Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.12.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-20

1. dan rada

22.12.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:05 do 18:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vesna Knežević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovana predsedavajuća, poštovana ministarko, kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, reforma javne uprave je sistematski i dugogodišnji proces transformacije državne javne i lokalne uprave u efikasnu, odgovornu, transparentnu i pouzdanu administraciju, otvorenu za građane u procesu odlučivanja. I vas i vaše ministarstvo, gospođo Obradović, čeka mnogo obaveza i rada, a za realizaciju istog imate punu podršku nas poslanika iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Za našu decu, iz lokalne samouprave iz koje ja dolazim, a to je opština Titel.

Pred nama su danas predlozi izmena pet zakona, i to Zakona o državnim službenicima, o zaposlenima u javnim službama, Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Javna rasprava o navedenim nacrtima zakona, ako se ne varam i ako ne grešim, sprovedena je od 12. novembra do 1. decembra 2020. godine i u toku trajanja javne rasprave nije bilo dostavljenih predloga, sugestija, inicijativa i komentara na tekstove nacrta zakona, osim sugestija koje je uputila Jedinstvena organizacija sindikata zaposlenih u Poreskoj upravi Srbije a koje se odnose na odredbe Zakona o sistemu plata koje nisu bile predmet izmene zakona.

Prokomentarisala bih član 63. Zakona o državnim službenicima kojim je propisana obaveza sprovođenja javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog privremenog povećanja obima posla. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, a koji je stupio na snagu 1. januara 2019. godine, predmetna obaveza je utvrđena uz odložni rok, odnosno počev od 1. januara 2021. godine.

Nadalje, istim članom je propisano da izuzetno državni organ može primiti u radni odnos na određeno vreme, zbog privremenog povećanja obima posla bez sprovođenja javnog konkursa, lice koje je u prethodne dve godine učestvovalo u javnom konkursu koji je sprovodio državni organ i ispunio merila propisana za izbor tog konkretnog postupka, naravno, ako ispunjava uslove za rad na tom radnom mestu i ima potrebne kompetencije.

Razlozi za utvrđivanje navedenog odložnog roka su mnogobrojni i proizilaze iz složenosti same kadrovske oblasti koja je regulisana brojnom zakonskom i podzakonskom regulativom.

Pre svega kao prethodni uslov neophodno je uspostaviti adekvatnu evidenciju kandidata sa izbornih lista koji su učestvovali u javnom konkursu i koji su ispunili sve kriterijume za izbor. Izuzetno strogi i kontrolisani uslovi zapošljavanja u prethodne dve godine imali su za posledicu nedovoljan broj sprovedenih konkursnih postupaka.

Takođe, negativan uticaj ima i sama dužina prosečnog trajanja konkursnog postupka koji može da traje i po nekoliko meseci, naročito u uslovima pandemije izazvane virusom Kovid 19, a to je i mali ukupan broj kandidata na održanim konkursima u prethodne dve godine koji jedva da i prevazilaze broj izvršilaca koji su zasnovali radni odnos.

Sa druge strane, kada se uzme u obzir značaj ljudskog potencijala u svakoj organizaciji i njegova uslovljenost pravilnom selekcijom, a naročito u uslovima potrebe koja je izazvana povećanjem obima posla značaj ovog pitanja postaje očigledan.

Sveukupno izneto ima za logičnu posledicu da se iz sprovedenih postupaka ne mogu iscrpeti podaci u dovoljnom obimu za formiranje adekvatne evidencije kandidata sa izbornih lista koji su učestvovali u javnom konkursu kako bi organ mogao da zaposli kandidata na određeno vreme bez sprovođenja dodatnog konkursnog postupka.

Imajući u vidu navedeno, jasna je osnovanost i neophodnost produžetka roka iz predloga naročito jer bi se na taj način produžio period u okviru kojeg bi državni organi mogli da uspostave evidenciju kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme zbog povećanog obima posla sa dve na četiri godine, a na koji način bi se povećao i izbor potencijalnih kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme zbog povećanog obima posla, sve u cilju uspostavljanja i održavanja efikasnosti procesa rada.

Uprkos najvećoj ekonomskoj krizi ikada, naša država, odnosno predsednik Republike Srbije i Vlada uspeli su da potpuno promene percepciju naše zemlje. Našli su načina da reaguju na krizu, preuzeli na sebe najveći teret i pokazali da Srbija postaje i građanima i investitorima pouzdan i stabilan partner.

Poštovani građani Srbije, svedoci ste da kada se u Srbiji najviše radi i najviše gradi orkestrirano se napada predsednik države i Vlada i to od onih koji su upropastili ekonomiju, privredu, zdravstveni sistem, ostavili ljude bez posla, kupovali nekretnine, a pokradene pare trpali u svoje džepove.

Srbija i pored krize Kovidom ide sa povećanjem penzija od 5,9% od 1. januara 2021. godine, kao i sa povećanjem minimalne cene rada od 6,6%, povećanje plata zdravstvenim radnicima za 5%, a za ostale 3,5%, s tim što će od aprila biti i dodatnog povećanja od 1,5%. Uz sve ovo imamo i smanjenje opterećenja na zarade. Obnavljaju se domovi zdravlja, bolnice, grade klinički centri, putevi, železnice.

Da li je moguće da na sve rečeno tzv. „opozicija“ i dalje najstrašnije i najvulgarnije napada i vređa one koji nose najteži teret rasta i razvoja Srbije? Moguće je dragi građani. Ne mogu da se pomire sa tim da Srbija ide napred na čelu sa predsednikom i sa SNS i da ostvaruje odlične rezultate u svim sferama života o kojima oni nisu zbog svojih ličnih interesa ni pokušavali nešto da urade.

Ne smem ni da pomislim šta bi bilo sa Srbijom, šta bi bilo sa građanima, šta bi bilo sa nama da smo ovu pandemiju virusom Kovida-19 zatekli u vreme DS i demokratske vlasti.

Za kraj, dok oni lažu, vređaju, izmišljaju, predsednik Aleksandar Vučić je samo pre nekoliko dana doveo „Tojo tajers“ u Srbiju, otvorio dve nove kovid bolnice u Batajnici i Kruševcu.

Velika hvala radnicima koji su danonoćno radili da u roku od samo nekoliko meseci završe ove bolnice i omoguće lečenje i spašavanje života velikog broja naših građana.

Srbija će završiti ovu godinu po proceni sa 2,9 milijardi evra direktnih stranih investicija. To je, poštovani građani, 63% ukupnih investicija na celom zapadnom Balkanu. Šta nam to govori? Govori nam da smo stabilni i da smo atraktivni.

Živela jaka i stabilna Srbija.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem se narodnoj poslanici Vesni Knežević.
Sledeći je narodni poslanik Nikola Lazić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Lazić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Uvažena ministarka sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, građani Srbije, prvo što želim jeste da zamolim sve građane da se pridržavaju epidemioloških mera i time sačuvamo zdravlje svih nas i rasteretimo zdravstveni sistem.

Reforme koje su sprovedene doprinele su do toga da mi danas povećavamo plate u javnom sektoru. Od 1. januara zdravstvenim radnicima plate će biti povećane za 5%, dok će ostalima u javnom sektoru plate biti povećane 1. januara za 3,5%, a već od 1. aprila za 1,5%.

Veliki uspeh države jeste da mi u sred svetske zdravstvene krize nastavljamo u kontinuitetu da povećavamo plate. To je samo još jedan dokaz kako se vodi uspešna politika države prema građanima. Prosečna plata danas iznosi oko 530 evra, dok je za vreme bivšeg režima iznosila tek nešto više od 200 evra. Prosečna plata krajem 2025. godine iznosiće 900 evra, a prosečna penzija 430 evra, kako je i predviđeno investicionim planom „Srbija 2025“.

Minimalna zarada u Srbiji 2012. godine iznosila je negde oko 15.000 dinara, ali će zato od 1. januara 2021. godine ona biti veća od 32.000. Stopa nezaposlenosti danas je negde oko 7%, a 2012. godine stopa nezaposlenosti je bila 25,5%. U periodu od 2008. godine do 2012. godine u Srbiji je bez posla ostalo preko pola miliona građana, ali zato znamo da „politički fosili“ iz bivšeg režima nisu ostali tako praznih džepova.

Ti isti ljudi danas žele opet da se dokopaju države kase, verovatno da sebi obezbede još koji stančić od sto i nešto kvadrata. Naravno, ne bi se bunili ni za koji milion u džepu, jer izgleda da im onih 619 miliona nije bilo dovoljno. Međutim, građani Srbije su sve to videli i nažalost morali da osete, pa smo im tako pokazali gde im je mesto – u mračnoj političkoj prošlosti.

Danas se više nego ikada pružaju šanse mladima. Pokazatelj jeste samo jedan od programa Vlade Republike Srbije „Moja prva plata“, koja je omogućila da skoro 10.000 mladih dobije mogućnost osposobljavanja za rad, razvijanje radnih veština i to naravno uz finansijsku naknadu.

Šta su oni, nezasiti tajkuni iz bivšeg režima, radili za mlade? Potrudili su se da nam ostave zemlju pred bankrotom. Potrudili su se da isprazne sve moguće kase, a isto tako su se potrudili da nas ostave bez budućnosti. Naravno, danas SNS na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem je obezbedila sigurnu, stabilnu i svetlu budućnost za sve građane ove zemlje.

Ponoviću, kao i prošli put, da svaki put uspeh države danas predstavlja po jednu meru neuspeha bivšeg režima. Za političke fosile iz bivšeg režima imam jedno pitanje – da li vam toliko smeta kada ovde iznosimo istinu? Očigledno vas to toliko pogađa, pa da morate preko svojih medija, ako se oni uopšte i mogu nazvati medijima, konstantno da napadate moje kolege. Šta su vam skrivile moje koleginice i kolege sa naše akademije? Zato što iznose istinu? Zato što iznose ono što vi uporno pokušavate da sakrijete? Zapamtite već jednom da ste vi za građane Srbije samo jedna ružna politička prošlost ove zemlje i da će tako i ostati. Predaja nikada nije bila opcija. Živela Srbija. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Adrijana Pupovac.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Adrijana Pupovac

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Uvaženi predsedniče Skupštine, potpredsedniče, članovi predsedništva, cenjena ministarko sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici i na prvom mestu poštovani građani, na današnjoj sednici, a na osnovu predloga koji su se našli na dnevnom redu, možemo videti da je prioritet Vlade Republike Srbije i našeg predsednika očuvanje radnih mesta, podrška zapošljavanju, povećanje zarada i penzija, podrška privatnom sektoru, održavanje dinamične investicione aktivnosti, ali i uspešno sprovođenje strategije dinarizacija na osnovu memoranduma, čime će se nastaviti, čak u doba krize izazvane pandemijom Kovid 19, stabilizacija deviznog kursa i doprineti smanjenju izloženosti privrede, stanovništva i države valutnom riziku.

Kako se čuvaju bratski, prijateljski odnosi između države Republike Srbije, Republike Francuske i Narodne Republike Kine upravo je pokazao naš predsednik Aleksandar Vučić, kao i to da ni jedan investitor nije odustao od dolaska i ulaganja u Republiku Srbiju. Imajući u vidu činjenicu da prijateljstvo između Republike Francuske i grada Bora, zahvaljujući Borskom rudniku, traje punih 116 godina sa posebnim zadovoljstvom ću podržati Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji.

Koliko je jako prijateljstvo sa Francuskim narodom govori i činjenica da je u Boru 1904. godine formirano francusko društvo borskih rudnika sa francuskom bankom „Mirabo“ sve do 1915. godine. Tada nailaze Bugari. Nemci im ustupaju Borski rudnik, sve do 1918. godine. Godine 1919. ponovo francusko društvo preuzima rudnik i upravlja njime sve do 1941. godine. Francuzi su došavši u Bor zatekli drvene kuće, građene od brvana, pokrivene daskom, a onda je počela rekonstrukcija i izgradnja objekata koji se i danas koriste kao stambene jedinice, ali i lokali različitih namena.

Koliki je značaj objekata u Boru, čiju su izgradnju finansirali Francuzi, govorili i njihova ne samo kulturno-istorijska, već i trenutna namena poput Rudarsko - metalurškog fakulteta, zgrade Opšte bolnice, direkcije tadašnjeg francuskog društva borskih rudnika, današnje direkcije „RBB“, a pronalaženjem kineskog strateškog partnera i zadržavanjem kontrolnog paketa Vlada Republike Srbije, današnja direkcija Borskog rudnika „Srbija Zijin Koper d.o.o.“ Bor.

Ovo veliko i iskreno prijateljstvo iznedrilo je sledeće - grad Bor je pobratimljen sa francuskim gradom Krezolom. Saradnja se ogledala kroz razmenu iskustava iz oblasti kulture, tehnike, turizma, sporta, ali i kroz razmenu učenika, profesora, studenata i radnika. Upravo jedan od njih bio je i moj deda Knežević koji je doneo divno iskustvo iz rudnika u Krezolu, ali i odluku da se vrati i nastavi život i rad u Borskom rudniku. Pogledajte samo koliko staro prijateljstvo je ovo sa francuskim narodom.

Očuvanju i unapređenju saradnje pored predsednika, članova Vlade Republike Srbije doprineće i poslanička grupa SNS za ono što je nama najsvetije, za našu decu, koja će i podržati predloge zakona koji su se našli na dnevnom redu današnje sednice između Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Francuske, Narodne Republike Kine, Vlade Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, kako kroz projekat izgradnje beogradskog metroa i automatizacije elektrodistributivne mreže u Republici Srbiji, tako i kroz ostale prioritetne projekte, poput uspostavljanja efikasnijeg vazdušnog saobraćaja.

Sa željom da se i u novoj 2021. godini na dnevnom redu nađu mnogi bilateralni i multilateralni sporazumi o ustupanju saradnje u različitim oblastima, pozdravljam vas u ime stanovnika Borskog upravnog okruga, u svoje lično ime, kao i u ime stanovnika grada Bora, uz rudarski pozdrav – Srećno.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milan Ilić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milan Ilić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem gospodine Dačiću.

Uvažena ministarka, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama se danas nalazi set zakona, ali ja ću se u svom obraćanju posvetiti zakonu o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit banke za potrebe finansiranja projekta Ruma – Šabac – Loznica.

U pitanju je projekat koji je prioritetan za Srbiju i koji će se realizovati u tri faze. Prva faza je izgradnja deonice autoputa u dužini od skoro 22 kilometra od Rume do Šapca, druga faza je izgradnja mosta preko reke Save kod grada Šapca i treća faza je izgradnja brze saobraćajnice od Šapca do Loznice u dužini od skoro 55 kilometara.

Ovaj kredit kod UniCredit banke Republika Srbija uzima u iznosu od 11 milijardi 288 miliona 640 hiljada i radi se o kreditu koji dobijamo u dinarima po jako povoljnim uslovima. Godišnja kamatna stopa je 2,7% uz dodatak tromesečno belibora koji u ovom trenutku mislim da iznosi nešto ispod 1% odnosno 0,9%, ispraviće me gospoda iz Ministarstva finansija ako grešim.

Ono što je jako bitno jeste da ovaj zajam kreće sa otplatom tek nakon isteka grejs perioda nakon, srpski rečeno isteka perioda počeka, koji se navršava 31. decembra 2022. godine. Dakle, prva rata dolazi na naplatu tek 30. juna 2023. godine i otplaćivaće se u polugodišnjim anuitetima.

Ovo je jako bitno iz razloga što te prve dve godine koje imamo kao grejs period neće stvoriti neko dodatno opterećenje bar ne u trenucima kada se borimo sa zdravstvenom i ekonomskom krizom koju je izazvao virus Kovid 19.

Značaj ovog projekta je jako bitan za Srbiju kao i za Mačvanski i Sremski okrug i za preko 600 hiljada građana koji će ovim projektom biti povezani sa ostatkom Vojvodine, ali značaj ovog projekta jeste i taj što se taj Zapadni deo Srbije povezuje sa regionom, a naročito sa BiH.

Svi mi, drage moje koleginice i kolege narodni poslanici, znamo koliko znači infrastruktura za investicije. Dobra putna infrastruktura, autoputevi, putevi, brze saobraćajnice predstavljaju jedan od osnova za privlačenje investicija, a samim tim i za razvoj jedne zemlje. Mi smo u prethodnom periodu uspeli da izgradimo preko 350 kilometara autoputa. Ne 30, ne 50 već 350 kilometara autoputeva. Toliko niko nije gradio u prethodnih 70 godina. Uspeli smo da izgradimo takođe i preko 500 kilometara regionalnih puteva i mnoge brze saobraćajnice i na kontu toga, a i svega ostalog što smo uradili u prethodnih nekoliko godina uspeli smo da Srbiju dovedemo na nivo da bude atraktivno tržište za ulaganje. Na kontu toga u 2018. i 2019. godini Srbija je bila lider u regionu po broju privučenih direktnih stranih investicija i to u apsolutnom iznosu više nego sve bivše jugoslovenske republike zajedno.

Ako u obzir uzmemo činjenicu da u komšiluku imamo jednu Hrvatsku, imamo jednu Sloveniju, koje su članice EU, morate priznati da je taj rezultat zaista impozantan.

Čak i u ovoj 2020. godini kada se čitav svet suočava sa jednom od najvećih zdravstvenih, ali i ekonomskih kriza izazvane pandemijom virusa, Kovid-19, mi beležimo direktan, odnosno drastičan porast priliva direktnih stranih investicija koji će ove godine dostići nivo od 2,9 milijardi evra, dakle, 2,9 milijardi evra, što čini preko 60% svih privučenih direktnih stranih investicija u ovom regionu.

Raduje me i činjenica da pored svih onih novčanih sredstava koje ulažemo u zdravstvo, u naš zdravstveni sistem kako bi se na što bolji, na što brži način izborili sa ovom pandemijom, i kako bi zaštitili i zdravlje i živote naših građana. Mi nastavljamo da ulažemo i u našu ekonomiju i u našu privredu. Trista trideset milijardi će biti uloženo u 2021. godini i u kapitalne investicije, u izgradnju novih autoputeva, u izgradnju novih brzih saobraćajnica, novih škola, bolnica, domova zdravlja, jer mi ne želimo da ova kriza koja nas je zadesila da nas uspori, želimo da nastavimo da ulažemo u razvoj naše zemlje.

Nažalost, kada govorim o svemu ovome ne mogu, a da ne pomenem činjenicu da postoji mnogo onih koji kritikuju sve što mi radimo za građane Srbije i za našu Srbiju. Ta gospoda, stručnjaci, iz opozicije, koje neću da nabrajam pojedinačno, već sam odlučio da ih onako skraćeno nazovem 619 i kompanija, e, pa toj gospodin 619 i kompaniji smeta to što će u budžetu za 2021. godinu 330 milijardi dinara biti izdvojeno za kapitalne investicije. Toj istoj gospodi smeta i to što se mi tobož, toliko zadužujemo da ćemo građane Srbije dovesti u tzv. dužničko ropstvo i da će oni iz godine u godinu živeti sve teže i teže. To nam govore oni koji su se za vreme dok su bili na vlasti zaduživali šakom i kapom. Zaduživali su se kako bi isplaćivali plate i penzije, ne kako bi uradili nešto dobro za ovu državu, već kako bi pokušali na svaki mogući način da se bar još malo održe na vlasti.

To govore oni koji su ovu zemlju doveli do ivice bankrotstva, oni koji su ovu zemlju ostavili sa praznim penzionim fondom, oni koji su beležili rast samo inflacije i samo stope nezaposlenosti, a o platama, penzijama, životnom standardu građana da i ne govorim. Gle čuda ta gospoda iz 619 i kompanije, danas znaju i šta treba da se radi i kako treba da se radi. Ja njima postavljam pitanje, drage moje koleginice i kolege narodni poslanici, što sve te brilijantne ideje koje im danas toliko naviru, što te ideje niste realizovali dok ste bili na vlasti? Što niste izgradili više autoputeva, što niste otvorili više fabrika, što tad niste brinuli za svoje građane, što tad niste povećavali plate i penzije? Niste, iz jednog prostog razloga što ste se, dok ste bili na vlasti rukovodili samo jednim principom, a to je kako da napunite sopstvene džepove.

U toj sveopštoj pohlepi, koja je vladala među vama, vi ste se čak gazili između sebe, gazili ste jedni druge, ali to i nije toliko strašno, ipak se vi između sebe znate najbolje, najstrašnije je što ste u toj sveopštoj pohlepi otimajući se između sebe otimali od građana Srbije. Ne samo da niste otvarali fabrike, ne samo da niste ništa izgradili, već ste uspeli da uništite sve ono čega ste se dotakli, a sve ono što niste uspeli da uništite, upropastili ste u toj meri da ste kasnije sve te fabrike i firme prodali svojim pajtašima za bagatelne pare, a naravno, uz debelu nadoknadu koja je išla u vaš džep. Tada niste brinuli o građanima Srbije, tad niste brinuli o svoj onoj deci koja plaču, jer roditelji nemaju da im daju para za nove patike, nemaju para da im daju da kupe nove knjige, nemaju para da ih pošalju na ekskurziju, a nemaju upravo iz tog razloga što ste im vi zatvorili fabrike u kojima su pošteno zarađivali svoje parče hleba. Vi takvi se danas libite da bez imalo srama kritikujete i držite pridike nekome.

Na svu sreću građani Srbije dobro vide ko se za njih bori svih ovih godina i ko radi isključivo u interesu njih i u interesu naše Srbije. Zbog toga od izbora do izbora SNS na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem dobija sve veću i veću podršku, jer je to još jedan od dokaza da mi vodimo jednu odgovornu, ozbiljnu politiku rada i borbe za stvaranje bolje budućnosti naših građana, bolje budućnosti ove zemlje.

Čak i u ovoj godini, u ovoj teškoj godini, u ovoj zdravstvenoj, ekonomskoj krizi koja je pogodila čitav svet, mi smo dobili zaista neverovatnu podršku preko dva miliona građana Srbije. Zbog toga im neizmerno hvala.

To je samo još jedan dodatni motiv za nas da nastavimo da se borimo, da nastavimo da radimo i da nastavimo da stvaramo bolju budućnost za njih. Koliko god ti tzv. stručnjaci iz opozicije napadali bez argumenata, koliko god iznosili razne laži, klevete, koliko god izmišljali afere, koliko god vređali moje kolege narodne poslanike po svojim televizijama, po svojim novinama, portalima, ne mogu da sakriju činjenicu da je Srbija danas zemlja koja se nalazi na pravom putu, da je Srbija danas zemlja koja beleži najveći privredni rast u Evropi, a u trenucima ove teške zdravstvene i ekonomske krize, zemlja koja beleži najmanji pad privrednog rasta u Evropi.

Da se danas u Srbiji živi bolje, da su plate i penzije veće, da je stopa nezaposlenosti na istorijskom minimumu, da smo lideri u regionu po broju privučenih direktnih stranih investicija i da se cela Srbija gradi. Od severne do južne granice, širom Srbije danas imate gradilište. Čak i jug Srbije i moje Vranje iz kojeg dolazim dugo godina su bili poslednja rupa na svirali svakoj vlasti. Niko na jug Srbije, na Vranje, Leskovac, Niš nije toliko obraćao pažnju kao SNS od dolaska na vlasti 2012. godine.

Zbog toga cela Srbija se danas razvija ravnomerno, a sve to zahvaljujući politici koju vodi SNS i politici koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić. Poručujem svim tim stručnjacima iz opozicije da svaki dinar koji mi kao država uložimo u razvoj naše zemlje, bio on iz sopstvenih prihoda koje ostvarujemo kao država, bio on iz kredita koje uzimamo, usmeren je samo u jednom pravcu, isključivo za ostvarivanje samo jednog cilja, a to je stvaranje bolje budućnosti za našu zemlju, bolje budućnosti za naše građane i mi ćemo se za to boriti uvek i bez obzira na sve. Živela Srbija.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Vesna Nedović.
...
Srpska napredna stranka

Vesna Nedović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani predsedniče, uvažena ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Francuske potpisale su sporazum o strateškom partnerstvu i saradnji.

Obe strane trenutno sarađuju u realizaciji određenih projekata, a odnose se na izgradnju beogradskog metroa i automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom kroz automatizaciju srednjenaponske distributivne mreže u Republici Srbiji.

Najpre se očekuje da se saradnja ostvari u prvoj fazi projekta beogradskog metroa, uz maksimalnu vrednost od 450 miliona evra. Uvođenjem opšte automatizacije upravljanja srpskom elektrodistributivnom mrežom u maksimalnoj vrednosti od 127 miliona evra.

Finansijska podrška projekta beogradskog metroa, sastoji se iz direktnog zajma francuskog trezora u maksimalnom iznosu od 80 miliona evra bankarskog kredita za koji garantuje francuska banka za račun i u ime Vlade Republike Srbije u visini maksimalno do 374 miliona evra.

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Francuske su se obavezale da projekti obuhvaćeni ovim sporazumom ne dovedu do korupcije.

Ovim sporazumom dodatno se podstiče ekonomska razmena i privredni razvoj Srbije.

Sporazum je potpisan 26. novembra 2020. godine. U ime Vlade Srbije potpisan je od strane ministra finansija, Siniše Malog.

Gradnja metroa počeće u Železniku. Radiće se dve linije, prva od Železnika do Mirijeva, prva faza do Pančevačkog mosta, dužine od 21,3 km i sa 23 stanice. Druga linija je od Zemuna do Mirijeva, dužine 19,2 km i 20 stanica.

U januaru 2021. godine biće potpisani ugovori o saradnji sa kineskim i francuskim kompanijama koji rade na ovom projektu. Radovi u Makiškom polju trebalo bi da krenu krajem sledeće godine.

Izgradnja infrastrukture, jedan od apsolutnih prioriteta Vlade Srbije. Beogradski metro biće najveći i najteži infrastrukturni projekat, a njegova vrednost dva puta veća od brze pruge Beograd-Budimpešta.

Projekat beogradskog metroa vredan je četiri milijarde evra, prva linija 1,8 milijardi evra, druga 2,2 milijarde evra.

Kompanija „Alstom“ radiće električne vozove, vagone, šine, kompletno elektronsko napajanje, tj. opremu samog metroa. Građevinske radove radiće kineska kompanija „Pauer Čajna“, negde oko 70% poslova, dok će ostalih 30 raditi francuska kompanija.

Francuska Vlada obezbedila je finansijska sredstva koja radi njihova kompanija po najpovoljnijim mogućim uslovima, dok će kineska Vlada za onaj deo posla koga radi „Pauer Čajna“.

Metro u Beogradu je obećavan 50 godina. Najavljen je 2008, 2009, 2010, 2012. godine, a tokom posete predsednika Emanuela Makrona Srbiji ponovo je pokrenut projekat Beogradskog metroa.

Svedoci smo svakodnevno velikih gužvi, i pored toga što se na infrastrukturi radi, a rade se rekonstrukcije bulevara, obilaznica, šire se neke ulice. Međutim, to još uvek nije dalo neki efekat u smanjenju gužvi. Beogradski metro poboljšaće prevoz građana, biće ekološki prihvatljiviji i vidno će rasteretiti saobraćajne gužve u centru grada.

Prva linija počinje od Makiša i ide preko Železnika, Banovog brda, spušta se kod Šećerane, ide uz Radničku ulicu, zatim Savskom i dolazi na Savski trg, gde se ukršta sa drugom linijom. Dalje ide ka Trgu republike, Luci Beograd, Adi Huji, Karaburmi i Mirijevu. Druga linija počinje od železničke stanice Zemun i ide ka Mirijevu.

Rade se još dve linije „BG voza“, povezaće se deo od železničke stanice Zemun ka nacionalnom stadionu, onda ka aerodromu „Nikola Tesla“, centrom Surčina i do Obrenovca.

Kao što smo navikli, sve što se gradi, a gradi se, sve što prethodni režim nije ni započeo, a nije se ni potrudio da što započne završi, naravno, nije ni mogao, jer nije završio punjenje njihovih novčanika, sada beogradski metro nije dobar, skup je, ne treba građanima Beograda, verovatno zato što nema njih i njihovih konsultantskih kuća.

Nije dobro ni to što jedan umetnik svetskog glasa odluči da se vrati u svoju zemlju, ali ne samo zbog sarme, nego zato što voli svoju zemlju i nije mu nigde tako dobro kao u njoj. Stefan Milenković vratio se u Srbiju, sa željom da ostvari svoj san, a on je da Srbija bude kao mala velika supersila violine. Stefan Milenković će kao kreativni ambasador nacionalne platforme „Srbija stvara“, između ostalog pomagati rad fondacije „Fondacija 2021“ i baviće se prosvetnim radom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Vrlo brzo je taj proslavljeni violinista koji iza sebe ima 30 godina internacionalne karijere postao violinista naprednjački i verovatno umetnik drugog reda.

Govor mržnje, uvreda, poniženja, ne prestaje. Svakodnevno je sve jači i jači i brutalniji, kako na našeg predsednika i njegovu porodicu, decu, ne štedeći ni najmlađe dete, napadi nisu izostali na naše mlade poslanike koji jesu i biće budućnost Srbije. Uspešni mladi ljudi, pravnici, ekonomisti, doktori, doktori nauka, lideri opozicije u jednom opozicionom sajtu borbu ovih mladih ljudi za bolje sutra ovako predstavljaju:

„Ovo sada nije cirkus. U Skupštini je uveden uvežban stroj mladih klonova koji kao da su obučavani na nekoj akademiji za idiote, bez sopstvenih reči, koji ponavljaju jedne te iste napade bezbroj puta. Oni sa najboljim ocenama pripremljeni su da do besvesti s nekih papirića pre svega veličaju svog vođu Aleksandra Vučića. Kada to odrade, kreće ekipa za demonizaciju Dragana Đilasa. Dosadno, ponavljajući iste grozomodne napade. Takvo je naređenje. Mora da se demonizuje Đilas. Mora da se veliča Vučić. To čine mlade i nove snage iz specijalnih škola u kojima se školuje fašistička baraberija. Neko će reći da koristim prejake reči. Kažem da su fašisti, tupadžije i glupaci, jer svi moraju da govore po naređenju, da do neba uzdižu svog vođu i do ludila pljuju po njegovom neprijatelju. Ti tupavci su odabrani da budu narodni poslanici po stepenu bezobzirnosti i poslušnosti.“

Svi vi koji ste pre svega časni ljudi, lojalni svojoj zemlji, dobri, pristojni, uspešni mladi ljudi, imate svoje političko opredeljenje, borite se pre svega za Srbiju, za svoju stranku i za svog predsednika Aleksandra Vučića, predstavljeni ste od nekih kao fašisti. Ali, ja uvek volim da kažem – Srbija je večna dok su joj deca verna. Živela Srbija.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Ilija Matejić.