Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Molim vas, stanite, kakva sad niška televizija, kada pričate o nečemu što je bilo na sednici ili ne? Znači, nikakvog smisla nema da vi intervenišete na nešto što se desilo na sednici razumem i kada ste u pravu i kada niste u pravu. Ako je bilo nešto na sednici razumem, ali nemojte da pričamo o lokalnim televizijama, to nema smisla nikakvog.
Da li treba da se glasa za 104.? (Da.)
Po amandmanu, gospodin Jovanović.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Ne, koristim vreme poslaničke grupe.

Hoću da pitam ministarku Popović, gospođo za vas pitanje, da mi objasnite kao laiku koji pojma nema o pravu. Ovde je prošle godine u maju 38.000 građana predalo narodnu inicijativu, da se na dnevni red Skupštine stavi tema o trajnoj zabrani eksploatacije litijuma i bora i sada ja vas pitam, šta ja kao građanin koji sam potpisnik te inicijative, šta treba da radim pošto očigledno potpisi koji su predati ne mogu biti nađeni, gde su potpisi.

Vi mi recite šta nas 38.000 građana treba da radi da bi to konačno došlo ovde na dnevni red? Pošto sam čuo, a vi me ispravite ako to nije tačno da po zakonu to je moralo doći prvo na dnevni red nakon konstituisanja ovog saziva. Da li sam u pravu, vi ćete mi to odgovoriti. Ako možete samo da zamolite gospođu Raguš da nam odgovori, pošto se ne obraćam njoj direktno, da li je tačno da je Toni Bler, zajedno sa "Rio Tintom" ugovarao sastanak Aleksandru Vučiću o projektu Jadar za iskopavanje litijuma u kome stoji da je za potrebe tog rudnika neophodno izvršiti relokaciju stanovništva sa prostora Gornji Nedeljica. Dakle, da li je tačno da su Toni Bler, "Rio Tinto" i gospodin Vučić predsednik, tajno dogovarali u Londonu o tom projektu? Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Sad da vas pitam o kom amandmanu je reč i za šta ste se javili? Slaba vajda, ne znate ni vi, a nije ni važno.
Pravo na repliku, a pre toga Poslovnik.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 107. povreda dostojanstva.

Prethodni govornik je govorio o nečemu o čemu treba da odlučuje Narodna skupština. Dame i gospodo narodni poslanici, ja imam nekoliko predloga, gospodine predsedniče, nekoliko predloga koje sam podneo Narodnoj skupštini i oni iz nekog razloga još uvek nisu došli na dnevni red.

Sada bi ja trebao ovde da pravim scene i da kažem, e nije to i to na dnevnom redu. Poslanik koji je govorio pre mene mogao kao narodni poslanik, treba da ga naučite da ima pravo da predlaže akte, zakone itd. Rezolucija deklaracije da to pravo ima i da isti takav predlog podnese pa neka čeka da to dođe na dnevni red, kao što i ja sam čekam u prošlom sazivu sam imao petnaestak predloga koji nisu došli na dnevni red. Prema tome, vrlo je jasno da tu nema nikakve zle namere i morate da primenjujete neke mere da bi jednom upristojili poslanika, ima ona izreka da neki piju vodu, radosni neki od tuge, a naš drug Ćuta pio od prekjuče. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Ne tražite da se glasa? Dobro.
Ne moramo. Hvala vam. Meni je svejedno ko i vama.
Pravo na repliku, gospođa Raguš.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marina Raguš

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala, gospodine predsedniče.

Odgovoriću vam, naravno nije tačno, ali ono što je tačno i to ću vam ovako kako mi dajete prostora za repliku zbog građana Republike da se podsete, citirati – dakle, „ Nju tajms“ se potrudio da sazna što više o samom procesu obaranja Miloševića i vaši tadašnji saradnici i razne nevladine organizacije, instruktori u pasivnom otporu koji su pravili tada celu scenografiju su naravno pohvalili i obaranjem mirnim obaranju režima.

Tako je, ili druga nevladina organizacija dala, prvo se susrela sa liderima otpora sedam do 10 puta u Mađarskoj i Crnoj Gori u oktobru 1999. godine i naravno, prosledila 1,8 miliona dolara, koji su bili samo upućeni direktno otporu, dakle, samo za lidere otpora ne za lidere opozicije ovaj put, zato što im otpor mladi ljudi i studenti i đaci su im ovde bili najvažniji.

Takođe, opisuje jedan vrlo značajan seminar u luksuznom Budimpeštanskom Hiltonu od marta 31. do 3. aprila gde se našlo 20 članova otpora, a tu je jedan vrlo značajan čovek, inače penzionisani pukovnik vojske Amerike, sa njima proveo na seminaru ta četiri dana obučavajući ih pasivnom otporu, na koje načine treba da prave parole, na koje načine da rade sve ono o čemu mi zapravo svedočimo danas, samo dva minuta i nadam se da sam u detalje objasnila kako Kazablanka i posledice Kazablanke izgledaju.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala vam.
Na član 26. amandman su zajedno podneli poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerenić i Pavićević.
Podnosilac.
...
Zeleno-levi front

Jelena Jerinić

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Zahvaljujem predsedavajući.

Mi smo na početku ove načelne rasprave istakli i tri glavne primedbe na ceo paket pravosudnih zakona, jedan, to jest prva od tih primedba koje Pokret „Ne davimo Beograd“ ima, jeste da se njima legalizuje uticaj vladajuće većine na pravosuđe.

I rekli smo da ćemo i kroz amandmane razotkriti druge skrivene mehanizme za takav uticaj vaše političke organizacije. Jedan od takvih jeste upravo sastav Visokog saveta tužilaštva, odnosno način na koji se biraju ovi izborni članovi. Po našem mišljenju ovaj segment omogućava Zagorki Dolovac da i dalje kadruje u svim nivoima tužilaštava i mi više nećemo zvati gospođu Dolovac Vrhovna javna tužiteljka, već ćemo sa njenom praksom od sad početi da je zovemo Vrhovna javna ćutateljka.

Dakle, u Vrhovnom javnom tužilaštvu ima 12 do 15 potencijalnih glasača koji biraju jednog kandidata, s tim što Vrhovno javno tužilaštvo, takođe već ima člana u Visokom savetu tužilaštva.

Kolege su ovde već govorile o tome da ovakav način narušava reprezentativnost sastava veća, odnosno tužitelji koji su izabrani u Savet ne predstavljaju svoje tužilaštvo, već treba da predstavljaju sve nosioce javne tužilačke funkcije.

Pored toga što je već rečeno, mi želimo da istaknemo da ovakav način izbora takođe narušava tajnost glasanja zbog toga što će tih dvanaestoro ljudi morati da se osvrću, da im Zagorka Dolovac ne bi virila iza ramena dok glasaju.

Šta je vaše obrazloženje za odbijanje ovakvog amandmana? Vi kažete da u modelu svi za sve, gde izbor članova iz reda javnih tužilaca bez obzira na vrstu i stepen iz koga se kandiduje isključivo zavisi od javnih tužilaca, osnovnih tužilaštava obzirom na njihovu dominantnost brojnost, da mi smatramo da osnovna tužilaštva treba da imaju dominantnu ulogu, s obzirom na to da su one najvažnije za građane i građanke.

Pazite, kada vas neko veže, uzme vam telefon i onda pozajmi bager sa susednog gradilišta, treba da reaguje Osnovno javno tužilaštvo. Kada pogine osmorica rudara u rudniku, takođe treba da reaguje Osnovno javno tužilaštvo. Kada radnik padne sa građevine „Beograda na vodi“ i pogine, takođe treba da reaguje Osnovno javno tužilaštvo. To je bila naša ideja kada smo predlagali ovaj amandman. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima ministarka Popović.
...
Srpska napredna stranka

Maja Popović

| Ministarka pravde
Ono na šta ste vi aludirali jeste baza vezano za glasanje o tužilaca za svoje predstavnike u savetu tužilaštva. Mi smo mišljenja bili da je izuzetno bitno da tužioci republičkog ranga glasaju za svog predstavnika. Što se tiče toga što ste vi želeli da napravite aluziju kako je Osnovno tužilaštvo najbitnije, ono jeste bitno, radi u velikom broju predmeta, njih, tih kolega je najviše i to je tačno, tu ste u pravu, međutim, njihova nadležnost zavisi isključivo od zaprećene kazne za određena krivična dela, pa se čak ne bih složila sa vama i kvalifikacijom vezanom za rudare. I u tom smislu, ne vidim razlog zašto ste to pomenuli, sem da ponovo pokušate da kriminalizujete tužilaštvo.
Ja vas molim još jednom da ne vređate i ne pominjate nosioce javno tužilačke funkcije niti sudije, po imenu i prezimenu, i da ih ne nazivate pogrdnim imenima. Hvala.