojim firmama obezbedi 619 miliona evra prihoda, da od sebe napravi najbogatijeg čoveka u ovom delu Evrope, koji je u politiku uneo 74.000 evra, ženinu kuću i stari auto, a kada je 2016. godine, prijavljivao svoju imovinu samo u nekretninama je prijavio 25 miliona evra.

  Ako uzmete u obzir da je plata na njegovim funkcijama koje su bile mnogobrojne u tom periodu i režimu Demokratske stranke bila negde oko 100 hiljada dinara na mesečnom nivou, postavlja se pitanje i svaki građanin u Srbiji se pita – kako i na koji način je mogao da stekne to bogatstvo? Da ne ulazimo u to da smo sada poslednjih nedelja svedoci da i njegov brat ima više od 35 nekretnina koje se procenjuju na pet i po miliona evra, da ne ulazimo u to koliko su se najbliži njihovi saradnici obogatili, i od nekih neuspelih političara, propalih preduzetnika postali sve i svja u našoj zemlji.

  Ono na šta moramo da obratimo pažnju, ono o čemu moramo da pričamo kada govorimo o svim ovim stvarima, jeste činjenica da ljudi koji imaju toliko novca, koji imaju toliku moć, kreiraju atmosferu u društvu gde se više niko ni ne zapita, ne začudi ili se osvrne na to kada se po društvenim mrežama ili u pojedinim emisijama sasvim normalno komentariše da Aleksandar Vučić treba da doživi tragičan kraj, da će to sačekati ne samo njega, već njegovu porodicu, njegove roditelje, pa i sina Vukana koji, čini mi se, ima tri i po godine. E, to su stvari protiv kojih moramo da se borimo.

  Nema veze da li je to Aleksandar Vučić, takve stvari ne smemo da dozvolimo da postanu normalne i da se upute bilo kom građaninu Srbije. Nije normalno da se takve stvari izgovaraju, upućuju i takve pretnje da doživljavaju ljudi samo zato što ne misle kao najbogatiji ljudi u našoj zemlji.

  U skladu sa tim, moram priznati, kao što sam i juče rekao, iznenađen sam, prijatno sam iznenađen brzom reakcijom tužilaštva koje je na moje pitanje koje sam uputio 8. decembra odreagovalo i poslalo odgovor koji želim da čuju svi narodni poslanici, ali pre svega građani Srbije.

  Dakle: „U vezi zahteva za obaveštenje i objašnjenje na koje je narodni poslanik Aleksandar Mirković izneo na sednici Narodne skupštine 8. decembra 2020. godine, obaveštavamo vas da Tužilaštvo za organizovani kriminal preduzima određene radnje u cilju dobijanja informacija o iskazu koji je dao Čaba Der.“

  Poštovani građani Srbije, nije Aleksandar Mirković, Aleksandar Martinović ili bilo ko drugi od mojih kolega, nije izmislio, nije ništa slagao, kada smo iz ove sale apelovali na nadležne institucije da nam daju odgovor da li su ispitali navode Čaba Dera koji je sam priznao mađarskim istražnim organima da je od čak dve mafijaške organizacije dobio ponudu da ubije Aleksandra Vučića. Dakle, niko ove stvari nije izmislio. Danima su pokušavali od toga da naprave neku šalu, da naprave komiku. Dve televizije pod direktnom komandom Dragana Đilasa su na svaki mogući način pokušale da diskredituju pitanje bezbednosti predsednika Aleksandra Vučića. Postavlja se pitanje zašto su to želeli da urade? I ako ne dobijemo odgovor na pitanje, građani Srbije to znaju.

  Ali, sada se postavlja pitanje svima nama kao društvu, ne samo kao narodnim poslanicima – do kada ćemo ćutati na ovakve pojave u našoj zemlji? Do kada ćemo ćutati na to što ljudi smatraju da je normalno da nekome treba oduzeti život samo zato što pripada jednoj ili drugoj političkoj stranci? I vidite, moj odgovor, tj. odgovor koji sam ja dobio, a moje pitanje koje sam postavio, ni jedan od ta dva medija pod direktnim uticajem Dragana Đilasa nisu preneli. Ni njegov portal nije to preneo, već je iskoristio to za svoju nekakvu tiradu i pokušaj diskreditovanja svakog pitanja bezbednosti predsednika Aleksandra Vučića.

  Evo, sada, sa ovog mesta, drago mi je da smo uživo u prenosu, što će ovo pitanje i odgovor doći do velikog broja građana Srbije, postavljam pitanje i tim medijima – da li ćete preneti na svojim medijima ovo što je tužilaštvo dalo kao svoj odgovor? Da li ćete sada, ako ne verujete nama, poverovati nadležnim organima i tužilaštvu koje je ovo prepoznalo kao ozbiljnu pretnju i ozbiljan problem?

  Ako neko ima kritike i zamerke na rad tužilaštva, to sam pre svega ja, pa i moje kolege iz poslaničke grupe SNS, zato što smatramo da imaju još mnogo posla da obave kada je u pitanju Dragan Đilas i njegovo enormno bogaćenje. Ali, ovde vidite da iako ih često kritikujem, shvatajući ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo i u kojoj se nalazi bezbednost predsednika Aleksandra Vučića kao glavno pitanje, oni reaguju.

  Ja se nadam da u narednom periodu više nikada neću biti u prilici da sa ovog mesta ili bilo kog drugog nadležnim institucijama postavljam pitanje da li se bave pretnjama koje stižu na račun predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice, ali se isto tako nadam da nikada neću biti u prilici da postavljam pitanje da li će se neko okrenuti i osvrnuti na pretnje koje dobija bilo ko od građana Srbije samo zato što radi, misli ili politički deluje suprotno od onoga što samoproklamovana elita ili najbogatiji ljudi u Srbiji smatraju normalnim ili ispravnim.

  Ovo pitanje je pitanje svih pitanja. Jer, u Srbiji su prava svima zagarantovana i svi građani su jednaki. Ali, izgleda da jedino ko nije jednak i čija se prava kao građanina nemilosrdno krše iz dana u dan jeste Aleksandar Vučić. Tako nešto je apsolutno nedopustivo i takve stvari u našoj zemlji su nezamislive.

  Ako neko misli da će na ovaj način zastrašiti ili Aleksandra Vučića ili nas koji predstavljamo Srpsku naprednu stranku, grdno se varaju. Istina, pravda i borba za bolje sutra naše dece, generacija koje dolaze i za bolje sutra Srbije, nemaju cenu i naš su glavni prioritet.

  Zato pozivam sve ljude u našoj zemlji, pre svega ovaj deo opozicije koji pretenduje da dođe na vlast bez podrške građana, da se okrenu argumentima, da se okrenu rezultatima, planu i programu, ako bilo kakav plan i program imaju. Kad kažem – rezultate, nemaju čime da se pohvale, ali makar neka sada svoje nastupe svedu na to da ponude nešto bolje građanima, pa neka građani sami odluče da li su za propast, uništavanje Srbije, što su im oni pružili do 2012. godine, ili su za program napretka, konstantnog poboljšanja životnog standarda i boljih uslova života u Srbiji i kompletnog razvoja naše zemlje, što nudi Srpska napredna stranka. Pa neka na izborima koji će biti za dve godine, neka građani sami odluče kakvu budućnost žele.

  Još jednom apelujem na sve da poštuju jedni druge, da uvažavamo jedni druge i da se okrenemo zajedničkom cilju, a to je bolji život naše dece i generacija koje dolaze. A to iz mog ugla, a iz ugla građana koji su na proteklim izborima dali nedvosmislenu podršku SNS, jeste politika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije. Hvala vam i živela Srbija!